Ang Pagsagip

Ang Misyon Na Bumuo sa Amin ng Isang Tulay upang Makauwi

Ang mga katuruang ito mula sa Pathwork Guide at ang gawaing ito ng Phoenesse ay mayroong partikular na misyon. Ito ay upang ipaliwanag ang dahilan ng aming pag-iral, na dumating upang iligtas tayo, at kung ano ang dapat nating gawin upang mapagtanto ang dualitas.

Sa madaling salita, dapat kaming magtrabaho upang yakapin ang parehong kalahati ng anumang isyu. Ito ay kung paano natin mahahanap ang ating daan pabalik sa kabuuan. Dapat din tayong magtrabaho upang mabago ang negatibo na nakatira sa loob natin. Ang aming layunin ay upang magaan ang aming kadiliman, sa halip na rail laban sa isang hindi patas na mundo at mananatiling makaalis sa aming pagkabulag.

Sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa aming mga pagsisikap na linisin ang ating sarili, may pagkakataon tayo na positibong maapektuhan ang lahat ng mga dumadampi sa atin.

Makipag-usap sa Diyablo

 • Masidhing nalalaman ni Cristo ang nangyayari - na ang mga nahulog na anghel ay nagtatrabaho upang umakyat. Ngunit nahuli kami sa ilalim ng pangingibabaw ni Lucifer. Samakatuwid wala na tayong malayang kalooban na makabalik sa Diyos.
 • Sa anumang paraan mangyari ang komunikasyon sa mga espiritung nilalang, binisita ni Cristo si Satanas. Pinakiusapan siya ni Kristo na payagan ang mga nagtrabaho na bumalik sa ilaw upang mapalaya. Tinanggihan ni Satanas ang kahilingan.
 • Tulad ng sa iba pa, napakahalagang kritikal na kahit ang kalayaan ni Satanas ay mananatili. Bilang isang resulta, siya ay balang araw ay makakasama muli ang Diyos sa langit. Walang sinumang natatapon magpakailanman.
 • Kaya tinanong ni Cristo si Satanas kung ano ang aabutin upang payagan ang mga umakyat na espiritu na bumalik sa langit. Gayundin, ano ang aabutin upang sumunod si Satanas sa mga espirituwal na batas ng Diyos?
  • Sumang-ayon si Satanas na kung ang isang espiritu na — anumang espiritu na espiritu — ay maaaring magkatawang-tao sa Lupa at makatiis ng buong puwersa ng mga tukso ni Satanas at mananatiling tunay na Diyos, pagkatapos ay sasang-ayon si Satanas na labanan ang isang giyera sa mga ilaw na puwersa. At kung nagwagi ang gaanong puwersa sa giyera, sasang-ayon si Satanas na sumunod sa mga batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, napanatili ang malayang pagpili ni Satanas.
   • Pinili ni Cristo na siya ang mapunta, yamang si Satanas ay may matinding paninibugho para sa kanya.
    • Bahagi ng kasunduan na ang sinumang nagpunta, hindi sila maaaring magkaroon ng malapit na suporta ng Daigdig ng Espiritu (tulad ng ginagawa ng lahat ng tao sa pamamagitan ng mga patnubay na pang-espiritwal), sa kasagsagan ng pagsisikap ni Satanas.
     • Walang ibang tao ang kailangang magtiis sa buong lawak ng kapangyarihan ni Satanas tulad ng ginawa ni Cristo. At nang walang tulong ng mga gabay na espiritu sa mga kritikal na oras, hindi kukulangin.
     • Sa huli, kahit na natukso, pinahirapan at ipinako sa krus, si Hesu-Kristo ay nanatiling tapat sa Diyos, ang kanyang ama sa langit.
    • Matapos ang kamatayan ni Kristo, ang mga sinanay na espiritu mula sa mundo ng Diyos ay sinamahan si Kristo sa kailaliman ng impiyerno, kung saan pinagsasagawa ang giyera. At nanalo ang panig ni Cristo. (Holy Moly, Sampung Kabanata: Digmaan ng Mga Mundo)
     • Sa gayon ay idineklarang ang Pangwakas na Paghuhukom, na nagsasaad na magpakailanman pagkatapos, dito sa Lupa ay may isang limitasyon sa kung hanggang saan makakapunta si Satanas sa mga mapanuksong tao. (Diamante, Walo ng Kabanata: Ang Sakit ng Inhustisya at ang Katotohanan Tungkol sa Pagkakatarungan)
      • Halimbawa, maaari lamang tayong matukso ni Satanas sa lawak na mapanatili natin ang isang kasalanan. Kaya't sa sandaling magawa natin ang gawain ng paghanap at pag-alis sa ating mga pagkakamali, si Satanas ay hindi na makarating sa atin sa mga lugar na iyon.
      • Sa daan, habang nagagawa natin ang aming gawain, nasusubukan tayo upang matiyak na natututo tayo ng ating mga aralin. Sa mga oras ng pagsubok, ang aming mga gabay mula sa mundo ng espiritu ay dapat na tumalikod. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong gamitin ang aming malayang pagpapasya at gumawa ng tamang pagpili, lahat ay nasa ating sarili.

Pataas

 • Ito ang kurso ng mga pangyayaring naganap, na ikinuwento sa form ng kwento para sa madaling pag-unawa. Ito ang nagbukas ng mga pintuan sa langit para sa sinumang nahulog na anghel na nais na umuwi at gumagawa ng pagsusumikap sa pagpapagaling.
  • Mayroong sapat na katotohanan sa bawat isa sa mga pangunahing relihiyon sa mundo upang payagan ang isang tao na sundin ang mga katuruang iyon, gawin ang kanilang gawain ng pagpapagaling, at umakyat sa kanilang orihinal na lugar sa Daigdig ng Mga espiritu.
   • Ang lahat ng mga relihiyon ay naglalaman din ng mga pagbaluktot. Sa katunayan, dahil ito ay isang hindi perpektong sukat at ang dwalidad ng mabuti at masamang mayroon sa lahat ng mga tao, ang mga taong naglalakad sa anumang landas na espiritwal ay magdadala ng mga pagbaluktot sa paraan ng kanilang lakad sa landas na iyon. Ganyan ang paraan ng mundong ito.
   • Walang kinakailangang maniwala sa Jesus na si Cristo na Hari upang makarating sa langit. Sinabi na, ang totoo ay si Cristo ang Hari. At habang ginagawa natin ang aming gawain ng pag-aliw sa hindi totoo kung saan man ito nakatira sa loob natin, magbubukas kami ng higit pa upang malaman ang katotohanan tungkol sa lahat. Hindi maiiwasan, kung gayon, sa kalaunan ay malalaman din natin ang katotohanang ito. Pansamantala, walang dapat paniwalaan. Kailangan lang nating gawin ang ating gawain ng pagpapagaling. (Holy Moly, Ikatlong Kabanata: Dapat Ba Namin?)
    • Humihiling ang Diyos na magkaroon tayo ng pasasalamat kay Cristo sa kanyang ginawa para sa ating lahat. At hinihiling ng Diyos na igalang natin si Cristo bilang ating Hari.

Ang Bibliya

 • Ang Bibliya ay isang libro na nakasulat na may kahulugan sa maraming antas. Karamihan sa mga mas malalim na antas ay nakatago sa amin hanggang sa gawin namin ang aming sariling personal na gawain at matuklasan ang katotohanan ng kung sino tayo. Pagkatapos lamang nito ihahayag ang malawak na kayamanan na gaganapin sa loob. Hanggang sa oras na iyon, malalaman lamang namin ang Bibliya sa pinaka-ibabaw na layer. At madalas, sa ibabaw, wala itong saysay. Sadyang nilikha ito sa ganitong paraan. (Bible Me na ito, Unang Kabanata: Pag-unawa sa Bibliya)
  • Sa pinakamaagang bersyon ng Bibliya, ang konsepto ng muling pagkakatawang-tao ay kasama. Sapagkat sa katunayan, hindi posible para sa isang bumagsak na espiritu na lutasin ang lahat ng panloob na pagbaluktot sa isang pagbisita lamang sa Lupa. Dapat pumunta tayo dito ng maraming beses. At sa tuwing nagkatawang-tao tayo, mayroon kaming isang plano, o gawain, upang pagalingin ang isang tukoy na aspeto ng ating sarili. (Perlas, Ikalimang Kabanata: Paghahanda para sa Reinkarnasyon: Bawat Buhay ay Binibilang)
   • Kung lumayo tayo sa ating plano, mararamdaman ng ating sariling kaluluwa ang pagkabalisa sa laban sa ating likas na pagnanais na gumaling. Ang aming mga kaluluwa ay tulad ng katawan ng tao, na nagsisimula nang gumaling kaagad kapag nasaktan. At patuloy silang nagtatrabaho upang mapanatili ang paggaling. Sa nasabing paraan, ang aming mga kaluluwa ay patuloy na gumagalaw sa amin sa direksyon ng paggaling. Kapag gumawa tayo ng mga pagpipilian na pupunta sa ibang direksyon, madarama natin ang hindi kanais-nais na epekto. Ito ay nag-uudyok sa amin na gumawa ng isang mas mahusay na pagpipilian. Ito ay isang halimbawa ng mapagmahal na paraan kung saan ang mga batas ng Diyos ay nabuo. (Mga hiyas, Ikapitong Kabanata: Gumugulong sa Pagbabago at Pagtagumpayan sa Takot sa Kamatayan, at Mga Espirituwal na Batas)
  • Ang muling pagkakatawang-tao ay inalis mula sa Bibliya ng mga maagang pinuno ng simbahan. Pinangangambahan nila na ang pag-alam tungkol dito ay maaaring magdulot sa amin ng pagiging hindi magandang gawin sa aming pagsisikap na gumana sa ating sarili, na iniisip na mayroon kaming lahat ng oras sa mundo.
   • Ang resulta ng maayos na pagpapasyang ito ay nagkaroon ng mas matinding kahihinatnan subalit kaysa sa pag-iiwan ng sapat na nag-iisa. Ito ay naging sanhi upang mawala sa aming paningin ang Plano ng Kaligtasan, na itinuro sa mga unang taon ng Kristiyanismo. Humantong din ito sa marami na maniwala na ang simpleng paniniwala kay Hesu-Kristo ay sapat na upang makarating tayo sa langit. Sa paniniwalang dapat lamang nating tiisin ang isang buhay na ito, nabigo tayong magtrabaho ng walang pagod patungo sa layunin ng kaligtasan. Ang totoong kahulugan ng kaligtasan ay mayroon tayong tunay na pagkakataon na mailigtas ang ating sarili. Hindi nangangahulugan na ang gawaing ito ay nagawa na para sa atin. (Bible Me na ito, Ikapitong Kabanata: Reinkarnasyon sa Bibliya)

Nawa tayong lahat ay magsikap na lumakad nang walang takot sa anumang landas na hahantong sa atin upang hanapin ang ating pinakamalalim, tunay na ating sarili. Sapagkat sa pagtatrabaho natin upang umuwi sa ating tunay na sarili, matatagpuan din natin ang Diyos.

© 2019 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Maunawaan ang Mga Espirituwal na Pagtuturo na Ito  |  Ang Gawain ng PagpapagalingAng Prequel • Ang Pagsagip

Basahin Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork

Basahin ang higit pang malalim na mga aral sa Totoo. Malinaw. serye:
Holy MolyPaghanap ng GintoBible Me na itoAng HilahinPerlasDiamanteButo
magbahagi