Home page ng Phoenesse

Mga puna mula kay Jill

Ano ang iyong espirituwal na IQ? Kumuha ng pagsusulit!

Ang espirituwal na landas ng Phoenesse ay isang dalawang yugtong landas batay sa mga turo mula sa Pathwork Guide. Ang espirituwal na pagsusulit na ito ay sumusubok sa iyong kaalaman sa mga espirituwal na turong ito. Mag-scroll pababa para sa mga sagot.

By |2023-11-20T18:40:57+00:00Nobyembre 16, 2023|Mga Puna Off sa Ano ang iyong espirituwal na IQ? Kumuha ng pagsusulit!

Tayo'y lumabas sa dilim: Isang maikling paglalakad sa pag-iisip

Ang lahat ng kadiliman ay walang iba kundi ang mga baluktot na sinag ng liwanag na maaaring, sa pagsisikap, ay maibalik sa kanilang orihinal na kalagayan. Ang gayong pagbabago ay, sa katunayan, ang hinihimok sa atin ng mga pakikibaka sa buhay na gawin.

By |2023-11-27T15:41:38+00:00Nobyembre 7, 2023|Mga Puna Off sa Let's come out of the dark: Isang maikling lakad sa pag-iisip
Pumunta sa Tuktok