Kung hindi tayo mag-advance sa pagkakataong ito o gumawa tayo ng medyo kalahating trabaho nito, tinitingnan natin ang isang kumpletong do-over.
Perlas
5 Paghahanda para sa muling pagkakatawang-tao: Bawat buhay ay mahalaga
Pagkarga
/
Kung hindi tayo mag-advance sa pagkakataong ito o gumawa tayo ng medyo kalahating trabaho nito, tinitingnan natin ang isang kumpletong do-over.
Kung hindi tayo mag-advance sa pagkakataong ito o gumawa tayo ng medyo kalahating trabaho nito, tinitingnan natin ang isang kumpletong do-over.

Mayroon kaming bawat isang Aklat ng Buhay at lahat ay nakasulat dito, para sa lahat sa bawat buhay ay mahalaga. Dahil dito, ang bawat pagkakatawang-tao ay masusing planado sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa impormasyong nilalaman sa aming "pangkalahatang ledger" ...

Maging maingat sa paghahambing, paghusga at paglalahat. Ang aming pananaw ay napakalimitado. Isang buhay lang ang nakikita natin sa isang pagkakataon, at doon, mas limitado pa rin ang nakikita natin...Kaya sa tuwing hilig nating sabihin na napakahirap tiisin ng ating buhay o napakadali ng ibang tao, kailangan nating lumayo ka. Hindi namin iisipin ito kahit isang minuto kung nakita namin ang lahat ng nawawalang piraso ng puzzle…

Ang bagay na higit na tumutukoy kung anong mga oportunidad ang makukuha natin sa susunod — at kung ano ang kailangan nating magtrabaho para sa aming pangkalahatang pag-unlad - ay kung gaano karami sa ating kasalukuyang plano na natutupad natin ... Kung, ayon sa napansin sa aming Aklat ng Buhay, hindi 't advance mag-advance sa oras na ito sa paligid o gumawa kami ng isang medyo half-assed na trabaho nito, maaaring tinitingnan namin ang isang kumpletong do-over ...

Muli, huwag tumalon sa paghatol; ang isang madali, kaaya-ayang buhay ay maaaring hindi magpahiwatig na ang nauna ay mga gangbuster. Maaaring ang mga merito ay nakuha, posibleng tatlo o apat na buhay pabalik. Gayundin, ang isang mahirap na buhay ay maaaring resulta ng mga aksyon sa ating huling pagkakatawang-tao. O hindi. Ang isang masigasig na tao ay maaaring magpasya na magbayad, sa isang buhay, isang halimaw na kapinsalaan,. Ang isa pa ay nagbabayad ng malaking demerit—maaaring mas malaki pa—ngunit kumakain ang elepante nang paisa-isa. Kaya isa pang pagkakataon, ano ang sinabi natin tungkol sa paghahambing at paghusga?…

Makinig at matuto nang higit pa.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Basahin Perlas, Kabanata 5: Paghahanda para sa Reinkarnasyon: Bawat Buhay ay Binibilang

Basahin ang Orihinal na Pathwork® Lecture: # 34 Paghahanda para sa Reincarnation