Tungkol kay Jill Loree

Tungkol kay Jill Loree

Tagasunod ng Pathwork Guide, lumikha ng Phoenesse

Scott Wisler at Jill Loree

Ang mga relasyon ay isang landas sa loob ng isang landas

Si Jill Loree at ang kanyang asawa, si Scott Wisler, ay magkasamang tinatahak ang espirituwal na landas na ito

GURO NG ESPIRITUALIDAD AT PERSONAL NA PAGPAPAGALING

Jill Loree

J

Lumaki si ill Loree sa hilagang Wisconsin kasama ang mga magulang na yumakap sa kanilang Norwegian, Swedish at German na pamana. Ang mga pagkain tulad ng lutefisk, lefse at krumkaka ay inihanda tuwing Pasko. At siyempre mayroong beer, bratwurst at keso sa buong taon.

Magpapatuloy siya sa paghagis ng mga pizza at bartend habang nag-aaral sa kolehiyo sa Unibersidad ng Wisconsin, at pagkatapos ay lumipat sa isang karera sa teknikal na pagbebenta at marketing. Siya ay manirahan sa Atlanta noong 1989 at natuklasan na ang matamis na lugar ng kanyang karera ay sa mga komunikasyon sa marketing. Isang tunay na Gemini, mayroon siyang degree sa chemistry at isang likas na talino sa pagsusulat.

Isa sa pinakadakilang hilig ni Jill sa buhay ay ang kanyang espirituwal na landas. Lumaki sa pananampalatayang Lutheran, naging mas malalim siyang espirituwal na tao sa mga silid ng Alcoholics Anonymous (AA) simula noong 1989. Noong 1997, ipinakilala siya sa karunungan ng Pathwork Guide, na inilalarawan niya bilang “paglakad sa pintuan. ng ikaapat na hakbang at natagpuan ang buong aklatan.”

Noong 2007, natapos niya ang apat na taon ng pagsasanay upang maging isang Pathwork Helper, at ganap na humakbang sa kanyang Helpership noong 2011. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga indibidwal at panggrupong session, naging guro siya sa Transformation Program na inaalok ng Mid-Atlantic Pathwork. Pinamunuan din niya ang mga aktibidad sa marketing para sa Sevenoaks Retreat Center sa Madison, Virginia at nagsilbi sa kanilang Board of Trustees.

Noong 2012, natapos ni Jill ang apat na taon ng pagsasanay sa kabbalah at naging certified para sa hands-on na pagpapagaling gamit ang mga energies na nakapaloob sa puno ng buhay. Sinimulan niyang ialay ang kanyang buhay sa pagsusulat at pagtuturo tungkol sa personal na pagpapaunlad sa sarili noong 2014.

Ngayon, si Jill ang ipinagmamalaki na ina ng dalawang anak na nasa hustong gulang, sina Charlie at Jackson, at natutuwa siyang ikasal kay Scott Wisler. Siya ay nagkaroon ng higit sa isang apelyido sa daan at ngayon ay masayang ginagamit ang kanyang gitnang pangalan bilang kanyang apelyido. Ito ay binibigkas na loh-REE. Noong 2022, sinamahan siya ni Scott ng buong oras sa kanilang misyon na ipalaganap ang mga turo ng Pathwork Guide sa malayo at sa buong mundo.

Na-publish noong 2017, ang memoir ni Jill Loree ay nagsasabi sa kanyang kuwento tungkol sa paglaki sa isang alkohol na pamilya, pagkatapos ay lumabas sa mundo at nahihirapan sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng kanyang sariling paglalakbay sa pagbawi, sisimulan niyang gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang pagalingin ang kanyang matagal na sakit mula pagkabata.

Nang matagpuan niya ang mga turo ng Pathwork noong 1997, lumalim ang kanyang paglalakbay sa pagpapagaling. Ngayon, ang espirituwal na landas ni Jill Loree ay puno ng liwanag, na kung ano ang natuklasan niya ay lumalabas mula sa kaibuturan ng pagkatao ng isang tao pagkatapos malutas ang aming mga lumang nakabaon na sugat. Tulad ng sinabi ng Pathwork Guide na gagawin nito.

Iyon ang mas malalim na mensahe na gusto niyang ibahagi ngayon, at na nagniningning sa mainit na paglalahad ng kuwento ng kanyang buhay.

Basahin Panlakad online o makinig sa Panlakad audiobook.

Tungkol kay Jill Loree

Tanong?

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga turong ito, magtanong lamang.