Sanaysay 6 Mula sa paniniwala hanggang sa pag-alam: Ang paglalakbay sa buong buhay

Binabasa ang matagal ngunit pinag-isipang treatise Bakit Kailangan Nating Lahat ang Pilosopiya ni Mark Manson, may-akda ng Ang banayad na sining ng hindi pagbibigay ng f*ck, napaisip ako: Ang mga turo ba ng Pathwork—at sa turn, ang aking mga sinulat na Phoenesse—ay isang pilosopiya? Marahil oo. Sapagkat ayon kay Manson, "Ang pilosopiya ay ang pagtatanong sa ating pag-unawa sa katotohanan, kaalaman, at kung paano tayo dapat mamuhay." Sa katunayan, inilalarawan niyan ang mga turo ng Pathwork sa isang "T". At paniniwalang ay hindi bahagi ng programa.

Paano kung mayroon tayong sariling mga karanasan na maghahayag ng katotohanan sa atin? Kung gayon ang paniniwala ay hindi na kailangan, dahil magkakaroon tayo ng sarili nating kaalaman.

Habang mahusay niyang pinagsasama-sama ang isang maikling kasaysayan ng pilosopiya, binanggit ni Manson ang gawain ni David Hume, na sa pananaw ni Manson ay "tinanggal ang ideya ng sanhi/bunga at o ang palagay na maaari nating hulaan ang anumang bagay." Dahil ang katotohanan ng sanhi-at-bunga ay isa sa mga pangunahing paniniwala ng mga turo ng Pathwork Guide, ito ay naintriga sa akin.

“Samahan mo ako rito,” ang isinulat ni Manson, “dahil baka nakakabaliw ito. Sinabi ni Hume, lohikal na pagsasalita, na ito ay imposible patunayan na anumang bagay ay magaganap sa hinaharap, gaano man ito kadalas o gaano ito karegular na nangyari sa nakaraan. Kung ang araw ay sumikat sa silangan araw-araw sa loob ng milyun-milyong taon, hindi pa rin iyon patunayan ito ay muling babangon sa silangan bukas. Ginagawa nitong napakabaliw na posibilidad na ito ay tumaas sa silangan."

Mahirap isipin ang panahon kung saan kailangang umasa ang mga tao paniniwalang sisikat ang araw tuwing umaga. Na ang araw na sumisikat araw-araw sa nakaraan ang kailangan nilang ipagpatuloy. Hindi mapapatunayan ang pagsikat sa hinaharap, kaya walang pagpipilian ang mga tao kundi maniwala na mangyayari ito.

Ang pag-unawa ay nangangahulugan ng pag-alam

Hindi ba ito ang ginagawa ng mga relihiyong Kristiyano? Hinihiling nila sa amin na maniwala sa isang bagay, nang walang anumang patunay. Ngunit paano kung mayroon tayong sariling mga karanasan na maghahayag ng katotohanan sa atin? Kung gayon ang paniniwala ay hindi na kailangan dahil magkakaroon tayo ng sariling kaalaman.

Iyan talaga ang nangyari sa kaso ng pagsikat ng araw. hindi na tayo maniwala “sumikat ang araw sa silangan,” dahil hindi lang iyon ang nangyayari. Mayroon na tayong patunay ngayon—salamat sa ilang napakatalino na tao na nagtayo ng isang maliit na rocket ship para makita mismo—na sa katunayan ay umiikot ang Earth, at ang araw ay nakaupo sa medyo nakapirming posisyon. Kami ang gumagalaw. At hangga't ang planetang ito ay patuloy na umiikot, muli nating makikita ang araw bukas ng umaga.

Ni minsan ay hindi "sumikat" ang araw, kahit na ganito ang hitsura sa atin. At ngayon alam na natin ang katotohanan. Sa kaso ng sikat ng araw, kung gayon, mayroon tayong kolektibong pag-alam tungkol sa kung paano ito gumagana. Kami maunawaan ngayon, kaya wala na tayong dapat maniwala. Matibay ang sanhi-at-bunga.

Sa kaso ng Pathwork, at ngayon ay Phoenesse, maaari tayong magkaroon ng katulad na karanasan. Maaari tayong tumingin sa loob at matuklasan ang dahilan ng mga pattern sa ating buhay. Hindi natin kailangang hintayin na mag-align ang mga bituin. Maaari naming simulan ang paggawa ng aming trabaho ngayon, at pagkatapos ay isang araw maiintindihan namin ang aming sarili.

Ang katotohanan tungkol sa ating pinaniniwalaan

Sinabi pa ni Manson na ang isang bagay na natuklasan ng mga dakilang pilosopo sa mundo ay hindi tayo makapaniwala sa lahat ng pinaniniwalaan nating totoo. Ito ay katulad ng pilosopiya ng Pathwork Guide—at samakatuwid din ng Phoenesse—na nagsasabing: Naniniwala kami sa maraming bagay—sa aming walang malay na isipan—na hindi totoo. Ngunit dahil hindi namin alam ang mga ito, hindi namin iniisip na tanungin kung totoo ang mga ito.

At gayon pa man ang ating buhay ay magpapakita ng ating mga nakatagong hindi tunay na paniniwala. Anumang oras na sasabihin natin na gusto natin ang isang bagay—isang relasyon, trabaho, kotse, karanasan, anuman—at wala tayo nito, at sa isang lugar sa kaibuturan natin ay hindi natin ito gusto. O natatakot kaming makuha ito. At huwag magkamali, lahat tayo ay may walang malay na paniniwala na kabaligtaran ng sinasabi nating pinaniniwalaan natin.

Ganito gumagana ang kamalayan ng tao—kabilang ang walang malay. Isa itong maaasahang dial na nagtuturo, nang walang pagkukulang, sa aming mga nakatagong panloob na lugar ng problema. Ito ang piraso tungkol sa walang malay na napakaraming bulag. At hindi tayo sigurado kung ano ang paniniwalaan.

Ibinabalik tayo ng walang malay na hindi totoong mga paniniwala

When Descartes landed on his preeminent realization, “Sa tingin ko; kaya ako nga,” tinutumbas niya ang kanyang kamalayan na kakayahang mag-isip sa pagpapatunay ng kanyang pag-iral. Ngunit ironically, ito ay kung ano kami walang kamalayan naniniwala na iyon ang responsable para sa aming maraming mga pagbisita sa pag-ikot sa araw.

Sa bawat buhay, binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon na makita ang walang malay na mga maling akala—ang maling paniniwala—na pinanghahawakan natin. At kung titingnan natin ang ating buhay sa tamang liwanag, masisimulan nating makita kung ano ang nawala sa ating paningin. Sa pamamagitan ng paggawa ng ating personal na gawain ng pagkilala sa sarili, maaari nating simulan ang dahan-dahang paghukay ng ating sariling panloob na tanawin.

At doon natin matutuklasan ang isang bagay na tunay na rebolusyonaryo: ito—ang sarili nating mga maling paniniwala—ang pinagmulan ng lahat ng ating mga salungatan. dito ay ang mga hindi totoong konklusyon na ginawa natin tungkol sa buhay—kasama ang sakit na nauugnay sa mga maling paniniwalang iyon—at sa gayon dito ay ang magnet na umaakit ng higit pa sa parehong sakit.

Sinabi ng isa pang paraan: Narito ang aking mga nakatagong hindi totoong mga paniniwala na nagpapakilos sa akin sa mga paraan na nagpapakitang totoo ang mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa na tayo ay may pananagutan sa kung ano ang nangyayari sa ating buhay na nagsisimula tayong sabihin: Oh, nakikita ko.

At kapag naging mas malinaw na tayo sa ating buhay, ang mundong ito ay nagsisimulang magkaroon ng higit na kahulugan.

Pagbabago ng ating pananaw sa mundo

Sa kasamaang palad, hindi tayo magkakaroon ng isang beses sa isang buhay na epiphany at magiging mas mahusay ang lahat. Kakailanganin nating hukayin ang lahat ng sulok at sulok ng buong sinaunang lungsod na nakabaon doon sa ating walang malay. Ngunit kung magtitiyaga tayo—kung hahanapin natin ang lahat ng mga maling piraso ng hindi pa sapat na lohika at hahanapin ang bawat hindi komportableng pakiramdam na iniiwasan natin—magkakaroon tayo ng ganap na bagong pananaw sa mundong ito.

Pagkatapos ay lilipat kami mula sa paniniwalang maaari nating balang araw ay maging masaya at malaya, sa marunong ang kalayaan ang ating hindi maikakaila na kapalaran. Para sa hindi namin sinadya upang maging malungkot. Ngunit sa labis na kawalang kasiyahan na nakatago sa aming walang malay, hindi ito maaaring kung hindi man.

Ang sanhi-at-bunga ay buhay at maayos, mga kaibigan, at hindi ito nakakaligtaan. Ang bawat hindi pagkakasundo sa ating buhay ay maaaring masubaybayan pabalik sa isang pinagmulan. At ito ay palaging nagsisimula sa loob natin. Ito ay isang mahigpit na katotohanan. Sa katunayan, ang sanhi-at-epekto ay kasing maaasahan ng ating pag-alam na makikita natin muli ang araw bukas. Dahil ganyan ang takbo ng mundong ito.

At tulad ng mga taong naglalakbay sa kalawakan, na nagpapatunay na ito nga, maaari tayong maglakbay sa loob. Matutuklasan natin sa ating sarili na kung susundin natin ang bawat hindi pagkakasundo nang sapat, makikita natin ito sa ibang liwanag. Nakikita natin sa ating sarili kung paano nagbibigay-kulay sa ating buhay ang ating sariling kadiliman—at anumang nauugnay na hindi totoong paniniwalang ikinulong natin sa ating walang malay.

Tunay na ang ating sariling kadiliman sa loob ang dahilan ng ating pag-iral bilang tao. Ngunit alamin din ito: May kakayahan tayong malampasan ito.

–Jill Loree

Mga paraan para matuto pa
Bumalik sa pangkalahatang-ideya ng mga espirituwal na sanaysay
Basahin ang susunod na espirituwal na sanaysay

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi