Mga Pangunahing Konsepto

Mga Pangunahing Konsepto taunang subscriber ay may ganap na access sa 100 mga turo sa Totoo. Malinaw. 7-libro na serye bilang mga webpage. Masiyahan sa isang libreng 14-araw na pagsubok!

Ano ang TUNAY.LINAW. Serye?

Ang seryeng ito ng pitong mga libro ay nag-aalok ng isang sariwang diskarte sa walang-hanggang espirituwal na mga aral sa pamamagitan ng mas madaling basahin na wika. Ang bawat libro ay isang pagtitipon ng mga aral na isinulat muli para sa kalinawan at inilagay ng kaunting kaluwagan, dahil sa sinabi ni Mary Poppins, "Ang isang kutsarang asukal ay tumutulong sa gamot na bumaba."

Ano ang HOLY MOLY?

• Nakakabighaning mga turo tungkol sa ating paglalakbay palabas sa kadiliman, kabilang ang mga paliwanag tungkol sa Pagkahulog at Plano ng Kaligtasan

Ano ang PAGHAHANAP NG GINTO?

• Nakapagpapaliwanag na mga turo tungkol sa paglalakbay sa paghahanap ng ating sarili

Ano ang BIBLE ME ME ITO?

• Mga sagot sa mga tanong tungkol sa kahulugan ng iba't ibang mga kuwento at talata sa Bibliya

Ano ang ANG PULO?

• Mga mahahalagang aral tungkol sa kapangyarihan at kahalagahan ng mga relasyon

Ano ang PERLAS?

• 17 stand-alone na pagtuturo na nag-aalok ng karunungan na magagamit mo araw-araw

Ano ang GEMS?

• 16 na espirituwal na mga turo na naghahatid ng mayaman, malalim na mga pananaw

Ano ang Mga BONES?

• 19 pangunahing aral na siyang pundasyon sa paggawa ng gawaing ito ng pagpapagaling

Ano ang NUTSHELLS?

• Pinaikling bersyon ng mga turo sa Bones, Gems at Pearls

magbahagi

post ng navigation