Piliin ang Liwanag

Sa core ng bawat nilikha na nilalang, lahat tayo ay pareho: Magaan kami. Ang ilaw na ito ay nagtataglay ng isang prisma ng mga kamangha-manghang mga katangian, kabilang ang katotohanan, kalmado at pagkakaisa, kagandahan, karunungan at pag-ibig. Sa antas na ito ng aming mga nilalang, ang mga katangiang ito ay malapit na magkaugnay.

Kaya't kung saan may katotohanan ay magkakaroon ng katahimikan; kung saan may pagkakasundo ay magkakaroon ng kagandahan, kung saan may karunungan, magkakaroon din ng pag-ibig. Ibagsak ang huling pangungusap sa anumang pagkakasunud-sunod at ang mga equation ay palaging magiging balanse. Sa antas ng ating pagkatao, lahat ay iisa na.

Ang tanda ng palatandaan ng pagkakita ng mga banal na katangiang ito sa pagkilos? Koneksyon

Sa kaibahan, sa ibabaw ng bawat tao ay may iba't ibang mga layer ng kadiliman. Lahat ng aming maling konklusyon, mapanirang pagkahilig at pagkakamali - kasama na ang tatlong pangunahing pagkakamali ng takot, pagmamalaki at pag-ibig sa sarili — manirahan dito, na tinatanggal ang kakayahang kumonekta.

Ang lagda ng palatandaan pagkatapos ng mga negatibong katangian? Paghihiwalay.

Palagi nating masusuri upang makita kung nag-iisip tayo, nagsasalita o kumikilos mula sa aming ilaw o ating kadiliman sa pamamagitan ng pagtatanong sa simpleng tanong na ito: Naghahatid ba ako ng koneksyon o paghihiwalay?

Kapag nakahanay kami sa anumang bagay maliban sa aming panloob na ilaw, lumilikha kami ng hindi pagkakasundo sa mundo. Ngunit higit pa rito, lumilikha kami ng hindi pagkakasundo sa loob. Para kapag naghahatid kami ng paghihiwalay, wala na tayo sa isa sa ating sarili.

Sa mga panahong mahirap, mahalagang alalahanin na ang lahat ng iniisip, sinasabi at ginagawa ay may epekto — sa atin at sa mga nasa paligid natin. Ito ang sandali upang mabagal at piliin ang ilaw.

—Jill Loree

magbahagi