Kategorya: Paggawa ng Trabaho

Pagiging Malusog sa Katawan, Isip at Espiritu

Oras ng Pagbasa: 13 minuto

Ang gawain natin bilang tao ay alamin ang katotohanan kung sino tayo. At magagawa lang natin iyon sa pamamagitan ng tunay na pagkilala sa lahat ng bahagi ng ating sarili, mula sa lahat ng anggulo. Sa pamamagitan ng pagiging malusog, sa loob at labas. Alin talaga ang itinuturo sa atin ng Pathwork Guide kung paano gawin.

magbahagi