1. TUNTUNIN

Sa pamamagitan ng pag-access sa website na ito, sumasang-ayon ka na ma-bind ng website na Mga Tuntunin ng Serbisyo, lahat ng naaangkop na mga batas at regulasyon, at sumasang-ayon na responsable ka para sa pagsunod sa anumang naaangkop na mga lokal na batas. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anuman sa mga term na ito, ipinagbabawal kang gamitin o i-access ang site na ito. Ang mga materyal na nilalaman sa website na ito ay protektado ng naaangkop na batas sa copyright at trademark.

 1. GAMIT NG LISENSYA
  1. Binibigyan ng pahintulot na pansamantalang mag-download ng isang kopya ng mga materyales (nakasulat na impormasyon, mga video o podcast) sa website ng Phoenesse para sa personal, hindi pang-komersyal na pansamantalang panonood lamang. Ito ang pagbibigay ng isang lisensya, hindi isang paglilipat ng pamagat, at sa ilalim ng lisensyang ito ay maaaring hindi mo:
   1. Baguhin o kopyahin ang mga materyales;
   2. Gamitin ang mga materyales para sa anumang layuning pangkalakalan, o para sa anumang pampublikong pagpapakita (komersyal o hindi komersyal);
   3. Alisin ang anumang copyright o ibang pagmamay-ari na mga notasyon mula sa mga materyales; o
   4. Ilipat ang mga materyales sa ibang tao o "salamin" ang mga materyales sa anumang iba pang server.
  2. Ang lisensyang ito ay awtomatikong magwawakas kung lumalabag ka sa anuman sa mga paghihigpit na ito at maaaring wakasan ng Phoenesse LLC sa anumang oras. Sa pagwawakas ng iyong pagtingin sa mga materyal na ito o sa pagwawakas ng lisensyang ito, dapat mong sirain ang anumang na-download na mga materyal sa iyong pag-aari maging sa elektronik o naka-print na format.
 2. DISCLAIMER

Ang mga materyales sa website ng Phoenesse ay ibinibigay na "tulad nito". Ang Phoenesse LLC ay hindi gumagawa ng mga garantiya, naipahayag o ipinahiwatig, at sa pamamagitan nito ay tinatanggihan at tinatanggihan ang lahat ng iba pang mga garantiya, kasama ang walang limitasyon, ipinahiwatig na mga garantiya o kundisyon ng merchantability, fitness para sa isang partikular na layunin, o hindi lumalabag sa intelektuwal na pag-aari o iba pang paglabag sa mga karapatan. Dagdag dito, ang Phoenesse LLC ay hindi ginagarantiyahan o gumawa ng anumang mga representasyon tungkol sa kawastuhan, malamang na mga resulta, o pagiging maaasahan ng paggamit ng mga materyales sa website nito o kung hindi man nauugnay sa mga naturang materyal o sa anumang mga site na naka-link sa site na ito.

 1. LIMITASYON

Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Phoenesse LLC o ang mga tagapagtustos nito para sa anumang mga pinsala (kasama, nang walang limitasyon, mga pinsala para sa pagkawala ng data o kita, o dahil sa pagkagambala sa negosyo,) na nagmula sa paggamit o kawalan ng kakayahang magamit ang mga materyales sa website ng Phoenesse , kahit na ang Phoenesse LLC o isang awtorisadong kinatawan ng Phoenesse LLC ay naabisuhan nang pasalita o sa pagsulat ng posibilidad ng nasabing pinsala. Dahil ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang mga limitasyon sa ipinahiwatig na mga garantiya, o mga limitasyon ng pananagutan para sa mga kadahilanang o hindi sinasadyang pinsala, ang mga limitasyong ito ay maaaring hindi mailapat sa iyo.

 1. REBISYON AT ERRATA

Ang mga materyal na lumilitaw sa website ng www.phoenesse.com ay maaaring magsama ng mga pagkakamali sa teknikal, typograpiko, o potograpiya. Ang Phoenesse LLC ay hindi ginagarantiyahan na ang alinman sa mga materyales sa website nito ay tumpak, kumpleto, o kasalukuyang. Ang Phoenesse LLC ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa mga materyal na nilalaman sa website nito anumang oras nang walang abiso. Gayunpaman, ang Phoenesse LLC ay hindi gumawa ng anumang pangako na i-update ang mga materyales.

 1. Links

Ang Phoenesse LLC ay hindi sinuri ang lahat ng mga site na naka-link sa website ng Internet nito at hindi responsable para sa mga nilalaman ng anumang naturang naka-link na site. Ang pagsasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Phoenesse LLC ng site. Ang paggamit ng anumang naturang naka-link na website ay nasa peligro ng gumagamit.

 1. Mga TUNTUNIN SA SITE NG PAGGAMIT NG MGA PAGBABAGO

Maaaring baguhin ng Phoenesse LLC ang mga tuntuning ito ng paggamit para sa website nito anumang oras nang walang abiso. Sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito sumasang-ayon ka na ma-bind ng kasalukuyang bersyon ng mga Tuntunin ng Serbisyo na ito.

 1. Sumasaklaw na Batas

Ang anumang paghahabol na nauugnay sa website ng Phoenesse ay dapat mapamahalaan ng mga batas ng Estado ng New York nang hindi isinasaalang-alang ang salungatan ng mga probisyon sa batas.

Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon na naaangkop sa Paggamit ng isang Website.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw