dedikasyon

Tula

Lagyan ng paunang salita

Paunang salita

Unang Bahagi | Pagkabata; Barron (1963–1971)

Kabanata 1

Kabanata 2

Kabanata 3

Kabanata 4

Kabanata 5

Ikalawang Bahagi | Higit pang Pagkabata, Pagbibinata; Rice Lake (1971–1981)

Kabanata 6

Kabanata 7

Kabanata 8

Kabanata 9

Kabanata 10

Kabanata 11

Kabanata 12

Kabanata 13

Kabanata 14

Kabanata 15

Kabanata 16

Kabanata 17

Kabanata 18

Ikatlong Bahagi | Kolehiyo; Eau Claire (1981–1985)

Kabanata 19

Kabanata 20

Kabanata 21

Kabanata 22

Kabanata 23

Kabanata 24

Ika-apat na Bahagi | Fortune 500 Trabaho; Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Atlanta (1985–1989)

Kabanata 25

Kabanata 26

Kabanata 27

Ikalimang Bahagi | Mga Trabaho sa Advertising, Pamilya; Atlanta (1989–1998)

Kabanata 28

Kabanata 29

Kabanata 30

Kabanata 31

Kabanata 32

Kabanata 33

Kabanata 34

Kabanata 35

Ikaanim na Bahagi | Marcom, Pathwork; Atlanta (1998–2014)

Kabanata 36

Kabanata 37

Kabanata 38

Kabanata 39

Kabanata 40

Kabanata 41

Kabanata 42

Ikapitong Bahagi | Espirituwal na Pagsulat, Pagtuturo; Richmond, Washington DC, Western NY (2014–2018)

Kabanata 43

Kabanata 44

Kabanata 45

Kabanata 46

Kabanata 47

Kabanata 48

Kabanata 49

Kabanata 50

Epilogue

Timeline at Memorabilia