Lahat tayo ay nagsusuot ng mga hiyas sa puso. Ang ilan sa mga ito ay pulido at ang iba sa kanila ay hindi pa.

Lahat tayo ay nagsusuot ng mga hiyas sa puso. Ang ilan sa mga ito ay pulido at ang iba sa kanila ay hindi pa.

Ang mga turo mula sa Pathwork Guide ay ipinadala ni Eva Pierrakos sa loob ng 22 taon. Pagkatapos niyang mamatay noong 1979, ang mga nagmamahal sa kanya ay lumikha ng isang koleksyon ng mga alaala na tinatawag na Para kay Eva. Ibinahagi ni Judith Saly, isa sa mga taong nag-edit ng orihinal na mga lecture sa Pathwork, na naramdaman niya ang presensya ni Eva nang husto sa mga araw pagkatapos ng kanyang kamatayan.

Kaya't nagkaroon siya ng "pag-uusap" kay Eva, tinanong si Eva kung nasaan siya. Sumagot si Eva na siya ay nasa Paraiso. Tinanong ni Judith kung ano ang hitsura doon, at sinabi ni Eva na ito ay kahanga-hanga. Walang sinuman ang nagkaroon ng anumang paglilipat!

Ang paglilipat ay kung ano ang nangyayari kapag nagtataglay tayo ng ilang mga damdaming hindi natin namamalayan sa isa o pareho nating mga magulang. Pagkatapos ay pinupunta namin ang buhay na nagdidirekta ng parehong hindi malutas, magkasalungat at madalas na magkasalungat na damdamin sa ibang tao. Ang aming hinihingi ay ayusin nila ang kanilang mga problema kaya't hindi namin ito mararamdaman.

Tila sinasabi ni Eva na lahat ng naroon ay may suot na "mga hiyas sa kanilang puso," o isang bagay na katulad nito. Ang ilan sa mga hiyas na ito ay pinakintab na at ang iba ay hindi pa. Ngunit walang nagtatago ng mga hindi pinakintab. Hayagan nilang sinuot ang mga ito, hawak ang mga ito nang may tamang uri ng pagmamalaki.

Ang lahat ay umikot habang hinahangaan ang mga hiyas ng isa't isa, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Kaya ito ang kailangan mo pang pulihin." Pero naging OK naman ang lahat. Ang mga hindi pinakintab na bato ay yaong kailangan pang gawan ng isang tao.

Sa Paraiso, nakita ng lahat ang iba kung sino talaga sila, na walang ibang namamagitan sa kanila. Nagkaroon ng labis na pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay nagbigay ng kalinawan upang makita ng lahat ang tunay na posibilidad ng espirituwal na nilalang sa kanilang harapan.

Tila iyan ang ipinagagawa sa amin ni Eva: Ang makita ang isa't isa kung ano talaga kami. At hayaan ang lahat na maging sino sila.

- Jill Loree

Lahat ng sanaysay sa Kumuha ng Mas Magandang Bangka ay magagamit bilang mga podcast.