Home page ng Phoenesse
Mga sanaysay na espirituwal2023-09-20T10:55:09+00:00

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay tungkol sa espirituwal na kalikasan ng buhay

Kailangan natin ng higit pang kamalayan...sa ano, eksakto?

By |Agosto 25, 2023|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill, Pagbuhos ng Iskrip|

Ang mga espirituwal na turong ito mula kay Phoenesse ay nagpapakita sa atin kung paano baguhin ang mga bahagi ng ating sarili na nawala pa rin sa kadiliman. Dahil doon lamang tayo matututong mamuhay nang buo mula sa ating panloob na liwanag. Upang magawa ito, dapat tayong magkaroon ng mas malalim na kamalayan sa kung sino talaga tayo.

Paghahanap ng tamang paraan upang lumaban

By |Hulyo 20, 2023|Mga Kategorya: Lektura ng Gabay sa Trabaho|

Ang tanging paraan ay ang huminto sa paglaban, at tumalikod at harapin ang ating sarili. Ang daan patungo sa kabilang panig ay sa pamamagitan ng pagpasok sa batis. Iyan ang malusog na pakikibaka. Dapat nating hayaang lumutang nang malaya ang ating mahihirap na emosyon upang matuklasan nating wala tayong dapat ikatakot mula sa kanila.

Basahin ang 33 espirituwal na sanaysay sa Kumuha ng Mas Magandang Bangka

By |Oktubre 16, 2022|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill|

Ang koleksyong ito ng 33 espirituwal na sanaysay ay nilikha sa loob ng tatlong taon, simula noong 2019, na inspirasyon ng mga turo ng Pathwork. Ang katawan ng trabahong ito ay nagpinta ng isang makapangyarihang larawan kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa isang espirituwal na landas at maging isang mas espirituwal na tao.

Sanaysay 1 Mga hiyas sa puso

By |Disyembre 11, 2019|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill|

Si Judith Saly ay nakikipag-usap kay Eva pagkatapos niyang mamatay. At tila sinasabi ni Eva na lahat ng naroon ay may suot na hiyas sa kanilang puso. Ang ilan sa mga hiyas na ito ay pinakintab na at ang iba ay hindi pa. Ngunit walang nagtatago ng mga hindi pinakintab. Ang lahat ay umiikot na hinahangaan ang mga hiyas ng isa't isa, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Kaya ito ang kailangan mo pang pulihin." Pero naging OK naman ang lahat. Ang mga hindi pinakintab na mga bato ay yaong kailangan pang gawin ng isang espiritu.

Pumunta sa Tuktok