Home page ng Phoenesse
Mga sanaysay na espirituwal2023-11-20T18:09:59+00:00

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay na espirituwal

Mga sanaysay tungkol sa espirituwal na kalikasan ng buhay

Paghahanap ng tamang paraan upang lumaban

By |Hulyo 20, 2023|Mga Kategorya: Lektura ng Gabay sa Trabaho|

Ang tanging paraan ay ang huminto sa paglaban, at tumalikod at harapin ang ating sarili. Ang daan patungo sa kabilang panig ay sa pamamagitan ng pagpasok sa batis. Iyan ang malusog na pakikibaka. Dapat nating hayaang lumutang nang malaya ang ating mahihirap na emosyon upang matuklasan nating wala tayong dapat ikatakot mula sa kanila.

Basahin ang 33 espirituwal na sanaysay sa Kumuha ng Mas Magandang Bangka

By |Oktubre 16, 2022|Mga Kategorya: Mga puna mula kay Jill|

Ang koleksyong ito ng 33 espirituwal na sanaysay ay nilikha sa loob ng tatlong taon, simula noong 2020, na inspirasyon ng mga turo ng Pathwork. Ang katawan ng trabahong ito ay nagpinta ng isang makapangyarihang larawan kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa isang espirituwal na landas at maging isang mas espirituwal na tao.

Pumunta sa Tuktok