Kategorya: Nagsasalita ang Gabay

Pagkakalog? Kailangan Naming Maghanap ng Bagong Balanse

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula kaming mag-asawa na kumagat sa kasinlaki ng elepante na gawain ng pag-aaral ng pangalawang wika, Portuguese. Nabanggit ko ito dahil maraming tao ang nanginginig sa loob ng mga araw na ito. At isa sa mga salitang Portuges na ang ibig sabihin ay "iiling" ay "balançar," na nangangahulugang "balanse."

Sa katunayan, may koneksyon sa pagitan ng panloob na pagyanig na nangyayari at ang pangangailangan nating makahanap ng bagong balanse—sa ating sarili, sa ating buhay, at sa mundo.

magbahagi
Nakatira sa Paraiso

PARADISE: Ang Unang Landas sa Kalayaan

Oras ng Pagbasa: 9 minuto

Bahagi 1: Minsan ay may nagtanong sa Patnubay sa Pathwork® kung bakit ang buhay ay dapat maging napakahirap. Sa katunayan, ayon sa Patnubay, isa pang paraan ang sinubukan. Ito ay isang mas madaling paraan, na dinala kami sa paraiso. At gayon pa man, dahil nakikipagpunyagi kami laban sa pagkakaroon ng pagsunod, nabigo kami.

magbahagi