Makinig sa mga libro

Makinig sa lahat ng mga kabanata ng siyam na espirituwal na aklat bilang mga podcast

Makinig ngayon

Ang 132 espirituwal na podcast na ito ay mga recording ng lahat ng mga kabanata sa siyam na aklat, bawat isa ay nag-aalok ng ibang malalim na pagtuturo mula sa Pathwork Guide. Available ang mga ito nang libre sa Phoenesse.

Maaari mo ring mahanap ang mga ito sa Spotify, Apple, Pocketcasts, Castro, Google Podcasts at Amazon Music (kumuha ng mga link sa audio player). Magbubukas ang audio player sa bagong tab.

Pagkatapos ng Ego

Mga insight mula sa Pathwork® Guide kung paano gumising

Isang koleksyon ng 17 Pathwork na mga turo na nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa sa pinakamahalagang proseso ng paggising

Nabulag ng mga podcast ng Takot

Bible Me na ito

Mga insight mula sa Pathwork® Guide kung paano harapin ang ating mga takot

Isang koleksyon ng 9 Pathwork na mga turo na nagbibigay liwanag sa mahirap ngunit hindi maiiwasang gawain ng pagharap sa ating mga takot

Mga podcast ng Holy Moly

Banal na Moly

Ang kwento ng duality, darkness at isang matapang na pagliligtas

Nakakabighaning mga turo tungkol sa ating paglalakbay palabas sa kadiliman, kabilang ang mga paliwanag tungkol sa Pagkahulog at Plano ng Kaligtasan

Paghahanap ng mga podcast ng Gold

Paghanap ng Ginto

Ang paghahanap para sa ating sariling mahalagang sarili

Nakapagpapaliwanag na mga turo tungkol sa paglalakbay sa paghahanap ng ating sarili

Bible Me This podcasts

Bible Me na ito

Paglalabas ng mga bugtong ng Banal na Kasulatan

Mga sagot sa mga tanong sa Pathwork Guide tungkol sa kahulugan ng iba't ibang kwento, mito at talata sa Bibliya

Ang mga Pull podcast

Ang Hilahin

Mga relasyon at ang kanilang espirituwal na kahalagahan

Mga mahahalagang aral tungkol sa kapangyarihan at kahalagahan ng mga relasyon

Mga podcast ng perlas

Perlas

Isang koleksyon ng pagbubukas ng isip ng 17 sariwang espirituwal na aral

Mga praktikal na turo na nag-aalok ng mga perlas ng karunungan na magagamit mo araw-araw

Mga podcast ng hiyas

Diamante

Isang multifaceted na koleksyon ng 16 malinaw na espirituwal na mga turo

Ang mga espirituwal na aral na nagbibigay liwanag sa maraming aspeto ng paghahanap ng pagkakaisa

Mga podcast ng buto

Buto

Isang building-block na koleksyon ng 19 pangunahing espirituwal na mga turo

Mga pangunahing aral na siyang pundasyon sa paggawa ng gawaing ito ng pagpapagaling

Panlakad

Ang Walker ay tungkol sa espirituwal na paglalakbay ng isang babae upang buksan ang kanyang puso at mamuhay ng isang tunay na buhay. Sa praktikal na simula, isang espirituwal na mensahe ang inilatag, at ito ay nagiging mas matatag habang ang paglalakbay ay nagbubukas. Mula sa isang kabataang gumugol sa pag-awit sa isang koro ng simbahan, sa pamamagitan ng mga taong atheistic ng alkoholismo, at hanggang sa mahusay na pagtuklas ng isang pagbabagong landas na tinatawag na Pathwork, ang kanyang espirituwal na buhay ay naging isang matibay na wildflower na patuloy na namumulaklak sa bawat bagong panahon, at umuunlad. Sa lahat ng ito, ang kanyang sariling gumption ang magiging matatag niyang kasama. Makinig sa Panlakad sa Full Access membership.