Phoenesse: Para sa Mga Sariwang Espirituwal na Aral

Nag-aalok ang Phoenesse ng mga sariwang espirituwal na turo na madali mong ma-access sa maraming paraan:

33 espirituwal na mga sanaysay | Kumuha ng Mas Magandang Bangka

Sama-sama, ang katawan ng 33 espirituwal na sanaysay na ito ay nagpinta ng isang makapangyarihang larawan kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa isang espirituwal na landas at maging mas espirituwal.

Mga insight na espirituwal na turo mula sa Pathwork Guide

In Dalawa Mga Koleksyon na Naka-pack na Lakas | Pagkatapos ng Ego & Binulag ng Takot

Ang mga turong ito ay palaging inilaan para sa magulong mga panahong ito, na ligtas na nakatago sa mga orihinal na lektura. Dumating na ang kanilang oras.

maunawaan ang mga katuruang espiritwal

In Pangkalahatang-ideya Form | Maunawaan ang mga Aral

Basahin ang isang pangkalahatang-ideya ng mga turo ng Gabay, na nilikha ni Jill Loree at isinaayos sa tatlong bahagi:

Trabaho ng Pagpapagaling | Alamin ang tungkol sa gawain ng pagkakatawang-tao bilang isang tao sa lupang ito ng dualitas, at ang mga hakbang na maaari nating gawin upang maiiwas ang ating mga paghihirap at mapalaya ang ating sarili mula sa pakikibaka.

Ang Prequel | Alamin ang tungkol sa mga serye ng mga kaganapan na naglahad sa Daigdig ng Espiritu, na inilapag kami dito sa mahirap na sukat na ito.

Ang Iligtas | Alamin kung ano ang nangyari nang nawala sa atin ang ating malayang pagpili, kung paano natin ito nabalik, at kung sino ang dapat nating pasalamatan.

In libro or Podcast Form |  Ang Totoo. Malinaw. Serye

Magbasa ng humigit-kumulang 100 mga turo mula sa Gabay, muling isinulat para sa mas madaling pagbabasa at maayos na nakaayos para sa pinahusay na accessibility.

Serye ng pangangalaga sa sarili ng mga espirituwal na libro para sa personal na pagpapagaling

In Ang Pagtuturo Form |  Ang Sarili. Pag-aalaga. Serye

Kumuha ng paningin ng isang ibon sa mga turo ng Pathwork Guide at alamin kung paano ilapat ang mga ito sa pagtatrabaho sa iba at sa ating sarili. 

Mga panayam sa landas

In Orihinal na Lektura Form | Ang Mga Lecture sa Pathwork

Basahin ang alinman sa 250 Mga panayam sa landas o bisitahin ang www.pathwork.org. Tingnan kung saan ang mga turo ng Pathwork ay kung saan ang mga aklat ng Phoenesse.

In Tanong&Sagot Form |  Nagsasalita ang Gabay

Makakuha ng mga sagot sa libu-libong tanong ng Pathwork Guide, na inayos at inaalok ni Phoenesse. www.theguidespeaks.com. O kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng mga paborito ni Jill Loree. Galugarin ang mga sariwang espirituwal na turo sa libreng ebook na ito.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw
magbahagi