Pagkakalog? Kailangan Naming Maghanap ng Bagong Balanse

Kung saan ang Diyos ay nasa Babae at Digmaan

Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula kaming mag-asawa na kumagat sa kasinlaki ng elepante na gawain ng pag-aaral ng pangalawang wika, Portuguese. Nabanggit ko ito dahil maraming tao ang nanginginig sa loob ng mga araw na ito. At isa sa mga salitang Portuges na ang ibig sabihin ay "iiling" ay "balançar," na nangangahulugang "balanse."

Sa katunayan, may koneksyon sa pagitan ng panloob na pagyanig na nangyayari at ang pangangailangan nating makahanap ng bagong balanse—sa ating sarili, sa ating buhay, at sa mundo.

Nanginginig para makahanap ng bagong balanse

Paano Natin Tatapusin ang Digmaan?

Tulad ng wind chime na humahampas sa matigas na simoy ng hangin, ang ating mga panloob na bahagi ay naging baluktot at gusot. Kaya't ang ating buhay at ang ating mundo ay hindi nakabitin nang tuwid. Ang ating gawain, kung gayon, ay i-unwind ang ating mga panloob na buhol at ibalik ang ating sarili sa isang malayang daloy, balanseng estado. Dahil iyon ang tanging paraan upang maituwid ang lahat ng panlabas na pakikibaka na nangyayari sa ating mundo.

Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mababang kalikasan nang may katapatan sa sarili. Dinadala namin sa kamalayan ang aming naglalabanan na panloob na mga paksyon, kung saan ang isang bahagi sa amin ay pumupunta sa isang paraan at ang isa pa ay papunta sa kabilang direksyon. Sapagkat ito ay ang out-picturing ng ating hindi nakikilalang poot, ang ating hindi nakikilalang pagkamakasarili at ang ating hindi nakikilalang kawalan ng pagmamahal na lumilikha ng digmaan sa Earth.

Sa madaling salita, kapag natapos na natin ang mga digmaang nagaganap sa loob ng bawat isa sa atin, pipigilan natin ang masiglang pagbuhos ng digmaan. Kapag naibalik natin ang panloob na balanse, ang mga digmaan ay titigil. At hindi bago noon.

TANONG: Paano kaya na mayroong isang Diyos—na mayroon talagang isang uri ng banal na kaayusan—at gayon pa man napakaraming kakila-kilabot na bagay ang nangyayari sa Lupa?

SAGOT mula sa Pathwork Guide: Natutunan ninyong lahat na ang tao ay lumikha ng kanilang sariling kapalaran. At ang dahilan kung bakit kailangan mong pasanin ang gayong mabibigat na pasanin ay dahil nilabag mo ang mga espirituwal na batas, kahit na hindi mo namamalayan. Ngunit iyon ay hindi talaga sapat para ipaliwanag ang paglitaw ng mga digmaan, kung saan ang ilang mga tao ay gumagawa ng mga desisyon na nagiging sanhi ng maraming mga tila inosenteng tao na magdusa ng isang mabigat na kapalaran.  

Una, mahalagang maunawaan na kahit na sa isang malawakang sakuna, ang isang tao ay hinding-hindi dadaan sa anumang bagay na hindi akma sa kanilang sariling kapalaran. Pangalawa, bawat isa sa atin na may ilang uri ng digmaang nagaganap sa loob ay may pananagutan para sa mga digmaan at iba pang malawakang sakuna.

Kaya hindi lang mga pulitiko o yaong mga pampublikong humuhubog sa kasaysayan ng ating mundo ang may pananagutan sa mga digmaan. Ngunit ang bawat solong tao na may maruming damdamin at pag-iisip ay tumutulong sa pagdumi sa cosmic reservoir. At sa huli, ito ay dapat magkaroon ng epekto.

Kaya't ang bawat pag-iisip natin ng poot at paghihiwalay, o ng diskriminasyon at pagnanais ng higit para sa ating sarili kaysa sa iba, ay nagdaragdag ng isa pang bloke sa napakalaking istrukturang espirituwal na digmaan. Sa madaling salita, ang bawat pag-iisip na hindi naaayon sa mga espirituwal na batas ng Diyos ay nag-aambag sa pagbuo ng isang espirituwal na istruktura. At iyon ay nagpapakita bilang pagkawasak sa ating materyal na mundo.

Kung, sa kabilang banda, ang isang maliit na bahagi ng sangkatauhan ay nagsimulang maghasik ng mga binhi ng kapayapaan, ang mga digmaan ay hindi na umiiral. Sa kabila ng mga imoral at unethical na pulitiko.

Sa tuwing tayo ay nagkikimkim ng pagkabalisa at mapoot na mga kaisipan, hindi nagtitiwala sa iba at nagnanais na maglagay ng mga pader ng paghihiwalay, tayo ay lumalabag sa batas ng kapatiran. At ang mga ganitong uri ng pag-iisip, kasama ang mga naghahati-hati na emosyon, ay nakakatulong nang malaki sa pagsiklab ng digmaan.

Sa pamamagitan ng paglilinis ng ating sarili sa loob ay natutupad natin ang ating kapalaran—saan man tayo inilagay—at nagiging tagapagdala ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng paggawa ng ating espirituwal na gawain ay nililinis natin ang ating mga damdamin at nililinis ang ating mga iniisip. At ang di-tuwirang pagsisikap na ito ay higit na nagagawa para sa digmaan—para dito man o laban dito—kaysa sa magagawa ng sinumang politiko.

Basahin ang orihinal na Pathwork Guide Q&As sa Digmaan

Sa Paghahanap ng Diyos

Noong isang araw, nabasa ko ang salitang Portuges na “deusa,” at naisip ko na ang salitang Portuges para sa Diyos, na “Deus,” ay ganap na panlalaki. Aaminin ko na nagkaroon ako ng sandali ng mapanghusga tungkol sa patriarchy sa Brazil, na tila tugma sa paggamit ng panlalaking salita upang ilarawan ang lumikha ng lahat ng iyon.

Ngunit kailangan ko ring aminin na tumagal ng ilang araw bago napagtanto na mayroon kaming eksaktong parehong bagay sa Ingles. Para sa akin, ang salitang "Diyos" ay tila "normal," hindi ko napagtanto na ang salitang ito ay talagang napaka-sexist. Sabi nga, hindi ako naging fan ng pagpapalit ng Diyosa sa Diyos. Parang hindi tama sa akin. Bagaman tiyak na hindi gaanong mali. Sa mga araw na ito, mas gusto ko ang salitang "Creator."

Tulad ng ibinahagi ko sa aking memoir, Panlakad, ang aking pakikipaglaban para makipagpayapaan sa pagiging isang babae ay isang panghabambuhay na laban. Ito ay nakaakit sa akin ng mga karanasan sa buhay na ginawa ang pagiging babae na parang isang maikling dulo ng stick. Ngunit ito ang naging gawain ko, upang mahanap ang balanse sa pagitan ng aking feminine side at ng aking panlalaki. Sa pagitan ng pagpapaalam sa mga bagay na mangyari at paggawa ng mga bagay na mangyari. Sa pagitan ng pagpayag at pagpupursige.

Ang aking layunin ay upang tunay na malaman ang aking sariling halaga nang hindi nararamdaman na ang pagiging isang babae ay isang likas na kawalan. Medyo matagal nang nanginginig para mahanap ang balanseng ito.

Sa daan, naunawaan ko na wala talagang pagkakaiba kung anong salita ang ginagamit natin para sa Diyos. Ang mahalaga ay mayroon tayong pakiramdam na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos.

Sa isang Q&A kasama ang Pathwork Guide sa paksa ng Diyos, ipinayo ng Gabay kung paano gawin ang pagkakaroon ng tunay na karanasan sa Diyos. Sinabi niya na kung hindi tayo magtitiwala at naniniwala sa ating sarili, hindi tayo maaaring magtiwala at maniwala sa Diyos. Dahil hanggang sa antas lamang tayo nagtitiwala at naniniwala sa ating sarili na magagawa natin ito sa iba, at gayundin sa Diyos.

Saan Natin Dapat Hanapin ang Diyos

Pinayuhan tayo ng Pathwork Guide na huwag hanapin ang Diyos sa loob ng mga templo o simbahan.* Sinabi niya na hindi rin natin dapat hanapin ang Diyos sa mga aklat o sa mga turo o sa kaalaman. Kaya saan natin dapat hanapin ang Diyos? Sa loob ng ating sarili. Sapagkat kapag tayo ay nagsasaliksik sa loob, ipinakikita ng Diyos sa atin ang sarili ng Diyos. Dahil nasa atin ang Diyos.

Ang mga katangian tulad ng pag-ibig, katotohanan, pagtitiwala at pananampalataya ay lahat ay umiiral sa loob natin. Kaya't diyan tayo dapat maghanap para mahanap sila. Dahil dito, walang panlabas na kaalaman na magbibigay sa atin ng tunay na karanasan sa Diyos. At kung nangyari ito, hindi namin ito tatanggapin. O kung tatanggapin natin ito, ito ay para sa mga maling dahilan.

Ang ating gawain, kung gayon, ay matutong magtiwala sa ating sarili. At sa pamamagitan ng pagsunod sa espirituwal na landas na ito, sa kalaunan ay gagawin natin iyon. Kapag nahanap na natin ang isang malusog na pagtitiwala sa ating sarili, magkakaroon tayo ng lahat ng kailangan natin upang mahanap ang Diyos.

Minsan ang mga tao ay kumakapit sa Diyos dahil wala silang tiwala sa kanilang sarili. Ngunit ang ganitong uri ng pananampalataya ay itinayo sa buhangin. Sa madaling salita, hindi ito isang solidong diskarte. Ito ay mahalagang isang huwad na relihiyon na binuo sa pagsunod at takot. At ito ay lubhang mapanira. Dahil pinalalakas nito ang kahinaan sa halip na lumikha ng lakas.

Kaya't pinakamahusay na iwasan ang ganitong uri ng diskarte, ito man ay matatagpuan sa isang kilalang relihiyon o sa isang taong hindi kaanib sa anumang relihiyon. Saan man ito magpakita, ito ay parang makamandag na damo na banayad at malaganap.

Paghahanap ng Malusog na Paglapit sa Diyos

Nang maglaon, sinabi ng Pathwork Guide na bago tayo magkaroon ng tunay na karanasan sa Diyos, dapat tayong matutong tumayo sa sarili nating mga paa. Para mangyari iyon, mas mabuting huminto muna tayo sa paghahanap sa Diyos sandali. Kung hindi tayo sigurado, huwag sabihing “may Diyos.” Ngunit kasabay nito, kung wala tayong pag-asa at nalilito sa buhay, huwag ipahayag na “walang Diyos.”

Mas mabuting sabihing, “Hindi ko pa alam,” nang walang anumang pagsuway o pagkakasala. Habang nakikilala natin ang ating sarili—at ang espirituwal na Landas na ito ay laging nagsisimula nang ganito—matatagpuan natin ang ating tunay na sarili. Ang ating tunay na sarili. At saka ang iba ay ibibigay sa atin. Darating ito nang mag-isa.

Dahil ito ay isang natural na pag-unawa na nagbubukas kapag nakita natin ang ating sarili at natutunan ang kailangan nating malaman upang mamuhay ng isang kasiya-siyang buhay. Hindi natin mahahanap ang Diyos sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga teorya sa antas ng intelektwal. Dapat nating gawin ang ating personal na gawaing pagpapagaling.

Kaya sa ngayon, OK lang na panatilihing bukas ang ating sarili ngunit itago ang problema sa paghahanap ng Diyos. Ang mahalaga ay mahanap muna natin ang ating sarili. Iyon ang tunay na mahalaga.

Basahin ang orihinal na Pathwork Guide Q&As sa Diyos

“Iniiwan ko sa inyong lahat ang mensahe na mangyaring magtiwala kayo sa kabutihan ng buhay at sa inyong sariling kabutihan sa kaibuturan ng inyong puso. Bangko dito. Ipagdasal mo ito. Ito ay naroroon. Ito ay naroroon. Tumutok dito, nang hindi tinatanaw ang negatibo. Tingnan ang negatibo at kilalanin ito bilang isang pansamantala, hindi totoo, bahagyang estado. Pananagutan ito.

Tingnan ito nang husto, ngunit huwag kalimutan na ang bahaging iyon sa iyo na may kakayahang ito sa paghaharap sa sarili at katapatan at pagiging bukas at paglalantad—ang bahaging iyon na may kakayahang pumili ng tamang saloobin—ay ang Diyos na walang hanggan. Napakalapit nito. Ito ay iyong pinili—ang pagpili kung saan mo ididirekta ang iyong pag-iisip.

Itinuturo mo ba ang iyong pag-iisip sa isang napakalaking kawalan ng pag-asa at pagkatalo sa sarili dahil ikaw ay hindi perpekto? O itinuturo mo ba ang iyong pag-iisip sa pagkilala sa iyong banal na kalikasan, kahit na may mga di-sakdal na bahagi sa iyo? Mga bahagi lamang sila.

Alamin ang iyong kagandahan. Alamin ang iyong walang hanggang kadakilaan. Ikaw ang Diyos.”

Gabay sa Pathwork, Q&A #213

–Jill Loree

*Tandaan, mainam na pumunta sa templo at sa simbahan. Siguraduhin mo lang na pupunta ka sa Diyos.

PS Bago ang isang paglalakbay sa Brazil noong Spring ng 2019, kami ni Scott ay kumukuha ng lingguhang mga aralin sa Portuges sa loob ng halos apat na buwan. Sa isang ehersisyo, hiniling sa amin ng aming guro na baybayin ang mga salitang Portuges sa isa't isa, gamit ang wastong pagbigkas ng Portuges para sa mga titik.

Noong nakaraang araw, dumaan ako sa opisina ni Scott para sunduin siya para mag-ski. Ngunit ang paradahan sa harap ay ganap na puno. May nakita akong karatula na nagsasabing Karagdagang Paradahan sa Likod ng Gusali, kaya tinext ko si Scott kung saan ako hahanapin.

Dahil ngayon pa lang namin natutunan ang mga salitang Portuges para sa "kotse" at "paradahan" sa klase, nasasabik akong subukan siyang i-text sa Portuguese. Sa kaunting tulong mula sa Google Translate, nasabi ko sa kanya ang “Meu carro está no estacionamento traseiro,” na ang ibig sabihin ay “Nasa likurang parking lot ang sasakyan ko.”

Nang si Scott na ang mag-spell ng salita para sa akin, pumili siya ng isa sa text na ito. Nagsimulang lumaki ang mga mata ng aming guro sa paligid ng ikaapat na letra...t...r...a...s...at nang makarating kami sa dulo, halatang nagulat siya.

"Saan mo natutunan ang salitang ito?" tanong niya. Kaya sinabi namin sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay natawa kaming lahat nang ipaliwanag niya na binabaybay ni Scott ang salitang Portuges para sa "asno."

Matuto pa tungkol sa balanse sa Diamante, Kabanata 6: Paghahanap ng Balanse sa Loob Sa halip na Pagbabangko sa Mga Panlabas na Panuntunan | Basahin ang Online sa anumang wika (para sa Mga Miyembro ng Mahahalagang Pagtuturo at Mga Miyembro ng Full Access) | Makinig sa Podcast sa Ingles (libre sa lahat)

Basahin Panlakad online sa anumang wika (para sa Mga Miyembro ng Full Access) | Makinig Panlakad sa Ingles (para sa Mga Miyembro ng Full Access)

Basahin lahat Mga Tanong sa Patnubay sa Pathwork nang libre sa anumang wika.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng paboritong Q & As ng Jill Loree.

Mahanap Aling Pathwork Teachings ang nasa What Phoenesse Books • Kumuha Mga Link sa Orihinal na Pathwork Lecture • Basahin Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

magbahagi