Paglalaro ng Mahabang Laro: Ito ay Mahirap at Magagawa

Sa unang pagkakataon na kumuha ako ng lecture sa Pathwork, alam kong may nakita akong espesyal. Ang taon ay 1997, at noon, ang materyal na ito ay umiikot na sa loob ng ilang dekada*. Ang hindi ko namalayan noon ay ang Pathwork Guide ay naglalaro ng mahabang laro. At sa oras na iyon, hindi ko pa naiintindihan na ako rin, ay maglalaro ngayon ng mahabang laro.

Mayroong espirituwal na katotohanan sa likod ng kasabihang Biblikal, "Ang lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos."

Malalim pero Siksik ang mga Pathwork Lectures

Sa simula, nalaman kong mahirap lampasan ang mga lecture ng Pathwork. Mahaba ang mga pangungusap. Mahaba ang mga talata. Mahaba ang lectures. Mahaba ang listahan ng mga lecture. Kahit na pagkatapos kong gumulong, ang mga taon na kinuha upang makagawa ng kapansin-pansing pag-unlad ay mahaba.

Ngunit ang mga konsepto ay malalim. Sapat na malalim upang makagawa ng isang tunay na pagkakaiba. At ang karunungan ay malalim. Sapat na malalim upang baguhin ang aking buong pananaw tungkol sa buhay.

Ito ay likas sa atin, gayunpaman, bilang mga tao, na gusto ang mabilis na pag-aayos. Gusto namin ng agarang kasiyahan at agarang resulta. Para sa ito ay kung paano gumulong ang Lower Self. Gayunpaman, gaya ng itinuturo ng Pathwork Guide, ang Lower Self ang bahaging nais ng Diyos na pagsikapan natin—upang gumaling at magbago. At ang Diyos, lumalabas, ay talagang naglalaro ng mahabang laro.

Ang Pinakamahusay na Laro sa Bayan

Ang mundo ay isang hintuan sa ating paglalakbay upang makauwi sa Diyos. Ito ay isang half-way point, kung gugustuhin mo, na binubuo ng mga kaluluwa na hindi lahat na masama at hindi pa lahat na mabuti. Dahil dapat mayroon na tayong kahit konting koneksyon sa ating Higher Self para kumita ng ticket papuntang Earth-town, ngunit mayroon din tayong Lower Self na nangangailangan ng ilang paglilinis.

Para sa akin, simula noong 1997, gumugugol ako ng maraming oras, pagsisikap at pera sa pakikilahok sa iba't ibang grupo ng Pathwork, workshop, retreat at healing session para alisin ang kadilimang nagtatago sa aking Lower Self. Nagbasa ako ng lektura pagkatapos ng lektura pagkatapos ng lektura, at malalim ang aking pag-iisip. Natuklasan ko ang mga bagay na hindi ko akalain na nandoon. At pagkatapos ay natagpuan ko ang aking daan palabas sa aking kadiliman. Ito ay mahirap na trabaho, ngunit hindi ko pinagsisisihan ang isang minuto nito. Gagawin kong muli ang lahat sa isang tibok ng puso.

Bakit? Dahil maaari na akong tumingin sa likod at makita ang halaga ng paglalaro ng mahabang laro. Naiintindihan ko na wala talagang ibang dahilan para laruin ito larong tinatawag nating buhay. Nasa loob tayo nito upang makuha ang ating kalayaan mula sa lahat ng paghihirap na nilikha natin para sa ating sarili.

Paglulunsad ng Aking Sarili sa Laro

Fast forward ng ilang dekada at katapusan na ng 2013. Ilang taon na akong Pathwork Helper, kaya nagturo ako sa Sevenoaks Retreat Center, nanguna sa isang Pathwork group at nagsagawa ng mga indibidwal na Pathwork session. Ang aking bunsong anak na lalaki ay nagtatapos sa high school sa susunod na Spring, at matagal na akong handa na umalis sa aking trabaho sa korporasyon.

Pinakamaganda sa lahat, sa nakalipas na ilang taon, alam ko na ako ang na-tap para maging susunod na taong mag-channel ng Pathwork Guide. Alam ko rin noong panahong iyon na may disadvantage ako sa pag-alam kung ano ang hitsura nito para kay Eva, at na maaaring iba ang hitsura nito para sa akin. Kaso, ilang buwan lang akong nag-aayos sa lahat ng Pathwork Q&As. At sa buong panahon, ang Patnubay ay naroon mismo sa akin, bumubulong sa aking panloob na tainga.

Akala ko ay sisimulan na namin ng Gabay ang aming trabaho nang magkasama. At naging kami. At ginawa namin. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang maaaring hitsura ng paglalaro ng mahabang laro.

Maaaring Maging Mas Mahusay ang Mga Back-Up na Plano

Narito ang isang bagay na natutunan ko habang nasa daan. May mga plano ang Spirit World. May back-up plan din sila. At mayroon silang mga back-up na plano para sa kanilang mga back-up na plano. Walang katapusan ang kanilang mga back-up na plano. Ngunit narito ang isa pang bagay na kaakit-akit. Ang malalim na back-up na mga plano ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa mababang-hanging bunga ng unang plano.

Ang espirituwal na pagtuturo dito ay ito. Kapag nananatili tayo roon, lalo na kapag ang mga plano ay patagilid—at maaaring masira pa—doon talaga nagiging kawili-wili ang laro. Iyan ay kapag nakikita natin ang kamay ng Diyos na nagwawalis at gumagawa ng mga bagay na nakakapagpahinga sa atin. Sapagkat mayroong espirituwal na katotohanan sa likod ng kasabihang Biblikal na "lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos."

Kapag sinisikap nating alisin ang mga hadlang at kadiliman ng ating Lower Self, ganap tayong naaayon sa kung bakit tayo inanyayahan ng Diyos na pumunta dito sa Mundo. Sa madaling salita, nagsisikap tayong pagalingin ang ating sarili at ito ang nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, sa kabutihan, sa kung ano ang tama.

At kapag ginagawa namin na, walang hadlang sa ating paraan na hindi tayo tutulungan ng Diyos na makagalaw. Walang bundok sa harap natin na hindi tayo tutulungan ng Diyos na umakyat. Walang katapusan ang gagawin ng Diyos para tulungan tayong matamo ang ating kalayaan. Para sa Diyos ay naglalaro ng mahabang laro. At kapag tayo ay nasa pangkat ng Diyos, ang Diyos ay nakikipaglaban doon sa tabi natin.

Pakikipaglaban sa Mabuting Paglaban

Ang pakikipaglaban ay isang katotohanan ng buhay, kahit na ang pinakahuli nating ipinaglalaban ay kapayapaan. Dahil sa lugar ng pag-iral na ito, ang mga tao ay nagpapakita ng lahat ng uri ng pagkasira sa kanilang Lower Self. Kaya kung gusto nating manalo ang liwanag, kakailanganin nating ipaglaban ito. Dapat nating labanan ang Lower Self, sa anumang anyo na ito ay nagpapakita.

Ang lansihin ay ang pag-iisip kung ano ang nararapat na ipaglaban. Ano nga ba ang tunay na makakabuti sa atin at ano ang pagrerebelde at paglaban para sa pagpapalaganap ng kadiliman? Ano ang ating mga motibo? Paano sila magkahalong motibo? At ano ang pinakamahusay na paraan upang labanan? Ano ang magpapasulong sa layunin ng Diyos na kapayapaan at pagkakaisa, at ano ang magpapahintulot sa puwersa ng kadiliman na manaig?

Ang mga sagot ay hindi magiging madali. Ang mga solusyon ay hindi magiging simple. Ngunit kung tayo ay nakikipaglaban para sa layunin ng liwanag, at tayo ay tunay na gumagawa ng ating sariling gawain upang alisin ang ating mga balakid sa Lower Self, kung gayon tayo ay gagabayan sa paglakad sa malayo. Magkakaroon tayo ng insight tungkol sa kung paano labanan ang magandang laban. Magtutulungan kami para sa mga bagay na mahalaga, at pabayaan ang mga hindi nagsisimula.

Paglipat sa Aking Gawain

Nang maglinis ako at ayusin ang Q & As ng Pathwork noong 2013, sinusundan ko ang daloy ng patnubay at enerhiya na umaatungal sa akin na parang hose ng apoy. Nang malapit nang matapos ang gawain, nakipag-usap ako sa presidente ng Pathwork Foundation, nasasabik tungkol sa pag-asam na ilagay ang mga ito sa mga libro at gawin itong available sa mundo. Lahat ng sinabi, ang materyal na inilatag sa walong 200-pahinang aklat, at handa akong malaman kung paano mag-self-publish. Nasusunog ako. Hindi lamang sa katalinuhan na nilalaman ng Mga Q&A na ito, ngunit sa pag-asang gawing madaling ma-access ang mga hiyas na ito.

Kaya medyo nadismaya ako nang tumanggi ang presidente ng Pathwork Foundation sa aking ideya. Tumanggi lang siyang suportahan ako o ang aking mga pagsisikap. Iminungkahi ko na hatiin namin ang mga kita mula sa mga aklat na ito, bibigyan ako ng ilang pinansiyal na suporta para sa pag-alis sa aking corporate na trabaho, at bigyan ang Foundation ng isang kailangang-kailangan na financial shot sa braso. Ngunit ang sagot ay hindi. Ang proyekto ay patay sa tubig.

Gayunpaman, sa susunod na buwan naramdaman kong nakakuha ako ng berdeng ilaw na umalis sa aking corporate na trabaho. At kaya tumalon ako. Ibinahagi ko nang mahaba ang tungkol sa mga nangyari sa mga darating na buwan at taon sa aking memoir, Panlakad. Kasama dito ang paggawa ng website para gawing available ang Q&A sa sinuman sa mundo, (ngayon sa 108 na wika), at paglalagay ng paborito kong Q&A sa isang libro na tinatawag na Mga Keyword: Mga Sagot sa Mga Pangunahing Tanong na Hiniling ng Patnubay sa Pathwork (magagamit nang libre online).

Kasama dito ang pagsusulat ng higit sa isang dosenang mga libro at paggawa ng higit sa 100 mga podcast upang gawing mas madaling ma-access ang mga turo ng Pathwork Guide. At kasama dito ang paglikha ng isang mataas na antas na pangkalahatang-ideya at dose-dosenang mga post na nagtatangkang tulungan ang isang tao na hawakan ang mga turong ito. Dahil noong nagsimula ako—nabanggit ko na ba?—hindi naging madali ang pag-access sa mga turo ng Pathwork.

Ngayon, sa pagbabalik-tanaw, lubos akong nagpapasalamat sa paraan ng pagharang ng Pathwork Foundation sa aking mga pagsisikap. Dahil ito ang nagtulak sa akin na tuparin ang aking tunay na gawain sa pamamagitan ng muling pagsulat ng higit sa 150 mga lektura gamit ang sarili kong mas madaling maunawaan na mga salita. Ito rin ang nagtulak sa akin na patuloy na lumikha ng higit pang mga buod at pangkalahatang-ideya. Dahil walang ibang gumagawa nito, at naramdaman kong kailangan itong gawin. Gustung-gusto kong magkaroon ng mga view ng bird's eye na ito noong sinimulan ko ang aking paglalakbay sa mga turong ito.

Mga kaibigan, walang mas mahusay na paraan upang malalim na kumonekta sa lahat ng materyal na ito kaysa sa paraang ginawa ko. Ngunit tumagal ito ng mahigit walong taon ng dedikadong full-time na trabaho. Gayunpaman, sa huli, ako ngayon ay lubos at lubos na pamilyar sa Patnubay sa Pathwork at sa mga turong ito. At utang ko ito sa katotohanang hindi gumana ang una kong plano. Ang Diyos, nakikita mo, ay may kamangha-manghang back-up na plano. At ito ay mas mahusay kaysa sa unang plano.  

Ang Tunay na Plano para sa Pathwork Teachings

Sa isang punto, sinabi ng Gabay na hindi magiging malaki ang Pathwork. Hanggang sa ginawa ko ang libro Matapos ang Ego: Mga Pananaw mula sa Patnubay sa Pathwork sa Paano Gumising na naintindihan ko kung bakit. Ang orihinal na mga turo ay idinisenyo upang maabot ang limitadong bilang ng mga tao. Ang mga taong ito ay gagabayan sa paggawa ng kanilang sariling personal na gawaing pagpapagaling, na mag-angkla ng sapat na liwanag sa planeta na ang buong mundo ay maaaring lumipat sa darating na panahon.

para na ay kung ano ang dumarating ngayon. Oras na para magsimula ang bagong panahon. At ito ay ang sandaling ang mga turo ng Pathwork ay palaging nilayon. Ito ang palaging plano. At ang aking trabaho sa mga turong ito na nagsimula noong 2013 ay ang pag-unpack ng mga ito para ma-access ng mga tao ang mga ito. Dahil ang mga ito ay isang mapa na magagamit natin para sa pag-navigate sa susunod na bahagi ng ating kolektibong paglalakbay. Ang mga lecture ng Pathwork ay naglalaro ng mahabang laro.

Tumahak sa Higit na Direktang Landas

Mga tao, hindi ito isang madaling landas na lakaran. Ngunit bago ko mahanap ang mga turo ng Pathwork, sinubukan kong mamuhay sa ibang paraan. Ang aking paraan. At masasabi ko sa iyo para sigurado, ang ibang paraan ay kasing hirap. Higit sa lahat, hindi ito nagdala sa akin sa liwanag. Hindi ito tumulong sa paghilom ng malalalim kong sugat. At hindi ito nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa halip, ito ay humantong sa akin nang higit pa at higit pa sa mga gusot ng sarili kong Lower Self.

Inaanyayahan kita na isaalang-alang ang pagpunta sa ibang paraan. Dahil narito ang isang lihim na mahalagang malaman: Lahat tayo ay patungo sa iisang direksyon. Lahat kami ay nagsisikap na makauwi. At walang madaling paraan upang maabot ang tuktok ng bundok. Ang mga turong ito mula sa Pathwork Guide ay magdadala sa iyo diretso sa pinakamatarik na bahagi. Ngunit ginagawa nitong pinakadirektang paraan ang mga turong ito para makarating sa kung saan mo gustong pumunta.  

Kung ikaw ay tulad ko at gusto mong huminto sa pag-ikot, ito ang paraan. Kung binabasa mo ang mga salitang ito, mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang maglaro ng mahabang laro.

Sabay tayong pumunta dito. Umuwi na tayo.

–Jill Loree

*Ang mga pathwork lecture ay ibinibigay buwan-buwan mula Marso ng 1957 hanggang Enero ng 1979 ni Eva Pierrakos. Sa loob ng 22 taon na iyon, isang lecture lang ang hindi nasagot ni Eva at iyon ang araw na namatay ang kanyang pusa na si Psyche.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw
Magsimula dito Libreng e-book
magbahagi