Pagpapagaling ng Nasaktan

Pagpapagaling ng Nasaktan

Patnubay sa pagtulong sa kapwa

ANG SARILI. PANGALAGA. SERYE

PAGGALING NG NASAKTAN: Paano makakatulong sa paggamit ng espirituwal na patnubay

Ang Healing the Hurt ay isinulat bilang isang kasama sa Spilling the Script: A Concise Guide to Self-Knowing, na nagbibigay ng pundasyon para sa gawaing tinalakay dito. Bilang karagdagan, ang Real.Clear. espirituwal na serye ng libro—at partikular, ang aklat na Bones: A Building-Block Collection of 19 Fundamental Spiritual Teachings—ay nagbibigay ng panimulang aklat para sa pag-unawa sa maraming mahahalagang konsepto na ipinaliwanag ng Gabay tungkol sa kamangha-manghang espirituwal na paglalakbay na ito ng pagpapagaling na ating tinatahak.

Prangka na magiging mahirap na maunawaan ang iniaalok na impormasyon sa aklat na ito nang hindi pagkakaroon ng isang solidong pag-unawa sa mas malalim na dynamics at pinagmulan ng mga panloob na sugat. Higit sa lahat, hindi talaga posible para sa alinman sa atin na maglakad kasama ang iba sa mga mahirap na panloob na tanawin na hindi pa natin nadaanan ang ating sarili.

Kaya't alam na may isang toneladang background na kinakailangan para ang aklat na ito ay magkaroon ng kahulugan, at alam na mayroong isang bundok ng personal na trabaho at pagsasanay na dapat dumaan ang isa bago natin magamit ang mga katuruang ito upang matulungan ang iba, nararamdaman ko pa rin na tinawag akong isulat ang librong ito. Gayunpaman nagpumiglas ako, hindi gaanong sa nilalaman mismo, ngunit sa hangarin nito. Sa huli, isinulat ko ang aklat na ito dahil makakatulong ito sa akin na mabasa ito, noong dumaan ako sa pagsasanay sa Tulong. Inaasahan ko rin na mas naintindihan ko ang proseso ng trabaho nang ako ay isang bagong edad na Worker.

Hindi talaga posible na lumakad kasama ang iba sa mahirap na mga panloob na tanawin na hindi pa natin nararanasan.

Hindi talaga posible na lumakad kasama ang iba sa mahirap na mga panloob na tanawin na hindi pa natin nararanasan.

Amazon | eBook at paperback
Mga Apple Books | eBook
Barnes at Noble | Sulok

Mga miyembro ng Full Access: Magbasa ng mga kabanata online

Nilalaman

Paunang salita

1 Sa pagiging isang Katulong

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Katulong

Ang landas tungo sa pagiging isang Katulong

2 Tungkol sa Pathwork®

Ano ang Pathwork?

Kung saan nagmula ang mga aral

Sino ang Patnubay sa Pathwork?

Higit pa tungkol sa mga turo sa Pathwork

Paano ito naiiba sa therapy

3 Hindi lahat ng usapan, usapan, usapan

Laging may kwento

Ang buong punto ng trabaho

Ang espirituwal na aspeto ng gawain

Ang paghinga at pakiramdam lang

4 Kung ano ang pinakikinggan namin

Nakikinig kami from the get-go

Pakikinig para sa dualities at mga imahe

Nakikinig sa mga pagkakamali

5 Pababa sa brass tacks

Pagpasok sa trabaho

Malugod na tinatanggap ang lahat ng sarili

Pag-access at pag-align sa Mas Mataas na Sarili

Pag-anyaya sa Mababang Sarili

• Paggawa gamit ang honor cords

• Ang lakas ng unan

Nagtatrabaho sa loob ng katawan

Nananatili sa ating sariling katawan

6 Pagpasok sa nitty-gritty

Pag-uugnay sa galit

Pagbabago ng panloob na No

Paggawa gamit ang sekswalidad

7 Hawak ang espasyo

Paano ang tungkol sa paglipat?

Ano ang Kamalayan ng Helper?

Ang kahalagahan ng saligan

Paggawa kasama ang mga grupo

8 Dumadalo sa mga detalye

Isang salita tungkol sa pagsasaayos

Pera at espirituwal na gawain

Alam kung kailan sasangguni

Pakisabi na hindi ito ang katapusan

© 2016 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.