Kategorya: Mga puna mula kay Jill

The Heart: What's Not to Love?

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Maaaring maginhawang sisihin ang mga pinuno ng mundo, ngunit umiiral lamang sila dahil tayo, ang mga tao, ay gumagawa nito. At tayo, sa ating malayang kalooban, bawat isa ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian na makakaapekto sa kinalabasan ng kung paano tayong lahat ay namumuhay bilang mga komunidad.

Gayunpaman, habang kaya nating gumawa ng pagbabago ang bawat isa, hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng pagbabago sa iba. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagbabago sa ating sarili. Iyan ang tunay na gawain—ang gawain ng pagiging espirituwal—at nangangailangan ito ng mas malaking hakbang kaysa paghahanap ng puso.

magbahagi

Pagkakalog? Kailangan Naming Maghanap ng Bagong Balanse

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula kaming mag-asawa na kumagat sa kasinlaki ng elepante na gawain ng pag-aaral ng pangalawang wika, Portuguese. Nabanggit ko ito dahil maraming tao ang nanginginig sa loob ng mga araw na ito. At isa sa mga salitang Portuges na ang ibig sabihin ay "iiling" ay "balançar," na nangangahulugang "balanse."

Sa katunayan, may koneksyon sa pagitan ng panloob na pagyanig na nangyayari at ang pangangailangan nating makahanap ng bagong balanse—sa ating sarili, sa ating buhay, at sa mundo.

magbahagi

Paglalaro ng Mahabang Laro: Ito ay Mahirap at Magagawa

Oras ng Pagbasa: 8 minuto

Sa unang pagkakataon na kumuha ako ng lecture sa Pathwork, alam kong may nakita akong espesyal. Ang taon ay 1997, at noon, ang materyal na ito ay umiikot na sa loob ng ilang dekada. Ang hindi ko namalayan noon ay ang Pathwork Guide ay naglalaro ng mahabang laro. At sa oras na iyon, hindi ko pa naiintindihan na ako rin, ay maglalaro ngayon ng mahabang laro.

magbahagi

Pagiging Malusog sa Katawan, Isip at Espiritu

Oras ng Pagbasa: 13 minuto

Ang gawain natin bilang tao ay alamin ang katotohanan kung sino tayo. At magagawa lang natin iyon sa pamamagitan ng tunay na pagkilala sa lahat ng bahagi ng ating sarili, mula sa lahat ng anggulo. Sa pamamagitan ng pagiging malusog, sa loob at labas. Alin talaga ang itinuturo sa atin ng Pathwork Guide kung paano gawin.

magbahagi

Ang Nakakalito na Bagay Tungkol sa Pananagutan sa Sarili

Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Ang tanging paraan upang tunay na mapawi ang ating mga paghihirap sa buhay ay ang hanapin kung saan sila tunay na nagmula. At palagi, nasa loob namin ang lugar na iyon. Ngunit ito ay eksakto kung saan ang mga bagay ay nagiging nakakalito. Sa sandaling nalaman natin na tayo ang may pananagutan sa ating mga problema, ibinabalik natin ang ating sarili at nagsimulang husgahan ang ating sarili bilang masama.

Ngunit gaya ng itinuturo ng Pathwork Guide, ang walang malay ay hindi tumutugon nang maayos sa isang moral na saloobin. Kaya't kung umaasa tayong isuko ang mga hindi makatotohanang sikreto sa likod ng ating mga pakikibaka, kakailanganin nating maghanap ng ibang paraan.

magbahagi