Ang tamang gawin sa isang sitwasyon ay maaaring hindi tamang gawin sa isa pa. Sinasalungat nito ang mga lumang batas na "matatag" na nagsasabing kung ano ang naayos at hindi nababago ay kung ano ang ligtas.
Pagkatapos ng Ego
12 Lumilikha mula sa kawalan ng laman
Pagkarga
/
Ang pagdating nito ay hindi pa nagagawa, dahil wala nang ibang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan kung kailan ang puwersang ito ay magagamit na tulad nito ngayon. Ito na ang hinihintay namin.
Ang pagdating nito ay hindi pa nagagawa, dahil wala nang ibang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan kung kailan ang puwersang ito ay magagamit na tulad nito ngayon. Ito na ang hinihintay namin.

Ngayon na ang panahon para sa pagdating ng isang bagong panahon. Ang pagdating ng kaganapang ito ay nangangailangan na maraming tao ang nakahanda para dito. Ito ay totoo, hindi alintana kung ang mga naglalakad sa isang mulat na espirituwal na landas ay may kamalayan sa paghahandang ito. Kaya't inihahain na namin ang aming mga dumi, at ginagawa pa rin namin ang gawaing ito. Lumilikha din tayo ng kawalan upang gawing available ang ating sarili para sa isang malakas na puwersa na inilalabas sa uniberso—sa panloob na uniberso.

Maraming mga channel at mga espiritwal na guro ang may kamalayan sa kaganapang ito. Ngunit marami ang hindi wastong naipaliwanag kung ano ang magiging hitsura ng kaganapang ito. Nagkaroon sila ng ideya na darating ito sa pamamagitan ng mga geological cataclysms na makakaapekto sa mga tao sa antas ng pisikal. Ngunit hindi ito totoo. Ang mga pagbabago, na umuusad sa mga dekada na, ay mga pagbabago sa aming kamalayan. At ito mismo ang ginagawa namin dito.

Habang ginagawa natin ang ating personal na gawain sa pagpapaunlad ng sarili upang dalisayin ang ating sarili, tayo ay nagiging mas handa para sa panloob na kaliwanagan. Nagiging handa tayo para sa pagdating ng puwersang ito ng paggising na may likas na nagpapatuloy sa sarili. Ang pagdating nito ay hindi pa nagagawa. Wala nang ibang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan kung kailan ang puwersang ito ay naging kasing magagamit nito ngayon.

Kung tayo ay gumagawa ng sarili nating gawaing pagpapagaling, kung gayon ang ating nararanasan ay magiging resulta ng kapangyarihang ito na dumarating sa isang receptive channel. Ngunit kung ang kapangyarihang ito ay tumama sa isang channel na hindi matanggap, isang krisis ang lilitaw. Ang pinag-uusapan natin ay isang napakalaking, malikhaing puwersa na lubos na kapaki-pakinabang, at maaaring makatulong sa amin na umunlad sa isang ganap na bagong paraan. Ngunit kung haharangin natin ito, kahit na bahagyang, inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng matinding stress—psychically, physically, emotionally at spiritually. Ito ang dapat nating subukang iwasan.

Talakayin natin ngayon kung gaano kahalaga na maging tanggapin ang enerhiya at bagong kamalayan na dumarating sa lakas na ito. Ito ang kamalayan ni Kristo at kumakalat ito sa buong kamalayan ng tao saan man ito makakaya. Ngunit upang matanggap natin ito, dapat din nating maunawaan ang isa pang mahalagang alituntunin: kawalan ng laman.

Makinig at matuto nang higit pa.

After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up

Basahin: Lumilikha mula sa Kalamangan