Tula

Panlakad
Panlakad
Tula
/

mula sa Salawikain at Maliliit na Kanta

  Naglalakad ka, iyong yapak ay
ang daan, at wala nang iba pa;
walang kalsada, panlakad,
ginagawa mo ang daan sa pamamagitan ng paglalakad.
Sa pamamagitan ng paglalakad ginagawa mo ang kalsada,
at kapag tumingin ka sa likuran,
nakikita mo ang landas na ikaw
hindi na makakatapak pa.
Walker, walang kalsada,
Hangin-daanan lamang sa dagat.

- Ni Antonio Machado (1875–1939), isinalin ni Robert Bly

magbahagi

post ng navigation