May-akda: Jill Loree

Paano Pagandahin ang Buhay sa pamamagitan ng Pagbabago sa Nilikha Natin

Oras ng Pagbasa: 31 minuto

Ang pag-uusapan natin ay ang proseso ng malikhaing tulad ng umiiral sa ating uniberso. Sa ngayon, ito ay maaaring parang ilang matayog na espirituwal na katotohanan na tatalakayin natin. Ngunit ang mga turo mula sa Pathwork Guide ay hindi isang grupo ng mga nakakaulol na pangkalahatan. Palaging idinisenyo ang mga ito upang bigyan tayo ng praktikal na magagamit natin, dito mismo at ngayon, nasaan man tayo sa ating espirituwal na pag-unlad.

Kaya bagama't magsisimula tayong magsalita tungkol sa ilang pangkalahatang konsepto sa Unang Bahagi, sa Ikatlong Bahagi ay lilipat tayo sa mga partikular na paraan na magagamit natin ang mga katotohanang ito sa sarili nating personal na buhay. Kaya't mangyaring manatili doon. Sa Ikalawang Bahagi, tutuklasin natin ang ilusyon ng oras. Gayundin, titingnan natin kung ano ang kinakailangan—at kung ano ang ibig sabihin nito sa mga tuntunin ng kaligayahan—upang mabuhay sa kasalukuyan.

magbahagi

The Heart: What's Not to Love?

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Maaaring maginhawang sisihin ang mga pinuno ng mundo, ngunit umiiral lamang sila dahil tayo, ang mga tao, ay gumagawa nito. At tayo, sa ating malayang kalooban, bawat isa ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian na makakaapekto sa kinalabasan ng kung paano tayong lahat ay namumuhay bilang mga komunidad.

Gayunpaman, habang kaya nating gumawa ng pagbabago ang bawat isa, hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng pagbabago sa iba. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagbabago sa ating sarili. Iyan ang tunay na gawain—ang gawain ng pagiging espirituwal—at nangangailangan ito ng mas malaking hakbang kaysa paghahanap ng puso.

magbahagi

Pagkakalog? Kailangan Naming Maghanap ng Bagong Balanse

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula kaming mag-asawa na kumagat sa kasinlaki ng elepante na gawain ng pag-aaral ng pangalawang wika, Portuguese. Nabanggit ko ito dahil maraming tao ang nanginginig sa loob ng mga araw na ito. At isa sa mga salitang Portuges na ang ibig sabihin ay "iiling" ay "balançar," na nangangahulugang "balanse."

Sa katunayan, may koneksyon sa pagitan ng panloob na pagyanig na nangyayari at ang pangangailangan nating makahanap ng bagong balanse—sa ating sarili, sa ating buhay, at sa mundo.

magbahagi

4 Mahirap na Aral tungkol sa Kawalang-gulang at Mga Larawan

Oras ng Pagbasa: 10 minuto

Ang mga bagay ay umaangat ngayon. Sama-sama, ang mundo ay nakararanas ng isang pagdagsa ng enerhiya na tumutulong upang lumiwanag ang ating mga larawan sa ibabaw. Sapagkat iyon ang tanging paraan para makita natin sila at pagagalingin.

Ang pag-agos na ito, kung gayon, ay darating upang tulungan tayong gumaling. Hindi na natin maibabaon ang ating mga ulo sa buhangin—kasama ang ating pagiging immaturity at mga imahe—at umaasa na magiging maayos ang lahat sa huli. Sapagkat mayroong script ng Lower Self na tumatakbo sa background ng buhay ng bawat tao. At kung si Lower Self ang nagdidirek ng palabas namin, laging malungkot ang ending.

magbahagi

Paglalaro ng Mahabang Laro: Ito ay Mahirap at Magagawa

Oras ng Pagbasa: 8 minuto

Sa unang pagkakataon na kumuha ako ng lecture sa Pathwork, alam kong may nakita akong espesyal. Ang taon ay 1997, at noon, ang materyal na ito ay umiikot na sa loob ng ilang dekada. Ang hindi ko namalayan noon ay ang Pathwork Guide ay naglalaro ng mahabang laro. At sa oras na iyon, hindi ko pa naiintindihan na ako rin, ay maglalaro ngayon ng mahabang laro.

magbahagi