Lahat ng espirituwal na libro

Nag-aalok si Phoenesse ng isang sariwang diskarte sa mga walang katuturang mga katuruang espirituwal

Kumuha ng mas magandang bangka

Mga sanaysay na espirituwal

33 sanaysay para sa espirituwal na paggising

Ang koleksyon ng mga espirituwal na sanaysay na ito ay nilikha sa loob ng tatlong taon, 2019-2022, na inspirasyon ng mga turo ng Pathwork. Ang katawan ng trabahong ito ay nagpinta ng isang makapangyarihang larawan kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa isang espirituwal na landas at maging isang mas espirituwal na tao.

After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up

Maaari tayong gumaling

2-libro na serye

Patnubay para sa bagong panahon na ito

Ang dalawang espirituwal na aklat na ito ay nagpapakita sa atin kung paano harapin ang ating mga takot at gumising. Ito ang paraan upang palayain ang ating sarili mula sa sakit na nilikha natin para sa ating sarili at sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakapagpagaling tayo.

  • MATAPOS ANG EGO: Mga insight mula sa Pathwork Guide kung paano gumising

  • BULAG NG TAKOT: Mga insight mula sa Pathwork Guide kung paano harapin ang ating mga takot

Real.Clear.: Isang Bagong Koleksyon ng mga Espirituwal na Aral

Ang Totoo Malinaw serye

7 mga aklat

100 malinaw, madaling basahin na mga turo

Ang mga aral sa Totoo. Malinaw. Ang mga serye ng espirituwal na libro ay naaayon sa mga lektura na ibinigay ng Pathwork Guide, isang articulate spirit being na nagsalita ng maraming espirituwal na karunungan sa pamamagitan ng isang babaeng nagngangalang Eva Pierrakos.

Sa kanyang trabaho, si Jill Loree ay binigyang inspirasyon ng Patnubay na muling isulat ang isang subset ng mga katuruang ito sa espiritu gamit ang kanyang sariling tinig. Tulad ng naturan, ang mga libro sa Totoo. Malinaw. ang serye ng espiritwal na libro ay naghahatid ng parehong mensahe tulad ng orihinal na mga lektura, gamit ang malinaw, madaling basahin na wika.

  • HOLY MOLY: Ang Kwento ng duwalidad, kadiliman at isang matapang na pagliligtas

  • PAGHAHANAP NG GINTO: Ang paghahanap para sa ating sariling mahalagang sarili

  • BIBLE ME ME ITO: Paglalabas ng mga bugtong ng Banal na Kasulatan

  • ANG PULO: Mga relasyon at ang kanilang espirituwal na kahalagahan

  • PERLAS: Isang koleksyon ng 17 sariwang espirituwal na aral na nagbubukas ng isipan

  • GEMS: Isang multifaceted na koleksyon ng 16 malinaw na espirituwal na mga turo

  • Mga BONES: Isang building-block na koleksyon ng 19 pangunahing espirituwal na mga turo

  • NUTSHELLS: Mga snippet mula sa Bones, Gems, at Pearls

Ang Sarili. Pag-aalaga. serye

3 mga aklat

Paano pagalingin ang ating sarili at ang iba

Sa humigit-kumulang sampung pahina bawat isa, ang 244 na mga lektura na sama-samang bumubuo sa katawan ng mga turo sa Pathwork ay lumilikha ng napakaraming materyal—hindi banggitin ang libu-libong Q&A. Mahirap na hawakan ang napakaraming espirituwal na handog.

Ang bawat aklat ng pangangalaga sa sarili sa seryeng ito ay idinisenyo upang mag-alok ng mataas na antas ng pagtingin sa mga pangunahing kaalaman sa landas ng pagpapagaling na ito.

Higit pang mga espirituwal na libro

5 mga aklat

Higit pang mga pananaw

Nag-aalok si Jill Loree ng higit pang espirituwal na mga libro para sa paghahanap ng katotohanan kung sino tayo. Tuklasin ang mga espirituwal na turo at kwento sa mga aklat na ito, at tuklasin ang tunay na kagandahan ng pagkilala sa sarili.