Ang prequel

Ang prequel

Isang pangkalahatang-ideya kung paano kami nakarating dito

ANG PREQUEL

Kung paano kami nakarating dito

BAng elow ay mahalagang kuwento ng Pagkahulog, ang Plano ng Paglikha at ang Plano ng Kaligtasan. Ang mga bagay na ito ay nangyari bago ang paglikha ng oras. Kaya ang pinakamagandang paraan para maunawaan natin ang mga pangyayaring ito ay sa anyo ng isang kuwento. Subukang huwag mawala sa pagsasabi, at tanggapin lamang ang kakanyahan ng kuwento.

Upang maunawaan kung PAANO TAYO DUMATING DITO, dapat nating maunawaan:

Paglikha
Mga banal na katangian
Ang Tagadala ng Liwanag
Pagkahulog
Ang Plano ng Kaligtasan
Positibo sa negatibo
Impluwensya ng dilim at liwanag

Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya't ang Diyos ay dapat lumikha, upang ang pag-ibig ay magkakaroon ng isang bagay na mamahalin. Holy Moly_Phoenesse

Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya't ang Diyos ay dapat lumikha, upang ang pag-ibig ay magkakaroon ng isang bagay na mamahalin.

Paglikha

 • Bilang three-dimensional na tao, wala talaga tayong kakayahang umunawa sa Diyos. Ang pag-iisip sa Diyos bilang "isang bola ng apoy na nagmumula sa isang kinang ng liwanag" ay kasing ganda ng anumang bagay. At ito ay mas mahusay kaysa sa pag-iisip sa Diyos bilang isang "tao sa langit". (Buto, Kabanata 14: Inilalantad ang maling imaheng mayroon tayo tungkol sa Diyos)
 • Tulad ng sinasang-ayunan ng napakaraming espirituwal na turo, ang pag-ibig ang nag-iisang kapangyarihan sa uniberso. Kaya't sapat na nating sabihin: Ang Diyos ay pag-ibig.
  • Tulad ng naturan, ang Diyos ay dapat lumikha, kaya ang pag-ibig ay may isang bagay na mahalin.
  • Ang unang nilikha ng Diyos ay si Cristo, na maaari nating tawaging Anak ng Diyos.
  • Nagpunta si Kristo upang lumikha ng lahat ng natitirang mga espiritwal na nilalang, na maaari nating matawag na mga anghel.
   • Maraming mga bansa ng mga anghel ang nagmula, bawat isa ay pinamunuan ng isang angel-in-charge. Sa Daigdig ng Espiritu, ang mamuno sa iba ay dapat maging responsable para sa kanilang pangangalaga at direksyon.
   • Tandaan, lahat ng bagay na umiiral sa Earth ay mahalagang kopya ng isang mahirap na tao ng kung ano ang umiiral sa Spirit World. Kabilang dito ang hierarchical na organisasyon ng mga bagay.
 • Ang bawat nilikha na anghel pagkatapos ni Kristo ay isang doble, na binubuo ng parehong panlalaki at pambabae na kalahati.
  • Ang mga tao sa Kanlurang kalahati ng mundong ito ay ayon sa kasaysayan na pangunahing nakita ang panlalaki na mukha ng Diyos, ang aktibong kalahati. Sa Silangan, pangunahing nakita ng mga tao ang pambabae na mukha ng Diyos, ang kalahating tumatanggap. Ipinapaliwanag nito ang ilan sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kultura ng Kanluran at Silangan sa mga lugar ng kabanalan at relihiyon. (Banal na Moly, Kabanata 7: Diyos at nilikha)

Tulad ng Diyos, bawat isa sa atin ay may malayang kalooban. Nagbibigay ito sa atin ng pangunahing pagkakahawig sa Diyos. Holy Moly_Phoenesse

Tulad ng Diyos, bawat isa sa atin ay may kalayaang magpasiya. Nagbibigay ito sa atin ng pangunahing pagkakahawig sa Diyos.

Mga Katangian ng Diyos

  • Ang pagsuway sa kalooban ng Diyos ay lumilikha ng sakit at pagkawasak.
   • Dahil mayroon tayong malayang pagpapasya, tayo ay may pananagutan sa paggawa ng mga pagpili na naaayon sa kalooban ng Diyos.
   • Ang bawat nilalang ay mayroon din malayang kalooban. Nagbibigay ito sa atin ng pangunahing pagkakahawig sa Diyos. At ang hangarin ng Diyos ay dapat nating panatilihin ang ating malayang pagpapasya. Kaya't isang araw, kapag natapos na nating matutunan ang mga aralin ng duality, muli tayong makakasamang muli sa Diyos. Kung walang malayang pagpapasya, mananatili tayong hiwalay sa Diyos magpakailanman. (Banal na Moly, Kabanata 1: Ang mabuting Panginoon payag)
  • Maaari din tayong lumikha ng mga karanasan para sa ating sarili na pansamantalang nagdudulot sa atin ng ating malayang kalooban. Ang ganitong pagkawala ng kalayaan ay palaging resulta ng ating sariling mga pagpili.
  • Ito ay—at hanggang ngayon—kalooban ng Diyos na parangalan natin si Kristo bilang ating Hari.

Ang aming pagkamausisa ay humantong sa amin upang tuklasin ang kabaligtaran ng lahat-ng-bagay-mahusay-at-mabuti. Holy Moly_Phoenesse

Ang aming pagkamausisa ay humantong sa amin upang tuklasin ang kabaligtaran ng lahat-ng-bagay-mahusay-at-mabuti.

Ang Tagadala ng Liwanag

 • Ang unang nilikha ni Kristo ay si Lucifer, isang pangalan na nangangahulugang "tagapagdala ng liwanag". Si Lucifer ay isang mahusay na pinuno at parang kapatid ni Kristo.
 • Sa paglipas ng panahon — napakahusay, napakahabang panahon sa mga taon ng langit — nagselos si Lucifer kay Cristo.
 • Ang ilaw ni Cristo ay mas nakasisilaw kaysa kay Lucifer. At sa gayon ang pagtanggap ng mga madla sa maraming mga bansa na kanilang binisita ay higit na mas malaki.
 • Dahan-dahan at unti-unti, sinimulan ni Lucifer na kumbinsihin ang maraming iba pang mga anghel na nilalang na marahil he, si Lucifer, ay gagawing mas mabuting hari. 
  • Nakita ng Diyos ang nangyayari. Ngunit binigyan ng Diyos ang lahat ng anghel ng may kalayaang magpasiya, at malinaw ang Diyos sa paghiling na parangalan natin si Kristo bilang ating Hari. Malinaw na malinaw.
  • Si Lucifer ay hindi kapani-paniwalang karismatiko at habang maraming anghel ang nanatiling tapat kay Kristo, marami pang iba ang hindi. Kung tayo ay narito bilang mga tao, hindi. (Mapaboran man natin si Lucifer nang kaunti o marami, hindi mahalaga. Ngunit ang mga nag-waffle lang ng kaunti ay mas madaling umakyat pabalik sa Diyos kaysa sa mga naging all-in. Sapagkat mas napalayo sila sa Diyos.)
  • Palihim, lahat ng mga anghel na sumuporta sa pakana ni Lucifer, sa anumang paraan, ay minarkahan.
 • Nang hilingin ni Lucifer sa Diyos na gawin siyang Hari, hindi lamang niya ipinahayag ang kanyang paninibugho kay Cristo. Nagpakita rin siya ng pagsuway sa Diyos.

Dahil sa ating pagsuway, pinakilos ng Diyos ang tinatawag na Pagkahulog. Holy Moly_Phoenesse

Dahil sa ating pagsuway, pinakilos ng Diyos ang tinatawag na Pagkahulog.

Pagkahulog

 • Sa puntong iyon, pinakilos ng Diyos ang tinatawag ng Spirit World ang pagkahulog. Lahat ng masuwayin na markadong espiritu ay inalis mula sa langit, sa isang napakalaking madilim na globo kung saan si Lucifer ang namumuno. Upang maging patas, ang isang malaking bahagi ng kung ano ang nagdala sa amin sa problemang ito ay na, bilang mga anghel, kami ay lubhang mausisa na mga nilalang. At ito ang humantong sa amin upang tuklasin ang kabaligtaran ng lahat-ng-bagay-mahusay-at-mabuti. Ang aming sariling pagkamausisa ay nag-ambag nang malaki sa aming pagkamatay. (Diamante, Kabanata 1: Pagpapalawak ng ating kamalayan at pagtuklas sa ating pagkahumaling sa paglikha)
 • Sa panahon ng Pagkahulog, lahat ng mga espiritung nilalang — ngayon ay hindi na mga anghel ng mundo ng Diyos — ay nahati sa alinman sa kalahating lalaki o isang kalahating babae. Tulad ng lahat ng nangyari, ang paghati ay hindi perpekto.
  • Nahiwalay din tayo sa mga mahal natin. Patuloy silang nagluluksa para sa amin at nananabik sa aming pagbabalik.
  • Bilang mga nilikha na anak ni Cristo, hindi niya tinigilan ang pag-aalaga sa bawat isa sa atin.
 • Sa kurso ng aming pagsuway, tinakpan namin ang aming magandang Higher Selves na may isang layer ng Mababang Sarili na binubuo ng kabaligtaran ng lahat ng mabuti.
 • Si Lucifer ay ngayon ang aming pinuno, at siya ay naghahari sa pamamagitan ng poot at kalupitan.
 • Hindi lahat ng tao sa madilim na kaharian ay nakaranas ng parehong uri ng malupit na kapaligiran. Ang ilan ay nakaranas ng matinding lamig, ang iba ay nagpapahirap sa mainit, ang iba ay matinding dumi, at iba pa. Ang aming bersyon ng impiyerno ay sumasalamin sa aming mga panloob na pagbaluktot.
  • Ang isa pang paraan pabalik sa langit ay sinubukan, na mas madali at mas maikli, ngunit ito ay nabigo.

Ang pananabik nating makauwi sa Diyos ang nagpakilos sa Plano ng Kaligtasan. Holy Moly_Phoenesse

Ang pananabik nating makauwi sa Diyos ang nagpakilos sa Plano ng Kaligtasan.

Ang Plano ng Kaligtasan

 • Matapos ang napakatagal na oras sa kadiliman, dumating ang isang kislap ng ilaw sa abot-tanaw.
  • Ang ilaw na ito ay nagmula sa aming sama na pananabik na makabalik sa Diyos.
  • Ang pananabik ng mga nahulog na kapatid ay pinagsama sa pananabik ng mga nanatiling tapat kay Cristo, at itinakda nito ang Plano ng Kaligtasan na gumalaw.
  • Tandaan, hanggang sa ang lahat ng mga kapatid ay bumalik sa Diyos, wala nang mga anghel na nagmumula. At ang ating mga kapatid sa langit ay inilagay ang kanilang sariling pag-akyat patungo sa pagiging perpekto habang pinagsisikapan silang gumana sa ngalan ng Plano ng Kaligtasan.
  • Habang pinasimulan ng Diyos ang Plano, ang pangunahing arkitekto ng Plano ng Kaligtasan ay si Kristo.
 • Idinisenyo ni Kristo ang Plano at pinakintab ito hanggang sa pinakahuling detalye. Nagbigay ito ng paraan para sa mga nahulog na anghel upang matuto at gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian: upang piliin na iayon sa kalooban ng Diyos, o sa madaling salita, upang ihanay sa mabuti. (Mabuhay sa magandang bahagi ng buhay)
  • Ang talinghaga ng alibughang anak ay nagsasalita tungkol sa daanang pinagdaanan ni Kristo.
  • Ang Plano ay nanawagan para sa paglikha ng isang kalawakan kung saan ang isang planeta ay iiral kung saan ang mga pira-pirasong espirituwal na nilalang, na binubuo ng parehong isang mabuting Mas Mataas na Sarili at isang hindi masyadong magandang Lower Self, ay maaaring gawin ang gawaing kailangan upang pagalingin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang madilim na negatibiti. bumalik sa liwanag. Ito ay tumagal ng ilang sandali, ngunit ang gayong mundo ay nilikha. At ang lupaing ito ng duality ay isang perpektong tugma para sa mga nahulog na anghel na nagtatrabaho sa kanilang paraan pauwi. (Banal na Moly, Kabanata 9: Plano ng Kaligtasan)

Sa panahon ng Taglagas, ang lahat ng positibong katangian ay ginawang negatibong bersyon. Holy Moly_Phoenesse

Sa panahon ng Taglagas, ang lahat ng positibong katangian ay binaluktot, o binaluktot, sa isang negatibong bersyon. Ito ang aming mga kasalanan.

Positibo sa Negatibo

 • Sa mundo ng mga espiritu, umiiral ang mga positibong katangian at magpapatuloy sila magpakailanman, nakikipag-ugnay sa iba pang mga positibong katangian upang lumikha ng pagkakasundo at manatili sa balanse.
  • Sa panahon ng Taglagas, ang lahat ng positibong katangian ay naging negatibong bersyon.
   • Sapagkat ang mga positibong katangian at aksyon ay maaaring magpatuloy nang walang katapusan, ang mga negatibong katangian at pagkilos ay lumilikha ng mga epekto na sa kalaunan ay nakakagiling.
   • Ang negatibiti pagkatapos ay laging humantong sa krisis kung saan ang isang mapanirang nilikha ay gumuho. Sa ganitong paraan, ang lahat ng pagiging negatibo ay nagsisilbi ng mabuti sa pangmatagalan, dahil ang isang bagay na nakabubuo ay maaaring maitaguyod muli mula sa mga durog na bato. (Perlas, Kabanata 15: Ano ang tunay na espirituwal na kahulugan ng krisis?)
  • Ang mga pagkakamali pagkatapos-na lahat ay nagmula sa takot, pagmamataas at pag-asa sa sarili-ay mga baluktot lamang na mga kable na kailangang ibalik sa orihinal na positibong form.
   • Tulad ng ating napiling kilusan sa Daigdig ng Espiritu mula sa positibo hanggang sa negatibo ay mabagal at unti-unti, kinakailangan din na maging paglalakbay natin palabas ng ating mga nilikha na pakikibaka.

Nagpadala si Kristo ng mga sugo para pamunuan tayo at turuan tayong gumawa ng mas mabuting pagpili. Holy Moly_Phoenesse

Nagpadala si Kristo ng mga sugo para pamunuan tayo at turuan tayong gumawa ng mas mabuting pagpili.

Impluwensiya ng Madilim at Liwanag

 • Ang lupa ay lumago mula sa mga pananabik na nagmula sa mga espiritu sa mundo ng kadiliman, pati na rin mula sa mga espiritu sa mundo ng ilaw ng Diyos. Samakatuwid ang mga nilalang mula sa parehong mundo ay palaging may access sa Earth.
  • Mula pa sa simula, ang mga tao ay hindi makakakuha ng mas mahusay sa Lupa kaysa sa impiyerno kung hindi nagpadala si Cristo ng mga emissaries upang akayin tayo at turuan kaming gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian.
   • Sa paglipas ng mga panahon, maraming mga propeta at iba pang lubos na nagbago na mga espirituwal na pinuno ay naipadala sa Earth.
   • Sapagkat ang mga puwersa ng kabutihan ay higit na mas malaki kaysa sa mga puwersa ng kasamaan, maaaring mukhang mas maraming "masama" kaysa "mabubuting" impluwensya, ngunit ito ay maingat na nabalanse ng Daigdig ng Mga espiritu.
  • Sa loob ng libu-libo, maraming tao sa Lupa ang nakabuo ng kakayahang i-channel ang mga tinig ng mga banal na espiritu, na nagbigay sa amin ng mahahalagang tagubilin.
   • Ang ganitong pamamaraan ay ginamit para sa paghahatid ng mga turong ito sa Pathwork.
   • Sa pamamagitan ng isang channel na mensahe na sinabi sa amin na ang ina ni Jesus ay isang dalisay na espiritu, ibig sabihin ay hindi siya naging bahagi ng Pagkahulog. Sapagkat si Jesus ay hindi maaaring isinilang sa isang espiritung nilalang na hindi tapat at patuloy na gumagawa upang linisin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdaig sa kanilang mga pagkakamali at iba pang mga pagbaluktot. Sa ating estado ng ating pag-unlad noong panahong iyon, napagkamalan natin ang kahulugan ng pagiging dalisay na espiritu.
  • Mula noong bukang-liwayway ng buhay sa Lupa, ipinadala ni Lucifer ang kanyang mga alipores upang tuksuhin at pahirapan tayo, na inaasahan na akitin kami na magpatuloy na sundin ang mga batayan na likas na nagmula sa aming Mababang Sarili.
   • Dahil si Lucifer ay pinatalsik mula sa mundo ng Diyos, mayroon siyang kumpletong awtoridad sa lahat ng madilim na larangan. At dahil si Lucifer ay may malayang pagpapasya, pinili niyang mamuno sa pamamagitan ng pangingibabaw at hindi sumunod sa mga batas ng Diyos sa pagiging patas.
   • Nangangahulugan ito na si Lucifer ay may malayang pagpipigil upang gawin ang anumang nais niya sa mga tao sa Lupa.

© 2019 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Ang gawain ng pagpapagaling

Ano ang napunta tayo dito sa Earth upang malaman

Ang prequel

Kung paano kami nakarating dito sa mahirap na dimensyon

Ang pagsagip

Kung sino ang dapat nating pasalamatan sa ginawang posible na umalis