Mga panayam sa landas

Mga panayam sa landas

Isang malalim na katawan ng espirituwal na mga turo

Si Eva Pierrakos kasama ang asawang si John Pierrakos.

Si Eva Pierrakos, dito kasama ang kanyang asawang si John Pierrakos, ay naghahatid ng buwanang mga panayam sa Pathwork sa loob ng 22 taong gulang.

ISANG HEALING LIBRARY

Sundin ang espirituwal na landas sa pagkilala sa sarili

Ang mga panayam sa Pathwork Guide ay ang orihinal na pundasyon ng mga katuruang ito mula sa Phoenesse, at lahat sila ay magagamit online sa www.pathwork.org.

Ano ang Pathwork?

Ang 250 o higit pang mga lektura mula sa Pathwork Guide ay patuloy na lumalawak sa tuwing babasahin mo ang mga ito. Ang mga turo ay naghahatid din ng mga pangkalahatang mensahe na may kinalaman sa lahat sa isang punto sa kanilang paglalakbay. Ngunit paano mo mahahanap ang lecture na nakakatugon sa iyo kung nasaan ka ngayon?

Ang Totoo Malinaw Ang mga serye ng espirituwal na aklat ay nagbibigay ng humigit-kumulang 100 ng mga turo sa mas madaling basahin na wika at maayos na nakaayos para sa mas madaling pag-access. Kaya mo pakinggan ang bawat kabanata bilang isang podcast.

Maaari mo ring basahin ang an pangkalahatang-ideya ng mga espirituwal na aral sa Totoo. Malinaw. serye, o tuklasin ang Sarili. Pag-aalaga. serye ng how-to-heal.

"Ang kailangan mo lang ay maging nasa mabuting pananampalataya at maghanap nang malalim sa iyong walang malay na kamalayan. At maaaring mahukay iyon; sa tulong ng isang tao, mahahanap mo ito. Sa sandaling iyon lamang ay malaya ka, titigil ka ba na maranasan ang iyong sarili bilang isang biktima na nakatali ng mga pangyayaring hindi mo mapigilan. Palaging iyon ang susi, mga kaibigan ko.

Ito ay isa sa mga pangunahing prinsipyo ng mga katuruang pribilehiyo kong ibigay sa iyo dito. Ito ang pangunahing prinsipyo ng Pathwork na ito®. Ito ay isang bagay na nais ng karamihan sa mga tao na tanggihan sapagkat ito ay hindi komportable, at ginusto nilang makita ang kanilang mga sarili bilang isang biktima, sa isang napakalaking gastos. Ngunit ang totoong kalayaan at kalayaan ay nakasalalay sa laging nakikita kung anong bahagi ang gampanan mo sa sitwasyong naroroon ka. "

- Pathwork® Patnubay, Q&A # 201

Basahin ang Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa Website ng Pathwork Foundation o sa pamamagitan ng pagpili ng anumang orihinal na pamagat ng panayam sa ibaba.

Mga Pamagat ng Lecture

 1. Ang Dagat ng Buhay
 2. Mga Desisyon at Pagsubok
 3. Pagpili ng Iyong Tadhana — Ang Gustong Magbago
 4. Pagod sa mundo
 5. Kaligayahan para sa Iyong Sarili o Kaligayahan bilang isang Link sa Kadena ng Buhay
 6. Ang Tungkulin ng Tao sa Mga Espirituwal at Materyal na Unibersidad
 7. Humihingi ng Tulong at Pagtulong sa Iba
 8. Katamtaman — Paano Makipag-ugnay sa Daigdig ng Diwa ng Diyos
 9. Panalangin at Pagninilay - Ang Panalangin ng Panginoon
 10. Mga Lalaki at Babae na Pagkakatawang-tao: Ang kanilang R ritmo at Mga Sanhi
 11. Kaalaman sa Sarili — Ang Mahusay na Plano — Ang Daigdig ng Mga espiritu
 12. Ang Pagkakasunud-sunod at Pagkakaiba ng mga Espirituwal na Daigdig - Ang Proseso ng Reinkarnasyon
 13. Positibong Pag-iisip: Ang Tamang at Maling Uri
 14. Ang Mas Mataas na Sarili, ang Mas Mababang Sarili, at ang Mask
 15. Impluwensya sa Pagitan ng Espirituwal na Mundo at ng Materyal na Daigdig
 16. Espirituwal na Pagpapalusog — Willpower
 17. Ang Tawag — Araw-araw na Pagsusuri
 18. Libreng Will
 19. Hesukristo
 20. Diyos: Ang Paglikha
 21. Pagkahulog
 22. Kaligtasan
 23. Ang Landas: Mga Paunang Hakbang, Paghahanda, at Mga Desisyon
 24. Paghahanap ng Mga Mali
 25. Escape Posibleng Gayundin sa Path
 26. Komunikasyon sa Diyos — Araw-araw na Pagsusuri
 27. Ang Mga Puwersa ng Aktibidad at Passivity — Paghahanap ng Kalooban ng Diyos
 28. Pagmamahal sa Sarili, Yabang at Takot
 29. kahihiyan
 30. Paggawa ng desisyon
 31. Pagtatrabaho sa Sarili – Tama at Maling Pananampalataya
 32. Paghahanda para sa Reinkarnasyon
 33. Pagbalik sa Diyos
 34. Panalangin
 35. Pagtanggap, Tama at Maling Paraan - Dignity in Humility
 36. Images
 37. Paghahanap ng Larawan
 38. Higit pa sa Paghahanap ng Imahe: Isang Buod
 39. Mga Larawan: Ang Pinsala na Ginagawa Nila
 40. Mga Pagpapasko sa Pasko — Pagkamantidad at Paksa ng Paksa
 41. Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban, Damdamin
 42. Ang Lakas ng Pag-ibig, Eros, at Kasarian
 43. Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban, Damdamin
 44. Ang Lakas ng Pag-ibig, Eros, at Kasarian
 45. Ang tunggalian sa pagitan ng malay at hindi malay na mga pagnanasa
 46. Kapangyarihan
 47. Ang Wall Sa Loob
 48. Ang Life Force sa Uniberso
 49. Mga Hadlang sa Daan: Lumang Bagay, Maling Kasalanan, at Sino, Ako?
 50. Ang Vicious Circle
 51. Kahalagahan ng Bumubuo ng Malayang Mga Opinyon
 52. Ang Larawan sa Diyos
 53. Pagmamahal sa sarili
 54. Tanong at Sagot
 55. Tatlong Prinsipyo ng Cosmic: Ang Pagpapalawak, ang Paghihigpit, at ang Mga Static na Prinsipyo
 56. Kapasidad na Ninanais — Pangkalusugan at Hindi Malusog na Mga Motibo sa Pagnanasa
 57. Ang Mass Image ng Kahalagahan sa Sarili
 58. Ang Ninanais para sa Kaligayahan at ang Ninanais para sa Hindi Nasisiyahan
 59. Tanong at Sagot
 60. Ang Abyss of Illusion — Kalayaan at Pananagutan sa Sarili
 61. Tanong at Sagot
 62. Lalaki at babae
 63. Tanong at Sagot
 64. Panlabas na kalooban at kalooban sa loob — maling kuru-kuro tungkol sa pagkamakasarili
 65. Tanong at Sagot
 66. Kahihiyan ng Mas Mataas na Sarili
 67. Tanong at Sagot
 68. Pagpipigil sa Positibo at Malikhaing Mga Pagkahilig — Mga Proseso ng Naisip
 69. Ang Kalokohan ng Pagmamasid sa Mga Resulta Habang nasa Landas; Pagtupad o pagsugpo sa wastong Pagnanais na Gustung-gusto
 70. Tanong at Sagot
 71. Reality and Illusion — Pagsasanay sa Konsentrasyon
 72. Ang Takot sa Mapagmahal
 73. Pamimilit na Muling Maibalik at Madaig ang Mga Pagkasakit sa Bata
 74. Mga pagkalito at Mga Hazy Motivation
 75. Ang Mahusay na Transisyon sa Pag-unlad ng Tao mula sa Isolation to Union
 76. Mga Tanong at Sagot (Pinagsama mula sa Pribadong Session at Mas Maagang Mga Aralin)
 77. Pagtitiwala sa Sarili: Ang Tunay na Pinagmulan nito at Ano ang Ipinagbabawal Ito
 78. Tanong at Sagot
 79. Tanong at Sagot
 80. Pakikipagtulungan, Komunikasyon, Union
 81. Mga Salungatan sa Mundo ng Dwalidad
 82. Ang Pagsakop sa Dwalidad na Sinasagisag sa Buhay at Kamatayan ni Jesus
 83. Ang Ideyalisadong Sariling Larawan
 84. Pag-ibig, Kapangyarihan, Kapayapaan bilang Banal na Katangian at bilang Pagkalayo
 85. Distortions ng Mga Instincts ng Pagpapanatili ng Sarili at Pag-unlad
 86. Ang Mga Likas na Pangangalaga sa Sarili at Pag-unlad sa Salungatan
 87. Ang Susunod na Yugto sa Landas: Mga Tanong at Sagot
 88. Relihiyon: Tama at Mali
 89. Emosyonal na Paglago at Pag-andar nito
 90. Moralizing — Di-katimbang na Reaksyon — Kailangan
 91. Tanong at Sagot
 92. Mga Kinakailanganang Pinigilan — Hindi na Kinukuha ang Mga Pangangailangan sa Bulag — Mga Reaksyon ng Pangunahin at Pangalawang
 93. Ang Link sa Pagitan ng Pangunahing Imahe, Mga Kinakailangan na Pinigilan, at Mga Depensa
 94. Kasalanan at Neurosis — Pinag-iisa ang Hating Panloob
 95. Self-Alienation at ang Daan Bumalik sa Tunay na Sarili
 96. Mga Tanong at Sagot at Karagdagang Komento sa Katamaran bilang Sintomas ng Pag-iisa sa Sarili
 97. Ang Perfectionism ay Humahadlang sa Kaligayahan — Manipulasyon ng Mga Emosyon
 98. Mga Inaasam na Pangarap ng Gising
 99. Palsipikadong Impresyon ng Mga Magulang: Ang Sanhi at Pagalingin Nila
 100. Natutugunan ang Sakit ng Mga Pinsalang Mapanghamak
 101. Ang Pagtatanggol
 102. Ang Pitong Mga Kasalanan sa Cardinal
 103. Pahamak ng labis na Pag-ibig na Nagbibigay — Nakabubuo at nakasisirang Puwersa ng Kalooban
 104. Intellect at Will bilang Tools o Hindrances ng Self-Realization
 105. Ang Pakikipag-ugnay ng Tao sa Diyos sa Iba't ibang Yugto ng Pag-unlad
 106. Sadness Versus Depression — Relasyon
 107. Tatlong Aspeto Na Pinipigilan ang Pagmamahal
 108. Pangunahing Kakasalanan para sa hindi Pagmamahal — Mga Obligasyon
 109. Espirituwal at Emosyonal na Kalusugan Sa Pamamagitan ng Pagpapanumbalik para sa Tunay na Pagkakasala
 110. Pag-asa at Pananampalataya at Iba Pang Pangunahing Mga Konsepto na Tinalakay sa Mga Sagot sa Mga Katanungan
 111. Sangkap ng Kaluluwa — Pagkaya sa Mga Kahilingan
 112. Relasyong Humanitiy sa Oras
 113. Pagkakakilanlan sa Sarili
 114. Pakikibaka: Malusog at Hindi malusog
 115. Mga Pananaw, Determinasyon, Pag-ibig bilang Aspeto ng Kamalayan
 116. Pag-abot sa Spiritual Center — Pakikibaka sa Pagitan ng Mababang Sarili at ng Superimposed na Konsensya
 117. Kakahiya: Isang Pamana ng Mga Karanasan sa Pagkabata, Kahit na Mga Paboritong Tao
 118. Dwalidad sa Pamamagitan ng Ilusyon — Pagkalipat
 119. Kilusan, Kamalayan, Karanasan: Kasiyahan, ang Kakanyahan ng Buhay
 120. Ang Indibidwal at Sangkatauhan
 121. Pagpapalit, Pagpapalit, Superimposition
 122. Katuparan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Pagkilala sa Sarili bilang Lalaki o Babae
 123. Paglaya at Kapayapaan sa pamamagitan ng Pagtagumpayan sa Takot sa Hindi Kilalang
 124. Ang Wika ng Walang malay
 125. Paglipat mula sa Walang-kasalukuyang patungo sa Oo-kasalukuyang
 126. Makipag-ugnay sa Life Force
 127. Apat na Yugto ng Ebolusyon: Mga Awtomatikong Reflex, Kamalayan, Pag-unawa, Pag-alam
 128. Mga Limitasyon na Nilikha Sa Pamamagitan ng Mga Kahaliling Ilusyon
 129. Winner Versus Loser: Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Sarili at Lakas ng Malikhaing
 130. Paghahanap ng Tunay na kasaganaan sa pamamagitan ng Pagdaanan sa Iyong Takot
 131. Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Pagpapahayag at Impresyon
 132. Ang Pag-andar ng Ego sa Relasyon sa Tunay na Sarili
 133. Pag-ibig: Hindi isang Kautusan, Ngunit Kusa na Kaluluwa ng Kaluluwa ng Panloob na Sarili
 134. Ang Konsepto ng Masama
 135. Ang kadaliang mapakilos sa Pagpapahinga — Pagdurusa Sa Pamamagitan ng Pag-attach ng Life Force sa Mga Negatibong Kundisyon
 136. Ang Illusory Takot ng Sarili
 137. Balanse ng Panloob at Panlabas na Kontrol
 138. Ang Human Predicament of Desire para sa, at Takot sa, Pagkalapit
 139. Patay sa Live Center Sa Pamamagitan ng Maling Pagpapakahulugan ng Reality
 140. Salungatan ng Positive Versus Negative oriented Pleasure bilang Pinagmulan ng Sakit
 141. Bumalik sa Orihinal na Antas ng pagiging perpekto
 142. Ang Pananabik at ang Takot sa Kaligayahan — Gayundin, ang Takot na Pakawalan ang Little Ego
 143. Pagkakaisa at Dwalidad
 144. Ang Proseso at Kahalagahan ng Lumalagong
 145. Pagtugon sa Tawag ng Buhay
 146. Ang Positibong Konsepto ng Buhay — Walang Takot sa Pag-ibig — ang Balanse sa Pagitan ng Aktibidad at Pagkasyahin
 147. Ang Kalikasan ng Buhay at Kalikasan ng Tao
 148. Positive at Negatibiti: Isang Kasalukuyang Enerhiya
 149. Cosmic Pull Toward Union — Pagkabigo
 150. Kagustuhan sa Sarili: Ang Kundisyon para sa Universal State of Bliss
 151. Intensity: Isang hadlang sa Pagkakaroon ng Sarili sa Sarili
 152. Koneksyon sa pagitan ng Ego at ng Universal Power
 153. Ang Likas na Pagkontrol ng Sarili ng Mga Hindi Kinukusa na Mga Proseso
 154. Pulsation ng Kamalayan
 155. Takot sa Sarili — Pagbibigay at Pagtanggap
 156. Tanong at Sagot
 157. Walang-katapusang Mga Posibilidad ng Karanasan na Pinapahiya ng Depende sa Emosyonal
 158. Ang Pakikipagtulungan ng Ego Sa o Paghadlang sa Tunay na Sarili
 159. Ang Mga Manifestasyong Buhay ay Sumasalamin sa Dualistic Illusion
 160. Pakikipagkasundo ng Hating Panloob
 161. Walang malay na Negatibo sa Panganib na Pagsuko ng Ego sa Mga Hindi Pinagsisikapang Proseso
 162. Tatlong Antas ng Katotohanan para sa Panloob na Patnubay
 163. Aktibidad sa Isip at Receptivity ng isip
 164. Karagdagang Mga Aspeto ng Polarity — Makasarili
 165. Mga Ebolusyonaryong Yugto sa Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Mga Daigdig ng Damdamin, Dahilan, at Kalooban
 166. Pagdaramdam, Reaksyon, Pagpapahayag
 167. Ang Frozen Life Center ay Naging Buhay
 168. Dalawang Pangunahing Paraan ng Buhay: Patungo at Malayo sa Center
 169. Ang Mga Panuntunang Panlalaki at Pambabae sa Proseso ng Malikhaing
 170. Takot sa Bliss Versus Longing for It — The Energy Centers
 171. Mga Espirituwal na Batas
 172. Ang Mga sentro ng Enerhiya sa Buhay
 173. Pangunahing Mga Saloobin at Kasanayan upang Buksan ang Mga Sentro — Ang Tamang Saloobin patungo sa Pagkabigo
 174. Pagpapahalaga sa sarili
 175. Kamalayan: Pagkahanga sa Paglikha
 176. Pagtatagumpay sa Negatibiti
 177. Kasiyahan — Ang Buong Pulsation ng Buhay
 178. Ang Pangkalahatang Prinsipyo ng Paglaki ng Dinamika
 179. Mga Reaksyon sa Chain sa Dynamics ng Creative Life Substance
 180. Ang Espirituwal na Kahalagahan ng Pakikipag-ugnay ng Tao
 181. Ang Kahulugan ng Pakikibaka ng Tao
 182. Ang Proseso ng Pagninilay (Pagninilay para sa Tatlong Tinig: Ego, Mababang Sarili, Mas Mataas na Sarili)
 183. Ang Espirituwal na Kahulugan ng Krisis
 184. Ang kahulugan ng kasamaan at ang transendensya nito
 185. Mutwalidad: Isang Prinsipyo at Batas ng Cosmic
 186. Pakikipagsapalaran sa Mutwalidad: Healing Force upang Baguhin ang Negatibong Inner Will
 187. (The Way to Handle) Kahalili ng Malawak at Nakakontratang Estado
 188. Nakakaapekto at Naapektuhan
 189. Natutukoy ang Pagkakakilanlan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Mga Yugto ng Kamalayan
 190. Kahalagahan ng Pagkaranas ng Lahat ng Pakiramdam, Kasama ang Takot — Ang Dynamic na Estado ng Katamaran
 191. Panloob na Karanasan sa Panloob
 192. Totoo at Maling Pangangailangan
 193. Ipagpatuloy ang Mga Pangunahing Mga Prinsipyo ng Pathwork: Ang Layunin at Proseso nito
 194. Pagmumuni-muni: Mga Batas at Iba't ibang Paglapit nito - Isang Buod (Pagninilay bilang Positive Life Creation)
 195. Pagkilala at Intentionality: Pagkakakilanlan kasama ng Espirituwal na Sarili upang Madaig ang Negatibong Intentionalidad
 196. Pangako: Sanhi at Epekto
 197. Enerhiya at Kamalayan sa Distorsyon: Masama
 198. Paglipat sa Positive Intentionality
 199. Ang Kahulugan ng Ego at ang Transendensya nito
 200. Ang Pakiramdam ng Cosmic
 201. Demagnetizing Negative Force Fields - Sakit ng Pagkakasala
 202. Pakikipag-ugnayan ng Psychic ng Negatibiti
 203. Ang interpenetration ng Banal na Banayad na Spark sa Mga Labas na Rehiyon — Mga Ehersisyo sa Isip
 204. Ano ang Landas?
 205. Mag-order bilang isang Pangkalahatang Prinsipyo
 206. Pagnanais: Malikhain o Nakasisira
 207. Ang Espirituwal na Simbolo at Kahalagahan ng Sekswalidad
 208. Ang Kapangyarihang Innate na Tao na Lumikha
 209. Ang Roscoe Lecture: Inspirasyon para sa Pathwork Center
 210. Proseso ng Paggunita para sa Lumalagong sa Unitive State
 211. Ang Panlabas na Kaganapan ay Sumasalamin sa Paglikha ng Sarili — Tatlong Yugto
 212. Inaangkin ang Kabuuang Kapasidad para sa Kadakilaan
 213. Ang Espirituwal at Praktikal na Kahulugan ng "Hayaan, Hayaan ang Diyos"
 214. Mga Psychic Nuclear Points
 215. Nagpatuloy ang Mga Puntong Psychic Nuclear — Proseso sa Ngayon
 216. Koneksyon sa pagitan ng Proseso ng Nagkatawang-tao at ang Gawain sa Buhay
 217. Ang Kababalaghan ng Kamalayan
 218. Ang Ebolusyonaryong Proseso
 219. Mensahe ng Pasko — Mensahe sa Mga Bata
 220. Reawakening mula sa Pre-Incarnatory Anesthesia
 221. Pananampalataya at Pag-aalinlangan sa Katotohanan o Distortion
 222. Pagbabago ng Mababang Sarili
 223. Ang Panahon ng Bagong Panahon at Bagong Pagkamalay
 224. Kawangisan ng Kalamangan
 225. Mga Ebolusyonaryong Yugto ng Indibidwal at Pangkat na Kamalayan
 226. Diskarte sa Sarili — Pagpatawad sa Sarili Nang Hindi Pinapansin ang Mababang Sarili
 227. Pagbabago Mula sa Outer patungo sa Mga Batas sa Loob ng Bagong Panahon
 228. balanse
 229. Babae at Lalaki sa Bagong Panahon
 230. Ang Pamantasan ng Pagbabago — Reincarnative Process sa Parehong Saklaw ng Buhay
 231. Edukasyong Bagong Edad
 232. Pagiging Mga Halaga ng Versus na Halaga ng Halaga — Pagkakakilanlan sa Sarili
 233. Ang Kapangyarihan ng Salita
 234. Pagiging perpekto, kawalang-kamatayan, walang kapangyarihan
 235. Ang Anatomy ng Kontrata
 236. Ang Pamahiin ng Pesimismo
 237. Pamumuno — Ang Sining ng Pagbabagong Pagkabigo
 238. Ang Pulso ng Buhay sa lahat ng Mga Antas ng Manifestation
 239. Lecture ng Pasko 1975
 240. Mga Aspeto ng Anatomy ng Pag-ibig: Pag-ibig sa Sarili, Istraktura, Kalayaan
 241. Dynamics ng Kilusan at Paglaban sa Kalikasan Nito
 242. Ang Espirituwal na Kahulugan ng Mga Sistema ng Politikal
 243. Ang Dakilang Umiiral na Takot at Pananabik
 244. "Maging sa Mundo ngunit hindi sa Sanlibutan" - The Evil of Inertia
 245. Sanhi at Epekto sa Iba't ibang Mga Antas ng Kamalayan
 246. Tradisyon: Ito ay Banal at Baluktot na Mga Aspeto
 247. Ang mga Mass Image ng Judiasm at Kristiyanismo
 248. Tatlong Mga Prinsipyo ng Mga Lakas ng Masama - Pagpapakatao ng Masama
 249. Ang Sakit ng Kawalang Katarungan — Mga Tala sa Cosmic ng Lahat ng Personal at Sama-samang Kaganapan, Mga Gawi, Pagpapahayag
 250. Panloob na Kamalayan ng Grace - Paglantad sa Defisit
 251. Ang Ebolusyon at Espirituwal na Kahulugan ng Pag-aasawa - Kasal sa Bagong Panahon
 252. Pagkapribado at Lihim
 253. Ipagpatuloy ang Iyong Pakikibaka at Itigil ang Lahat ng Pakikibaka
 254. Suko
 255. Ang Proseso ng Birthing — Cosmic Pulse
 256. Panloob na Puwang, Nakatuon ang Pagkabukod
 257. Mga Aspeto ng Bagong Banal na Impormasyon: Pakikipag-usap, Kamalayan ng Grupo, Pagkakalantad
 258. Personal na Pakikipag-ugnay kay Jesucristo - Positibong Pagsalakay - Ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan