Ang nangyayari sa pisikal na antas ay ang resulta, hindi ang dahilan. Ang nangyayari sa ating panloob na katotohanan ay palaging ang dahilan.
Pagkatapos ng Ego
8 Pangako: Sanhi at bunga
Pagkarga
/
Ang ating mga kalagayan sa buhay ay nagpapakita ng lubos na katumpakan kung gaano tayo sumusulong sa ating espirituwal na landas. Wala nang mas totoong sukat.
Ang ating mga kalagayan sa buhay ay nagpapakita ng lubos na katumpakan kung gaano tayo sumusulong sa ating espirituwal na landas. Wala nang mas totoong sukat.

Ang paggawa ng hirap ng malalim na personal na pag-unlad ng sarili ay nangangailangan ng pantay na sukat ng katapangan at pangako, katapatan at kababaang-loob. Ang mga gantimpala na matatanggap natin—na katumbas ng ating puhunan—ay kapayapaan at katuparan. Ito ay sanhi at bunga. Magsisimulang malutas ang ating mga problema, na maaaring matagal na nating pinagdududahan sa ating mga puso ay posible pa nga. Magsisimula kaming bumuo ng mas malapit na relasyon na mas tunay.

Ang mga matalik na kaibigan ay mga taong nakakaranas tayo ng kapayapaan, ilaw, pag-asa, katuparan at pagtitiwala sa pagiging malapit. Ang pagkakaroon ng mga nasabing kaibigan, o ang kawalan, narito ay isang mahusay na sukat na nagsasabi sa amin kung may isang bagay na mali sa loob. Para sa gauge na ito ay napakahusay! Ang aming mga pangyayari sa buhay ay sumasalamin nang may lubos na katumpakan kung gaano kahusay ang ating pagsulong sa ating espirituwal na landas. Walang umiiral na tunay na pagsukat.

Hindi natin masusukat ang ating sarili laban sa iba. Kung nasaan man tayo ngayon, maaaring maging tama para sa atin. Maaaring ito ang eksaktong lugar na kailangan natin. Ang pagkaalam nito ay maaaring magpasaya ng ating pananaw at magbigay sa atin ng isang shot ng pag-asa. Sa kabilang banda, maaaring may ibang tao sa isang magkaparehong interseksyon sa panloob. Ngunit ang taong iyon ay maaaring nahuhuli sa kanilang personal na landas.

Posibleng hindi matupad ng taong ito ang planong inaasahan nilang matupad sa partikular na pagkakatawang-tao na ito. Ang taong iyon, kung gayon, ay magkakaroon ng alitan—sa iba at/o sa kanilang sarili. Ang tanging maaasahang sukatan para sa kung paano natin ginagawa sa plano para sa ating buhay ay ito. Ano ang nararamdaman ko sa aking sarili, sa aking mga relasyon at sa takbo ng aking buhay?

Ngayon ay ibaling natin ang ating pansin sa kung paano tayo dapat magpatuloy sa sandaling natuklasan natin ang isang intensyon na manatiling naka-wire sa negatibo. Kakailanganin naming patuloy na tuklasin ang aming negatibong intensyonalidad, pagmamay-ari hanggang dito sa isang diwa ng pagiging matapat at bukas. Kung gayon ang susunod na susunod — pagkatapos na tunay na handa kaming pakawalan ito — ay palitan ito para sa positibong intensyonal.

Ang susi ay dapat magkaroon tayo ng isang kumpletong pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pangako, sa isang banda, at sanhi at bunga sa iba pa. Sa unang tingin, ang dalawang bagay na ito ay maaaring lumitaw na walang kaugnayan sa aming negatibong sinasadya. Ngunit lahat sila ay intrinsically naka-link, at malapit na nating malaman kung bakit.

Makinig at matuto nang higit pa.

After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up

Basahin: Pangako: Sanhi at Epekto