Sanaysay 2 Isang simpleng pagsubok sa buhay

Sa kaibuturan ng bawat nilikha, lahat tayo ay pareho: Tayo ay magaan. Ang liwanag na ito ay nagtataglay ng isang prisma ng magagandang katangian, kabilang ang katotohanan, katahimikan at pagkakaisa, kagandahan, karunungan at pagmamahal. Sa antas na ito ng ating mga nilalang, ang mga katangiang ito ay malapit na magkakaugnay.

Maaari nating suriin upang makita kung tayo ay nag-iisip, nagsasalita o kumikilos mula sa ating liwanag o sa ating kadiliman: Naglilingkod ba ako sa koneksyon o paghihiwalay?
Maaari nating suriin upang makita kung tayo ay nag-iisip, nagsasalita o kumikilos mula sa ating liwanag o sa ating kadiliman: Naglilingkod ba ako sa koneksyon o paghihiwalay?

Kaya't kung saan may katotohanan ay magkakaroon ng katahimikan; kung saan may pagkakasundo doon ay may kagandahan, kung saan may karunungan, doon din ay may pag-ibig. Paghaluin ang huling pangungusap sa anumang pagkakasunud-sunod at ang mga equation ay palaging balanse. Sa antas na ito ng ating pagkatao, ang lahat ay isa na.

Ang tanda ng makita ang mga banal na katangiang ito sa pagkilos? Koneksyon.

Sa kabaligtaran, sa ibabaw ng bawat tao ay iba't ibang mga layer ng kadiliman. Lahat ng aming mga pagkakamali, maling konklusyon at mapangwasak na mga tendensya ay nabubuhay dito, na nagpapadilim ng aming kakayahang kumonekta.

Ang tanda noon ng mga negatibong katangiang ito? paghihiwalay.

Palagi nating masusuri upang makita kung nag-iisip tayo, nagsasalita o kumikilos mula sa aming ilaw o ating kadiliman sa pamamagitan ng pagtatanong sa simpleng tanong na ito: Naghahatid ba ako ng koneksyon o paghihiwalay?

Halimbawa, kapag gumawa tayo ng kaso laban sa isang tao, inihanay natin ang paghihiwalay. Pagkatapos ay tinitingnan namin ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng taong iyon sa pamamagitan ng aming naka-warped na filter. Hindi natin nakikita ang kabuuan ng taong ito, na kinabibilangan ng kanilang mga lakas at kahinaan. Sa halip, tumutuon tayo sa kanilang mga pagkakamali at tinatanggihan ang taong para sa kanila—lalo na kung pareho tayo ng pagkakamali ngunit hindi natin ito napapansin.

Kapag ang layunin namin ay maghatid ng koneksyon, binibigyan namin ang mga tao ng benepisyo ng pagdududa. Kung nakakaramdam kami ng kawalan ng pagkakaisa sa kanila, sinusuri namin ang mga bagay: Eto ang napapansin ko, ano ang napapansin mo? Nagsusumikap kami tungo sa pag-unawa at nagdadala kami ng habag, alam na lahat ay nasugatan sa ilang paraan. Ginagawa namin ang anumang pagsisikap na kinakailangan upang malinis ang hangin.

Sa tuwing nakaayon tayo sa anumang bagay maliban sa ating panloob na liwanag, patuloy tayong lumilikha ng kawalan ng pagkakaisa sa mundo. Ngunit pare-parehong mahalaga, lumikha tayo ng hindi pagkakasundo sa loob. Sapagkat kapag naglilingkod tayo sa paghihiwalay, hindi na tayo nagkakaisa sa ating mga sarili.

Sa mga mahihirap na panahon, mahalagang tandaan na lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay may epekto—sa atin at sa mga nakapaligid sa atin. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang bumagal at piliin ang liwanag. Upang pumili ng koneksyon.

- Jill Loree

Mga paraan para matuto pa
Bumalik sa pangkalahatang-ideya ng mga espirituwal na sanaysay
Basahin ang susunod na espirituwal na sanaysay

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi