Kailangan natin ng higit pang kamalayan...sa ano, eksakto?

Ang mga espirituwal na turong ito mula kay Phoenesse ay nagpapakita sa atin kung paano baguhin ang mga bahagi ng ating sarili na nawala pa rin sa kadiliman. Dahil doon lamang tayo matututong mamuhay nang buo mula sa ating panloob na liwanag. Upang magawa ito, dapat tayong magkaroon ng mas malalim na kamalayan sa kung sino talaga tayo.