Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno

Bible Me na ito
Bible Me na ito
Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno
/

Kung natatakot tayo sa sakit na pinangangalagaan natin ang ating sensitibong kaakuhan, kung gayon humawak tayo ng masyadong mahigpit at dapat mawalan ng kapayapaan, pagkakaisa at kaligayahan.

Sa koleksyon na ito ng mga daanan sa Bibliya na ipinaliwanag ng Patnubay sa Pathwork, natuklasan namin ang mga nakatagong kahulugan at nalulutas ang maraming mga bugtong ng Bibliya.

• "Ang nais na manalo ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Siya na handang talikuran ito ay mananalo. " Anong ibig sabihin niyan?

• Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya kay Pedro, “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Simbahan, at ang mga pintuang-impyerno ay hindi mananaig laban dito; At bibigyan kita ng mga Susi ng Kaharian ng Langit, at kung ano ang malaya mo sa lupa ay tataliin sa Langit. ” (Mateo 16: 18-20).

• Sa Aklat ng Exodo, sinabihan ang mga tao na mangolekta lamang ng mana para sa isang araw at sa Sabado sa loob ng dalawang araw. Kung nakolekta nila ng dalawang araw sa anumang iba pang araw ngunit para sa Araw ng Pamamahinga, nabubulok ito. Ngunit para sa Sabado, hindi ito ginawa. Ano ang ibig sabihin nito?

• Ano ang ibig sabihin ni Jesus ng “ang maamo ay magmamana ng lupa?”

• Ano ang tunay na espiritwal na kahulugan ng pahayag na, "Sa mga mayroon, higit na ibibigay, at sa mga wala, kung ano ang mayroon sila ay kukuha?"

• Ano ang mas malalim na kahulugan ng, "Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti para sa mga nagmamahal sa Diyos."

• Ano ang paliwanag sa sinasabi ni Jesus na, "Halika tulad ng isang maliit na bata?"

• Ano pa ang masasabi tungkol sa totoong kahulugan ng "iikot ang kabilang pisngi?"

Makinig at pakinggan ang mga sagot ng Pathwork Guide.

lila-na may murang kayumanggi

Basahin Bible Me na ito, Kabanata 5a: Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno

Magbasa nang higit pa Q & As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng mga paborito ni Jill Loree.

magbahagi