Mga Espirituwal na Batas

Mga Espirituwal na Batas

Isang koleksyon ng mga turo sa Pathwork

KARUNUNGAN MULA SA PATHWORK GUIDE

MGA ESPIRITUWAL NA BATAS: Matigas at mabilis na lohika para sa pasulong

Ano lamang ang mga batas na namumuno sa mahalagang lupa na ito? Lumiliko, mayroong isang walang katapusang bilang ng mga batas na namamahala sa lahat ng nangyayari. At habang Mga Espirituwal na Batas ay hindi inaangkin na maging komprehensibo sa pagsakop sa kanilang lahat, ang sampling ng mga aral na ito mula sa Patnubay sa Patnubay ay gumagawa ng isang magandang trabaho ng pagpapaliwanag kung paano gumagana ang sphere na ito.

Ang pag-unawa dito ay tutulong sa atin na maunawaan ang katotohanan na sa likod ng ating mga pagsubok, may isang paraan. Na ang isang tao o isang bagay ay nasa likod ng buhay, gumagawa ng isang plano. Kaya't magtipon-tipon at makinig. Dahil may mga mahahalagang alituntunin na maaari nating lahat na malaman ang higit pa tungkol sa.

GooglePlay | eBook
Amazon | eBook at paperback
Mga Apple Books | eBook
Barnes at Noble | Sulok
Sa Pagwawasto ng Kurso: Anuman ang nangyayari sa pagitan natin at ng isang maliit na dakot ng mga tao ay ang eksaktong parehong bagay na naglalaro sa pinakamalalaking yugto sa mundo. Ang ilang maliliit na isyu sa isang domestic spat ay may parehong epekto, parehong kahalagahan, bilang isang malaking internasyonal na away. Ang mga tinatawag na malalaking isyu ay hindi maaaring umiral kung ang libu-libong menor de edad ay hindi papasok sa kanila.

Sa pagwawasto ng kurso: Anuman ang nangyayari sa pagitan natin at ng isang maliit na dakot ng mga tao ay ang eksaktong parehong bagay na naglalaro sa pinakamalalaking yugto sa mundo. Ang ilang maliit na isyu sa isang domestic spat ay may parehong epekto, parehong kahalagahan, bilang isang malaking internasyonal na away. Ang mga tinatawag na malalaking isyu ay hindi maaaring umiral kung libu-libong mga menor de edad ay hindi gumulong sa kanila.

** 12 Kurso-Pagwawasto

Sa paglipas ng mahabang panahon, anuman ang mangyari ay dapat para sa ikabubuti, dahil sa ganoong paraan nabuo ang mga banal na batas. Karaniwan, kapag nag-zag tayo sa isang direksyon na sumasalungat sa kalooban ng Diyos at samakatuwid ay espirituwal na mga batas, mararamdaman natin ang kurot. At ito ay mag-uudyok sa amin na mag-zig pabalik sa linya, upang itama ang kurso.

Ito ay mga mapagmahal na batas na pinag-uusapan natin. Idinisenyo ang mga ito upang tulungan tayong makaiwas sa paggawa ng mga maling pagpili gamit ang ating sariling malayang kalooban. Para sa bawat isang maliit na desisyon na gagawin natin, at bawat saloobin na ating pipiliin o ginagawa, ay isa pang pagkakataon upang maging tama sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuwid ng ating sarili sa mga banal na batas.

Mayroong isang espirituwal na batas na nagsasabing palagi tayong ipapakita sa pinakamadaling landas, dahil sa mga pangyayari. Ngunit tandaan, ang flip-side nito ay nangangahulugan na habang tumatagal tayo para makapag-chart ng mas magandang kurso, mas magiging mahirap ang paraan. Madalas nating napagmamasdan ito sa pagkilos kapag nahuli tayo sa ilang masamang ugali ng Lower-Self. At kapag mas nahuli tayo, mas mahirap kumawala. Habang patuloy tayong tumatakbo mula sa pagharap sa ating mga panloob na hindi pagkakaunawaan, at habang patuloy tayong lumalaban sa pagbabago, mas nagiging mas malaki ang ating mga hadlang. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa ang ating mga hamon sa buhay ay hindi na kayang lampasan dahil sila ay nagpapaluhod sa atin. Sa bandang huli, ang ating sariling kalungkutan ay magdadala sa atin sa nais na gumawa ng pagbabago.

Tandaan, maaari tayong laging bumaling sa Diyos at humingi ng tulong sa pagtagumpayan ng ating mga balakid. Marahil ay iniisip natin na walang pakialam ang Diyos sa atin at hindi natin dapat pasanin ang Diyos sa ating mga problema. Ngunit gaano kabaliw iyon? Pagkatapos ng lahat, partikular na nilikha ng Diyos ang globo na ito upang makapunta tayo rito at matutong itama ang ating mga panloob na pagkakamali. At kabilang dito ang lahat, malaki at maliit.

Actually, wala naman talagang malaki o maliit na isyu. Dahil kung ano man ang nangyayari sa pagitan natin at ng isang maliit na dakot ng mga tao ay ang eksaktong parehong bagay na naglalaro sa pinakamalaking yugto ng mundo. Ang ilang maliit na isyu sa isang domestic spat ay may parehong epekto-parehong kahalagahan-bilang isang malaking internasyonal na away. Sa katunayan, ang mga tinatawag na malalaking isyu ay hindi maaaring umiral kung libu-libong mga menor de edad ay hindi gumulong sa kanila.

Sa madaling salita, ang ating pang-araw-araw na pakikibaka ay nagtakda ng pamarisan para sa paglikha ng napakalaking sitwasyon na nakikita nating naglalaro sa mas malaking sukat. Ang lugar upang malutas ang mga naturang isyu, kung gayon, ay magsisimula sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa bawat pagbaluktot na natuklasan natin sa ating sarili.