Mga Pangunahing Konsepto

Gamit ang isang Pangunahing Mga Konsepto taunang subscription, maaari mong basahin ang lahat ng 19 na mga aral sa Buto online, kasama ang 52 mga aral sa Nutshells, na kung saan ay pinaikling bersyon ng Buto, Diamante at Perlas.

 

Mga nilalaman sa Buto

Basahin Mga Pangkalahatang-ideya ng Kabanata

1 Paglago ng Emosyonal at Pag-andar nito

2 Ang Kahalagahan ng Pakiramdam sa Lahat ng aming Damdamin, Kabilang ang Takot

 

3 Ang Mas Mataas na Sarili, Mas Mababang Sarili, at Sarili ng Maskara

4 Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban at Damdamin

5 Intellect at Will bilang Tools o Hindrances sa Self-Realization

 

6 Ang Pinagmulan at Kinalabasan ng Ideyalisadong Sariling Imahen

7 Pag-ibig, Kapangyarihan at Kapayapaan sa Kabanalan o sa Pagkalayo

8 Paano at Bakit Namin Muling Lumikha ng Mga Sakit sa Bata

 

9 Mga Imahe at Malalim, Malalim na Pinsala na Ginagawa Nila

10 Pag-unpack ng Sakit ng aming Mga Lumang Mapaminsalang Huwaran

11 Ang aming Ugali ng Paglipat ng aming Hati sa Lahat

 

12 Pag-alam sa Katotohanan tungkol sa Ating Sarili, Kasama ang aming Mga Pagkakamali

13 Ang Ubiquitous Faults of Self-Will, Pride at Fear

14 Ang paglalantad ng Mistaken Image na mayroon tayo Tungkol sa Diyos

 

15 Pag-aaral na Magsalita ng Wika ng Walang Kamalayan

16 Kung Paano Nababaluktot ang Kasiyahan sa Sariling Pag-ikot ng Sarili na Sakit

17 Pagtagumpay sa aming Negatibong Layunin sa pamamagitan ng Pagkilala sa ating Espirituwal na Sarili

 

18 Paano Gumamit ng Pagmumuni-muni upang Lumikha ng isang Mas mahusay na Buhay

19 Ang Higanteng Hindi Pag-unawa Tungkol sa Kalayaan at Pananagutan sa Sarili

 

Bakit Mga Subscriber?

magbahagi

post ng navigation