Tungkol kay Phoenesse

Tungkol kay Phoenesse

Nag-aalok ang Phoenesse ng bagong pananaw sa walang hanggang espirituwal na mga turo

FOUNDER NG PHOENESSE

Jill Loree

Jill Loree

Si Jill Loree ay isang seryosong estudyante ng mga turo sa Pathwork Guide mula noong 1997. Noong 2003 nagsimula siyang mag-aral upang maging isang Pathwork Helper, at inangkin ang kanyang Helpership noong 2011.

Noong 2013, nag-organisa siya ng libu-libong Pathwork Questions & Answers ayon sa paksa. Ang kayamanan ng mga aral na ito ay isang susi na maaaring magbukas ng portal sa pag-unawa sa ating buhay. Ginagawa niyang available ang lahat ng Pathwork Q&A sa isang website na tinatawag Nagsasalita ang Gabay. Kinuha ni Loree ang paborito niyang Q&A at inilagay ito sa isang librong tinatawag Mga Keyword.

Noong 2014, iniwan ni Loree ang kanyang corporate career at sinimulang ialay ang kanyang buhay para gawing mas madaling ma-access ang mga turong ito. Noong 2015, nilikha niya ang Phoenesse LCC, na nagtrademark ng pangalang Phoenesse at ang logo ng Phoenesse. Simula noon, si Jill Loree ay may:

  • Nakasulat 19 espirituwal na mga aklat nagbibigay-liwanag sa espirituwal na paglalakbay mula sa maraming anggulo

  • Ginawa ang isang malawak na pangkalahatang-ideya upang tulungan ang mga tao na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging mas espirituwal sa pamamagitan ng paggawa ng personal na gawaing pagpapagaling

  • Nilikha 167 podcast—isa para sa bawat kabanata sa 10 aklat—at gumawa ng audiobook ng kanyang memoir, Panlakad

  • Binuo ang Phoenesse website na ito upang gawing available ang mga turong ito sa lahat, sa buong mundo, sa mahigit 100 wika

MALALIM NA MGA SAGOT MULA SA PATHWORK GUIDE

Galugarin ang kumpletong koleksyon ng Q&A

Narito ang mga kamangha-manghang sagot sa malalim at malawak na iba't ibang mga tanong na may kaugnayan sa buhay na itinanong sa isang espiritu na kilala bilang Patnubay sa Trabaho, at sinalita ni Eva Pierrakos. Kasama sa yaman ng karunungan na ito ang libu-libong Q&A na iilang tao ang na-access—hanggang ngayon. Ginawang available ni Phoenesse.