Basahin ang Orihinal na Lecture

Sundin ang isang Espirituwal na Landas sa Pag-alam sa Sarili

Si Eva Pierrakos kasama ang asawang si John Pierrakos.

Si Eva Pierrakos, dito kasama ang kanyang asawang si John Pierrakos, ay naghahatid ng buwanang mga panayam sa Pathwork sa loob ng 22 taong gulang.

Ano ang Trabaho ng landas®?

Ang mga panayam sa Pathwork Guide ay ang orihinal na pundasyon ng mga katuruang ito mula sa Phoenesse, at lahat sila ay magagamit online sa www.pathwork.org

Ang 250 o higit pang mga lektura mula sa Gabay ay patuloy na naglalahad sa tuwing binabasa mo ang mga ito. Naghahatid din ang mga aral ng mga pangkalahatang mensahe na nauugnay sa lahat sa ilang mga punto sa kanilang paglalakbay. Ngunit paano mo mahahanap ang lektura na nakakatugon sa iyo kung nasaan ka ngayon? 

Ang Totoo. Malinaw. serye ng espiritwal na libro nagbibigay ng halos 100 ng mga katuruang isinulat muli sa madaling basahin na wika at maayos na inayos para sa madaling pag-access. O basahin ang an Pangkalahatang-ideya ng Mga Espirituwal na Pagtuturo nasa Totoo. Malinaw. serye ng espiritwal na libro. 

Tuklasin Kung Aling Mga Pathwork Teachings ang Nasa Anong Phoenesse Books

"Ang kailangan mo lang ay maging nasa mabuting pananampalataya at maghanap nang malalim sa iyong walang malay na kamalayan. At maaaring mahukay iyon; sa tulong ng isang tao, mahahanap mo ito. Sa sandaling iyon lamang ay malaya ka, titigil ka ba na maranasan ang iyong sarili bilang isang biktima na nakatali ng mga pangyayaring hindi mo mapigilan. Palaging iyon ang susi, mga kaibigan ko.

Ito ay isa sa mga pangunahing prinsipyo ng mga katuruang pribilehiyo kong ibigay sa iyo dito. Ito ang pangunahing prinsipyo ng Pathwork na ito®. Ito ay isang bagay na nais ng karamihan sa mga tao na tanggihan sapagkat ito ay hindi komportable, at ginusto nilang makita ang kanilang mga sarili bilang isang biktima, sa isang napakalaking gastos. Ngunit ang totoong kalayaan at kalayaan ay nakasalalay sa laging nakikita kung anong bahagi ang gampanan mo sa sitwasyong naroroon ka. "

- Pathwork® Patnubay, Q&A # 201

 

Basahin ang Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa Website ng Pathwork Foundation o sa pamamagitan ng pagpili ng anumang orihinal na pamagat ng panayam sa ibaba.

Mga Pamagat ng Lecture

 1. Ang Dagat ng Buhay
 2. Mga Desisyon at Pagsubok
 3. Pagpili ng Iyong Tadhana — Ang Gustong Magbago
 4. Pagod sa mundo
 5. Kaligayahan para sa Iyong Sarili o Kaligayahan bilang isang Link sa Kadena ng Buhay
 6. Ang Tungkulin ng Tao sa Mga Espirituwal at Materyal na Unibersidad
 7. Humihingi ng Tulong at Pagtulong sa Iba
 8. Katamtaman — Paano Makipag-ugnay sa Daigdig ng Diwa ng Diyos
 9. Panalangin at Pagninilay - Ang Panalangin ng Panginoon
 10. Mga Lalaki at Babae na Pagkakatawang-tao: Ang kanilang R ritmo at Mga Sanhi
 11. Kaalaman sa Sarili — Ang Mahusay na Plano — Ang Daigdig ng Mga espiritu
 12. Ang Pagkakasunud-sunod at Pagkakaiba ng mga Espirituwal na Daigdig - Ang Proseso ng Reinkarnasyon
 13. Positibong Pag-iisip: Ang Tamang at Maling Uri
 14. Ang Mas Mataas na Sarili, ang Mas Mababang Sarili, at ang Mask
 15. Impluwensya sa Pagitan ng Espirituwal na Mundo at ng Materyal na Daigdig
 16. Espirituwal na Pagpapalusog — Willpower
 17. Ang Tawag — Araw-araw na Pagsusuri
 18. Libreng Will
 19. Hesukristo
 20. Diyos: Ang Paglikha
 21. Pagkahulog
 22. Kaligtasan
 23. Ang Landas: Mga Paunang Hakbang, Paghahanda, at Mga Desisyon
 24. Paghahanap ng Mga Mali
 25. Escape Posibleng Gayundin sa Path
 26. Komunikasyon sa Diyos — Araw-araw na Pagsusuri
 27. Ang Mga Puwersa ng Aktibidad at Passivity — Paghahanap ng Kalooban ng Diyos
 28. Pagmamahal sa Sarili, Yabang at Takot
 29. kahihiyan
 30. Paggawa ng desisyon
 31. Pagtatrabaho sa Sarili – Tama at Maling Pananampalataya
 32. Paghahanda para sa Reinkarnasyon
 33. Pagbalik sa Diyos
 34. Panalangin
 35. Pagtanggap, Tama at Maling Paraan - Dignity in Humility
 36. Images
 37. Paghahanap ng Larawan
 38. Higit pa sa Paghahanap ng Imahe: Isang Buod
 39. Mga Larawan: Ang Pinsala na Ginagawa Nila
 40. Mga Pagpapasko sa Pasko — Pagkamantidad at Paksa ng Paksa
 41. Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban, Damdamin
 42. Ang Lakas ng Pag-ibig, Eros, at Kasarian
 43. Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban, Damdamin
 44. Ang Lakas ng Pag-ibig, Eros, at Kasarian
 45. Ang tunggalian sa pagitan ng malay at hindi malay na mga pagnanasa
 46. Kapangyarihan
 1. Ang Wall Sa Loob
 2. Ang Life Force sa Uniberso
 3. Mga Hadlang sa Daan: Lumang Bagay, Maling Kasalanan, at Sino, Ako?
 4. Ang Vicious Circle
 5. Kahalagahan ng Bumubuo ng Malayang Mga Opinyon
 6. Ang Larawan sa Diyos
 7. Pagmamahal sa sarili
 8. Tanong at Sagot
 9. Tatlong Prinsipyo ng Cosmic: Ang Pagpapalawak, ang Paghihigpit, at ang Mga Static na Prinsipyo
 10. Kapasidad na Ninanais — Pangkalusugan at Hindi Malusog na Mga Motibo sa Pagnanasa
 11. Ang Mass Image ng Kahalagahan sa Sarili
 12. Ang Ninanais para sa Kaligayahan at ang Ninanais para sa Hindi Nasisiyahan
 13. Tanong at Sagot
 14. Ang Abyss of Illusion — Kalayaan at Pananagutan sa Sarili
 15. Tanong at Sagot
 16. Lalaki at babae
 17. Tanong at Sagot
 18. Panlabas na kalooban at kalooban sa loob — maling kuru-kuro tungkol sa pagkamakasarili
 19. Tanong at Sagot
 20. Kahihiyan ng Mas Mataas na Sarili
 21. Tanong at Sagot
 22. Pagpipigil sa Positibo at Malikhaing Mga Pagkahilig — Mga Proseso ng Naisip
 23. Ang Kalokohan ng Pagmamasid sa Mga Resulta Habang nasa Landas; Pagtupad o pagsugpo sa wastong Pagnanais na Gustung-gusto
 24. Tanong at Sagot
 25. Reality and Illusion — Pagsasanay sa Konsentrasyon
 26. Ang Takot sa Mapagmahal
 27. Pamimilit na Muling Maibalik at Madaig ang Mga Pagkasakit sa Bata
 28. Mga pagkalito at Mga Hazy Motivation
 29. Ang Mahusay na Transisyon sa Pag-unlad ng Tao mula sa Isolation to Union
 30. Mga Tanong at Sagot (Pinagsama mula sa Pribadong Session at Mas Maagang Mga Aralin)
 31. Pagtitiwala sa Sarili: Ang Tunay na Pinagmulan nito at Ano ang Ipinagbabawal Ito
 32. Tanong at Sagot
 33. Tanong at Sagot
 34. Pakikipagtulungan, Komunikasyon, Union
 35. Mga Salungatan sa Mundo ng Dwalidad
 36. Ang Pagsakop sa Dwalidad na Sinasagisag sa Buhay at Kamatayan ni Jesus
 37. Ang Ideyalisadong Sariling Larawan
 38. Pag-ibig, Kapangyarihan, Kapayapaan bilang Banal na Katangian at bilang Pagkalayo
 39. Distortions ng Mga Instincts ng Pagpapanatili ng Sarili at Pag-unlad
 40. Ang Mga Likas na Pangangalaga sa Sarili at Pag-unlad sa Salungatan
 41. Ang Susunod na Yugto sa Landas: Mga Tanong at Sagot
 42. Relihiyon: Tama at Mali
 43. Emosyonal na Paglago at Pag-andar nito
 44. Moralizing — Di-katimbang na Reaksyon — Kailangan
 45. Tanong at Sagot
 46. Mga Kinakailanganang Pinigilan — Hindi na Kinukuha ang Mga Pangangailangan sa Bulag — Mga Reaksyon ng Pangunahin at Pangalawang
 47. Ang Link sa Pagitan ng Pangunahing Imahe, Mga Kinakailangan na Pinigilan, at Mga Depensa
 48. Kasalanan at Neurosis — Pinag-iisa ang Hating Panloob
 49. Self-Alienation at ang Daan Bumalik sa Tunay na Sarili
 50. Mga Tanong at Sagot at Karagdagang Komento sa Katamaran bilang Sintomas ng Pag-iisa sa Sarili
 51. Ang Perfectionism ay Humahadlang sa Kaligayahan — Manipulasyon ng Mga Emosyon
 52. Mga Inaasam na Pangarap ng Gising
 53. Palsipikadong Impresyon ng Mga Magulang: Ang Sanhi at Pagalingin Nila
 54. Natutugunan ang Sakit ng Mga Pinsalang Mapanghamak
 55. Ang Pagtatanggol
 56. Ang Pitong Mga Kasalanan sa Cardinal
 57. Pahamak ng labis na Pag-ibig na Nagbibigay — Nakabubuo at nakasisirang Puwersa ng Kalooban
 58. Intellect at Will bilang Tools o Hindrances ng Self-Realization
 59. Ang Pakikipag-ugnay ng Tao sa Diyos sa Iba't ibang Yugto ng Pag-unlad
 60. Sadness Versus Depression — Relasyon
 61. Tatlong Aspeto Na Pinipigilan ang Pagmamahal
 62. Pangunahing Kakasalanan para sa hindi Pagmamahal — Mga Obligasyon
 63. Espirituwal at Emosyonal na Kalusugan Sa Pamamagitan ng Pagpapanumbalik para sa Tunay na Pagkakasala
 64. Pag-asa at Pananampalataya at Iba Pang Pangunahing Mga Konsepto na Tinalakay sa Mga Sagot sa Mga Katanungan
 65. Sangkap ng Kaluluwa — Pagkaya sa Mga Kahilingan
 66. Relasyong Humanitiy sa Oras
 67. Pagkakakilanlan sa Sarili
 68. Pakikibaka: Malusog at Hindi malusog
 69. Mga Pananaw, Determinasyon, Pag-ibig bilang Aspeto ng Kamalayan
 70. Pag-abot sa Spiritual Center — Pakikibaka sa Pagitan ng Mababang Sarili at ng Superimposed na Konsensya
 71. Kakahiya: Isang Pamana ng Mga Karanasan sa Pagkabata, Kahit na Mga Paboritong Tao
 72. Dwalidad sa Pamamagitan ng Ilusyon — Pagkalipat
 73. Kilusan, Kamalayan, Karanasan: Kasiyahan, ang Kakanyahan ng Buhay
 74. Ang Indibidwal at Sangkatauhan
 75. Pagpapalit, Pagpapalit, Superimposition
 76. Katuparan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Pagkilala sa Sarili bilang Lalaki o Babae
 77. Paglaya at Kapayapaan sa pamamagitan ng Pagtagumpayan sa Takot sa Hindi Kilalang
 78. Ang Wika ng Walang malay
 79. Paglipat mula sa Walang-kasalukuyang patungo sa Oo-kasalukuyang
 80. Makipag-ugnay sa Life Force
 81. Apat na Yugto ng Ebolusyon: Mga Awtomatikong Reflex, Kamalayan, Pag-unawa, Pag-alam
 82. Mga Limitasyon na Nilikha Sa Pamamagitan ng Mga Kahaliling Ilusyon
 83. Winner Versus Loser: Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Sarili at Lakas ng Malikhaing
 84. Paghahanap ng Tunay na kasaganaan sa pamamagitan ng Pagdaanan sa Iyong Takot
 85. Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Pagpapahayag at Impresyon
 86. Ang Pag-andar ng Ego sa Relasyon sa Tunay na Sarili
 87. Pag-ibig: Hindi isang Kautusan, Ngunit Kusa na Kaluluwa ng Kaluluwa ng Panloob na Sarili
 88. Ang Konsepto ng Masama
 89. Ang kadaliang mapakilos sa Pagpapahinga — Pagdurusa Sa Pamamagitan ng Pag-attach ng Life Force sa Mga Negatibong Kundisyon
 90. Ang Illusory Takot ng Sarili
 91. Balanse ng Panloob at Panlabas na Kontrol
 92. Ang Human Predicament of Desire para sa, at Takot sa, Pagkalapit
 93. Patay sa Live Center Sa Pamamagitan ng Maling Pagpapakahulugan ng Reality
 94. Salungatan ng Positive Versus Negative oriented Pleasure bilang Pinagmulan ng Sakit
 95. Bumalik sa Orihinal na Antas ng pagiging perpekto
 96. Ang Pananabik at ang Takot sa Kaligayahan — Gayundin, ang Takot na Pakawalan ang Little Ego
 97. Pagkakaisa at Dwalidad
 98. Ang Proseso at Kahalagahan ng Lumalagong
 99. Pagtugon sa Tawag ng Buhay
 100. Ang Positibong Konsepto ng Buhay — Walang Takot sa Pag-ibig — ang Balanse sa Pagitan ng Aktibidad at Pagkasyahin
 101. Ang Kalikasan ng Buhay at Kalikasan ng Tao
 102. Positive at Negatibiti: Isang Kasalukuyang Enerhiya
 103. Cosmic Pull Toward Union — Pagkabigo
 104. Kagustuhan sa Sarili: Ang Kundisyon para sa Universal State of Bliss
 105. Intensity: Isang hadlang sa Pagkakaroon ng Sarili sa Sarili
 106. Koneksyon sa pagitan ng Ego at ng Universal Power
 107. Ang Likas na Pagkontrol ng Sarili ng Mga Hindi Kinukusa na Mga Proseso
 108. Pulsation ng Kamalayan
 109. Takot sa Sarili — Pagbibigay at Pagtanggap
 110. Tanong at Sagot
 111. Walang-katapusang Mga Posibilidad ng Karanasan na Pinapahiya ng Depende sa Emosyonal
 112. Ang Pakikipagtulungan ng Ego Sa o Paghadlang sa Tunay na Sarili
 113. Ang Mga Manifestasyong Buhay ay Sumasalamin sa Dualistic Illusion
 114. Pakikipagkasundo ng Hating Panloob
 115. Walang malay na Negatibo sa Panganib na Pagsuko ng Ego sa Mga Hindi Pinagsisikapang Proseso
 116. Tatlong Antas ng Katotohanan para sa Panloob na Patnubay
 117. Aktibidad sa Isip at Receptivity ng isip
 118. Karagdagang Mga Aspeto ng Polarity — Makasarili
 119. Mga Ebolusyonaryong Yugto sa Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Mga Daigdig ng Damdamin, Dahilan, at Kalooban
 120. Pagdaramdam, Reaksyon, Pagpapahayag
 121. Ang Frozen Life Center ay Naging Buhay
 122. Dalawang Pangunahing Paraan ng Buhay: Patungo at Malayo sa Center
 123. Ang Mga Panuntunang Panlalaki at Pambabae sa Proseso ng Malikhaing
 124. Takot sa Bliss Versus Longing for It — The Energy Centers
 125. Mga Espirituwal na Batas
 126. Ang Mga sentro ng Enerhiya sa Buhay
 127. Pangunahing Mga Saloobin at Kasanayan upang Buksan ang Mga Sentro — Ang Tamang Saloobin patungo sa Pagkabigo
 128. Pagpapahalaga sa sarili
 129. Kamalayan: Pagkahanga sa Paglikha
 130. Pagtatagumpay sa Negatibiti
 131. Kasiyahan — Ang Buong Pulsation ng Buhay
 132. Ang Pangkalahatang Prinsipyo ng Paglaki ng Dinamika
 133. Mga Reaksyon sa Chain sa Dynamics ng Creative Life Substance
 134. Ang Espirituwal na Kahalagahan ng Pakikipag-ugnay ng Tao
 135. Ang Kahulugan ng Pakikibaka ng Tao
 136. Ang Proseso ng Pagninilay (Pagninilay para sa Tatlong Tinig: Ego, Mababang Sarili, Mas Mataas na Sarili)
 137. Ang Espirituwal na Kahulugan ng Krisis
 138. Ang kahulugan ng kasamaan at ang transendensya nito
 139. Mutwalidad: Isang Prinsipyo at Batas ng Cosmic
 140. Pakikipagsapalaran sa Mutwalidad: Healing Force upang Baguhin ang Negatibong Inner Will
 141. (The Way to Handle) Kahalili ng Malawak at Nakakontratang Estado
 142. Nakakaapekto at Naapektuhan
 143. Natutukoy ang Pagkakakilanlan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Mga Yugto ng Kamalayan
 144. Kahalagahan ng Pagkaranas ng Lahat ng Pakiramdam, Kasama ang Takot — Ang Dynamic na Estado ng Katamaran
 145. Panloob na Karanasan sa Panloob
 146. Totoo at Maling Pangangailangan
 147. Ipagpatuloy ang Mga Pangunahing Mga Prinsipyo ng Pathwork: Ang Layunin at Proseso nito
 148. Pagmumuni-muni: Mga Batas at Iba't ibang Paglapit nito - Isang Buod (Pagninilay bilang Positive Life Creation)
 149. Pagkilala at Intentionality: Pagkakakilanlan kasama ng Espirituwal na Sarili upang Madaig ang Negatibong Intentionalidad
 150. Pangako: Sanhi at Epekto
 151. Enerhiya at Kamalayan sa Distorsyon: Masama
 152. Paglipat sa Positive Intentionality
 153. Ang Kahulugan ng Ego at ang Transendensya nito
 154. Ang Pakiramdam ng Cosmic
 155. Demagnetizing Negative Force Fields - Sakit ng Pagkakasala
 156. Pakikipag-ugnayan ng Psychic ng Negatibiti
 157. Ang interpenetration ng Banal na Banayad na Spark sa Mga Labas na Rehiyon — Mga Ehersisyo sa Isip
 158. Ano ang Landas?
 159. Mag-order bilang isang Pangkalahatang Prinsipyo
 160. Pagnanais: Malikhain o Nakasisira
 161. Ang Espirituwal na Simbolo at Kahalagahan ng Sekswalidad
 162. Ang Kapangyarihang Innate na Tao na Lumikha
 163. Ang Roscoe Lecture: Inspirasyon para sa Pathwork Center
 164. Proseso ng Paggunita para sa Lumalagong sa Unitive State
 165. Ang Panlabas na Kaganapan ay Sumasalamin sa Paglikha ng Sarili — Tatlong Yugto
 166. Inaangkin ang Kabuuang Kapasidad para sa Kadakilaan
 167. Ang Espirituwal at Praktikal na Kahulugan ng "Hayaan, Hayaan ang Diyos"
 168. Mga Psychic Nuclear Points
 169. Nagpatuloy ang Mga Puntong Psychic Nuclear — Proseso sa Ngayon
 170. Koneksyon sa pagitan ng Proseso ng Nagkatawang-tao at ang Gawain sa Buhay
 171. Ang Kababalaghan ng Kamalayan
 172. Ang Ebolusyonaryong Proseso
 173. Mensahe ng Pasko — Mensahe sa Mga Bata
 174. Reawakening mula sa Pre-Incarnatory Anesthesia
 175. Pananampalataya at Pag-aalinlangan sa Katotohanan o Distortion
 176. Pagbabago ng Mababang Sarili
 177. Ang Panahon ng Bagong Panahon at Bagong Pagkamalay
 178. Kawangisan ng Kalamangan
 179. Mga Ebolusyonaryong Yugto ng Indibidwal at Pangkat na Kamalayan
 180. Diskarte sa Sarili — Pagpatawad sa Sarili Nang Hindi Pinapansin ang Mababang Sarili
 181. Pagbabago Mula sa Outer patungo sa Mga Batas sa Loob ng Bagong Panahon
 182. balanse
 183. Babae at Lalaki sa Bagong Panahon
 184. Ang Pamantasan ng Pagbabago — Reincarnative Process sa Parehong Saklaw ng Buhay
 185. Edukasyong Bagong Edad
 186. Pagiging Mga Halaga ng Versus na Halaga ng Halaga — Pagkakakilanlan sa Sarili
 187. Ang Kapangyarihan ng Salita
 188. Pagiging perpekto, kawalang-kamatayan, walang kapangyarihan
 189. Ang Anatomy ng Kontrata
 190. Ang Pamahiin ng Pesimismo
 191. Pamumuno — Ang Sining ng Pagbabagong Pagkabigo
 192. Ang Pulso ng Buhay sa lahat ng Mga Antas ng Manifestation
 193. Lecture ng Pasko 1975
 194. Mga Aspeto ng Anatomy ng Pag-ibig: Pag-ibig sa Sarili, Istraktura, Kalayaan
 195. Dynamics ng Kilusan at Paglaban sa Kalikasan Nito
 196. Ang Espirituwal na Kahulugan ng Mga Sistema ng Politikal
 197. Ang Dakilang Umiiral na Takot at Pananabik
 198. "Maging sa Mundo ngunit hindi sa Sanlibutan" - The Evil of Inertia
 199. Sanhi at Epekto sa Iba't ibang Mga Antas ng Kamalayan
 200. Tradisyon: Ito ay Banal at Baluktot na Mga Aspeto
 201. Ang mga Mass Image ng Judiasm at Kristiyanismo
 202. Tatlong Mga Prinsipyo ng Mga Lakas ng Masama - Pagpapakatao ng Masama
 203. Ang Sakit ng Kawalang Katarungan — Mga Tala sa Cosmic ng Lahat ng Personal at Sama-samang Kaganapan, Mga Gawi, Pagpapahayag
 204. Panloob na Kamalayan ng Grace - Paglantad sa Defisit
 205. Ang Ebolusyon at Espirituwal na Kahulugan ng Pag-aasawa - Kasal sa Bagong Panahon
 206. Pagkapribado at Lihim
 207. Ipagpatuloy ang Iyong Pakikibaka at Itigil ang Lahat ng Pakikibaka
 208. Suko
 209. Ang Proseso ng Birthing — Cosmic Pulse
 210. Panloob na Puwang, Nakatuon ang Pagkabukod
 211. Mga Aspeto ng Bagong Banal na Impormasyon: Pakikipag-usap, Kamalayan ng Grupo, Pagkakalantad
 212. Personal na Pakikipag-ugnay kay Jesucristo - Positibong Pagsalakay - Ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi