Lahat tayo ay nagsusuot ng mga hiyas sa puso. Ang ilan sa mga ito ay pulido at ang iba sa kanila ay hindi pa.

Sanaysay 1 Mga hiyas sa puso

Oras ng Pagbasa: 2 minuto

May nakikipag-usap kay Eva pagkatapos niyang mamatay. At tila sinasabi ni Eva na lahat ng naroon ay may suot na hiyas sa kanilang puso. Ang ilan sa mga hiyas na ito ay pinakintab na at ang iba ay hindi pa. Ngunit walang nagtatago ng mga hindi pinakintab.

Ang lahat ay umikot habang hinahangaan ang mga hiyas ng isa't isa, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Kaya ito ang kailangan mo pang pulihin." Pero naging OK naman ang lahat. Ang mga hindi pinakintab na mga bato ay yaong kailangan pang gawin ng isang espiritu.

magbahagi