Kategorya: Lecture ng Gabay

Bakit Gumawa ng Digmaan ang Diyos?

Oras ng Pagbasa: 13 minuto

Maaari tayong lahat na sumang-ayon na nakatira tayo sa isang mundo na puno ng mga tao sa iba't ibang antas ng pag-unlad. Ito ay sanhi ng alitan, at ang alitan na iyon ang nagbibigay sa amin ng aming gawain. Sapagkat ang lahat ng magkakaibang antas ng pag-unlad na ito ay lumilikha ng hindi pagkakaunawaan at pagkabulag, at samakatuwid ay mga salungatan. Gayunpaman ang alitan na ito ay eksaktong susi sa pagbuo ng mas mabilis. Sapagkat ang mga salungatan ay ang nakakaalam sa ating sariling mga kahinaan.

Ang lahat ng ito ay nagpapahirap sa pagiging isang tao. Kaya kung gayon bakit hindi maiiwasan ang lahat ng ito? Bakit hindi lamang tayo mabuhay kasama ang mga taong nagmula sa parehong mga spherhe ng espiritu sa atin? Kaya, dati, at narito ang nangyari.

magbahagi