PARADISE: Ang Unang Landas sa Kalayaan

Minsan may nagtanong sa Pathwork® Gabayan kung bakit kailangang maging napakahirap ng buhay. Sa katunayan, ayon sa Gabay, isa pang paraan ang sinubukan. Ito ay isang mas madaling paraan, na dinala kami sa paraiso. At gayon pa man, dahil nakikipagpunyagi kami laban sa pagkakaroon ng pagsunod, nabigo kami.

Unang bahagi | Sinubukan Ang Isa Pang Paraan

Matapos ang Pagkahulog, nais ng Diyos na bigyan kami ng pagkakataong bumalik sa banal na ilaw sa lalong madaling panahon. Sa layuning ito, lumikha ang Diyos ng isang espiritong eroplano na tinatawag na Paraiso. Dito, ang mga unang dumating na umakyat mula sa mas mataas na kailaliman ng Impiyerno — yaong mga nagtrabaho hanggang sa mga yugto ng pagpapabuti ng sarili habang nasa Impiyerno — ay makakahanap ng pansamantalang tahanan.

Maaari nating malaman ang Paraiso mula sa kwento sa Bibliya tungkol sa paglikha, ngunit maaaring hindi natin napagtanto na ito ay isang espirituwal na eroplano at hindi isang pang-lupa. Para sa oras na iyon, ang Daigdig ay hindi pa nabubuo.

Nakatira sa Paraiso

Ang unang espirituwal na nilalang — muli, ang mga tao ay wala pang bagay — upang gumana hanggang sa Paraiso ay ang tinawag na Adan sa Bibliya. Dati pa ang pagkahulog, Si Adan ay naging isang mataas na ranggo na prinsipe sa Langit, nakaupo sa ibaba lamang ng antas ng mga arkanghel, tulad ng pagpunta sa mga order. Si Adan ay hindi pa inaya ni Lucifer upang talikuran si Cristo bilang Hari at suportahan si Lucifer sa kanyang pagsisikap na kunin ang trono. Sa katunayan, hindi ito maririnig ni Adan.

Inatasan ni Adan ang lahat ng mga espiritu sa kanyang paglilingkod upang matiyak na hindi na pinadilim ni Lucifer ang kanyang pinto. Dito malinaw at matatag si Adan. Pinigilan niya ang pinto kay Lucifer at binalaan ang lahat sa ilalim ng kanyang direksyon na gawin din ito. Ngunit si Lucifer ay isang charmer, at isang paulit-ulit na iyon. Gamit ang masaganang tuso na paraan, nagpunta si Lucifer sa isang bilog na paraan upang maabot ang kanyang layunin.

Sa paglipas ng panahon, nagawa ni Lucifer na manalo sa isang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tagasuporta, na marami sa kanila ay mga sakup ni Adan. Ang ilan sa mga mas mataas na ranggo na espiritu na ito ay nagtungo sa kanilang prinsipe, si Adan, at kalaunan ay kinumbinsi siyang muling isaalang-alang. At ang pagkakabago na ito — ang pag-aalinlangan na ito — ay magiging pagkahulog ni Adan. Sapagkat kahit na ang kanyang katapatan ay matatag sa una, ang katapatan ni Adan sa kanyang Hari ay kalaunan ay binago ng nararamdaman ng iba.

Si Lucifer ay isang charmer, at isang paulit-ulit na iyon.

Nang nangyari ang Pagbagsak, ito ay mabilis at hindi maibabalik. At lahat ng hindi matatag sa kanilang suporta kay Cristo bilang kanilang hari ay tinangay sa kadiliman. At ganoon din na si Adan, pati na rin ang kanyang kambal kaluluwa, si Eba — na nasa parehong ambivalent na bangka tulad ni Adan - ay nahulog sa Impiyerno.

Dahil si Adan ay isa sa mga espiritung nilalang na nahulog ng kaunti, siya ang una na nagawang gumana pabalik sa mga layer ng kadiliman patungo sa bagong nilikha na limbo sphere ng Paraiso. Makalipas ang ilang sandali, sumama sa kanya si Eba doon.

Bago pa sila dumating, sinabi ng tapat na mga lingkod ng Diyos kay Adan, “Ang Diyos, sa kanyang labis na pagkahabag, ay lumikha ng isang Landas sa Kalayaan para sa iyo. Ngunit kakailanganin mong muling sumunod sa Batas ng Pagkasunod. Sa madaling salita, dapat mong ipakita na kaya mong sumunod. Kung magagamit mo nang may katalinuhan ang opurtunidad na ito, lahat ng mga sumusunod sa iyo ay makakapagpalaya ng kanilang mga sarili mula sa kadiliman at iwanan ang mas mataas na kailaliman ng Impiyerno. "

At sa gayon ay nangyari na na sina Adan at Eba ay nanirahan nang mahabang panahon sa Paraiso, kasama ang lahat ng iba pang mga espiritung nilalang na gaanong pinapasan din ang kanilang sarili. Ngunit hindi ito ang kanilang huling patutunguhan. Ang pamumuhay sa Paraiso ay isang pagsubok lamang.

Ang Paraiso ay Isang Madaling Pagsubok

Ang Paraiso ay isang hindi kapani-paniwalang magandang espiritwal na mundo na puno ng mga kamangha-manghang hardin at kamangha-manghang mga bulaklak. Mayroon ding mga bahay ng bawat laki at istilong maiisip. Ngunit may isang napakahalagang bagay na dapat tandaan: Ang Paraiso ay tiyak na tinukoy ng mga hangganan, at ang mga hangganan na ito ay malinaw na minarkahan. Ang bawat bagong naninirahan ay maingat na inatasan na manirahan at magtrabaho sa loob ng mga hangganan na ito.

Habang ang Paradise ay isang tinatanggap na dakilang lugar, kulang ito sa ethereal na kalidad ng orihinal na tahanan ng naninirahan sa Langit. Ngunit ang mas malaking problema ay hindi na taglay ng mananakop ang kanilang dating pagkamalikhain. Dahil sa kanilang pagsuway at kasunod na Pagkahulog mula sa Langit, ang kanilang panloob na pagkakaisa ay nagambala. Hindi na sila kaisa ng Diyos sa loob.

Ang isang kadiliman ay kumalat sa buong kanilang kaluluwa at mga espiritwal na katawang, natakip ang banal na spark na kung saan dinala ng Diyos ang bawat isa sa kanila sa buhay na walang hanggan. Ang kanilang pagkahulog ay nagtaglay ng anino sa kanilang sariling panloob na banal na ilaw, at hindi nila masisisi ang sinuman kundi ang kanilang sarili para rito.

Para sa kadahilanang ito na ang mga nilalang na naninirahan sa Paraiso ay nawala ang kanilang pakiramdam ng kanilang banal na kamalayan. Hindi nila talaga natitiyak kung saan sila nanggaling at hindi nila maintindihan kung ano ang nagawa nilang mali. Ang alam lang nila ay napalayo sila mula sa kanilang orihinal na tahanan. Na ang isang hari ay dumating at binigyan sila ng kakila-kilabot na balita: Hindi na sila maaaring manatili sa kanyang kaharian. Bagaman ang lahat ay nawala mula sa kanilang memorya, ang mga salita ng Hari, habang pinipilit silang umalis, ay umalingawngaw pa rin sa loob nila. Tungkol naman kina Adan at Eba, nakalimutan pa nila na sila ay dating kabilang sa isang pamilyang may prinsipal sa mundo ng Diyos.

Dahil sa kanilang pagsuway at kasunod na Pagkahulog mula sa langit, ang kanilang panloob na pagkakaisa ay nagambala.

Bumalik sa kanilang orihinal na tahanan, malinaw na nakikita ng lahat ang mga espiritung nilalang na gumagabay at tumutulong sa kanila. Ngunit ngayon, sa Paraiso, na ang kanilang buong kalikasan ay mapurol at malabo, ang mga ganoong katulong ay hindi na nakikita ng mga nahulog na espiritu. Gayunpaman, ang patnubay na espiritwal ay palaging malapit.

Ang mga residente ng Paraiso, pagkatapos, ay nawala ang kanilang ethereal na kalidad at naging mas magaspang. Nawala ang kanilang kadalisayan at pagkamalikhain. Ngunit hindi lahat ay nawala. Maaari pa rin nilang pagnilayan ang kanilang sitwasyon at ang kanilang tungkulin sa paglikha nito, at hindi nila kailanman nawala ang kanilang malayang pagpapasya. Palagi nilang pinananatili ang kapangyarihan upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon.

Ang pagiging unang dumating, si Adan ay pinuno ng Paraiso, kaya't kanyang trabaho ang mapanatili ang kaayusan. Mayroong mga batas — malinaw kung ano ang pinapayagan at kung ano ang hindi — at inaasahan na sundin sila ng lahat. At kahit na hinubaran si Adan ng dating ningning, pinanatili niya ang ilang mga kakayahan sa psychic. Kaya't ang mga espiritu ng langit ay pinasisigla siya tungkol sa kung paano maging isang mahusay na pinuno.

Ang pangunahing batas na inatasan sa lahat na sundin ay huwag tumawid sa hangganan na itinakda ng Diyos, gaano man kaakit ang hitsura ng malayong teritoryo. "Maaari mong tingnan ang lahat ng gusto mo, ngunit huwag pumunta doon. Maging kuntento sa luwalhati na mayroon ka. Maghanap ng kagalakan sa kamangha-manghang gawaing mayroon kang pribilehiyong gawin. Makahanap ng kasiyahan sa iyong kasalukuyang buhay. "

Walang nagkulang para sa anuman. Ang espirituwal na pagkain ay masagana at ito ay Paraiso, alang-alang sa langit. Gaano kahirap ito mabuhay sa kaligayahan at kasiyahan, kahit na may hangganan sa kalakhan na nasa kamay?

Lumalaki ang Kontento. Kahit sa Paraiso.

Siyempre sa una, lahat na dumarating sa Paraiso ay labis na nasasabik. Lahat ng mga espiritung nilalang, ngayon ay guminhawa mula sa walang hanggang kadiliman, ay masaya na gumawa ng anumang pangako na nais ng Diyos. Ngunit pagkatapos, sa paglipas ng panahon, napapaligiran ng tanging kagandahan at kasaganaan, marami ang nawalan ng respeto dito. Sinimulan nilang kunin ang lahat para sa ipinagkaloob.

Tandaan, ang malawak na karamihan ng mga espiritu na ito ay mayroon pa ring malayang pagpipilian, at marami ang nangangati na gamitin ito. Ang bawat isa sa kanila, pagkatapos ng lahat, ay kanilang sariling panginoon, at ang kanilang dalawang nakatataas lamang ay sina Adan at Eba. Oo naman, mayroon silang maraming kalayaan, ngunit walang nagbibigay sa kanila ng palaging mga paalala tungkol sa kung ano ang maaari o hindi nila magawa. At sa gayon sila ay naging mayabang at sobrang tiwala.

Dahil sa kanilang kumpletong kalayaan at kawalan ng pagsubaybay, sinimulan nilang isiping makakalimutan sila. Ngunit iyon mismo ang pagsubok na kanilang naipasa! Sapagkat kung ang isang anghel ng Diyos ay magpalipas ng walang hanggan sa kanila at sinasabi, "Alam mong mawawala sa iyo ang Langit kung hindi mo ito gagawin, o kung hindi mo nagawa iyon; alam mong kailangan mong sumunod… ”hindi ito magiging isang pagsubok. At tiyak na hindi nila makakalimutan na may ilang mga bagay na hindi sila pinapayagan na gawin. Ngunit walang nagtaas ng isang daliri upang patnubayan sila ng tama. Iyon ay Russia at ilang bansa sa Asya. trabaho At walang sinuman ang nagsabi sa kanila na lahat ito ay isang malaking pagsubok.

Ang mga espiritu ay nagkaroon pa rin ng kanilang libreng kalooban, at marami ang nangangati na gamitin ito.

Hindi masusukat na tagal ng panahon ang lumipas. At dahil ang lumalaking populasyon ng Paraiso ay nawala ang makintab na ningning, ang mga saloobin ng hindi kasiyahan ay lumitaw. Nagkaroon ng panibugho at kasakiman, alitan at kawalang kasiyahan. Di nagtagal ang ilang mga nilalang ay nais na paalisin ang iba, dahil hindi sila nakakasama. Isa-isa, nilabag ang mga batas, at hindi matiyak ni Adan na magkakasundo.

At ano ang ginawa ng Diyos sa puntong iyon? Wala. Sinabihan ang lahat kung ano ang pinapayagan at kung ano ang hindi. Na hindi nagbago. Sina Adan at Eba ay paminsan-minsan na pumapasok upang ipaalam sa mga nagkakasala kung kailan sila lumalabas sa linya, ngunit kahit na nawala ang kanilang interes at kalaunan ay tumigil sa pagsubok na makialam. Samantala, ang Diyos ay nagbibigay pansin at naghihintay upang makita kung ang dalawang pinuno, sina Adan at Eba, ay lalabag sa kanyang mga batas at utos.

Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang malupit na mga lehiyon mula sa ranggo ni Lucifer ay malayo sa idle. Sapagkat ang damdamin ng poot, inggit, kasakiman at kagalakan na dumidikit sa buong Paraiso ay naghanda ng lupa para makapasok din ang mga madilim na pwersa. Sapagkat kahit na si Lucifer ay nahulog sa pinakamababang kalaliman ng Impiyerno, maaari niyang hanapin ang sinumang naging palayasin sa Langit kasama siya. At sa gayon nagsimula ang ikalawang Pagkahulog.

Ang Pangalawang Pagbagsak

Nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, sinimulang ipadala ni Lucifer ang kanyang mga malaswang ahente upang akitin ang mga naninirahan sa Paraiso sa mapanganib na teritoryo. Hindi nila nakita ang mga madidilim na espiritu na ito na mas mahusay kaysa sa nakikita nila ang banal na mga anghel ng ilaw, na patuloy na hinihimok sila na gamitin ang kanilang kalooban sa direksyon ng kabutihan. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanilang pangunahing pakiramdam ng hindi kasiyahan, tinukso sila ni Lucifer na sundin ang kanilang pagtutol at paghimagsik. Upang maging patas, sa kanilang pagkakaalam ng kanilang nakaraan na napatay, madali para sa kanila na lumayo mula sa katotohanan kung sino talaga sila.

Muli, kung ito ay kung hindi man, hindi ito magiging isang tunay na pagsubok. Kung malinaw na naalala ng lahat ng mga nahulog na espiritu na ang muling makuha ang lahat na nawala sa kanila ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsunod sa Diyos, ginawa nila ang lahat na pagsisikap upang maiwasan ang mahulog muli sa pagsuway. At iyon ang dahilan kung bakit pinananatiling ignorante sila sa kanilang pinagmulan. Kailangang ipakita nila na magagamit nila ang kanilang kaloob na libreng kaloob sa tamang paraan. Na handa silang sumunod, anuman ang mangyari.

Ngunit sa halip, nakalimutan nila.

Sa wakas, muling nahulog din sina Adan at Eba. Ang kanilang mga paksa ay nag-aaway at sila ay natukso ng posibilidad na bigyan ang lahat ng kaunti pang puwang. Naisip nila na ito ay maaaring magdala ng kapayapaan. "Bakit ang ilan sa atin ay hindi na lamang lumipat doon?" Sabi ni Eve. Hindi nila naalala na partikular na ipinagbabawal sa kanila ang pagtawid sa linyang iyon.

Kung ito ay kung hindi man, hindi ito magiging isang tunay na pagsubok.

Si Eba ang unang pumunta sa ibang mundo, roon, na mukhang napakasaya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Adan at ipakita sa kanya kung ano ang natuklasan niya. “Tingnan mo, Adam! Napakaganda! " Sa sandaling siya ay sumali sa kanya, siya rin ay nakagawa ng kasalanan. At sa kanilang paglalakad papasok sa magkakadugtong na teritoryo, hinahangaan ang bagong larangan na ito, bigla silang nakaramdam ng pagkalumbay ng budhi. Sa sandaling iyon, naalala nila na ipinagbabawal ng Diyos na tumawid sila sa hangganan. Ngayon ay pareho nilang nilabag ang kanyang utos, na isiniwalat ang kanilang kawalan ng kakayahan na sumunod.

Bumalik sila sa bahay sa Paraiso na parang hindi mapalagay. Susunod na bagay na kanilang nalalaman, ang tinig ng Diyos ay tumatawag sa kanila. Nabigo sila. Ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng isang pagsubok upang makita kung marapat sila sa isang medyo maikling pagbalik sa Diyos. Sa huli, nanaig si Lucifer at ang kanyang maling kapangyarihan, matagumpay na tinukso ang mga nagbabalik na espiritu na sumuway muli sa Diyos. Hindi lamang sina Adan at Eba ang humihip dito, tulad ng iminungkahi ng kuwento sa Bibliya, ngunit ang lahat ng mga espiritu na nakatira kasama nila sa Paraiso.

Inilabas Mula sa Paraiso

Ang Diyos ay hindi isang katulad na katulad mo at sa akin, ngunit higit na katulad ng puwersang nagbibigay-buhay at sumusuporta sa buong buhay. Gayunpaman, tulad natin, ang Diyos ay may malayang pagpapasya. Ito ang tumutukoy na katangian na tiniyak na maaari tayong bawat isa ay makabalik sa Langit isang araw at muling makasama ang Diyos. Walang aspeto ng Pagkahulog na kailanman, o kailanman, aalisin ang ating malayang pagpapasya. Sa pagkakataong ito, gamit ang kanyang sariling malayang pagpapasya, muling kumilos ang Diyos. Ang lahat ng mga espiritu pagkatapos ay inalis sa Paraiso at ipinadala pabalik sa mas mababang mga eroplano ng kadiliman.

Kaya't wala nang mga namumulaklak na bulaklak at wala sa masarap na prutas. Ninanakawan natin ang ating sarili ng mabilis na pagbabalik sa Langit. Ang aming pagpipilian lamang ay maghintay para sa Diyos na lumikha ng isa pang pagkakataon para sa amin upang gumana pabalik sa bahay. Sa oras na ito, ang paglalakbay ay magiging mas mahaba, at magkakaroon ng pagdurusa sa daan. Sinabi kay Adan, "Sa susunod, mananalo ka sa tinapay sa iyong sariling pawis," at sinabi kay Eba, "Magdadala ka ng mga anak na may matinding sakit."

Inagawan natin ang ating sarili ng mabilis na pagbabalik sa langit.

Sa pamamagitan nito, muling nawala ang mga alaala ng makalangit na karangyaan. Daig ng dilim ang lahat ng nahulog. Ang bawat isa ay umiiral sa pagkabalisa.

Mayroong iba't ibang mga antas ng kadiliman, at ang bawat espiritwal na nilalang ay nakadirekta sa antas kung saan sila kabilang, ayon sa kanilang antas ng pagkakasala. Napalubog sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, lahat ay kailangang maghintay, habang sinisisi ang bawat isa sa sanhi ng kanilang sariling pagdurusa.

Ngunit dahil ang Diyos ay Diyos ng awa at kahabagan, nagpadala siya ng mga espiritu ng aliw na nagdala ng mga mensahe ng pag-asa: Ang Diyos ay naghahanda ng isa pang paraan upang lahat ay masubukan muli. Ngunit ito ay magiging isang mahabang oras bago nilikha bagong spheres. Maraming kumapit sa pangarap ng pagtubos, samantalang ang iba ay naging mapait at tumalikod, pinupuno ang kanilang sarili ng pagkamuhi.

–Jill Loree

Ang Tatlong-Bahaging Serye na ito ay inangkop mula sa Nagsasalita ang Gabay, Q & Tulad ng Patnubay sa Pathwork: Mga Kundisyon sa Daigdig; Lecture ng Gabay sa Pathwork # 120: Ang Indibidwal at Sangkatauhan, at Jesus: Mga Bagong Pananaw sa Kanyang Buhay at Misyon, "Mga Kabanata: Ang Paglikha ng Paraiso, Ang Mahusay na Pagsubok, Ang Pangalawang Pagbagsak, Ang Pagpapatalsik mula sa Paraiso, Ang Paglikha ng Daigdig, at Ang Paglikha ng Tao," ni Walther Hinz.

Basahin ang Unang Bahagi | Ikalawang bahagi | Bahagi Tatlong

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw
Mga insight na espirituwal na turo mula sa Pathwork Guide
Dalawa Mga Koleksyon na Naka-pack na LakasPagkatapos ng Ego & Binulag ng Takot
Paano lakaran ang espirituwal na landas na ito
Handa? Tara na!
magbahagi