Tungkol sa amin

Tungkol sa amin

Si Phoenesse ay nagdudulot ng kalinawan sa makapangyarihang espirituwal na landas na ito

Nagsimulang pag-aralan ni Jill Loree ang mga turo ng Pathwork Guide noong 1997. Noong 2015, sinimulan niyang ialay ang kanyang buhay para gawing mas madaling ma-access ng iba ang mga turong ito.

Magkaroon ng nakabukas na pananaw sa buhay at sa gawain ng pagbabago sa sarili gamit ang pangkalahatang ideya ng mga espirituwal na turong ito.

Makinig sa 167 espirituwal na turo—mula sa 10 espirituwal na aklat—bilang mga podcast. Makinig sa Walker: Isang Memoir na may isang Full Access membership.

Ang Pathwork ay isang katawan ng malalim na espirituwal na karunungan na iniaalok sa sangkatauhan ng isang nilalang na kilala natin bilang Patnubay sa Pathwork. 

"Mahahanap mo kung paano mo sanhi ang lahat ng iyong mga paghihirap. Huminto ka na patungkol sa mga salitang ito bilang simpleng teorya lamang, ngunit kung mas mahusay kang umuunlad, mas lalo mong mauunawaan kung paano at bakit ka nagdudulot ng iyong paghihirap. Sa paggawa nito, makakakuha ka ng susi sa pagbabago ng iyong buhay. "

– Pathwork Guide Lecture #78