Home page ng Phoenesse
Mga sanaysay na espirituwal2023-11-20T18:09:59+00:00

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay tungkol sa espirituwal na kalikasan ng buhay

Ano ang ayaw mo?

By |Marso 25, 2024|Mga Kategorya: 5) Mga Perlas, 7) Mga buto, Nagsasalita ang Gabay|

Ang poot ay isang napaka-empowering na pakiramdam. Ito ay nagpapailaw sa amin. Ang katotohanang ito ay napakasigla ay nagpapahirap sa atin na bitawan ang ating poot. Ngunit ang poot ay hindi kailanman nakahanay sa katotohanan ng kung sino tayo. Dahil, sa ating kaibuturan, lahat tayo ay nagniningning ng pinakamagandang sinag ng pag-ibig. At higit na mas maganda ang ating pakiramdam kapag ang pag-ibig ang nagpapagaan sa ating apoy. Kaya kung ang layunin natin ay makaramdam ng pag-ibig, kailangan nating makarating sa ilalim ng ating poot.

Binuksan ang Pathwork Q&As

By |Enero 1, 2024|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill, Nagsasalita ang Gabay|

Kung nakabasa ka na ng lecture sa Pathwork, alam mo na karamihan sa mga ito ay nagtatapos sa kaunting Q&A, o mga tanong at sagot. Ang maaaring hindi mo napagtanto ay mayroong 155 pang mga transcript ng Q&A na kakaunti ang nakabasa. Ang mga Q&A ay minsan tungkol sa mga partikular na lektura, ngunit mas madalas, ang mga ito ay isang hanay ng mga tanong tungkol sa buhay. Ang pinakanatatangi, marahil, ay ang kakayahan ng Pathwork Guide na sagutin ang mga tanong sa paraang naaangkop sa ating lahat. Sa madaling salita, ang mga Q&A ay idinisenyo upang tulungan ang lahat.

Paano manalangin at magnilay

By |Nobyembre 25, 2023|Mga Kategorya: Nagsasalita ang Gabay|

Ang Pathwork Guide ay nagtalaga ng ilang mga lektura sa paksa ng panalangin at pagmumuni-muni. Bilang karagdagan, ang mga dumalo sa lecture ay nagtanong ng maraming magagandang katanungan tungkol sa dalawang paksang ito. Narito ang mga sagot ng Gabay, sa mga salita ni Jill Loree, sa iba't ibang katanungan tungkol sa kung paano tayo dapat magdasal at magninilay.

Ano ang iyong espirituwal na IQ? Kumuha ng pagsusulit!

By |Nobyembre 16, 2023|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill|

Ang espirituwal na landas ng Phoenesse ay isang dalawang yugtong landas batay sa mga turo mula sa Pathwork Guide. Ang espirituwal na pagsusulit na ito ay sumusubok sa iyong kaalaman sa mga espirituwal na turong ito. Mag-scroll pababa para sa mga sagot.

Tayo'y lumabas sa dilim: Isang maikling paglalakad sa pag-iisip

By |Nobyembre 7, 2023|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill|

Ang lahat ng kadiliman ay walang iba kundi ang mga baluktot na sinag ng liwanag na maaaring, sa pagsisikap, ay maibalik sa kanilang orihinal na kalagayan. Ang gayong pagbabago ay, sa katunayan, ang hinihimok sa atin ng mga pakikibaka sa buhay na gawin.

Pumunta sa Tuktok