Sanaysay 12 Kung paano pinapasok ng mga panloob na hadlang ang madilim na pwersa

Lumipat kami noong tag-araw na ako ay naging pito, mula sa maliit na bayan ng Barron, Wisconsin patungo sa maliit na lungsod ng Rice Lake. Katatapos ko lang sa ikalawang baitang at hindi ko pa alam na dadalo ako sa ikatlong baitang sa isang bagong mundo. Matapos mamuhay nang malapit sa walang sinumang kaedad ko, mapapaligiran na kami ngayon ng mahigit isang dosenang mga bata sa kapitbahayan.

Sa halip na makipaglaro sa aking mga kapatid sa bukid sa likod ng aming bahay, magkakaroon na ngayon ng mga laro ng sipa ng bola sa karamihan ng mga gabi ng tag-init. Samantalang sa Barron, sumakay kami ng school bus, maglalakad na lang kami ngayon ng dalawang bloke papunta sa paaralan, dahil malapit lang ang Jefferson Elementary, Hilltop Middle School at Rice Lake High School.

Maraming pagbabago ang naganap noong tag-init na iyon, at marami ang para sa ikabubuti. Ngunit narito ang bagay na pinakamahirap sa akin: Ako ang huling nakaalam tungkol sa paglipat. Noong nalaman ko nga—kung mga oras, araw o linggo pagkatapos sabihin sa dalawang kapatid ko, hindi ko alam—na-crush ako. Ang pakiramdam na ito ng hindi kasama-ng pakiramdam na iniwan-at ng hindi kinakausap ay umaalingawngaw sa buong buhay ko.

Pagtatakda ng yugto para sa pakikibaka

Ito ay naging, ang pagiging pito ay isang mahalagang edad sa buhay ng isang bata. Sapagkat bagaman hindi pa namin nauunawaan kung paano gumagana ang mundo, sapat na ang ating edad upang magsimulang mag-project sa hinaharap. Bilang isang resulta, nagsisimula kaming gumawa ng maling konklusyon tungkol sa buhay: "Kaya ito kung paano ang buhay, ”sa tingin namin. "At ito ay kung paano ito laging magiging."

Ang mga madilim na pwersa ay naghihintay sa atin upang isagawa ang ating mga pagkakamali. Pagkatapos ay nabubuhay sila sa pamamagitan natin. Ito ay kung paano namin sila pinapasok.

Sa aking kaso, palihim kong sinabi, “Palagi akong naiiwan.” Pagkatapos ng lahat, palagi kong nararamdaman na ang iba ay nakakuha ng mga direksyon, ngunit ako ay naiwan sa dilim. Gamit ang mga hindi sinasabing mga pahayag, pakiramdam natin ngayon ay mas handa na tayong harapin ang buhay. "Ngayon," sa tingin namin, "Nakikita ko kung paano gumagana ang mundong ito."

Gamit ang mga hindi nasabi na pahayag, nararamdaman naming medyo mas handa kaming harapin ang buhay.

Kakailanganin ng karamihan sa mga tao sa buong buhay upang mapagtanto na ang gayong mga konklusyon na nabuo nang maaga sa buhay ay batay sa mga hindi pagkakaunawaan. Kung makuha nila ito sa lahat. Sa katunayan, marami ang pupunta sa kanilang mga libingan sa paniniwalang tama ang kanilang nakatagong maling konklusyon.

Sa katunayan, sa oras na tayo ay maging matanda na, hindi na natin alam na nakagawa pa nga tayo ng mga ganoong konklusyon batay sa mga karanasan natin noong bata pa tayo. Gayunpaman, ang mga ito sa ngayon ay nahabi na sa tela ng ating pagkatao na ang ating mga saloobin at pag-uugali ay nagpapakita ng mga paniniwalang ito. At pagkatapos ay tumugon ang mundo sa paraang ginagawang tila totoo ang ating mga maling konklusyon.

Ang aming mga pagkakamali ay lumilikha ng mga punto ng koneksyon

Dahil hindi na natin nakikita ang ating mga maling paniniwala, madaling ipagpalagay na hindi ito nakakapinsala, tama ba? Hindi, hindi sila. Sapagkat sila ay bumubuo ng mga nakatagong balakid sa ating sistema—mahigpit na buhol na binubuo ng mga maling konklusyon at masasakit na damdaming nauugnay sa kanila—na ngayon ang ugat ng lahat ng ating pang-araw-araw na hindi pagkakasundo. Dahil sila ang ugat ng ating mga kamalian.

Ang aming mga pagkakamali ay pinapanatili kaming manirahan sa hindi pagkakasundo.

At ano ang mali sa pagkakaroon ng ilang mga pagkakamali, itatanong mo? Pagkatapos ng lahat, lahat ay may mga ito! O marahil ay iniisip natin na dahil ang ating mga pagkakamali ay hindi kasing sama ng iba, hindi na ito mahalaga. Ngunit pananagutan pa rin natin ang bawat isa, kahit na ang mga menor de edad. At kung mas mataas ang ating antas ng pag-unlad, mas malaki ang ating tungkulin at responsibilidad na patuloy na linisin ang ating gilid ng kalye. Para sa mas malaki ang ating liwanag, mas malaki ang anino na ating ibinubuhos kasama ang ating natitirang panloob na mga hadlang.

Kadalasan ay nagbibigay kami ng mga allowance para sa ating sarili, na sinasabing, "Hindi lang ako ang gumagawa nito," o "Tiyak na ang iba ay gumagawa ng mas masahol pa." O sasabihin nating, "ginawa ako ng diyablo na gawin ito," na parang isang pagkakataon lamang na naimpluwensyahan kami ng madilim na pwersa. Hindi, kami ang magbubukas ng pintuang iyon sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa aming sariling mga nakatagong mga panloob na hadlang.

Paano tayo kumonekta sa mga espirituwal na globo

Ayon sa Pathwork Guide, ang uniberso ay puno ng mga espirituwal na globo na hindi natin nakikita. Umiiral ang mga ito sa mga planeta sa ating solar system, at gayundin sa iba't ibang stellar system. Sa Earth lamang, kinukulong namin ang lahat ng uri ng magkakapatong na mga espirituwal na globo ng iba't ibang mga vibrational frequency, mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas.

Nangangahulugan ito na bilang isang tao, maaari tayong nasa isang silid sa Earth, at sa parehong oras ay kumonekta sa isang partikular na malayong espirituwal na globo. Samantala, ang ibang tao sa parehong silid ay maaaring kumonekta sa ibang espirituwal na globo na nasa ibang antas.

Habang nagbabago ang aming mga kalooban, naglalabas kami ng ilang mga alon mula sa aming kaluluwa.

Ang espirituwal na globo kung saan tayo nakikipag-ugnayan ay ang siyang tumutugma sa ating pangkalahatang espirituwal na pag-unlad. At dahil wala ni isa sa atin ang ganap na magkakasuwato sa ating pag-unlad—kung ganoon nga, hindi na natin kailangang manirahan dito—ang mga espirituwal na larangan na ating pinag-uugnay ay mag-iiba sa paglipas ng panahon.

Sapagkat habang nagbabago ang ating kalooban, naglalabas tayo ng ilang agos mula sa ating kaluluwa. Ang mga ito ay nagmumula sa ating malay-tao na pag-iisip at sa mga bahagi ng ating sarili na hindi natin nalalaman. At depende sa pagkakabuo ng mga agos na ito, maiuugnay tayo ng mga ito sa iba't ibang mga globo.

Palagi kaming gumagawa ng mga koneksyon

Alam natin mula sa iba pang mga turo sa Pathwork na ang bawat tao ay binubuo ng parehong Higher Self, na kung saan ay ang ating orihinal na banal na kislap, at isang Lower Self, lalo na ang ating mga pagkakamali at mapangwasak, rebelliousness at paglaban. Sa mga lugar kung saan ibinalik natin ang ating Mas Mataas na Sarili sa ganap nitong kakayahang gumana, ang ating panloob na liwanag ay sumisikat.

Ang Mas Mababang Sarili ng isang tao ay maaaring mas mababa kaysa sa iba pa.

Kapag ganito ang kaso, dapat na nagawa na natin ang kinakailangang gawain ng pagtanggal ng mga layer ng Lower-Self na nakapaligid sa atin. Pagkatapos ang ating Mas Mataas na Sarili ay lalapit at awtomatikong kumonekta sa pinakamaliwanag na espirituwal na mga globo. Ito ay maaaring—at dapat—maganap habang tayo ay naninirahan dito sa Mundo.

Ngunit kung saan man ang ating Lower Self ay mas malakas, hindi nito hinahayaan ang Higher Self na lumiwanag. Kapag ganito ang kaso, kumokonekta tayo sa mga globo at puwersa ng kadiliman na tumutugma sa sarili nating mga saloobin at sariling antas ng pag-unlad. Para sa, upang makatiyak, ang Lower Self ng isang tao ay maaaring mas mababa kaysa sa iba.

Ang aming mga pagkakamali ay lumilikha ng mga punto ng koneksyon

Maaari nating isipin na dahil ang ating mga pagkakamali ay hindi kasing-lubha ng iba, hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit pananagutan pa rin natin ang bawat isa, kahit na ang mga menor de edad. At kung mas mataas ang ating antas ng pag-unlad, mas malaki ang ating tungkulin at responsibilidad na patuloy na linisin ang ating gilid ng kalye.

Kadalasan ay nagbibigay kami ng mga allowance para sa ating sarili, na sinasabing, "Hindi lang ako ang gumagawa nito," o "Tiyak na ang iba ay gumagawa ng mas masahol pa." O sasabihin nating, "ginawa ako ng diyablo na gawin ito," na parang isang pagkakataon lamang na naimpluwensyahan kami ng madilim na pwersa. Hindi, kami ang magbubukas ng pintuang iyon sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa aming sariling mga nakatagong mga panloob na hadlang.

Nakakaimpluwensya sa atin ang mga espiritwal na espesyalista

Ang bawat espirituwal na globo ay saganang pinaninirahan ng mga espiritu na katugma ng globo na iyon. Ang Earth, halimbawa, ay isang globo na katugma ng mga nilalang na ang ilang bahagi ay maliwanag at ang ilang bahagi ay madilim. Dahil sa ating iba't ibang antas ng pag-unlad, saanman mayroong mga tao, ang mga nilalang ay nakapaligid sa atin na nag-uugnay sa malawak na iba't ibang espirituwal na larangan. At sa iba't ibang larangang ito mayroong lahat ng uri ng mga espesyalista. Nalalapat ito sa maayos at punong-liwanag na mga globo na kapareho ng paglalapat nito sa magulong dark sphere.

Ang bawat isa sa atin ay umaakit sa mga espesyalista na tumutugma sa mga partikular na katangiang taglay natin, kung sila ay mabubuting katangian o masama. Para hindi maiiwasan, like attracts like. Ang mga ibon ng isang balahibo, tulad ng sinasabi nila, ay nagsasama-sama.

Habang tayo ay lumalaki, pinapalibutan tayo ng mga espiritung tagapag-alaga na kabilang sa banal na kaayusan ng liwanag. At kung magsisikap tayong mas mataas at sisikaping iayon sa banal na katotohanan, maaari silang lumapit sa atin. Kung hindi, dapat silang tumayo at bantayan tayo mula sa malayo. Maaari lamang silang pumasok upang protektahan tayo batay sa mga nakaraang merito na naipon natin.

Kasabay nito, nakapaligid din sa atin ang ilan pang mga espiritu na hindi bahagi ng banal na kaayusan. Ang ilan sa mga ito ay maaaring kabilang sa mundo ng kadiliman. Kung tayo ay hindi partikular na makasalanang kaluluwa, kung gayon ang napakasamang espiritu ay hindi lalapit sa atin. Pagkatapos ng lahat, hindi nila magagawang magtagumpay sa kanilang espesyalidad sa gayong tao, kaya bakit mag-abala?

Ang mga maliliit na pagkakamali ay may malaking epekto

Sinabi iyan, kahit na ang mga dalubhasa ng pang-araw-araw na mga pagkakamali ng tao — yaong tinaguriang menor de edad na mga pagkakamali — ay kabilang sa mga madilim na larangan. Kaya't kung tayo, sabihin nating, makasarili, magkakaroon tayo ng isang espesyalista sa pagkamakasariling na nakakabit sa atin. O kung may hilig kaming gumawa ng galit na galit na pagsabog, magkakaroon kami ng isang dalubhasa sa malapit na naghihintay lamang sa amin na hayaan itong tumagal at mabisang mabuhay sa amin.

Kahit na ang mga dalubhasa ng pang-araw-araw na mga pagkakamali ng tao ay nabibilang sa madilim na larangan.

Kapag nagtagumpay ang nasabing isang dalubhasa, nararamdaman ang labis na kasiyahan. Para hindi lamang natupad ang gawain nito, kailangang magpakasawa sa sarili nitong partikular na kahinaan. Kung wala kaming isang partikular na kasalanan, tulad ng inggit, kung gayon hindi kami magkakaroon ng isang dalubhasa sa inggit na nakakabit sa amin. Samantala, ang isang taong nakatayo sa tabi namin — na maaaring mas kasama pa sa amin sa kanilang pangkalahatang pag-unlad — ay maaaring magkaroon ng isang espesyalista sa inggit na malapit sa kanila dahil mayroon pa silang kasalanan.

Tandaan, ito ay ang ating sariling mga pagkakamali na hinihila ang mga partikular na dalubhasa na malapit sa amin. Ang ginagawa lamang ng mga dalubhasa ay maghintay para sa amin na kilalanin ang aming mga pagkakamali. Pagkatapos mabubuhay sila sa pamamagitan natin. Ganito tayo nakikipag-collab sa kanila at nag-aambag sa kadiliman.

Ang pagiging kamalayan sa ating mga pagkakamali ay ang unang hakbang

Paano natin maaalis sa ating sarili ang mga madilim na espiritung ito? Sa pamamagitan ng pagsisikap na malampasan ang ating mga pagkakamali.

Ang unang hakbang ay kilalanin kung ano ang ating mga pagkakamali. Sa napakadalas na hindi natin alam ang mga ito dahil lamang sa ayaw nating magkaroon ng pasanin na malaman ang gayong hindi kaaya-ayang impormasyon. Ilang tao talaga ang gustong malaman kung ano ang kanilang sariling mga pagkakamali. Aaminin ng karamihan na malamang na mayroon silang ilang mga pagkakamali, ngunit ginagawa lamang ito sa isang mababaw na paraan. Ang pagiging ganap na mulat sa ating partikular na ang mga pagkakamali, gayunpaman, ay isang ganap na naiibang bagay.

Dapat nating malaman upang harapin ang ating sarili sa ganap na katapatan.

Kung nais nating protektahan ang ating sarili mula sa madilim na espirituwal na mga espesyalista, dapat nating matutunang harapin ang ating sarili nang buong katapatan. Pagkatapos ng lahat, kung tayo ay nag-aalaga ng isang tiyak na kasalanan, marahil ay ginagawa pa itong isang alagang hayop na pinupuri at binibiro natin, kasama rin natin ang kaukulang espesyalista sa espiritu. At ang espiritung iyon ay naghihintay lamang ng pagkakataon upang hikayatin tayong sumuko sa ating kasalanan.

Totoo, madalas na hindi ito tumatagal ng pagsisikap sa kanilang bahagi, dahil ang pagkakahanay sa aming mga pagkakamali ay ang pinakamadali at pinaka komportableng paraan upang pumunta. Ang Mababang Sarili, tandaan, ay sumusunod sa landas na hindi gaanong resistensya.

Dapat nating hanapin ang ugat

Anumang oras na tayo ay hindi nakikipagtalo, tulad ng sa tingin namin ng isang bagyo na nakikipagtulungan sa isang tao, maaari nating magkaroon ng pagkakaroon ng pag-iisip upang tandaan na manalangin. Kapag ginawa natin ito, inaabot natin ang Diyos, na nasa loob na natin — kung tutuusin, ang ating Mas Mataas na Sarili ay isang banal na sinag ng ilaw ng Diyos - at humihingi ng patnubay sa espiritu. Ito, syempre, gagana lamang kapag mayroon tayo ng pagkakaroon ng pag-iisip na tandaan na gawin ito.

Sa katotohanan, hindi tayo laging may ganoong presensya ng isip. Minsan tayo ay pagod at muli tayong nagiging biktima ng maitim na impluwensya. Ang tanging totoo at pangmatagalang proteksyon, kung gayon, ay alisin ang masamang paglaki sa mga ugat nito. Iyan ang diskarte na ginagawa namin kapag naghahanap kami upang mahanap ang ugat ng aming mga pagkakamali.

Itinatala ng ating mga saloobin ang ating kurso

Isipin natin sandali na ang lahat ng sangkatauhan — bawat solong tao sa Lupa — ay nagpasiyang sundin ang landas na hindi gaanong lumalaban. Tayong lahat ay nagpasyang sumuko sa aming Mababang Sarili, na inaalagaan ang aming mga pagkakamali sa halip na labanan sila. Ano ang mangyayari, mula sa isang pang-espiritong pananaw?

Ang lahat ng aming mga magkakapatong na sphere ay magbabago ng hitsura, dahil gagawin naming mas malaki at mas malakas ang mga hindi magkakasundo na sphere. Ang mga ito ay magpapaliit sa magkatugma na mga larangan ng pag-ibig at ilaw, ng katotohanan at kaligayahan, na itulak sila sa likuran. Sa madaling sabi, ang sangkatauhan ay patuloy na pakainin ang mundo ng kadiliman, at sa turn, magkakaroon ito ng isang parating lumalaking impluwensya sa atin.

Ang disarmarmony ay maaari at dapat tuluyang matunaw.

Ngayon isipin natin na ang lahat ng sangkatauhan — bawat isa at bawat tao — ay nagsisimulang maglakad sa isang landas ng paglilinis sa sarili. Bagaman ang ganoong landas ay magkakaiba para sa bawat indibidwal, kung bawat isa ay susubukan natin, maaari nating itapon at matunaw ang mga larangan ng poot at pagtatangi, digmaan at kasakiman, kasamaan at inggit, kadiliman at hindi pagkakasundo.

Ang mabuting balita ay ang mga banal na nilikha ng liwanag ay hindi maaaring matunaw. Maaari lamang silang itulak sa background. Ngunit hangga't ang mga negatibong saloobin ay nananatiling kontrol dito, ang espiritu ng Diyos na daigdig ng liwanag ay hindi maaaring makaapekto sa materyal na mundo. Hindi nila tayo matutulungan. Ang kawalan ng pagkakaisa, sa kabilang banda, kasama ang lahat ng hindi kasiya-siyang bahagi nito, ay maaaring masira at sa huli ay dapat na matunaw.

Pitong palatandaan na kailangan nating hanapin sa loob

Noong nasaktan ang ating kabataan, gumawa tayo ng mga hakbang upang ipagtanggol ang ating sarili. Ito ay naiintindihan. Kasama sa mga hakbang na ito ang pagbuo ng mga konklusyon tungkol sa kung paano gumagana ang buhay—na may layuning panatilihing ligtas ang ating sarili sa pasulong—at itigil ang daloy ng mga damdamin. Pagkatapos ay nagpatibay kami ng isang diskarte para makuha ang pagmamahal na gusto namin, gamit ang alinman sa pagsalakay, pagsusumite o pag-withdraw.

Ngunit ang pag-navigate sa buhay gamit ang gayong mga maling solusyon ay nagiging sanhi ng bahagi sa atin na manatiling natigil sa murang edad na iyon. Kaya ngayon, kimkim pa rin natin ang mga maling konklusyong ito at nilalabanan ang mga hindi kasiya-siyang damdamin na nakalakip sa kanila, nang hindi kinakailangang ipagtanggol ang ating sarili laban sa mga multo mula sa ating pagkabata.

Narito ang isang listahan ng pitong pag-uugali sa pagsasabotahe sa sarili* na nagtuturo kung saan hindi tayo namumuhay nang naaayon sa ating mas malalim na sarili, o Mas Mataas na Sarili. Ito ang mga paraan kung paano tayo kumikilos kapag nagtataglay tayo ng mga hindi makatotohanang ideya sa ating sistema kasama ang lumang hindi naprosesong sakit. At ang bawat isa sa kanila ay makakaakit ng higit na hindi pagkakasundo sa atin.

Pitong pag-uugali sa sarili sabotahe

  • Hindi hihingi ng tulong
  • Hindi matanggap ang papuri
  • Ihiwalay kapag nasaktan
  • Palaging sabihin na "oo" sa lahat
  • I-hold ang aming sariling mga pangangailangan
  • Pagpaliban sa mahahalagang gawain
  • Subukan na maging perpekto

Parang pamilyar? Kung gayon, oras na upang lumingon at hanapin ang kanilang mga ugat, sa loob. Para sa mga pag-uugaling ito ay kumikislap na mga ilaw na nagsasabi sa atin na hindi tayo ganap na nabubuhay sa katotohanan. At kapag hindi natin kayang maging ganap na tunay, hindi rin tayo ganap na nabubuhay sa kasalukuyan. Dahil may bahagi sa atin na nananatiling nakakulong sa pagkabata masakit sa nakaraan.

Panahon na upang pagalingin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagtuklas ng totoong sanhi ng aming mga hindi pagkakaunahan. Para sa aming panloob na mga hadlang ay hindi aalisin ang kanilang sarili. At ang mundong ito ay nangangailangan ng higit na ilaw.

–Ang karunungan ng Gabay sa mga salita ni Jill Loree

Iniangkop sa bahagi mula sa Pathwork Guide Lecture #15: Impluwensya sa Pagitan ng Espirituwal na Mundo at ng Materyal na Daigdig

Mga paraan para matuto pa
Bumalik sa pangkalahatang-ideya ng mga espirituwal na sanaysay
Basahin ang susunod na espirituwal na sanaysay

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi