Sanaysay 3 Pagbibigay pansin: Ang proseso ng pagbabago ng buhay ng paggising

Ang psyche ng tao ay binubuo ng maraming gumagalaw na bahagi. Ang ibig sabihin ng paggising ay sisimulan na natin silang bigyang pansin, pag-uuri-uriin sila, at unti-unting paglilipat kung aling bahagi ang nangunguna. Upang magawa ito, dapat nating malaman kung paano gumagana at nakikipag-ugnayan ang ego, ang Higher Self at ang Lower Self. Mayroon ding Mask Self, na makukuha natin sa Essay 4.

Ang bahagi na higit na nangangailangan ng paggising, sa katagalan, ay ang Mas Mataas na Sarili. Sa karamihan ng mga tao, ito ay natutulog sa gitna ng ating pagkatao, bihirang makita at bihirang kumunsulta. Hindi gaanong natutulog ang ating Mas Mataas na Sarili, ngunit hindi na natin ito namamalayan.

Ito ay matiyagang naghihintay para sa ating kaakuhan na sinasadyang ma-access ito at patakbuhin ang ating buhay mula sa mas malalim na lugar na ito sa loob. Nakarating na tayo sa isang hiwalay na kahulugan ng ating sarili dahil ang ating kaakuhan ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa lubos na konektado, panloob na domain.

Kung ang ating buhay ay kasalukuyang hindi tumatakbo nang maayos, ang ating ego ay hindi pa handang gumising.

Ang ego, sa kabaligtaran, ay bahagi ng ating sarili na pamilyar na pamilyar tayo. Sa katunayan, palagi tayong may ganap na access sa ating ego. Ito ang bahagi na kailangang gawin ang mabigat na pag-angat ng pag-ibabaw sa ating Mas Mataas na Sarili. Samakatuwid, ang pagkakaroon ng isang mahusay na binuo ego ay mahalaga sa proseso ng paggising.

Ang lakas ng pansin

Ang sangkatauhan ay nakatuon sa pagbuo ng ating mga kaakuhan sa nakalipas na ilang daang taon. Natutunan nating gamitin ang ating ego minds sa mahalaga at makapangyarihang paraan. Natutunan din namin na gumawa ng pagsisikap na kinakailangan upang mamuhay ng isang functional na buhay. Ngayon na marami sa atin ang naging mahusay sa paglalapat ng ating mga ego sa tamang paraan, nasa mabuting kalagayan tayo para sa hamon ng paggising.

Walang pumipigil sa atin na magsimula ngayon sa proseso ng pagbabago ng buhay ng paggising. Ang ating kaakuhan ay kailangan lamang na magsimulang magbayad ng pansin. Dapat nating bigyang-pansin ang mga mapagkakatiwalaang espirituwal na turo tulad ng mga ito mula sa Patnubay sa Landas. Dahil makakatulong sila sa amin na maunawaan ang tanawin ng psyche. Pagkatapos ay dapat nating simulan ang pagbibigay pansin sa ating sarili.

Ngunit tandaan, kung ang ating buhay ay kasalukuyang hindi maayos na gumagana, ang ating ego ay hindi pa handang gumising. Sapagkat ang paggising ay hindi isang madaling gawain, at ang isang hindi nabuong kaakuhan ay mas madaling makalusot sa espirituwal na bypass kaysa gumawa ng anumang seryosong pag-unlad. Ang espirituwal na bypass ay kung ano ang nangyayari kapag ang ego ay nagtatangkang magmukhang "espirituwal," ngunit talagang iniiwasan lamang ang paggawa ng masipag na pag-unlad ng sarili.

Kilalanin ang mga Sarili

Mga Katangian ng Higher Self, Lower Self, Mask Self, Ego

mula sa Pagbuhos ng Script: Nakikilala ang mga Sarves

Hindi napagaling na Ego

Immature • Naninirahan sa duality: Hindi maaaring humawak ng magkasalungat
"Tingnan mo ako, mas mahusay ako kaysa sa iyo, mahalin mo ako para dito."
Nakikipagkumpitensya upang maging mas mahusay kaysa sa iba • “Me versus the Other”
Gumagamit ng droga, mga distractions upang maiwasan, makatakas, subukang malampasan ang sarili
Hinihiling na maging master

kahihiyan | Panlabas na Layer ng Mask

Huwag ilantad • Dapat itago
"Mapapahiya ako, mamamatay ako"
“Ako lang” • “Itatakwil ako”
Isang takip na umaangat nang may naaangkop na pagkakalantad

Maskara sa Sarili | Mga Istratehiya sa Depensa | Hindi totoo*

Ginagawa ba ang maruming gawain ng Lower Self • Nagdaragdag ng paghihiwalay
Gumagamit ng mga panlaban upang itago ang sakit ng hindi matugunan ang mga pangangailangan:
    Pagsalakay • Pagsusumite • Pag-withdraw (walang pasok)
Tatlong diskarte sa pagtatanggol: Power Mask (Atake),
    Love Mask (Isumite), Serenity Mask (Withdraw)
Huhusgahan ang iba para maiwasang maapektuhan sila
Mga palatandaan ng maskara: Pagkamadalian • Paglihim • Pagtanggi • Pagpapakita
Gumagamit ng pwersahang agos o bumagsak • Nagbibitiw sa kawalan ng pag-asa
Sinisisi • Ay biktima • Nagbibigay ng kapangyarihan • Walang mga hangganan
Gumagamit ng mga rasyonalisasyon • “Dapat” • Mga Palusot
Maling sakit: "Huwag mong gawin ito sa akin, buhay!"
Maling pagkakasala para sa pagkakaroon ng kasiyahan mula sa pagkawasak,
    para sa pakikipagkumpitensya at pagmumura
Mga maling konklusyon: “Hindi ligtas ang magmahal” • “Kung ako ay perpekto,
    mamahalin ako.”
Imposibleng matataas na pamantayan • Perfectionism

*Ang ibig sabihin ng “Not Real” ay ito ay isang diskarte, isang manipulasyon ng buhay, na hindi pinalakas ng ating life force.

Little-L Lower Self | Young Split-Off Fragment | Tunay na Sarili sa Distortion | Hindi Totoong Sarili

“Hindi Ko Kaya” • Tense • Natatakot • Nababalisa
May mga immature na Emosyonal na Reaksyon
Ang inner soul split ay inililipat sa mga magulang
Nagtataglay ng walang malay na maling paniniwala, hindi naramdamang sakit
Gusto ng 100% perpekto, eksklusibong pag-ibig • Hindi manalo
Laging gusto ang paraan nito • Nakakaramdam ng pagkabigo, tinatanggihan
Maling konklusyon: Hindi ako sapat, hindi mahalaga, hindi ako karapat-dapat
Inilakip ang prinsipyo ng kasiyahan sa sakit • Dapat muling likhain ang masakit
    kapaligiran/mga karanasang mabubuhay • Walang paraan
Nahuli sa duality • “Me versus the other” • Buhay o kamatayan
Nararamdaman: Sakit, Walang magawa, Galit • Pinipigilan ang sakit sa pamamagitan ng nagyeyelong damdamin
Ang sakit ay lumilikha ng sama ng loob • Ang bata ay natatakot sa parusa para sa poot
Ang matanda ay muling nililikha ang mga sakit sa pagkabata • Nag-react nang wala sa gulang
Vicious Circle: Rejection > Pain > Hate > Shame >
    Guilt > Self-Punishment> Self-Rejection...ulitin
Naglilipat ng masasakit na karanasan sa iba
Nakatira sa isang ulirat

Big-L Lower Self | Tunay na Sarili sa Distortion | Hindi Totoong Sarili

“I won't” • Malupit sa sarili at sa iba • Highly charged
Malupit • Raw • Ang mga maling paggamit ay: “Sasaktan kita, at sasaktan kita”
Mga Faults: Self-Will, Pride, Fear • Takot sa kahihiyan • Dapat pamunuan
Mga diskarte upang mamuno: Bully, Pagtaksilan, Seduce/Reject, Hold back
Natigil sa pagkabulag • Naka-block • Manhid • Nagtatago ng mga sikreto
Hindi handang bayaran ang presyo o gumawa ng pagsisikap
Mga kahilingan upang makakuha ng pag-ibig • Nagbibigay upang makuha ang • "Aking paraan!"
Sumusunod sa Landas ng Pinakamaliit na Paglaban • Nakakabit ng kasiyahan sa sakit
Bumubuo ng mga kaso laban sa iba • Maligns • Judges
Bad moods • Pessimistic • Inner critic • Tyrant • Victimizer
Ang Hidden No-Current ay nagsasabing Hindi sa buhay • Rigid • Inflexible • Matigas ang ulo
Nagpipigil • Hindi susuko o susuko • Mapanghimagsik • Lumalaban • Mapanghamon
Ang Negatibong Intensiyon ay manatiling hiwalay • Gumagamit ng kasinungalingan para bigyang-katwiran ang sarili
Gumagamit ng materyalismo upang maiwasan ang gawain ng pagkilala sa sarili
Gumagamit ng kalahating katotohanan para manlinlang • Lumilikha ng kalituhan • Nakakasira
Wala sa katotohanan

Pinagaling si Ego

Gumagawa ng kapayapaan sa duality
Mature • Nagdarasal para malaman ang katotohanan
Nakikita at tinatanggal ang mga maling paniniwala
Ikinokonekta ang Mas Mataas na Sarili sa mga split-off na bahagi
Naaayon sa kalooban ng Diyos • Nakatuon • Nangako
Sumuko • Lets go • Gustong maging utusan
Handang bayaran ang presyo at gumawa ng pagsisikap
“Ako at ang Iba” • Sa kalaunan ay natunaw

Mas Mataas na Sarili | Tunay na Sarili | Totoong sarili

Ang Diyos ay nasa akin • Ako ay Liwanag • Banal na kislap • Inner Essence
Never comes, never goes • Just is • Trustworthy • Dumadaloy
Sagana • Malikhain • Maayos • Oo-Kasalukuyan na lumilikha
Kalikasan • Buhay • Lakas ng buhay • Lakas ng loob • Karunungan • Pagmamahal
Pagkakaisa • “Ako at ang Iba pa” • Binabalanse ang aktibo at receptive
Tinatanggap ang di-kasakdalan • Nakadarama ng pagsisisi sa pananakit ng iba
Nakakaranas ng tunay na pagkakasala • Nakakaramdam ng sakit ng pagkabulag, kalungkutan, kalungkutan
May hawak na magkasalungat • Hawak ang buong katotohanan • Transparent • Authentic
Kumportable sa kabalintunaan • Mahabagin at responsibilidad sa sarili
Self-Autonomy at pagiging hindi makasarili • Kababaang-loob at lakas
Walang kabuluhan at katuparan • Pagbibigay at pagtanggap
Guidance • Intuition • Inspiration • Discerning
Kasiyahan • Kagalakan • Kagandahan • Katatawanan • Harmony • Fluid • Flexible
Handang magbigay, maglingkod • Ay naroroon sa Ngayon
Tinatamasa ang kapayapaang higit sa lahat ng pang-unawa

Pagpunta doon, mula dito

Ano ang pumipigil sa kaakuhan mula sa mas ganap na pagkakahanay sa Mas Mataas na Sarili? Ang Mababang Sarili. Sa madaling sabi, ang Lower Self ay binubuo ng mga layer ng negatibiti at mapangwasak na humaharang sa ating liwanag, at nagdudulot ng bawat kawalan ng pagkakaisa sa buhay. Kaya, hindi natin maaaring bitawan ang ating kaakuhan at mamuhay mula sa ating panloob na liwanag, o Mas Mataas na Sarili, bago natin binago ang ating Mababang Sarili.

Sasabihin sa katotohanan, ang karaniwang tao ay kailangang sakupin ang maraming Lower Self ground bago lumipat mula sa ego patungo sa Higher Self. Dapat nating linisin ang lahat ng ating madilim na panloob na aparador, wika nga, bilang bahagi ng proseso ng paggising. Ito ang tanging paraan upang lumipat mula sa isang buhay na pinamumunuan ng ego patungo sa isang buhay na nakabatay sa higit na katotohanan ng ating pagkatao.

Kapag nabubuhay tayo mula sa ating ego, nakikipaglaban tayo sa buhay. Ang pamumuhay mula sa ating Mas Mataas na Sarili, sa kabilang banda, ay nangangahulugang inalis natin ang kasinungalingan ng ating Mababang Sarili, upang tayo ay mamuhay nang magkakasuwato. Para sa pagkakaisa ang natural na nangyayari kapag nakita natin ang katotohanan sa kabuuan nito.

Kapag nangyari ito—kapag unti-unti tayong natututong mamuhay nang higit pa at higit pa mula sa ating Mas Mataas na Sarili—naiiwan natin ang ating mga kaso, hinahayaan ang iba na hindi makagambala, pinagkasundo ang mga magkasalungat, at nakahanap ng higit na kapayapaan. Ang lahat ng pagpapaunlad sa sarili, kung gayon, ay talagang tungkol sa pag-unwinding ng ating panloob na negatibiti, o Lower Self, at muling pagtuklas ng ating Higher Self. Kaya't upang mahanap ang ating sarili ay upang mahanap ang ating Mas Mataas na Sarili, na siyang katotohanan kung sino tayo.

Mga patnubay para sa pagpapagaling sa sarili nag-aalok ng mga tip para sa pagsasabi kung aling bahagi ang nangunguna—ang Mas Mataas na Sarili o ang Mas Mababang Sarili—kasama ang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang dapat abangan ng ego. 

Mga patnubay para sa pagpapagaling sa sarili

Mas Mataas na SariliMababang SariliEgo Sarili
dumating sa takdang panahonWala pa sa gulangBinibigyang-pansin at pinapansin kapag tayo ay nasa emosyonal na reaksyon. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Tahimik, mahinahon, nakasentro, matiyagaMaingay, galit, takotBinibigyang-pansin at pinapansin kapag tayo ay napopoot o nababalisa. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Nagpapahinga habang kumikilosPagkontrol o kawalan ng pag-asaBinibigyang-pansin at napapansin ang ating alternating forcing current o resignation. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Healthy NoNagrerebelde, lumalaban, lumalaban, tumatanggiBinibigyang-pansin at napapansin ang ating pagkasira. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Malusog OoNagsusumite, nagbibigay para makuhaBinibigyang-pansin at napapansin kapag hindi tayo nakatayo sa sarili nating mga paa. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Present sa sandaling itoUmalis, tumakbo, tumakas, nagtatagoBinibigyang-pansin at pinapansin ang ating pag-iwas, pagkagambala at pagkagumon. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Bumubuo ng pinagkasunduanBumubuo ng mga kasoBinibigyang-pansin at pinapansin kapag naghahatid kami ng paghihiwalay, hindi koneksyon. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
May hawak na magkasalungatOpinyonated, self-righteousnessBinibigyang-pansin at pinapansin kapag pinipilit nating maging tama. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Nakaayon sa kalooban ng DiyosNakaayon sa sariling kagustuhanBinibigyang-pansin at napapansin ang ating kawalan ng tiwala at kakayahang bumitaw. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Fluid, nababanat, malayang dumadaloyMatigas, malupit, mapanghusgaBinibigyang-pansin at napapansin kapag tayo ay naipit sa isang posisyon o mahirap na pakiramdam. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Namumuhay sa pagkakaisaNamumuhay sa tunggalianBinibigyang-pansin at napapansin ang mga hindi pagkakasundo sa ating buhay. Pagkatapos ay kumilos upang ayusin ang ating sarili.
Lumalaban sa magandang labanSinusundan ang landas ng hindi bababa sa pagtutolBinibigyang-pansin at napapansin kapag tayo ay tinatamad. Pagkatapos ay nagsisikap na gumaling.

Buhay mula sa ating ego

Ang ego ay isang limitadong aspeto ng ating sarili. Nagsasagawa ito ng ilang mahahalagang tungkulin, ngunit kulang ito sa lalim. Halimbawa, ang ego ay maaaring matuto ng isang bagay at iluwa ito pabalik, ngunit hindi ito makabuo ng mga bagong malikhaing ideya sa sarili nitong. Marahil ang pinakamalaking depisit ng ego ay na, tulad ng Lower Self, ito ay patuloy na natigil sa duality.

Narito kung paano ito gumagana: Hinahati ng ego ang lahat sa tama o mali, mabuti o masama, itim o puti. Para sa kaakuhan ay hindi maaaring humawak sa magkabilang panig ng anumang bagay. Hindi ito maaaring humawak ng magkasalungat. Kaya't ang kaakuhan ay dapat palaging nasa isang panig o sa iba pa. Karaniwan, ang ego ay nag-aagawan para sa mabuti habang tumatakbo mula sa masama. (Bagaman kung minsan, dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa, ang kaakuhan ay babaling at yayakapin ang masama, kidding mismo na ito ay isang magandang ideya.)

Dahil dito, kung tayo ay nabubuhay pangunahin mula sa ating ego, tayo ay mawawala sa duality. Ibig sabihin, mawawala ang kalahati ng larawan; hindi natin makikita ang buong katotohanan. Ito ay humahantong sa salungatan sa iba, lalo na kung sila maaari lamang makita ang iba pang kalahati ng realidad. Ang Higher Self, sa kabilang banda, ay naninirahan sa unitive state kung saan ang mga magkasalungat ay kinakailangan upang makumpleto ang buong larawan.

Ang maling paraan para "manalo"

Hindi kayang hawakan ng ego ang magkabilang panig ng anumang bagay. Hindi ito maaaring humawak ng magkasalungat.

Sa ating dualistic, ego-oriented na diskarte, nabubuhay tayo na may "ako laban sa iba" na saloobin. Ngunit ang mas malaking katotohanan sa buhay ay palaging “ako at Yung isa." Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na ang salungatan ay isang likas na bahagi ng ilusyon ng duality. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko sa ating pakikipaglaban sa buhay na malalampasan natin ang sakit ng paghihiwalay at ang kasinungalingang pinaninindigan nito.

Dagdag pa, ang ego ay may posibilidad na pumunta para sa isang matigas na linya, nakapirming posisyon. Gustung-gusto nito ang mahigpit na mga panuntunan, maraming kontrol, at mga opinyong hindi sigurado. Mas gusto nitong maging tama. Ito, iniisip ng ego, ang paraan para manalo. Ngunit ang pagyuko sa gayong pakikipaglaban—na siyang bersyon ng lakas ng ego—ay lumilikha ng stress at pagkabalisa, at tensyon sa katawan.

Ginagawa nitong mahirap para sa isang katawan na manatiling malusog. Higit pa rito, hindi rin totoo na maaari tayong lumabas sa unahan—na tayo ay “manalo”—kapag ganito ang ating pakikitungo sa buhay.

Pagpunta doon, mula dito

Ano ang pumipigil sa kaakuhan mula sa mas ganap na pagkakahanay sa Mas Mataas na Sarili? Ang Mababang Sarili. Sa madaling sabi, ang Lower Self ay ang layer ng negatibiti at pagkasira na humaharang sa ating liwanag, at nagdudulot ng bawat kawalan ng pagkakaisa sa buhay. Kaya't hindi natin maaaring bitawan ang ating kaakuhan at mamuhay mula sa ating panloob na liwanag bago natin mabago ang ating Lower Self.

Sasabihin sa katotohanan, ang karaniwang tao ay kailangang sakupin ang maraming Lower Self ground bago lumipat mula sa ego patungo sa Higher Self. Dapat nating linisin ang lahat ng ating madilim na panloob na aparador, wika nga, bilang bahagi ng proseso ng paggising. Ito ang tanging paraan upang lumipat mula sa isang buhay na pinamumunuan ng ego patungo sa isang buhay na nakabatay sa higit na katotohanan ng ating pagkatao.

Kapag nabubuhay tayo mula sa ating ego, nakikipaglaban tayo sa buhay. Ang pamumuhay mula sa ating Mas Mataas na Sarili, sa kabilang banda, ay nangangahulugang inalis natin ang kasinungalingan ng ating Mababang Sarili, upang makita natin ang katotohanan sa kabuuan nito. Kapag nangyari ito, nagagawa nating makipagkasundo sa magkasalungat, ibinabagsak ang ating mga kaso, hayaan ang iba na hindi makagambala, at lumipat sa isang mas mapayapang pag-iral. Ang lahat ng pagpapaunlad sa sarili, kung gayon, ay talagang tungkol sa pag-alis ng ating panloob na negatibiti at muling pagtuklas ng katotohanan kung sino tayo.

Ang mga pangako

Sa madaling salita, ang paggising ay kung ano ang nangyayari kapag inalis natin ang ating mga panloob na kaguluhan, nalutas ang ating mga problema sa buhay, natutong tumayo sa ating sariling mga paa, at nakahanay sa banal. Ang salungatan ay kung ano ang nangyayari kapag nananatili tayong nakahiwalay sa sarili nating Mas Mataas na Sarili, pangunahing namumuhay mula sa ating kaakuhan at iniiwasan ang ating madilim na panloob na sulok. Sa lahat ng oras, hinihiling namin sa mundo na pakuluan kami ng liwanag.

Ngunit ang paggising ay hindi gawain ng mundo. Ito ay kung ano ang bawat isa sa atin ay tinatawag na gawin. Kapag nagawa na natin ang ating pinakamahalagang panloob na gawaing-bahay, makikita natin ang ating sarili na nagliliwanag ng higit na liwanag sa mundo. At ang mundo ay magpapakita ng liwanag pabalik sa atin.

Kapag nangyari iyon, matutuklasan natin na ang buhay ay maaaring mabuhay nang may biyaya at kadalian. Pagkatapos nating alisin ang ating paglaban at ang kasinungalingang pinagbabatayan nito, natural na magiging mas mapapamahalaan ang ating buhay. Makikipagtulungan tayo sa buhay at tutulong na wakasan ang kaguluhan.

‑Jill Loree

Mga paraan para matuto pa
Bumalik sa pangkalahatang-ideya ng mga espirituwal na sanaysay
Basahin ang susunod na espirituwal na sanaysay

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi