1. Panimula

1.1 Kami ay nakatuon sa pangangalaga sa privacy ng www.phoenesse.com mga bisita sa website.

1.2 Nalalapat ang patakarang ito kung saan kumikilos ang Phoenesse LLC bilang isang data controller na may kinalaman sa personal na data ng www.phoenesse.com mga bisita sa website at mga gumagamit ng serbisyo; sa madaling salita, kung saan natutukoy namin ang mga layunin at paraan ng pagproseso ng personal na data na iyon.

1.3 Sa patakarang ito, ang "kami", "kami" at "aming" ay tumutukoy sa Phoenesse LLC. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa amin, tingnan ang Seksyon 8.

2. Paano namin ginagamit ang iyong personal na data

2.1 Sa Seksyon 3 na ito, itinakda namin ang:

(a) ang mga pangkalahatang kategorya ng personal na data na maaari naming iproseso;

(b) ang mga layunin kung saan maaari naming iproseso ang personal na data; at

(c) ang mga legal na batayan ng pagproseso.

2.2 Maaari naming iproseso ang data tungkol sa iyong paggamit ng www.phoenesse.com website at mga serbisyo (“data ng paggamit"). Maaaring isama sa data ng paggamit ang iyong IP address, lokasyon ng pangheograpiya, uri at bersyon ng browser, operating system, mapagkukunan ng referral, haba ng pagbisita, pagtingin sa pahina at mga path ng pag-navigate sa website, pati na rin impormasyon tungkol sa tiyempo, dalas at pattern ng iyong paggamit ng serbisyo. Ang pinagmulan ng data ng paggamit ay ang Google Analytics. Ang data ng paggamit na ito ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pag-aralan ang paggamit ng website at mga serbisyo ng Phoenesse. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang pagsubaybay at pagpapabuti ng aming website at mga serbisyo.

2.3 Maaari naming iproseso ang data ng iyong account (“data ng account"). Maaaring isama sa data ng account ang iyong pangalan at email address. Ang pinagmulan ng data ng account ay ikaw. Maaaring maproseso ang data ng account para sa mga layunin ng pagpapatakbo ng aming website, pagbibigay ng aming mga serbisyo, pagtiyak sa seguridad ng aming website at mga serbisyo, pagpapanatili ng mga back-up ng aming mga database at pakikipag-usap sa iyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.4 Maaari naming iproseso ang impormasyon na iyong nai-post para sa publikasyon sa aming website (“data ng publication"). Ang data ng publication ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pagpapagana ng naturang publication at pamamahala ng aming website at mga serbisyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.5 Maaari naming iproseso ang impormasyong nauugnay sa aming mga relasyon sa customer, kabilang ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa customer (“data ng ugnayan ng customer"). Maaaring isama sa data ng ugnayan ng customer ang iyong pangalan, ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnay, at impormasyon na nilalaman sa mga komunikasyon sa pagitan namin at mo. Ang mapagkukunan ng data ng ugnayan ng customer ay ikaw. Ang data ng ugnayan ng customer ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pamamahala ng aming mga ugnayan sa mga customer, pakikipag-usap sa mga customer, pag-iingat ng mga tala ng mga komunikasyon na iyon at pagtataguyod ng aming mga produkto at serbisyo sa mga customer. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pamamahala ng mga ugnayan ng aming customer.

2.6 Maaari naming iproseso ang impormasyong ibinibigay mo sa amin para sa layunin ng pag-subscribe sa aming mga abiso sa email at/o mga newsletter ("data ng abiso"). Maaaring maproseso ang data ng abiso para sa mga layunin ng pagpapadala sa iyo ng mga nauugnay na notification at / o mga newsletter. Ang ligal na batayan para sa pagproseso na ito ay ang pagganap ng isang kontrata sa pagitan mo at sa amin at / o pagkuha ng mga hakbang, sa iyong kahilingan, na pumasok sa naturang kontrata.

2.7 Maaari naming iproseso ang impormasyong nilalaman o nauugnay sa anumang komunikasyon na ipinadala mo sa amin (“data ng sulat"). Maaaring isama sa data ng sulat ang nilalaman ng komunikasyon at metadata na nauugnay sa komunikasyon. Lilikha ang aming website ng metadata na nauugnay sa mga komunikasyon na ginawa gamit ang mga form ng contact sa website. Ang data ng sulat ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pakikipag-usap sa iyo at pag-iingat ng tala. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo at komunikasyon sa mga gumagamit.

2.8 Maaari naming iproseso ang alinman sa iyong personal na data na tinukoy sa patakarang ito kung saan kinakailangan para sa pagtatatag, pagsasakatuparan o pagtatanggol ng mga legal na paghahabol, maging sa mga paglilitis sa korte o sa isang administratibo o pamamaraan sa labas ng korte. Ang legal na batayan para sa pagproseso na ito ay ang aming mga lehitimong interes, katulad ng proteksyon at paggigiit ng aming mga legal na karapatan, ang iyong mga legal na karapatan at ang mga legal na karapatan ng iba.

2.9 Bilang karagdagan sa mga partikular na layunin kung saan maaari naming iproseso ang iyong personal na data na itinakda sa Seksyon 3 na ito, maaari rin naming iproseso ang alinman sa iyong personal na data kung saan ang naturang pagproseso ay kinakailangan para sa pagsunod sa isang legal na obligasyon kung saan kami ay napapailalim, o sa upang maprotektahan ang iyong mahahalagang interes o ang mahahalagang interes ng ibang natural na tao.

2.10 Mangyaring huwag magbigay sa amin ng personal na data ng ibang tao sa amin, maliban kung hinihiling namin sa iyo na gawin ito.

3. Pagbibigay ng iyong personal na data sa iba

3.1 Maaari naming ibunyag ang iyong personal na data sa aming mga tagaseguro at/o mga propesyonal na tagapayo hangga't makatwirang kinakailangan para sa mga layunin ng pagkuha o pagpapanatili ng saklaw ng insurance, pamamahala sa mga panganib, pagkuha ng propesyonal na payo, o pagtatatag, paggamit o pagtatanggol ng mga legal na paghahabol, maging sa korte paglilitis o sa isang administratibo o pamamaraan sa labas ng korte.

3.2 Ang mga transaksyong pinansyal na nauugnay sa website at mga serbisyo ng Phoenesse ay pinangangasiwaan ng aming mga provider ng serbisyo sa pagbabayad; kung bumili ka ng bayad na subscription sa www.phoenesse.com, magbabayad ka gamit ang Paypal o Stripe. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga patakaran sa privacy ng mga nagbibigay ng serbisyo sa pagbabayad sa:

(a) Guhit: https://stripe.com/us/privacy

(b) PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ang mga serbisyo ng third-party na ito ay ginagamit para sa pagproseso ng pagbabayad (mga nagpoproseso ng pagbabayad). Ang iyong data sa pagbabayad ay walang point na nakaimbak sa aming mga server at hindi namin makita ang iyong data sa pagbabayad. Ang iyong impormasyon sa pagbabayad ay ibinibigay nang direkta at ligtas sa aming mga tagaproseso ng pagbabayad ng third-party na ang paggamit ng iyong personal na impormasyon ay pinamamahalaan ng kanilang Patakaran sa Privacy. Ang mga prosesor ng pagbabayad na ito ay sumusunod sa mga pamantayang itinakda ng PCI-DSS na pinamamahalaan ng PCI Security Standards Council, na isang pinagsamang pagsisikap ng mga tatak tulad ng Visa, Mastercard, American Express at Discover. Ang mga kinakailangan sa PCI-DSS ay makakatulong na matiyak ang ligtas na paghawak ng impormasyon sa pagbabayad.

3.3 Bilang karagdagan sa mga partikular na pagsisiwalat ng personal na data na itinakda sa Seksyon 4 na ito, maaari naming ibunyag ang iyong personal na data kung saan ang naturang pagbubunyag ay kinakailangan para sa pagsunod sa isang legal na obligasyon kung saan kami ay napapailalim, o upang maprotektahan ang iyong mahahalagang interes o ang mahahalagang interes ng ibang natural na tao. Maaari rin naming ibunyag ang iyong personal na data kung saan ang naturang pagbubunyag ay kinakailangan para sa pagtatatag, pagsasakatuparan o pagtatanggol ng mga legal na paghahabol, maging sa mga paglilitis sa korte o sa isang administratibo o pamamaraan sa labas ng korte.

4. Mga susog

4.1 Maaari naming i-update ang patakarang ito paminsan-minsan sa pamamagitan ng pag-publish ng bagong bersyon sa aming website.

4.2 Dapat mong suriin ang pahinang ito paminsan-minsan upang matiyak na ikaw ay masaya sa anumang mga pagbabago sa patakarang ito.

5. Tungkol sa cookies

5.1 Ang cookie ay isang file na naglalaman ng isang identifier (isang string ng mga titik at numero) na ipinadala ng isang web server sa isang web browser at iniimbak ng browser. Ang identifier ay ipapadala pabalik sa server sa tuwing humihiling ang browser ng isang pahina mula sa server.

5.2 Ang cookies ay maaaring alinman sa "persistent" cookies o "session" cookies: ang isang persistent cookie ay iimbak ng isang web browser at mananatiling wasto hanggang sa itinakdang petsa ng pag-expire nito, maliban kung tatanggalin ng user bago ang petsa ng pag-expire; ang isang session cookie, sa kabilang banda, ay mag-e-expire sa pagtatapos ng session ng user, kapag ang web browser ay sarado.

5.3 Ang cookies ay karaniwang hindi naglalaman ng anumang impormasyon na personal na nagpapakilala sa isang user, ngunit ang personal na impormasyon na aming iniimbak tungkol sa iyo ay maaaring ma-link sa impormasyong nakaimbak at nakuha mula sa cookies.

6. Cookies na ginagamit ng aming mga service provider

6.1 Gumagamit ang aming mga service provider ng cookies at ang cookies na iyon ay maaaring maimbak sa iyong computer kapag binisita mo ang aming website.

6.2 Ginagamit namin ang Google Analytics upang suriin ang paggamit ng aming website. Ang Google Analytics ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa paggamit ng website sa pamamagitan ng cookies. Ang impormasyong nakalap na may kaugnayan sa aming website ay ginagamit upang lumikha ng mga ulat tungkol sa paggamit ng aming website. Available ang patakaran sa privacy ng Google sa: https://policies.google.com/privacy.

7. Pamamahala ng cookies

7.1 Pinahihintulutan ka ng karamihan sa mga browser na tumanggi na tumanggap ng cookies at magtanggal ng cookies. Ang mga pamamaraan para sa paggawa nito ay nag-iiba-iba sa bawat browser, at sa bawat bersyon. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng up-to-date na impormasyon tungkol sa pagharang at pagtanggal ng cookies sa pamamagitan ng mga link na ito:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647(Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);

(C) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies(Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411(Safari); at

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy(Edge).

7.2 Ang pagharang sa lahat ng cookies ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kakayahang magamit ng maraming website.

7.3 Kung haharangin mo ang cookies, hindi mo magagamit ang lahat ng feature sa aming website.

8. Ang aming mga detalye

8.1 Ang website na ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Phoenesse LLC.

8.2 Kami ay nakarehistro sa estado ng New York.

8.3 Ang aming pangunahing lugar ng negosyo ay Cuba, NY 14727.

8.4 Maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

(a) PO Box 194, Cuba, NY 14727

(b) Gamit ang aming form sa pakikipag-ugnayan sa website

9. Pautang

9.1 Ang dokumentong ito ay nilikha gamit ang isang template mula sa SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw