An overview of the spiritual offerings on Phoenesse

With Phoenesse, you can explore the wise spiritual teachings of the Pathwork Guide in many ways. Here is an overview of what is available on Phoenesse.

What are spiritual essays?

This collection of spiritual essays was created by Jill Loree over a period of three years, mostly inspired by Pathwork teachings. Some are based on what was happening in the world, and others come from what was happening in Jill Loree’s life.

Collectively, this body of 33 spiritual essays, offered in Kumuha ng Mas Magandang Bangka, paints a powerful picture of what it means to walk a spiritual path and become more spiritual.

What are these spiritual teachings?

maunawaan ang mga katuruang espiritwal

Basahin ang isang pangkalahatang ideya ng mga turo ng Pathwork Guide, organized into three parts:

Trabaho ng Pagpapagaling | Alamin ang tungkol sa gawain ng pagkakatawang-tao bilang isang tao sa lupang ito ng dualitas, at ang mga hakbang na maaari nating gawin upang maiiwas ang ating mga paghihirap at mapalaya ang ating sarili mula sa pakikibaka.

Ang Prequel | Alamin ang tungkol sa mga serye ng mga kaganapan na naglahad sa Daigdig ng Espiritu, na inilapag kami dito sa mahirap na sukat na ito.

Ang Pagsagip | Alamin kung ano ang nangyari nang nawala sa atin ang ating malayang pagpili, kung paano natin ito nabalik, at kung sino ang dapat nating pasalamatan.

After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up

Ano ang Pagkatapos ng Ego?

Kung namumuno man tayo o walang katuturan o hindi sa buhay ay nakasalalay sa lahat sa ugnayan ng ating kaakuhan at ng Tunay nating Sarili. Para kung ang relasyon na ito ay nasa balanse, ang lahat ay maayos na nahuhulog sa lugar. Ngunit ngayon, habang ang isang bagong mundo ay nagbubukas mula sa bagong kamalayan na tumatakbo sa Daigdig, marami ang nagpupumilit na hanapin ang kanilang mga paa.

Ang talagang napansin ng bawat kaluluwa sa Lupa ay kung saan sila kasalukuyang nakatayo sa kanilang personal na paglalakbay upang hanapin ang kanilang Tunay na Sarili at mabuhay mula sa makatotohanang panloob na espasyo. Pagkatapos ng Ego ipinapakita ang pangunahing mga aspeto tungkol sa kumplikado at kamangha-manghang kababalaghan na ito - kapwa ang walang uliran panlabas na mga kaganapan na nararanasan nating lahat at ang panloob na "mga lindol" na ngayon ay nanginginig sa maraming tao-naglalakad sa amin sa mahahalagang proseso ng paggising. pa

Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot

Ano ang Nabulag ng Takot?

Hindi ito kamalayan sa ating mga kinatakutan na nagdudulot sa atin ng mga problema, ngunit ang ating natatakot na pag-uugali tungkol sa pagtingin sa kanila. Sa pamamagitan ng hindi pagharap sa ating mga kinakatakutan, patuloy nating ipinaglalaban ang mga bahagi ng ating sarili na nangyayari na kinatakutan, ngayon din. Sa koleksyon ng mga pananaw na ito, ang takot ay naiilawan mula sa maraming pananaw. pa

Ano ang TUNAY. MALINAW. Serye?

This series of seven books offers a fresh approach to timeless spiritual teachings by way of easier-to-read language. Each book is a compilation of teachings that have been rewritten for clarity and infused with a bit of levity. Because, as Mary Poppins put it, “A spoonful of sugar helps the medicine go down.” Read these spiritual offerings in any order. pa

Ano ang HOLY MOLY?

Kamangha-manghang mga aral tungkol sa aming paglalakbay sa labas ng kadiliman, kasama ang mga paliwanag tungkol sa Pagkahulog at Plano ng Kaligtasan.

Ano ang PAGHAHANAP NG GINTO?

Napakaliit na mga aral tungkol sa paglalakbay sa paghahanap ng ating sarili.

Ano ang BIBLE ME ME ITO?

Ang mga sagot sa mga katanungang tinanong tungkol sa kahulugan ng iba`t ibang mga kwento sa Bibliya, alamat at talata.

Ano ang ANG PULO?

Mahahalagang aral tungkol sa kapangyarihan at kahalagahan ng mga ugnayan.

Ano ang PERLAS?

17 praktikal na mga aral na nag-aalok ng perlas ng karunungan na maaari mong gamitin araw-araw.

Ano ang GEMS?

16 mga katuruang espiritwal na naghahatid ng mga malinaw na pananaw para sa paghanap ng pagiging Isa.

Ano ang Mga BONES?

19 pangunahing mga aral na siyang pundasyon para sa paggawa ng gawain ng pagpapagaling.

Ano ang NUTSHELLS?

Pinaikling bersyon ng mga aral sa Buto, Diamante at Perlas.

Mga librong tumutulong sa sarili

Ano ang SARILI. PAG-AALAGA Serye?

Sa humigit-kumulang sampung pahina bawat isa, ang 244 na mga lektura na sama-samang bumubuo sa katawang ito ng trabaho ay lumilikha ng napakalaking halaga ng materyal — hindi pa mailalahad ang libu-libong Q & As. Maaaring mahirap makuha ang iyong mga bisig sa paligid ng napakaraming mga handog na pang-espiritwal, kahit na para sa mga taong pinag-aaralan ito sandali.

Spilling the Script: Isang Maigting na Patnubay sa Pag-alam sa Sarili ay isang pangkalahatang ideya na makakatulong sa isang tao na makita ang buong saklaw ng paglalakbay sa espiritwal na landas na ito. 

Pagpapagaling ng Nasaktan: Paano Makakatulong sa Paggamit ng Espirituwal na Patnubay ay isang buod tungkol sa kung paano ilapat ang materyal na ito sa pagtulong sa iba.

Paggawa ng Trabaho: Pagpapagaling ng aming Katawan, Isip at Espiritu sa pamamagitan ng Pagkilala sa Sarili is a broad-brush look at what it really looks like to do this work of healing ourselves, including real-life experiences from Jill Loree and her husband, Scott Wisler, who has also studied these teachings for decades. It is available to read online for free, and as a free ebook.

Mga panayam sa landas

Ano ang Pathwork®?

Ang koleksyon ng Mga panayam sa landas at Q & As ng Pathwork offered to the world by the Pathwork Guide are teachings about personal self-development. The original lectures, which were spoken by Eva Pierrakos over a period of 22 years, are available for free at www.pathwork.org.

Mga Tanong at Sagot kasama ang Pathwork Guide

Ano ang Nagsasalita ang Gabay?

Sa pagtatapos ng karamihan sa mga panayam, sinagot ng Gabay ang mga katanungan mula sa mga tao tungkol sa panayam. Inanyayahan din niya ang mga tao na magtanong tungkol sa kanilang mga personal na isyu at tungkol sa buhay sa pangkalahatan. Sa pagitan ng mga buwanang panayam, si Eva (ang babaeng nagsasalita ng mga salita ng Gabay) ay nagsagawa din ng buwanang mga sesyon ng pananagutan at sagot (Q&A) kung saan ang mga kalahok ay maaaring magtanong ng higit pang mga katanungan.

Transcripts from fourteen Q&A sessions became part of the main list of lectures because Eva sent them out to her mailing list in place of lectures when she went on vacation.

Jill Loree undertook a task of reading the remaining 100 Q&A transcript, and then sorting and cleaning up the thousands of Q&As. She arranged them by topic and then created a website called Nagsasalita ang Gabay to make all of them easy to access. The website includes a Talaan ng nilalaman with links to Q&As by topic. Or you can select Next Topic at the bottom of each page to read through them.

Mga Espirituwal na Alok: Q & Tulad mula sa Patnubay sa Pathwork

This is a lot of information. So to provide a smaller-size bite, Jill Loree created a collection of the most fascinating Q&As that create a beautiful new perspective on true faith. Mga Keyword includes hard-hitting questions about religion, Christ, the Bible, reincarnation, the Spirit World, death, prayer and meditation, and God. Read online or get the free eBook.

Mga Espirituwal na Alok: Buhay na Liwanag, sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya (basahin online)

Ano ang BUHAY NG BUHAY?

Ang libreng koleksyon ng mga aral na ito ay nagsisiwalat ng mapagkukunan ng aming ilaw at tumutulong sa amin na higit na maiilaw ito sa mundo. pa

Mga Espirituwal na Pag-alay: Aklat ng mga batas na espiritwal

Ano ang BATAS SA ESPIRITUWAL?

Isang maikling koleksyon ng maraming mga aral ng Gabay tungkol sa kung paano gumana ang mundong ito. pa

At iyon, mga kaibigan ko, ay ano ano.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw
Paano lakaran ang espirituwal na landas na ito
Handa? Tara na!
magbahagi