Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pagbubukas: Bakit Namin Nagkukuwento?

Bahagi 3 (ng 3)

Nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim. Kapag nakaupo ako sa tapat ng isang tao bilang kanilang Katulong, at sinasabi sa akin ng Manggagawa ang kanilang kwento, wala akong pakialam kung paano matapos ang kwento. Dahil hindi ako nakikinig na maririnig ang kanilang kwento. Nakikinig ako na maririnig kung saan sila natigil. Para doon makikita natin ang isang hindi totoo. Pagkatapos ay magtungo kami sa direksyon ng sagabal at ang trabaho ay nalikom mula doon. Kung ang Manggagawa ay napupunta sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng pagbabago ng piraso na ito, ang kuwento ay magkakaroon din ngayon ng ibang pagtatapos.  

Kapag sinabi natin nang totoo ang aming mga kwento, nagiging mapagpakumbaba tayo. Alin ang nakakapagpagaling.

Oo naman, may mga pagkakataong kailangang makipag-usap ang isang tao at pakinggan lamang. Para sa nakakapagpagaling na makaramdam ng nakikita at naririnig, lalo na kung mayroon tayong isang kasaysayan ng pakiramdam na hindi pinapansin o napabayaan. Ngunit kadalasan ay may higit na halaga sa pagkuha ng tulong sa pag-aalis ng lakas sa aming kahirapan. At magagawa lamang natin iyan sa pamamagitan ng pagkuha sa totoong ugat ng ating mga problema.

Ang Kahalagahan ng Pagkahanay sa Mga Espirituwal na Batas

Upang malutas ang ating mga problema, dapat nating alamin kung saan at paano tayo hindi sa katotohanan. Sapagkat kapag nakahanay tayo sa isang hindi totoo, hindi tayo nakahanay sa mga banal na batas. At sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ng ating buhay na umaayon sa banal na mga batas ng Diyos na mahahanap natin ang kaligayahan. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kalooban ng Diyos para sa atin: Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya. (Kung hindi kami naniniwala na ito ay totoo, ang isang magandang lugar upang magsimula ay maaaring tingnan ang ating Larawan sa Diyos. Ito ang ating mga maling paniniwala tungkol sa Diyos batay sa aming mga impression ng ating mga magulang.) At matututunan nating maging masaya sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano namin kasalukuyang ginagamit ang aming malayang pagpapasya sa isang paraan na labag sa kalooban ng Diyos at mga banal na batas ng Diyos. Sa madaling salita, kahit papaano wala tayo sa katotohanan at hindi pa natin alam iyon.

Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang makipag-usap nang hayagan tungkol sa ating sarili sa mga kwalipikadong tao na makakatulong sa atin. Kailangan nating ibahagi ang aming mga kwento. Dahil hangga't patuloy nating itinatago ang mga bagay sa loob natin, ang lahat ay lalabas na hindi proporsyon sa amin. Magsasobrahan kami ng isang bagay at maliitin ang iba pa. Ngunit ang isang taong nakahiwalay sa aming sitwasyon ay maaaring makakita ng mga bagay sa tamang ilaw.

Ang Espirituwal na Batas ng Kapatiran at Kapatiran

Mayroong isang espiritwal na batas na nagtatrabaho kapag nagbubukas kami sa ibang tao, maging ang taong iyon ay kaibigan, isang mahal sa pamilya, isang therapist o isang tagapayo sa espiritu. Ito ang Batas ng Kapatiran at Pagkakapatiran, at nagsisimula ito sa sandaling handa kaming ibunyag ang aming sarili nang matapat sa isang tao. Sapagkat sa sandaling iyon, nagsasagawa kami ng peligro at nagsasagawa ng isang kilos ng kababaang-loob. At ang pagiging mapagpakumbaba — taliwas sa mayabang — ay nakapagpapagaling.

Sa katunayan, ang isa sa mga pinaka nakakapinsalang bagay na ginagawa natin sa ating sarili ay ang subukang lumitaw na mas perpekto kaysa sa atin. Ngunit sa oras na ipakita namin sa ibang tao kung ano talaga ang nangyayari sa loob namin, agad tayong makakaramdam ng kaluwagan. Para sa pagtutugma ng aming panloob na panloob ay isang kaluwagan na iniiyakan ng aming kaluluwa, kahit na ang ibang tao ay hindi nagbibigay sa amin ng isang kaunting payo.

Ang hindi malusog na kahihiyan ay sanhi upang magtago tayo, lumalabag sa Batas ng Kapatiran at Pagkakapatiran.

Kapag kumilos tayo laban sa mga banal na batas, tayo ang nagdurusa para dito. Ngunit kapag nagawang mapagpakumbaba nating ibunyag ang ating sarili sa iba, bigla tayong makakaramdam ng pakiramdam. Ito ang Batas ng Kapatiran at Kapatiran na nagtatrabaho. Sa katunayan, kung ano ang sinasabi namin ay, "Sa ngayon, ayokong subukang magpakita ng mas mahusay kaysa sa tunay na ako. Nais kong ibunyag ang aking sarili. Hindi ko sinusubukan na makakuha ng pag-ibig at respeto na sa palagay ko ay hindi dapat sa akin dahil sa mga bagay na ikinahihiya ko. "

Siyempre, nagkakamali kami sa pag-iisip na hindi kami nararapat na pagmamahal at respeto. Para sa bawat nabubuhay na nilalang ay dahil sa pagmamahal at respeto. Ngunit dahil mayroon kaming isang baluktot na pagtingin sa mga bagay, nagtataglay kami ng maling uri ng kahihiyan. At ang hindi malusog na kahihiyang ito ay nagdudulot sa atin upang magtago, lumalabag sa Batas ng Kapatiran at Pagkakapatiran. Sa huli, pinapagod namin ang pagdurusa sa mga pakiramdam ng kalungkutan, at sa gayon ay patuloy kaming nagkukunwari. Sumasang-ayon kami sa maling uri ng kahihiyan, na nagsasara sa amin, sa halip na sumandal sa tamang uri ng kahihiyan, na nag-uudyok sa amin na magbago.

Pansinin kung paano ang isang kalidad tulad ng kahihiyan ay maaaring gaganapin sa tamang ilaw, at magkaroon ng positibong aspeto rito. Lahat ng aming damdamin, kasama na ang galit, ay gumagana sa ganitong paraan. Nadama at napalabas sa tamang paraan, ang mga ito ay mga expression na bigay ng Diyos. Ngunit kumilos sa maling paraan, humantong sila sa higit na sakit at pagdurusa.

Paglipat sa Iba para sa Tulong

Kapag handa na kaming alisan ng takip ang ating panloob na kadiliman at umakyat sa ilaw, gagabayan tayo upang makahanap ng isang taong makakatulong sa atin. At pagkatapos we ay ang mga dapat gawin ang pakikipag-usap. Walang makakagawa nito para sa amin. Oo, ang aming mga nilikha ng sariling problema ay maaaring magbalik sa amin sa isang sulok na nararamdaman namin na kami dapat open-up upang mai-save ang ating sarili. Ngunit gayon pa man, pinili namin na gawin ang hakbang na ito.

Mayroon kaming pagpipilian na tumanggi na tulungan kami - na tumanggi na baguhin - at sa halip ay lumalim sa aming sulok. Maaari din tayong magalit na sa palagay natin ay naitulak tayo sa isang sulok. Ngunit maaari din tayong pumili na lumabas sa ating pinagtataguan. Maaari nating buksan ang ating mga mata, pati na rin ang ating mga bibig, at tuklasin na ito ang magpapalaya sa atin.

Paano Tulong

Ang papel na ginagampanan ng pagiging manggagamot ay maaaring maganap sa pamamagitan ng anumang modality na nagsasanay sa isang tao upang matulungan ang iba. Ang pangunahing sangkap ay ang manggagamot na malinis sapat ng kanilang sariling negatibiti na maaari nilang marinig at sundin ang patnubay mula sa kanilang sariling Mas Mataas na Sarili. Para sa aming trabaho bilang mga manggagamot ay upang matulungan ang sinuman na matuklasan ang kanilang sariling panloob na katotohanan. At hindi namin matulungan ang isang tao na matuklasan ang mga lugar sa kanilang sarili na hindi pa namin nasisiyasat sa aming sarili.

Ang Mas Mataas na Sarili ay ang tahanan ng aming tagagsasabi ng katotohanan.

Bilang mga manggagamot at Katulong, nagagawa naming magbigay ng patnubay sa iba dahil sa antas ng Mas Mataas na Sarili, lahat tayo ay konektado na. Kaya't kapag nakikinig kami sa kwento ng isang tao, inaayos namin ang aming panloob na tainga sa pakikinig upang marinig kung ano ang tunog. Para kapag tayo mismo ay nakaupo sa katotohanan, maaari nating malaman na pumili ng katotohanan mula sa hindi totoo sa iba. Ang Mas Mataas na Sarili, kung tutuusin, ay ang tahanan ng aming nagsasabi ng katotohanan.

Sa pamamagitan ng pakikinig sa loob, maaaring marinig ng isang dalubhasang manggagamot o Katulong ang patnubay na kinakailangan upang matulungan ang isang tao na malayo ang kanilang panloob na mga hadlang. Iyon ang humahadlang sa kanila na malaman ang kanilang sariling katotohanan. Sa katunayan, talagang ang Mas Mataas na Sarili ng isang tao na kumukuha ng ibang tao upang matulungan silang makita kung ano ang hindi nila kasalukuyang nakikita sa kanilang mga sarili. Ang gawain ng paglilinis ng aming Mababang Sarili, kung gayon, ay palaging isang kilos ng ating Mas Mataas na Sarili.

Pag-alisan ng takip ng aming "Hindi" Tungo sa Buhay

Natuklasan namin ang aming panloob na katotohanan sa pamamagitan ng unang pag-aalis ng nagyeyelong mahirap na damdamin, na mga bloke ng hindi naramdaman na sakit. Kung gayon dapat nating alisan ng takip ang hindi katotohanan na nakakabit sa pakiramdam na iyon. Mula doon maaari nating maitatak ang katotohanan na natural na babangon mula sa sariling Mas Mataas na Sarili ng isang tao. Ang susi ay dapat matuklasan ng isang tao ang katotohanan para sa kanilang sarili, mula sa loob ng kanilang sarili. Iyon ang paraan upang tunay na makilala ang ating sarili.

Ang aming Mababang Sarili ay walang pakialam kung sino ang masasaktan sa daan.

Matapos ang isang tiyak na halaga ng trabaho ay nagawa upang maalis ang dating sakit at mga kaugnay na hindi pagkakaunawaan, mahahanap namin ang isa pang bahagi ng Mababang Sarili. At ang bahaging ito ay nagsasabi ng isang malaking malaking “Hindi!” patungo sa buhay. Ang bahaging ito ay responsable para sa paghuhukay sa ating mga paggaling, kahit na ang pagsasabing "hindi" ay labag sa ating sariling pinakamahuhusay na interes. Ito ang aming pagiging mapanghimagsik at paglaban sa buhay na gumulong hanggang sa paglaban. At walang pakialam kung sino ang masasaktan sa daan, kasama na ang ating sarili.

Muli, kailangan nating hanapin ang hindi totoo na nag-i-pin sa "hindi" na lugar sa lugar. Kailangan din nating mapagtanto na ang bahaging ito ng ating sarili ay lubos na nasisingil. Nasusunog kami kapag nakahanay sa aming Mababang Sarili. Ito ay poot at galit at katuwiran at pagmamataas at pagmamay-ari ng sarili ay naniningil laban sa ating sariling Mas Mataas na Sarili. Ang aming layunin ay ibalik ang lahat ng puwersang ito ng buhay — na bibigyan kami ng parehong buhay sa isang bersyon na masarap sa pakiramdam — sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa orihinal na positibong mukha nito.

Isang Sabihin: Kapag mayroon kaming isang bagay na negatibong nakatago sa aming pag-iisip, hindi lamang namin ito itinatago sa ating mga sarili, ngunit nais din naming itago ito sa iba. Ito ang madalas na nangyayari sa likod ng pagkamahiyain, na kung saan ay isang paglabas ng ating panloob na pagnanais na panatilihin ang isang bagay mula sa nakikita. Bilang kahalili, maaari naming itago ang isang hindi totoo sa likod ng aming brashness.

Narito ang isang mahalagang katotohanan na dapat nating mapagtanto lahat: Kailangan nating magkaroon ng parehong malusog na "oo" at isang malusog na "hindi" sa buhay. Ito ang ginagamit namin upang lumikha ng malakas, ligtas na mga hangganan. Nang walang pareho, papayagan natin ang hindi dapat at itulak kung ano ang dapat nating payagan. At hindi namin malalaman kung alin kung saan kung hindi tayo nakaugnay sa aming sariling Mas Mataas na Sarili.

Kasunod sa Tawag upang Gumaling

Ang daan palabas ng Mababang Sarili ay upang magbigay. Dapat nating makita na hindi totoo na matutupad natin ang pagnanasa sa pag-ibig sa pamamagitan lamang ng paghingi ng pagmamahal at hindi pagbibigay nito. Ito ay umuusbong sa pagnanais na lokohin ang buhay. Nais naming makuha ang mga goodies at hindi magbigay ng buo. Sa aming pagnanais na makarating sa aming paraan, nagtakda kami ng mga limitasyon, at istratehiya namin; kinakalkula namin, at pinahahaba lamang natin ang ating sarili kung sa palagay natin ito ay makakakuha ng pagmamahal sa atin. At pagkatapos kapag hindi iyon gumana — at hindi ito maaaring gumana — tayo ay naging mapait.

Dahil sa paraan ng paglapit namin sa buhay, maaari naming maramdaman na ang buhay ay patuloy na sinusubukan tayo. At sa paraang ito ay. Para kapag pupunta tayo sa mga bagay sa maling paraan, ipapakita sa atin ng buhay na oras na upang subukan ang pamumuhay ng ibang paraan.

Kami ang pumili kung tatawag kami ng lakas ng loob na sundin ang tawag na ito.

Sa maraming mga paraan, tayo ay tulad ng mga bata; hindi namin alam kung ano ang makabubuti sa atin. Ngunit kung nahaharap tayo sa mahihirap na paghihirap at handa kaming sumubok ng ibang ruta, ang mga tumutulong sa Diyos — na palaging nasa paligid namin — ay gagabay at pumukaw sa amin sa mga sitwasyon kung saan magkakaroon kami ng pagkakataong tumanggap ng tulong.

Ngayon narito ang nahuli: Dapat nating gamitin ang ating sariling malayang pagpapasya upang magpasya kung nais nating matuto mula sa kanila. Handa na ba kaming buksan ang aming mga mata at makita ang mas malalim na kahalagahan ng nangyayari? O nais naming balewalain ang tawag na ito? At huwag kang magkamali, tinawag tayo. Napili namin kung magbibigay ba kami ng pansin at magpatawag ng lakas ng loob na sundin ang tawag na ito.

Upang makitungo sa kung ano ang sinasadyang alam natin at nagtatago ay medyo madali. Ang mas malalim na gawain-ang mas mahirap na trabaho-ay upang ihayag ang walang malay na mga alon na nasa likuran nila. At hindi namin magagawa ang antas ng trabaho na ito nang mag-isa. Hindi rin natin magagawa ito nang walang lakas ng loob na ilabas sa bukas kung ano ang nalalaman na natin. Ngunit karamihan sa atin ay nagdadala ng marami sa ating walang malay tulad ng ginagawa sa ating may malay na pag-iisip. At ang walang malay na materyal ay medyo mas kumplikado upang makahanap.

Ang lugar na magsisimula ay sa pamamagitan ng pagiging sapat na bukas upang makausap ang iba tungkol sa lahat ng bagay na alam natin. Lalo na ang mga bagay na nakakagambala sa amin. Para kailangan nating alisin ang kahihiyang nakaharang sa ating daan. Kung wala ang hakbang na ito, hindi namin maaabot ang higit pang mga nakatagong mga motibo at damdamin. At hangga't hindi namin nais na sumisid sa aming sariling walang malay at makita kung ano ang ating itinatago, hindi natin masasabing alam na alam natin ang ating sarili.

–Jill Loree

Dagdagan ang nalalaman (basahin ang mga kabanata sa online na may pagiging kasapi):

Basahin ang Buong Serye ng 3 Bahagi

Isa | MINDING THE GAP: Ano ang Humihinto sa Amin Mula sa Pagiging Maligaya?
Dalawa | ALAMIN ANG ATING SARILI: Nasaan ang Hindi Tunay na Pagtatago?
Tatlo | HEALING SA PAGBUKAS: Bakit Kami Nagkakwento?

Mahanap Aling Pathwork Teachings ang nasa What Phoenesse Books • Kumuha Mga Link sa Orihinal na Pathwork Lecture • Basahin Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Pagpapagaling ng Nasaktan
Matuto nang higit pa tungkol sa Pagpapagaling ng Nasaktan
Pangunahing mga katuruang espiritwal sa online
Tuklasin ang Mga Block of Building ng Healing, sa Buto
magbahagi