Pagiging Malusog sa Katawan, Isip at Espiritu

Oras ng Pagbasa: 13 minuto

Ang gawain natin bilang tao ay alamin ang katotohanan kung sino tayo. At magagawa lang natin iyon sa pamamagitan ng tunay na pagkilala sa lahat ng bahagi ng ating sarili, mula sa lahat ng anggulo. Sa pamamagitan ng pagiging malusog, sa loob at labas. Alin talaga ang itinuturo sa atin ng Pathwork Guide kung paano gawin.

magbahagi

Paano Lumangoy Gamit ang Buhay sa pamamagitan ng Pagbabago at Pagresolba sa Ating Mga Split

Oras ng Pagbasa: 19 minuto

Isa sa mga pagkakahati ng sangkatauhan ay ang ating dalawang teorya tungkol sa kung paano tayo nabuo. Nang tanungin tungkol dito, malinaw ang sagot ng Pathwork Guide: "Tama ang paraan ng ebolusyon." Bawat isa sa atin ay unti-unting lumalaki at umuunlad sa mga yugto, sa buong buhay at marahil sa iba't ibang anyo ng buhay. At ang pangunahing dahilan para sa lahat ng mga proseso ng pag-unlad? Upang malutas ang aming mga paghihiwalay at ibalik ang ating sarili sa kabuuan.

magbahagi

Ang Nakakalito na Bagay Tungkol sa Pananagutan sa Sarili

Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Ang tanging paraan upang tunay na mapawi ang ating mga paghihirap sa buhay ay ang hanapin kung saan sila tunay na nagmula. At palagi, nasa loob namin ang lugar na iyon. Ngunit ito ay eksakto kung saan ang mga bagay ay nagiging nakakalito. Sa sandaling nalaman natin na tayo ang may pananagutan sa ating mga problema, ibinabalik natin ang ating sarili at nagsimulang husgahan ang ating sarili bilang masama.

Ngunit gaya ng itinuturo ng Pathwork Guide, ang walang malay ay hindi tumutugon nang maayos sa isang moral na saloobin. Kaya't kung umaasa tayong isuko ang mga hindi makatotohanang sikreto sa likod ng ating mga pakikibaka, kakailanganin nating maghanap ng ibang paraan.

magbahagi

Nanghihina? Hindi Pagmamahal sa Buhay? Narito Kung Paano Babaguhin ang Ating Sarili

Oras ng Pagbasa: 19 minuto

Ang maikling sagot sa tanong kung bakit tayo naririto ay ito: Nandito tayo para kilalanin ang ating sarili. At dapat itong isama ang mga bahagi ng ating sarili na hindi pa natin nalalaman. Ngunit para magawa iyon— upang makita kung ano ang hindi pa natin gustong harapin noon—kailangan nating ibalik ang ating sarili. Dahil nasa loob natin ang mga sagot sa lahat ng palaisipan sa buhay.

magbahagi

Perfection vs Purification: Ano ang Pagkakaiba?

Oras ng Pagbasa: 9 minuto

Ang tanging paraan upang bumalik sa ating orihinal na dalisay na estado ay sa pamamagitan ng pagiging handa na magbago at umunlad. Dapat tayong matutong gumawa ng mga pagpili na naaayon sa mabuti, sa sarili nating panloob na Mas Mataas na Sarili. Dapat tayong matutong gumawa ng mga pagpili na nagsisilbi sa ating pinakamahusay na interes gayundin ng lahat ng kasangkot. Iyan ang paraan na dinadalisay natin ang ating mga kaluluwa at gumagalaw sa direksyon ng pagiging perpekto.

At ang ganitong proseso ng pag-aaral ay hindi kailanman magiging simple, mabilis o madali. O perpekto.

magbahagi