Kumuha ng Mas Magandang Bangka

Mapagkakatiwalaang mga turo para sa mahihirap na panahon

Mga sanaysay na espirituwal

Kung itatayo natin ang ating bahay sa buhangin, maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Ngunit sa kalaunan ay magsisimulang gumuho at gumuho ang mga bagay. Maaaring nakalimutan pa natin na matagal na nating napagpasyahan na magtayo sa buhangin. Hindi nito binabago ang katotohanan ng sitwasyon bagaman.

Sa paglipas ng panahon, anumang bagay na hindi itinayo sa isang matatag na pundasyon ng katotohanan ay tiyak na babagsak sa kalaunan. Kailangan. Kaya maaari itong muling itayo sa tamang paraan.

Ang panahon na ngayon ay dumarating ay lalong yumanig sa anumang hindi tunog, anumang naitayo sa buhangin. Dapat nating sama-samang mapagtanto na ang tanging paraan upang makarating sa kabilang panig ng ating mga hamon ay sa pamamagitan ng paggising at paghakbang sa pintuan ng pananagutan sa sarili. At iyon mismo ang ipinapakita sa atin ng Pathwork Guide kung paano gawin sa koleksyong ito ng 33 espirituwal na sanaysay.

Nagsimulang magtrabaho nang husto si Jill Loree sa mga turo ng Pathwork noong 1997. Noong 2014, nagsimula siyang magtrabaho nang buong oras para mas madaling ma-access ang mga ito. Ngayon, sa Kumuha ng Mas Magandang Bangka, gumagawa siya ng malinaw na mensahe—isang beacon ng liwanag—upang tulungan kaming mag-navigate sa mahihirap na panahong ito.

Ang mga espirituwal na turo sa aklat na ito ay 50 taong gulang na ngayon. Ngunit ang walang hanggang mga turong ito ay napatunayan at lubos na mapagkakatiwalaan. Nagtatakda sila ng isang napakaespirituwal—at napakapraktikal—na paraan upang maglakbay sa mga karagatan ng buhay. Kung hahayaan mo sila, maaari silang maging mas mahusay mong bangka.

Kumuha ng Mas Magandang Bangka

Now on Amazon: eBookHardcoverPaperback

Tungkol sa takip

Magbasa ng mga espirituwal na sanaysay

Sanaysay 1: Mga hiyas sa puso
Tungkol sa: Ang pagiging naroroon sa kung ano ang narito ngayon

Oras ng Pagbasa: 2 minuto
Sa isang "pag-uusap" kay Eva pagkatapos niyang mamatay, tila sinasabi ni Eva na lahat ng naroon ay may suot na hiyas sa kanilang puso. Ang ilan sa mga hiyas na ito ay pinakintab na at ang iba ay hindi pa. Ngunit walang nagtatago ng mga hindi pinakintab. Hayagan nilang sinuot ang mga ito, hawak ang mga ito nang may tamang uri ng pagmamalaki. Ang lahat ay umikot habang hinahangaan ang mga hiyas ng isa't isa, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Kaya ito ang kailangan mo pang pulihin." Pero naging OK naman ang lahat. Ang mga hindi pinakintab na bato ay yaong kailangan pang gawan ng isang tao.

Sanaysay 2: Isang simpleng pagsubok sa buhay
Tungkol sa: Naghahanap ng koneksyon laban sa paghihiwalay

Oras ng Pagbasa: 2 minuto
Kapag nakahanay tayo sa anumang bagay maliban sa ating panloob na liwanag, lumilikha tayo ng hindi pagkakasundo sa mundo. Ngunit pare-parehong mahalaga, lumikha tayo ng hindi pagkakasundo sa loob. Sapagkat kapag naglilingkod tayo sa paghihiwalay, hindi na tayo nagkakaisa sa ating mga sarili.

Sanaysay 3: Pagbibigay pansin: Ang proseso ng pagbabago ng buhay ng paggising
Tungkol sa: Pag-uuri ng mga bahagi ng sarili

Oras ng Pagbasa: 6 minuto
Ang ibig sabihin ng paggising ay ang lahat ng bahagi ng psyche ng tao ay nagtutulungan upang ilipat kung aling bahagi ang nangunguna. Ang bahagi na nangangailangan ng paggising ay ang Mas Mataas na Sarili. Sa karamihan ng mga tao, ito ay natutulog sa gitna ng ating pagkatao, bihirang makita at bihirang kumunsulta. Hindi gaanong natutulog ang ating Mas Mataas na Sarili, ngunit hindi na natin ito namamalayan. Ito ay matiyagang naghihintay para sa amin na ma-access ito-upang patakbuhin ang aming mga buhay mula sa mas malalim na lugar na ito sa loob.

Sanaysay 4: Tunay na Sarili kumpara sa Tunay na Sarili: Ano ang pagkakaiba?
Tungkol sa: Ang katotohanan ng kasinungalingan

Oras ng Pagbasa: 4 minuto
Sa aming pagsisikap na magising, ang aming misyon ay maglakbay sa nakakagulat na mahabang distansya mula sa aming ego patungo sa aming Mas Mataas na Sarili. Maaari din nating tawagan ang ating Higher Self na ating Tunay na Sarili o Tunay na Sarili. Upang maabot ang ating Mas Mataas na Sarili, kakailanganin ng ating kaakuhan na alisin ang mga panloob na hadlang na nilikha ng ating Mababang Sarili. Tulad ng ating Higher Self, ang ating Lower ay bahagi ng ating Tunay na Sarili. Ngunit tiyak na hindi ito ang ating Tunay na Sarili. At kung gusto nating magising—upang maliwanagan—napakahalagang maunawaan natin ang pagkakaibang ito.

Sanaysay 5: Paghahanap ng switch ng ilaw: Ang aking asawa, ang ego at mga impostor
Tungkol sa: Paggamit ng patnubay upang tulungan ang bawat isa

Oras ng Pagbasa: 15 minuto
Ang paglalakbay ng isang tao—ang paglalakbay na itinuturo ng lahat ng mga lecture mula sa Pathwork Guide—ay tungkol sa pagbangon mula sa domain ng ego at pagtatatag ng matatag na koneksyon sa ating panloob na pinagmulan. Ito ay hindi maliit o madaling gawin. Sapagkat ito ay nangangailangan sa atin na ilabas at ibahin ang lahat ng bahagi ng ating sarili na humaharang sa ating liwanag. Pagkatapos, kapag tayo ay konektado sa ating higit na katauhan, malalaman natin kapag tayo ay binibisita ng isang impostor. Kung wala ang panloob na koneksyon, ang ating ego ay mahuhulog sa kanilang mga panlilinlang at tayo ang magiging tanga.

Sanaysay 6: Mula sa paniniwala hanggang sa pag-alam: Ang paglalakbay sa buong buhay
Tungkol sa: Personal na karanasan ang nagiging patunay namin

Oras ng Pagbasa: 6 minuto
Are the Pathwork teachings—and in turn, my Phoenesse writings—essentially a philosophy? Perhaps yes. For according to Mark Manson, “Philosophy is the inquiry into our understanding of reality, knowledge, and how we should live.” Indeed, that describes the Pathwork teachings to a “T”. And paniniwalang ay hindi bahagi ng programa.

Sanaysay 7: Tinatahak ang mas mystical na daan pauwi
Tungkol sa: Ang mas mabilis na daan patungo sa langit sa loob

Oras ng Pagbasa: 8 minuto
Kung paanong ang Kabbalah ay mystical form ng Jewish tradition, mayroong mystical form ng Islam na tinatawag na Sufism. Medyo mahirap maghanap ng mystical path na kaugnay ng Kristiyanismo. Ang isang mahusay na kandidato ay maaaring ang landas ng Phoenesse, na itinayo sa malalim na mga turo na iniaalok sa sangkatauhan ng Pathwork Guide. Tamang-tama ito mula sa pananaw na ang Phoenesse at Pathwork ay mga Christic na landas na hindi talaga katulad ng Kristiyanismo.

Sanaysay 8: Dalawang Martin Luthers, dalawang uri ng pananampalataya
Tungkol sa: Ano ang tunay na kahulugan ng kaligtasan

Oras ng Pagbasa: 8 minuto
Bago tayo magsimula sa isang paglalakbay na nakakagamot kung saan aalisin natin ang mga hadlang na humahadlang sa ating panloob na ilaw — na naaalala kung ano ang itinuro ni Cristo, na kung saan ay nasa loob ang langit - maaari lamang tayo maniwala sa ating kaisipang kaakuhan. At ang paniniwala bilang isang kaisipan na konsepto ay walang espirituwal na halaga.

Sanaysay 9: Oras na para lumaki: Paghihinog sa mga yugto
Tungkol sa: Paglipat sa isang bagong panahon

Oras ng Pagbasa: 12 minuto
Sa pagpasok natin sa isang bagong panahon—ang simula ng isang bagong kapanahunan, talaga—nadadaanan natin ang panahon ng krisis. Ngunit ito ay isang normal na bahagi lamang ng paglaki. At handa o hindi, oras na ngayon para sa sangkatauhan na ganap na humakbang sa pagiging adulto. Tingnan natin kung saan tayo susunod.

Sanaysay 10: Pagkatapos ng paghihiwalay: Paglapit sa Dakilang Transisyon
Tungkol sa: Paggising sa ating tunay na pagkatao

Oras ng Pagbasa: 14 minuto
Ang dakilang pagnanasa ng lahat ng sangkatauhan ay upang lumahok sa buhay na kasunod pagkatapos dumadaan sa transition na ito. Samantala, sa ating kamangmangan, nilalabanan natin ang pagbabagong ito. Gayunpaman, ang pananabik ay laging nananatili. Dahil ang estado ng pagkakaisa ay ang likas na kalagayan ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. At sa ganoong estado, wala nang kalungkutan. Sa ating kasalukuyang estado, gayunpaman, marami pa rin sa atin ang nararamdamang nag-iisa. Sa ganitong estado ng paghihiwalay, ang pinakamahusay na maaari nating asahan ay ang pakiramdam na ang iba ay nasa parehong bangka tulad natin. Na pakiramdam ng iba ay lubos na nag-iisa. Ngunit hindi iyon ang tunay na nararamdaman ng bagong estado.

Sanaysay 11: Mabuhay sa magandang bahagi ng buhay
Tungkol sa: Paghahanay ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos

Oras ng Pagbasa: 9 minuto
Eon ang nakakaraan, bago pa ang simula ng oras, isang masamang nangyari. At sa madaling sabi, ang mga tao - na mga espiritwal na nilalang noong panahong iyon - ay nagkaproblema. Ang aming parusa ay katulad ng pagpapadala sa aming silid. Sa kasong ito, pinadala tayo sa kadiliman. Alin ang nagtataas ng hindi bababa sa dalawang katanungan: Ano ang ginawa natin na napakamali? At sino ang nagbigay ng kakila-kilabot na parusang ito?

Sanaysay 12: Kung paano pinapasok ng mga panloob na hadlang ang madilim na pwersa
Tungkol sa: Ang malalim na epekto ng mga sugat sa pagkabata

Oras ng Pagbasa: 12 minuto
Ano ang mali sa pagkakaroon ng ilang mga pagkakamali, itatanong mo? Pagkatapos ng lahat, lahat ay may mga ito! O marahil ay iniisip natin na dahil ang ating mga pagkakamali ay hindi kasing sama ng iba, hindi na ito mahalaga. Kadalasan ay nagbibigay tayo ng mga allowance para sa ating sarili, na nagsasabi, "Hindi lang ako ang gumagawa nito," o "Tiyak na mas malala ang ginagawa ng iba." O sabihin natin, “pinutol ako ng diyablo,” na parang nagkataon lang na naiimpluwensyahan tayo ng mga dark forces. Hindi, tayo ang nagbubukas ng pintong iyon sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa sarili nating mga nakatagong panloob na hadlang.

Sanaysay 13: Pagsara ng mga puwang sa ating kamalayan
Tungkol sa: Pagiging mulat sa ating mga pagkakamali

Oras ng Pagbasa: 7 minuto
Para sa marami, mayroong isang agwat sa pagitan ng sinasabi nating gusto natin sa buhay at kung ano ang aktwal na nakukuha natin sa buhay. Bakit may ganitong gap? At sa totoo lang, bakit ka pa magsisikap na isara ang agwat kung, sa huli, tila patuloy na mananalo pa rin ang kadiliman? Maaaring makatulong na mapagtanto na, hindi, hindi mananalo ang kadiliman sa katagalan. Ang dahilan ay ito lamang: mas malaki ang ating kadiliman, o negatibiti, mas mababa ang ating kamalayan. Sa madaling salita, ang pagpili na manatili sa kadiliman tungkol sa sarili nating negatibiti ay magsasara sa ating kakayahang makita kung ano ang nangyayari sa loob at paligid natin.

Sanaysay 14: Ano ang itinatago sa ilalim ng ating mga kwento?
Tungkol sa: Pagtulong sa iba sa pamamagitan ng panloob na pakikinig

Oras ng Pagbasa: 10 minuto
Mayroong espirituwal na batas sa trabaho kapag nagbubukas tayo sa ibang tao. Dahil sa sandaling iyon, tayo ay nakipagsapalaran at nagsasagawa ng isang pagkilos ng pagpapakumbaba. At ang pagiging mapagpakumbaba—kumpara sa mapagmataas—ay lubhang nakapagpapagaling. Sa katunayan, ang isa sa mga pinaka nakakapinsalang bagay na ginagawa natin sa ating sarili ay ang subukang magmukhang mas perpekto kaysa sa atin. Ngunit sa sandaling ipakita natin sa ibang tao kung ano talaga ang nangyayari sa loob natin, agad tayong makaramdam ng ginhawa. Kahit na ang ibang tao ay hindi nagbibigay sa amin ng kahit isang payo.

Sanaysay 15: Naghihirap? Oras na para maghanap ng mga larawan
Tungkol sa: Mga imahe at ang kanilang kahalagahan

Oras ng Pagbasa: 16 minuto
"Narito ang isang silid na puno ng mga tao, at walang sinuman ang ganap na masaya. Walang sinumang tao ang hindi magnanais ng anumang uri ng pagbabago…Maaaring makaramdam ka ng kalungkutan, kaguluhan, kawalan ng pagkakaisa, takot, kawalan ng kapanatagan, kalungkutan, pananabik. Kayong lahat, mga kaibigan ko, kasama ang mga magbabasa ng mga salitang ito, ay may kapangyarihang baguhin ito kung gusto ninyo.” – Ang Patnubay ng Pathwork®

Sanaysay 16: Apat na mahirap na aral tungkol sa kawalang-gulang at mga imahe
Tungkol sa: Paano binibigyang kulay ng mga larawan ang mga karanasan sa buhay

Oras ng Pagbasa: 13 minuto
Ang mga bagay ay umaangat ngayon. Sama-sama, ang mundo ay nakararanas ng isang pagdagsa ng enerhiya na tumutulong upang lumiwanag ang ating mga larawan sa ibabaw. Sapagkat iyon ang tanging paraan para makita natin sila at pagagalingin. Ang pagdagsa na ito, kung gayon, ay darating upang tulungan tayong gumaling. Hindi na natin maibabaon ang ating mga ulo sa buhangin—kasama ang ating pagiging immaturity at mga imahe—at umaasa na magiging maayos ang lahat sa huli. Sapagkat mayroong isang script ng Lower Self na tumatakbo sa background ng buhay ng bawat tao. At kung si Lower Self ang nagdidirek ng palabas namin, laging malungkot ang ending.

Sanaysay 17: Bakit nakipagdigma ang Diyos?
Tungkol sa: Ang pinagmulan ng tunggalian

Oras ng Pagbasa: 16 minuto
According to the Pathwork Guide, if only a small percentage of the people on Earth—like 10% of the world population, and perhaps not even that many—started doing their inner spiritual work, wars would no longer exist. For the more we finish the wars that are waging within nearly every human soul, we more we will all tilt in the direction of goodness.

So then why couldn’t all this have been avoided? Why can’t we just live with people who hail from the same spiritual spheres as us? Well, once upon a time, we did. To understand why we left a place of peace and harmony only to arrive into this difficult dimension, we’ll need to understand the bigger story of creation.

Sanaysay 18: Ito ay isang gubat doon: Pag-hack ng aming paraan sa paligid ng isang espirituwal na landas
Tungkol sa: Ang umiikot na kalikasan ng isang espirituwal na landas

Oras ng Pagbasa: 9 minuto
Sa ating pag-iisip, patuloy tayong bumubuo ng mga anyo sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali at kilos, ating mga iniisip at nararamdaman. Kaya sa bawat tipikal na kaluluwa ng tao, magkakaroon ng gubat. Hindi ibig sabihin na masama tayong tao. Nangangahulugan lamang ito na puno tayo ng kalituhan, pagkakamali at kawalan ng kamalayan. Ang pagkakatulad sa gubat na ito ay hindi lamang isang pagkakatulad. Ang mga anyo na ito, sa katunayan, ay umiiral sa ating pag-iisip. At kapag humayo tayo sa ating espirituwal na landas, kakailanganin nating hanapin ang ating daan sa gayong mga paghihirap. Kung hindi natin naiintindihan kung ano ang nangyayari, ito ay maaaring maging lubhang nakapanghihina ng loob. Narito kung ano ang nangyayari.

Sanaysay 19: Ano ang nasa likod ng lahat ng pagtutol?
Tungkol sa: Ang aming mga reaksyon sa awtoridad

Oras ng Pagbasa: 11 minuto
Ang paghawak sa buong katotohanan ay nangangailangan ng mas malaking kapasidad kaysa sa ego. Kaya kahit na marami tayong alam na totoo, ang ating kaakuhan ay walang malalim na pag-alam sa kung ano ang katotohanan. Dahil dito, madali itong mailigaw ng mga kalahating katotohanan. Kapag hindi natin alam kung ano ang iisipin, kung ano ang paniniwalaan, o kung sino ang mapagkakatiwalaan natin—kapag hindi natin alam kung ano ang katotohanan—napipilitan tayong isipin ang sarili lamang natin. Pagkatapos ay mas mahigpit tayong kumakapit sa ating limitadong kaakuhan at sinisikap na maunawaan ang mga kumplikadong sitwasyon nang walang pakinabang ng malalim na gabay sa loob. Kaya't bumalik tayo sa pag-iisip na "ako man o ikaw", at lumalaban tayo.

Sanaysay 20: Nawala ang pakiramdam? Narito kung paano hanapin ang iyong sarili
Tungkol sa: Paggawa ng gawain ng pagpapagaling

Oras ng Pagbasa: 14 minuto
Ang maikling sagot sa tanong kung bakit tayo naririto ay ito: Nandito tayo para kilalanin ang ating sarili. At dapat itong isama ang mga bahagi ng ating sarili na hindi pa natin nalalaman. Ngunit para magawa iyon— upang makita kung ano ang hindi pa natin gustong harapin noon—kailangan nating ibalik ang ating sarili. Dahil nasa loob natin ang mga sagot sa lahat ng palaisipan sa buhay.

Sanaysay 21: Pagpapagaling mula sa bawat anggulo, sa katawan, isip at espiritu
Tungkol sa: Pagpapagaling sa lahat ng aspeto ng ating sarili

Oras ng Pagbasa: 11 minuto
Kahit na ang mga ugat ng ating mga problema ay matatagpuan sa ating pag-iisip, ang mga ito ay sumasanga sa ating katawan, isip at espiritu, at lumikha ng mga problema doon. Ang mahalagang matanto ay na matutulungan natin ang ating sarili nang malaki sa pamamagitan ng pagtatrabaho hindi lamang mula sa loob palabas—sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nilalaman ng ating psyche—kundi pati na rin mula sa labas sa loob. At magagawa natin ito mula sa maraming iba't ibang anggulo.

Sanaysay 22: Ang nakakalito tungkol sa pananagutan sa sarili
Tungkol sa: Ang pinsala ng paghatol sa sarili

Oras ng Pagbasa: 8 minuto
Ang tanging paraan upang tunay na mapawi ang ating mga paghihirap sa buhay ay ang hanapin kung saan sila tunay na nagmula. At palagi, nasa loob namin ang lugar na iyon. Ngunit ito ay eksakto kung saan ang mga bagay ay nagiging nakakalito. Sa sandaling nalaman natin na tayo ang may pananagutan sa ating mga problema, ibinabalik natin ang ating sarili at nagsimulang hatulan ang ating sarili bilang masama. Ngunit gaya ng itinuturo ng Pathwork Guide, ang walang malay ay hindi tumutugon nang maayos sa isang moral na saloobin. Kaya't kung umaasa tayong isuko ang mga hindi makatotohanang sikreto sa likod ng ating mga pakikibaka, kakailanganin nating maghanap ng ibang paraan.

Sanaysay 23: Paano lumangoy kasama ang buhay, sa pamamagitan ng pag-unlad at paglutas ng aming mga split
Tungkol sa: Ang pinagmulan at kinalabasan ng mga split

Oras ng Pagbasa: 22 minuto
Isa sa mga pagkakahati ng sangkatauhan ay ang ating dalawang teorya tungkol sa kung paano tayo nabuo. Nang tanungin tungkol dito, malinaw ang sagot ng Pathwork Guide: "Tama ang paraan ng ebolusyon." Bawat isa sa atin ay unti-unting lumalaki at umuunlad sa mga yugto, sa buong buhay at marahil sa iba't ibang anyo ng buhay. At ang pangunahing dahilan para sa lahat ng mga proseso ng pag-unlad? Upang malutas ang aming mga paghihiwalay at ibalik ang ating sarili sa kabuuan.

Sanaysay 24: Naglalaro ng mahabang laro
Tungkol sa: Tiyaga at tiwala

Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Sa unang pagkakataon na kumuha ako ng lecture sa Pathwork, alam kong may nakita akong espesyal. Ang taon ay 1997, at noon, ang materyal na ito ay umiikot na sa loob ng ilang dekada. Ang hindi ko namalayan noon ay ang Pathwork Guide ay naglalaro ng mahabang laro. At sa oras na iyon, hindi ko pa naiintindihan na ako rin, ay maglalaro ngayon ng mahabang laro.

Sanaysay 25: Ang susi sa isang masayang pagsasama? Katapatan
Tungkol sa: Paano gumagana ang kasal

Oras ng Pagbasa: 8 minuto

When my husband, Scott, and I met, we immediately had a common connection through our love for the Pathwork Guide. And indeed, in our marriage, it is the tools of this spiritual path that keep us walking straight together. Over our time together, Scott and I have come to realize something interesting.

When we stepped into marriage, something new was created: the union itself. And now we both have the task of keeping this new entity alive. Although we are still two individuals, we now also work as a team. And often, when one of us receives a particular message from within that pertains to us as a couple, the other doesn’t receive the same message. This is by design. Here are the four things this does.

Sanaysay 26: Ang kwento ng ating buhay: Bakit tumingin sa loob?
Tungkol sa: Ang dahilan sa likod ng pagsusuri sa sarili

Oras ng Pagbasa: 17 minuto
Ang dahilan kung bakit kailangan nating “hanapin ang ating mga sarili” ay dahil sa daan, nawala ang ating koneksyon sa ating sariling banal na kalikasan—sa ating sentrong puno ng liwanag. Ang humaharang sa atin at sa ating liwanag noon—at kung kaya't madalas tayong malungkot at natigil—ay ang ating sariling panloob na mga hadlang, ang ating sariling panloob na kadiliman. Alam mo, hindi palaging ganito. Nagkaroon ng panahon—matagal pa bago ang paglikha ng nakatali sa panahong ito na uniberso—na tayong lahat ay mga nilalang ng liwanag na malayang dumadaloy. At lahat tayo ay namumuhay nang magkasama sa kalayaan at kapayapaan, sa katotohanan at koneksyon, sa kagalakan at kasiyahan. So anong nangyari?

Sanaysay 27: Paano pagalingin ang isang bansa
Tungkol sa: Ang batayan para sa mas mahusay na pamamahala

Oras ng Pagbasa: 22 minuto
Ang ating pang-unawa sa mundo ay pabalik-o sa labas-mula sa kung ano talaga ito. Sa katotohanan, ang mundo sa paligid natin ay palaging isang out-picturing kung ano ang nasa loob natin. Ang ating mundo ay sumasalamin sa mga kolektibong nilalaman ng ating pag-iisip. Ang nangyayari ay ibinabagsak natin ang bola sa dalawang bagay na higit na hinihingi ng demokrasya sa bawat isa sa atin: pananagutan sa sarili at pakikiramay.

Sanaysay 28: Matuto kang lumaban sa tamang paraan, para sa tamang bagay
Tungkol sa: Ang proseso ng pagpapabuti

Oras ng Pagbasa: 13 minuto
Habang sinisimulan nating gawin ang ating personal na gawain sa pagpapaunlad, unti-unti nating aalisin ang baluktot na mga kable sa ating sarili. At ito ay magdadala sa atin sa higit at higit na kalinawan. Ang ating kalituhan tungkol sa kung ano ang paniniwalaan—tungkol sa kung ano ang katotohanan—ay mawawala. Ngunit kung ano ang maaaring mangyari, habang sinisimulan nating makita ang mga bagay nang mas malinaw, ay pinupulot natin ang espada ng katotohanan at ginagamit ito upang saksakin ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, kahit na naa-access natin ang mas maraming liwanag, mayroon pa rin tayong kadiliman sa loob natin. Ang pagdaig sa sarili nating kadiliman ay isang mahaba, mabagal na proseso.

Sanaysay 29: Ang mas totoong paraan tungo sa kalayaan
About: How hidden hurts ipakulong tayo

Oras ng Pagbasa: 28 minuto
Noong 1989, napanood ng mundo ang isang bagay na hindi pangkaraniwang sumabog sa harap ng ating mga mata. Isang may-akda na hindi pa natin narinig, si Salman Rushdie, ay nagsulat ng isang libro. At naging viral ang blowback. As in, muntik na nitong mapatay ang host.

Maaaring matandaan ng mga nasa hustong gulang noon na si Salman Rushdie, pagkatapos mailathala ang kanyang nobela Ang Satanic Verses, nakatanggap ng hatol na kamatayan. Ang Ayatollah Khomeini, Kataas-taasang Pinuno ng Iran noong panahong iyon, ay naglabas ng a fatwa—isang legal na pasya—na panawagan sa pagkamatay ng may-akda.

Sa sanaysay na ito, nagbahagi si Jill ng ilang mga insight—hindi tungkol sa Ang Satanic Verses, ngunit tungkol sa may-akda—na nakuha mula sa pagbabasa ng kanyang memoir, Joseph Anton. Sinasabi ng memoir na ito ang bersyon ni Rushdie ng kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, sa lahat ng mga taon na ang nakalipas.

Depensa ni Rushdie sa pagsusulat Ang Satanic Verses ay, sa ngayon, medyo maalamat. Pagkatapos ng lahat, siya ay karaniwang gumugol ng isang dekada sa pagtatago upang maiwasan ang pagpatay at, sa parehong oras, upang ipagtanggol ang aklat na ito. Ngunit kung magtutuon lamang tayo ng pansin sa mga bagay tulad ng kalayaan sa pagsasalita, maaaring makaligtaan natin ang ilang pare-parehong mahahalagang bahagi. 

Sapagkat ito ay isang pinaka nakakaintriga na tanong: Ano ang nasa likod ng pagganyak ni Salman Rushdie para sa pagsusulat ng tulad ng isang nagpapasiklab na kuwento? Ano ang nagtulak sa kanya? Maniwala ka man o hindi, marahil nang hindi namamalayan, sinasabi niya sa atin.

Sanaysay 30: Nakakapagpagaling ang katatawanan, pero minsan masakit lang
Tungkol sa: Ang daming mukha ng katatawanan

Oras ng Pagbasa: 12 minuto
Ang katatawanan ay isang nakakatawang bagay (pun intended). Maaari itong magsuot ng maraming mukha. Depende sa kung ano ang nangyayari sa loob natin, ang ating pagkamapagpatawa ay maaaring may pinaghalong liwanag at dilim. Dahil dito, maaari nating tingnan ang paraan ng paggamit natin ng katatawanan—sa uri ng katatawanan na kumikiliti sa atin—upang matuto ng ilang bagay tungkol sa ating sarili.

Sanaysay 31: Pagpapabuti ng buhay sa pamamagitan ng pagbabago kung paano tayo lumilikha

Makakatulong sa atin ang mga turong ito na baguhin ang ating nililikha sa buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa atin na mabawi ang ating panloob na liwanag. Magsisimula tayong magsalita tungkol sa ilang pangkalahatang konsepto ng paglikha sa Unang Bahagi. Sa Ikalawang Bahagi, tutuklasin natin ang ilusyon ng oras at ilan sa mga paraan na sinusubukan nating gumawa ng mga shortcut. Pagkatapos sa Ikatlong Bahagi ay lilipat tayo sa mga tiyak na paraan na magagamit natin ang mga katotohanang ito sa ating sariling personal na buhay. Lalo naming tutuklasin ang tatlong pinakakaraniwang paraan na tinatangka ng mga tao na tumakas sa pamumuhay sa kasalukuyan.

Sanaysay 31a (Bahagi 1 ng 3): Ang paglikha ay nagmumula sa umiikot na mga panimulang punto
Tungkol sa: Paano nangyayari ang paglikha

Oras ng Pagbasa: 20 minuto
Para mangyari ang paglikha, dalawang mahahalagang prinsipyo ang dapat matugunan. Sa mga termino ng tao, maaari nating isipin ang mga ito bilang mga prinsipyong pambabae at panlalaki. At tumagos sila sa lahat ng bagay sa lahat ng nilikha. Maaari din nating tawagin ang mga ito na receptive at active principles, na dalawang aspeto ng isang kumpletong kabuuan. Imposibleng lumikha ng anuman nang hindi magkasama ang dalawa.

Sanaysay 31b (Bahagi 2 ng 3): Pag-unawa sa oras at sa "punto ngayon"
Tungkol sa: Oras at ang aming mga shortcut sa kaligayahan

Oras ng Pagbasa: 10 minuto
Ang oras ay isa pang bagay na nagreresulta mula sa pagkapira-piraso. Sapagkat ang oras ay talagang ilusyon lamang na nalilikha sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaugnay na pagtingin sa katotohanan. Upang patuloy na gamitin ang isa sa mga halimbawa para sa paksang ito, ang oras ay ang pagdama ng mga bahagyang hakbang lamang, ang mga mas maliliit na unit ng creative. Kadalasan ay hindi natin nakikita ang buong istraktura kung saan bahagi ang particle ng oras na ito. At ito ay nagdudulot sa atin na magdusa mula sa pakiramdam na ang mga bagay ay walang kabuluhan.

Sanaysay 31c (Bahagi 3 ng 3): Ang daan mula sa paghihirap
Tungkol sa: Tatlong pangunahing paraan ng pagtakas

Oras ng Pagbasa: 10 minuto
Kung talagang gusto nating maihayag sa atin ang walang limitasyong mga sukat ng realidad—kung gusto nating makamit ang maligayang "punto ngayon"—may isang ligtas at ligtas na paraan para gawin ito. Sa madaling salita, dapat nating gampanan ang gawaing pinuntahan natin dito. At ito ay sa pamamagitan ng paglalakad sa isang tunay na espirituwal na landas—gaya ng inilatag para sa atin ng Pathwork Guide—na magagawa natin ito.

Kailangan nating matutong maglakbay sa ating sakit. Kabilang dito ang sakit ng ating pagkakasala, ng ating mga ilusyon, at ng ating panig na hindi pa rin nabubuo. Sa huli, iyon talaga ang nauuwi sa lahat.

Sanaysay 32: Pagkakalas sa mga baluktot na sinulid ng alitan
Tungkol sa: Ang mga tool ng dark forces

Oras ng Pagbasa: 10 minuto

Ang mga gusot at buhol na ito ay lumikha ng isang aktwal na espirituwal na anyo na pumapalibot sa mga grupo ng mga tao. Gaya ng nabanggit, lahat ay nag-aambag ng kanilang bahagi sa mga gusot na ito, na napakahusay na tinutukso tayo ng madilim na puwersa na likhain. At oo, kadalasan ay may isang tao na nagdaragdag ng higit sa kalituhan kaysa sa karamihan.

Ngunit paano kung ang isang tao ay nagpasiya na tahakin ang espirituwal na mataas na daan? Kung nagsimula silang unti-unting kumalas ang isang buhol, at pagkatapos ay isa pa. Sa kalaunan, kapag wala nang buhol, nagiging malinaw ang lahat. Ang kagandahan ng paggawa ng gayong pagsisikap tungo sa tunay na kalinawan ay nakakatulong ito kahit na ang mahihinang mga tao na huminto sa panlilinlang sa kanilang sarili.

Sanaysay 35: Kaya, kumusta ang iyong maliit na bangka?
Tungkol sa: Ang simbolismo ng dagat

Oras ng Pagbasa: 9 minuto
Ang dagat ng buhay ay palaging nagpapalit sa pagitan ng mga bagyo at maaraw na kalangitan. Hanggang isang araw, nakarating kami sa aming destinasyon. At ano ang ating patutunguhan? Matibay na lupa. Parang pabalik-balik, pero iyon talaga ang God's Spirit World. Ang matibay na lupa ng banal ang ating tunay na tahanan. At ang pagpunta doon ay depende sa kung paano namin idirekta ang aming maliit na bangka. Gaano tayo kahusay sa pag-navigate sa buhay?

Mga Aral Bookspodcasts

Handa na? Tara na umalis ka na!

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

Espesyal na salamat sa maraming mahuhusay na artista sa Pixabay:
pixabay

magbahagi