Bible Me na ito

Bible Me na ito

Isang koleksyon ng mga turo ng Pathwork mula sa Q&As tungkol sa Bibliya

ANG TOTOO. MALINAW. SERYE

BIBLE ME THIS: Paglalabas ng mga bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng mga tanong tungkol sa Bibliya

Ang Bibliya ay isang stumper para sa marami sa atin. Ito ay hindi katulad ng panunukso ng Riddler kay Batman sa kanyang "bugtong ito sa akin" na mga panunuya. Ngunit paano kung mauunawaan natin ang Bibliya at malaman kung ano ang ibig sabihin ng ilan sa mga hindi kilalang talatang iyon? Ano ang katotohanang itinatago sa mito nina Adan at Eba? At ano ang nangyari sa Tore ng Babel na iyon?

Bible Me Ito ay isang koleksyon ng mga malalim na sagot sa iba't ibang tanong tungkol sa Bibliya. Narito ang tawag ng Pathwork Guide para sa mga tanong:

“Magiging lubhang kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa iyo, mga kaibigan ko, kung magiging mas pamilyar ka sa Bibliya. Ako ay higit na sabik at handang tumulong sa iyo na maunawaan ang mahusay na dokumentong ito. Upang ihiwalay para sa iyo kung ano ang nabibilang sa anong antas.

Para sa mahusay na aklat na ito ay isang kumbinasyon ng mga fragment ng makasaysayang mga account; ng mga simbolikong kahulugan; at ng mga pinakadakilang katotohanan; ng mga pagbaluktot na nagmumula sa limitasyon ng kamalayan ng tao; ng umiiral na mga kundisyong pangkultura na “tama” noong panahong iyon, ngunit hindi na ngayon.

Nais kong itaas ang mga hiyas ng katotohanan na nakapaloob sa aklat na ito, na naghihiwalay sa mga butil sa mga balat. Upang pahalagahan at makinabang ka sa walang hanggang karunungan ng mga mensaheng ito. Kaya iminumungkahi ko na sagutan mo ako ng mga tanong. Mayroon kang isang buong buwan upang maghanda. At ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng mga interpretasyon. Ang mga sagot na ito ay magiging pinakakapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa lahat. Magbubukas ito ng bagong abot-tanaw para sa iyo.”

— Ang Pathwork® Guide lecture #243

Kahit na may mga flub nito, ang Bibliya ay walang katumbas. Ilang tao ang maaaring maunawaan ang kahulugan na mayroon sa lahat ng mga antas.

Kahit na may mga flub nito, ang Bibliya ay walang katumbas. Ilang tao ang maaaring maunawaan ang kahulugan na mayroon sa lahat ng mga antas.

GooglePlay | eBook
Amazon | eBook at paperback
Mga Apple Books | eBook
Barnes at Noble | Sulok

Nilalaman

1 Pag-unawa sa Bibliya | Podcast

Noong panahon ni Kristo, ang Mystery Schools ay isang paraan para pangalagaan ang mga espirituwal na katotohanan. Ito ay para hindi sila maabutan ng masa at gumawa ng gulo sa kanila. At sa katunayan, ito ay tila ang nangyayari sa kasalukuyang panahon kapag ang mga tao ay nagtatangkang basahin, bigyang-kahulugan at unawain ang Bibliya nang walang pakinabang ng isang malinis na lente. Tila puno ng mga kontradiksyon at nababalot ng misteryo. Lumalabas, sinadya iyon. Sobra para maiwasan ang gulo.

2 Pag-unawa sa mga alamat| Podcast

Madalas may maling ideya ang mga tao tungkol sa kung ano ang mga alamat. Mahigit sa kalahati sa atin ang nag-iisip sa kanila bilang mga imbensyon, pantasya, fairy tale o kasinungalingan. Ang tunay na kahulugan ng mito ay ibang-iba dito.

3 Pabula: Tower of Babel| Podcast

Mayroong maraming mga alamat sa aklat ng Genesis, kabilang ang tungkol sa Tore ng Babel. Sa katunayan, posibleng magsulat ng buong libro para lang ipaliwanag ang siping ito. Ang daming laman nito. Sa ngayon, isasaalang-alang natin ang isang aspeto lamang nito, simula sa pagtukoy sa "ng isang wika."

4 Pabula: Adan at Eba| Podcast

Para sa mga kalalakihan at kababaihan magkapareho, sa palagay namin halos dalawa kaming magkakaibang uri ng hayop ... Sa totoo lang, ang aming mga pagkakaiba ay hindi kalahati ng laki ng inaakala nating sila. Kami ay ang baligtad ng bawat isa, na may mga kalalakihan na sumasalamin sa aktibong kasalukuyang at kababaihan na mas pasibo. Kung saan ang mga kalalakihan ay mas pasibo, ang mga kababaihan ay mas aktibo. Kami ay dalawang panig ng parehong barya.

Kaya't maaari nating tingnan kung paano ito ipinahihiwatig ng mito nina Adan at Eba sa aklat ng Genesis. Dito mayroon kang kinakatawan na panlalaki at pambabae, na magiging aktibo at passive ayon sa pagkakabanggit. Ngunit sa kuwento, mayroon tayong Eba, na siyang pambabae at passive na aspeto, na nagsasagawa ng unang hakbang patungo sa Pagbagsak ng mga Anghel. Bakit magiging ganito?

5a Ipinaliwanag ng mga talata sa Bibliya, Unang bahagi | Podcast
5b Ipinaliwanag ng mga talata sa Bibliya, Ikalawang bahagi | Podcast
Ipinaliwanag ng 5c ​​mga talata sa Bibliya, Bahagi Tatlong | Podcast

6 Ipinaliwanag ng mga utos| Podcast

Nag-aalok ang Gabay ng pananaw para sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng mga sumusunod na utos:

2) Huwag kang gagawa sa iyo ng anumang larawang inukit.

4) Alalahanin ang araw ng Sabado, upang ito ay gawing banal.

5) Igalang mo ang iyong ama at ina.

6) Huwag kang papatay.

7 Reinkarnasyon sa Bibliya| Podcast

Ang reinkarnasyon ay nasa isip ni Jesus nang sabihin niya kung paano tayo kailangang ipanganak na muli... Ito ay isang purong kahangalan na ipalagay na magagawa natin ang lahat ng pag-unlad na kailangan nating gawin sa isang maikling buhay. Sinasalungat nito ang anumang lohika at lahat ng sentido komun. Kaya ang Banal na Kasulatan ay nagpapahiwatig ng reincarnation sa konsepto ng pagiging muling isilang. Ngunit ito ay tila isang matapang na katotohanan sa malinaw na pagpapahayag na si Juan Bautista ay isang reinkarnasyon ni Elias. Sa mga unang taon pagkatapos ng buhay at kamatayan ni Jesu-Kristo, sa katunayan, normal para sa relihiyong Kristiyano na magturo ng reinkarnasyon. Kaya alam na alam ng mga unang Kristiyano na ang reinkarnasyon ay isang tunay na katotohanan.

Nang maglaon ay nakita ng mga ama ng simbahan kung paano maling ginagamit ng mga tradisyon ng Silanganin ang kaalaman ng reinkarnasyon. Kaya gumawa sila ng aksyon upang alisin ang panganib na ito; inalis nila ito sa Bibliya.

8 Bautismo| Podcast

Ano ang mas malalim na kahulugan ng bautismo? Kapag ginamit natin ang pananalitang “sa espiritu ni Jesucristo,” o “sa pangalan ni Jesucristo,” ano ang ibig sabihin nito?

© 2015 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.