Plano ng Kaligtasan

Holy Moly
Holy Moly
Plano ng Kaligtasan
/
Ano ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ni Jesucristo sa pamamagitan ng Plano ng Kaligtasan? Ang "Kaligtasan," syempre, ay isa sa mga kumikislap na salita.

Ngayon ay tingnan natin nang mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan ni Jesucristo. Ang "Kaligtasan," syempre, ay isa pa sa mga kumikislap na salita. Isaalang-alang na ang kaligtasan ay nangangahulugang mahalagang hindi tayo nakakulong. Nag-aalok si Kristo ng walang katapusang kapatawaran at pagtanggap, kaya't anuman ang gulo na maaari nating paminsan-minsan na gawin, kung humihingi tayo ng tulong sa paghanap ng mga solusyon, hindi tayo makakatanggap ng isang bato.

Sa kabalintunaan, kahit na ilang mga tao ang napagtanto ang buong kahalagahan nito, ang organisadong relihiyon ay halos ganap na hindi naintindihan kung ano ang kaligtasan. Maraming naniniwala na si Cristo ay namatay sa krus para sa lahat ng ating mga kasalanan, at samakatuwid ay wala nang mananagot para sa kanilang sariling mga kasalanan - na tinubos ni Cristo ang lahat sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Siyempre, hindi ito maaaring maging gayon. Sa pagtingin natin sa totoong kwento, magiging halata kung paano maaaring maganap ang isang komportableng hindi pagkakaunawaan. Ngunit din kung bakit ito ay magiging walang katuturan.

Ang kaligtasan ay sa katunayan isang bagay na nagawa sa mundong mundo, at din sa bawat larangan ng pag-iral. Matapos ang Pagkahulog, si Kristo, na syempre ay literal na nasa paligid mula pa noong una — daan, daan, daan bago siya dumating upang bisitahin ang Daigdig — inayos ang lahat ng mga hindi nahulog na espiritu upang pagsamahin ang kanilang lakas at lugar ng pagiging perpekto upang matulungan ang Plano ng Kaligtasan.

Alalahanin, ang bawat nilikha na nilalang ay nilikha nang perpekto sa isang paraan, na kumakatawan sa isang banal na aspeto: halimbawa, pagmamahal, karunungan, tapang, halimbawa. Lumikha ito ng mga mundo ng kagandahan at isang paraan para sa bawat nilalang na kalaunan ay maging maka-Diyos. Upang maitaguyod ang Plano, kinailangan nilang ipagpaliban ang kanilang sariling mga layunin.

Kaya't milyun-milyon at milyun-milyong taon ang lumipas, naghihintay para sa sapat na mga nahulog na espiritu na magkaroon ng sapat na pananabik upang makabalik sa Diyos para sa Earth na magkaroon ng pagkakaroon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Christ ay abala, naghahanda, nagtatrabaho at nagpaplano nang maaga, at nagpapadala ng iba't ibang mga dalisay na espiritu upang manirahan sa Lupa. Inayos niya ang mga aral na ihahatid ng mga dalisay na espiritu, alinman sa pamamagitan ng inspirasyon at patnubay o sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mundo ng Diyos. Ang masigasig na minutia ng ito ay hindi masasabi. Ang lahat ay dapat na magtrabaho upang makagawa ito ng mga banal na batas ng hustisya.

Makinig at matuto nang higit pa.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Basahin Holy Moly, Kabanata 9: Plano ng Kaligtasan

Basahin ang Orihinal na Pathwork® Lecture: # 22 Kaligtasan

magbahagi