Bible Me This podcasts

Bible Me na ito
Bible Me na ito
Pag-unawa sa Bibliya
/
 • Pag-unawa sa Bibliya

  Pag-unawa sa Bibliya

  Nob 5, 2018 • 00:25:22

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Pagdating sa pag-unawa sa Bibliya, kasama ang Luma at pati na rin ang Bagong Tipan, maaari itong bigyang-kahulugan sa maraming antas. Ang pinakamababang antas ay ang makasaysayang antas. Mula sa pananaw na ito, maraming mga pagkakamali at pagkukulang, na inaasahan ng isa. Susunod…

 • Pag-unawa sa Mga Pabula

  Pag-unawa sa Mga Pabula

  Nob 5, 2018 • 00:02:20

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Madalas nagkakamali ang mga tao sa pag-unawa sa mga alamat. Mahigit sa kalahati sa atin ang nag-iisip sa kanila bilang mga imbensyon, pantasya, fairy tale o kasinungalingan. Ang tunay na kahulugan ng mito ay ibang-iba dito. Ngunit kahit na ang lahat ay maaaring sumang-ayon tungkol dito, ang mga relihiyon ay magkakaiba pa rin...

 • Pabula: Tower of Babel

  Pabula: Tower of Babel

  Nob 5, 2018 • 00:10:13

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Maaari tayong sumulat ng mga buong aklat para lamang ipaliwanag ang talatang ito tungkol sa Tore ng Babel, na kung gaano karami ang nilalaman nito. Sa ngayon, isasaalang-alang natin ang isang aspeto lamang nito, simula sa pagtukoy sa “ng isang wika”. Noong unang panahon, ang mga tao ay buong nilalang...

 • Pabula: Sina Adan at Eba

  Pabula: Sina Adan at Eba

  Nob 5, 2018 • 00:23:35

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Ang mga pagkakatulad at simbolismo na matatagpuan sa Bibliya ay hindi dapat ituring bilang isang beses na makasaysayang mga pangyayari. Ang mga ito ay patuloy na nililikha sa ating mga kaluluwa. Kung iisipin natin sina Adan at Eva at kung ano ang kinakatawan nila, na naghihiwalay sa kanila sa mga pagbaluktot na nasa isip ng tao at ng tao...

 • Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno

  Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno

  Nob 5, 2018 • 00:27:49

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Narito ang mga talata sa Bibliya na ipinaliwanag ng Pathwork Guide. Sa koleksyong ito, natuklasan namin ang mga nakatagong kahulugan at nalalahad ang marami sa mga bugtong ng Bibliya. Ano pa ang masasabi mo tungkol sa tunay na kahulugan ng "ibalik ang kabilang pisngi?" "Siya na gustong manalo sa kanyang...

 • Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Ikalawang Bahagi

  Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Ikalawang Bahagi

  Nob 5, 2018 • 00:23:39

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang, “Maliban kayo kumain ng laman ng Anak ng Tao at uminom ng kanyang dugo, wala siyang buhay sa inyo”? Ang isa pang kasabihan ni Jesus ay binaluktot bilang nangangahulugang kawalan ng katarungan. Mula sa mga salita sa Marcos 4:25,…

 • Ipinaliwanag ang Mga Passage ng Bibliya, Ikatlong Bahagi

  Ipinaliwanag ang Mga Passage ng Bibliya, Ikatlong Bahagi

  Nob 5, 2018 • 00:24:12

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Sa koleksyong ito ng mga talata sa bibliya na ipinaliwanag ng Pathwork Guide, natuklas namin ang mga nakatagong kahulugan at nalalahad ang marami sa mga bugtong ng Bibliya. Ang wikang ginagamit ng Bibliya ay tila naghihikayat ng moralisasyon, pagiging perpekto, at iba pang pagbaluktot. Ito ay totoo lalo na tungkol sa sekswalidad...

 • Ipinaliwanag ang mga Kautusan

  Ipinaliwanag ang mga Kautusan

  Nob 5, 2018 • 00:18:48

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Ang Gabay ay nag-aalok ng kaunawaan para sa mas malalim na pag-unawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na utos na ipinaliwanag: 2) Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang inanyuan. 4) Alalahanin ang araw ng Sabbath, upang panatilihin itong banal. 5) Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. 6) Huwag kang papatay. kaya natin…

 • Ang Katotohanan ng Reinkarnasyon sa Bibliya

  Ang Katotohanan ng Reinkarnasyon sa Bibliya

  Hun 21, 2017 • 00:03:57

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Ang katotohanan ng reinkarnasyon ay nasa isip ni Jesus nang sabihin niya kung paano tayo kailangang ipanganak na muli. Hindi mahirap makita na tayo ay tumitigil kung hindi natin patuloy na natutuklasan at muling nabubuhay ang mga aspeto ng ating tunay na pagkatao habang ginagawa natin ang gawaing ito upang…

 • Kahulugan ng Binyag

  Kahulugan ng Binyag

  Nob 5, 2018 • 00:09:49

  Oras ng Pagbasa: < 1 minuto Ano ang mas malalim na kahulugan ng bautismo? Madaling makita ang simbolikong kahulugan ng bautismo sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ang tubig ay kumakatawan sa walang hanggang pagbabago ng katotohanan na nananatiling mahalagang hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, at ang patuloy na dumadaloy na kalikasan ng ating mga damdamin. Ang espiritu ay sumasagisag sa aktibong prinsipyo...

Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya
Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Bible Me na ito pangkalahatang-ideya

magbahagi