Mga libreng espirituwal na aklat ni Phoenesse

Isang makapangyarihang koleksyon ng espirituwal na karunungan

Mga espirituwal na aklat ni Phoenesse

Hanapin ang mga aklat na ito sa mga online na nagbebenta ng libro. O magbasa at makinig ng mga libro sa Phoenesse nang libre. Maaari kang magsabi ng "salamat" sa anumang halaga.

Basahin ang mga libreng espirituwal na aklat na ito online

Mga sanaysay na espirituwal

KUMUHA NG MAS MAGANDANG BANGKA: Mapagkakatiwalaang mga turo para sa mahihirap na panahon
Isang koleksyon ng 33 espirituwal na sanaysay na nag-aalok ng gabay para sa pag-navigate sa mga hamon ng bagong panahon na ito

Maaari tayong gumaling 2-libro na serye

MATAPOS ANG EGO: Mga insight mula sa Pathwork® Guide kung paano gumising
Isang koleksyon ng 17 Pathwork na mga turo na nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa sa pinakamahalagang proseso ng paggising

BULAG NG TAKOT: Mga insight mula sa Pathwork® Guide kung paano harapin ang ating mga takot
Isang koleksyon ng 9 Pathwork na mga turo na nagbibigay liwanag sa mahirap ngunit hindi maiiwasang gawain ng pagharap sa ating mga takot

Totoo Malinaw 7-libro na serye

HOLY MOLY: Ang kwento ng duality, darkness at isang matapang na pagliligtas
Nakakabighaning mga turo tungkol sa ating paglalakbay palabas sa kadiliman, kabilang ang mga paliwanag tungkol sa Pagkahulog at Plano ng Kaligtasan

PAGHAHANAP NG GINTO: Ang paghahanap para sa ating sariling mahalagang sarili
Nakapagpapaliwanag na mga turo tungkol sa paglalakbay sa paghahanap ng ating sarili

BIBLE ME ME ITO: Paglalabas ng mga bugtong ng Banal na Kasulatan
Mga sagot sa mga tanong sa Pathwork Guide tungkol sa kahulugan ng iba't ibang kwento, mito at talata sa Bibliya

ANG PULO: Mga relasyon at ang kanilang espirituwal na kahalagahan
Mga mahahalagang turo tungkol sa kung ano ang nasa likod ng mga makabuluhang relasyon at ang kanilang mahusay na kakayahang ipakita ang ating malalim na panloob na gawain

PERLAS: Isang koleksyon ng 17 sariwang espirituwal na aral na nagbubukas ng isipan
Mga praktikal na turo sa iba't ibang kawili-wiling espirituwal na mga paksa, na nag-aalok ng mga perlas ng karunungan na magagamit natin araw-araw

GEMS: Isang multifaceted na koleksyon ng 16 malinaw na espirituwal na mga turo
Mga espirituwal na turo mula sa huling 50 lektura na nagbibigay liwanag sa maraming aspeto ng proseso ng paghahanap ng pagkakaisa

Mga BONES: Isang building-block na koleksyon ng 19 pangunahing espirituwal na mga turo
Mga pangunahing aral na siyang pundasyong balangkas para sa paggawa ng gawaing ito ng personal na pagpapagaling at pagtuklas sa sarili

NUTSHELLS: Maikli at matamis na espirituwal na pananaw
Pinaikling bersyon ng mga turo sa Bones, Gems and Pearls

Sarili. Pag-aalaga. 3-libro na serye

PAGBIGAY NG SCRIPT: Isang maigsi na gabay sa pag-alam sa sarili
Isang pangkalahatang-ideya ng mga pangunahing turo mula sa Pathwork Guide na naglalantad sa script na sinusunod ng ating Lower Selves

NAGPAPAGALING NG NASAKTAN: Paano tumulong sa paggamit ng espirituwal na patnubay
Paano gamitin ang mga pagtuturong ito para tulungan ang iba, nagtatrabaho bilang coach, therapist, healer, o Helper

PAGGAWA NG GAWAIN: Pagpapagaling sa ating katawan, isip at espiritu sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili
Ano ang hitsura ng paggawa ng gawaing ito ng paghahanap sa sarili, na may mga personal na karanasan mula kina Jill Loree at Scott Wisler

Higit pang mga espirituwal na libro

LUMALAKAD: Isang memoir
Ang personal na kuwento ni Jill Loree tungkol sa kanyang panghabambuhay na pagsisikap na gamitin ang mahirap na pagkabata bilang mga hakbang para sa mahusay na pag-unlad

BUHAY NG BUHAY: Sa paghahanap at paghahanap ng tunay na pananampalataya
Ang unang koleksyon ng mga post ni Jill Loree na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng paglalakbay ng paghahanap ng pananampalataya

KEYS: Mga sagot sa mga pangunahing tanong sa Pathwork® Guide
Isang koleksyon ng mga Pathwork Q&A na nag-aalok ng potensyal na ganap na baguhin ang iyong pananaw sa mundo

MGA BATAS SA ESPIRITUWAL: Mahirap at mabilis na lohika para sa pagpapatuloy
Isang mataas na antas na pagtingin sa ilan sa mga pangunahing banal na batas na dapat nating maunawaan at ihanay upang magising mula sa duality