Aling Pathwork Teachings ang nasa What Phoenesse Books

Mag-click sa anumang icon o pamagat ng espirituwal na aklat upang bisitahin ang pahina ng pangkalahatang-ideya at magbasa ng maikling buod tungkol sa pagtuturo ng Pathwork sa aklat na iyon. 

Tandaan, ang mga orihinal na lecture na talagang Q&A ay inalis sa listahang ito. Ngunit magagamit ang mga ito nang libre, kasama ang lahat ng iba pang Q&A, sa Nagsasalita ang Gabay

Ang mga aral sa Bible Me na ito ay hindi kasama dito sapagkat napili sila mula sa Q & As tungkol sa Bibliya, kaysa sa orihinal na mga lektura. Ang orihinal na Q & As na nauugnay sa Bibliya ay matatagpuan sa Nagsasalita ang Gabay sa ilalim ng paksa Ang Bibliya

Mga Pagtuturo sa Pathwork

Icon Espirituwal na Aklat
1 Ang Dagat ng Buhay    
2 Mga Desisyon at Pagsubok    
3 Pagpili ng Iyong Tadhana - Ang Gustong Magbago    
4 Pagod sa Daigdig    
5 Kaligayahan para sa Iyong Sarili o Kaligayahan bilang isang Link sa Kadena ng Buhay    
6 Ang Tungkulin ng Tao sa Espirituwal at Materyal na Unibersidad    
7 Humihingi ng Tulong at Pagtulong sa Iba    
8 Mediumship - Paano Makipag-ugnay sa Mundo ng Diwa ng Diyos    
9 Panalangin at Pagninilay - Ang Panalangin ng Panginoon PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo  Perlas
10 Mga Lalaki at Babae na Pagkakatawang-tao: Ang Kanilang Mga Ritmo at Mga Sanhi    
11 Kaalaman sa Sarili - Ang Mahusay na Plano - Ang Daigdig ng Diwa    
12 Ang Pagkakasunud-sunod at Pagkakaiba ng mga Espirituwal na Daigdig - Ang Proseso ng Reinkarnasyon    
13 Positibong Pag-iisip: ang Tama at Maling Uri PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
14 Ang Mas Mataas na Sarili, ang Mas Mababang Sarili, at ang Mask BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
15 Impluwensya sa Pagitan ng Espirituwal na Mundo at ng Materyal na Daigdig   Tingnan ang Sanaysay
16 Espirituwal na Pagpapalusog - Willpower  Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
17 Ang Tawag - Araw-araw na Pagsusuri    
18 Libreng Will HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly
19 Hesukristo HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly
20 Diyos: Ang Paglikha HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na MolyTingnan ang Sanaysay
21 Pagkahulog HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip  Banal na Moly
22 Kaligtasan HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly
25 Ang Landas: Mga Paunang Hakbang, Paghahanda, at Mga Desisyon    
26 Paghahanap ng Mga Mali BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto 
27 Escape Posibleng Gayundin sa Path    
28 Komunikasyon sa Diyos - Araw-araw na Pagsusuri    
29 Ang Mga Lakas ng Aktibidad at Passivity - Paghahanap ng Kalooban ng Diyos Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
30 Pagmamahal sa Sarili, Yabang at Takot BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto 
31 kahihiyan Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
32 Pagpapasya    
33 Pagsakop sa Sarili - Tama at Maling Pananampalataya PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
34 Paghahanda para sa Reinkarnasyon PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
35 Pagbalik sa Diyos    
36 Panalangin   Tingnan ang Sanaysay
37 Pagtanggap, Tama at Maling Paraan - Dignity in Humility    
38 Images BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
39 Paghahanap ng Larawan BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
40 Higit pa sa Paghahanap ng Imahe: Isang Buod   Tingnan ang Sanaysay
41 Mga Larawan: Ang Pinsala na Ginagawa Nila BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
42 Mga Pagpapasko sa Pasko - Pagkaka-target at Paksa ng Paksa    
43 Tatlong Pangunahing Mga Uri ng Pagkatao: Dahilan, Kalooban, Damdamin BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
44 Ang Lakas ng Pag-ibig, Eros, at Kasarian THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
45 Ang tunggalian sa pagitan ng malay at hindi malay na mga pagnanasa    
46 Kapangyarihan PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo  PerlasTingnan ang Sanaysay
47 Ang Wall Sa Loob Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
48 Ang Puwersa sa Buhay sa Uniberso    
49 Mga Hadlang sa Daan: Lumang Bagay, Maling Kasalanan, at Sino, Ako?    
50 Ang Vicious Circle Spilling the Script: Isang Maigting na Patnubay sa Pag-alam sa Sarili Pagbuhos ng Iskrip
51 Kahalagahan ng Bumubuo ng Indepethe na nagbubunga na Mga Opsyon PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
52 Ang Larawan sa Diyos BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
53 Pagmamahal sa sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
55 Tatlong Prinsipyo ng Cosmic: ang Pagpapalawak, ang Paghihigpit, at ang Static Principal    
56 Kapasidad na Ninanais - Malusog at Hindi Malusog na Mga Motibo sa Pagnanasa    
57 Ang Mass Image ng Kahalagahan sa Sarili Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya  Buhay na ilaw
58 Ang Ninanais para sa Kaligayahan at ang Ninanais para sa Hindi Nasisiyahan    
60 The Abyss of Illusion - Kalayaan at Pananagutan sa Sarili BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
62 Lalaki at babae THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
64 Panlabas na kalooban at kalooban sa loob - maling kuru-kuro tungkol sa pagkamakasarili    
66 Kahihiyan ng Mas Mataas na Sarili Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
68 Pinipigilan ang Positibo at Malikhaing Pag-asa - Mga Proseso ng Naisip    
69 Ang Kalokohan ng Pagmamasid sa Mga Resulta Habang Nasa Landas; Katuparan o Pagpigil sa Matibay na Ninanais na Gustung-gusto    
71 Reality and Illusion - Pagsasanay ng Konsentrasyon Spilling the Script: Isang Maigting na Patnubay sa Pag-alam sa Sarili Pagbuhos ng Iskrip
72 Ang Takot sa Mapagmahal Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
73 Pamimilit na Muling Maibalik at Madaig ang Mga Pagkasakit sa Bata BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
74 Mga Pagkalito at Mga Hazy Motivation    
75 Ang Mahusay na Transisyon sa Pag-unlad ng Tao mula sa Isolation to Union   Tingnan ang Sanaysay
77 Pagtitiwala sa Sarili: Ang Tunay na Pinagmulan nito at Ano ang Ipinagbabawal Ito Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
80 Pakikipagtulungan, Komunikasyon, Union THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
81 Mga Salungatan sa Mundo ng Dwalidad HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly  
82 Ang Pagsakop sa Dwalidad na Sinasagisag sa Buhay at Kamatayan ni Jesus HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly  
83 Ang Ideyalisadong Sariling Larawan BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
84 Pag-ibig, Kapangyarihan, Kapayapaan bilang Banal na Mga Katangian at bilang Pagkalayo BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
85 Distortion ng Mga Instincts ng Pagpapanatili ng Sarili at Pag-unlad    
86 Ang Mga Nalalaman ng Pagpapanatili ng Sarili at Pag-unlad sa Salungatan    
87 Ang Susunod na Yugto sa Landas: Mga Tanong at Sagot    
88 Relihiyon: Tama at Mali    
89 Emosyonal na Paglago at Pag-andar nito BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
90 Moralizing - Hindi katimbang na Reaksyon - Kailangan    
92 Mga Kinakailangan na Pinigilan - Pinagbitiw ang mga Pangangailangan sa Bulag - Reaksyon ng Pangunahing at Pangalawang Spilling the Script: Isang Maigting na Patnubay sa Pag-alam sa Sarili Pagbuhos ng Iskrip
93 Ang Link sa Pagitan ng Pangunahing Imahe, Mga Kinakailangan na Pinigilan, at Mga Depensa    
94 Kasalanan at Neurosis - Pinag-iisa ang Hating Panloob    
95 Self-Alienation at ang Daan Bumalik sa Tunay na Sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
96 Karagdagang Komento sa Katamaran bilang Sintomas ng Self-Alienation PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
97 Ang Perfectionism ay Humahadlang sa Kaligayahan - Manipulasyon ng Mga Emosyon PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
98 Nais na Pangarap na Pangarap    
99 Na Palsipikadong Impresyon ng Mga Magulang: Ang Sanhi at Pagalingin Nila    
100 Natutugunan ang Sakit ng Mga Pinsalang Mapanghamak BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
101 Ang Depensa    
102 Ang Pitong Mga Kasalanan sa Cardinal    
103 Kapahamakan ng labis na Pagbibigay ng Pag-ibig - Nakabubuo at nakasisirang Puwersa ng Kalooban    
104 Intellect at Will bilang Tools o Hindrances sa Self-Realization BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
105 Ang Pakikipag-ugnay ng Tao sa Diyos sa Iba't ibang Yugto ng Pag-unlad Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
106 Kalungkutan kumpara sa Pagkalumbay - Relasyon THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
107 Tatlong Aspeto Na Pinipigilan ang Pagmamahal THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
108 Pangunahing Pagkakasala para sa Hindi Mapagmahal - Mga Obligasyon    
109 Kalusugan Espirituwal at Damdamin Sa Pamamagitan ng Pagpapanumbalik para sa Tunay na Pagkakasala    
110 Pag-asa at Pananampalataya at Iba Pang Pangunahing Mga Konsepto na Tinalakay sa Mga Sagot sa Mga Katanungan    
111 Soul-Substance - Pagkaya sa mga Kahilingan    
112 Ugnayan ng Tao sa Oras PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
113 Pagkakakilanlan sa Sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
114 Pakikibaka: Malusog at Hindi Malusog    
115 Pang-unawa, Determinasyon, Pag-ibig bilang Aspeto ng Kamalayan Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
116 Reaching the Spiritual Center - Pakikibaka sa Pagitan ng Mababang Sarili at ng Superimposed Consensya    
117 Kahihiyan: Isang Pamana ng Mga Karanasan sa Pagkabata, Kahit na Mga Paboritong Tao Spilling the Script: Isang Maigting na Patnubay sa Pag-alam sa Sarili Pagbuhos ng Iskrip
118 Dwalidad sa Pamamagitan ng Ilusyon - Pagkalipat BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
119 Pagkilos, Kamalayan, Karanasan: Kasiyahan, ang Kakanyahan ng Buhay    
120 Ang Indibidwal at Sangkatauhan   Tingnan ang Sanaysay
121 Pagkalipat, Pagpapalit, Superimposition    
122 Katuparan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Pagkilala sa Sarili bilang Lalaki o Babae Ang Hilahin Ang Hilahin
123 Paglaya at Kapayapaan sa pamamagitan ng Pagtagumpayan sa Takot sa Hindi Kilalang Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
124 Ang Wika ng Walang malay BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
125 Transition mula sa Walang-Kasalukuyang hanggang sa Oo-Kasalukuyan    
126 Makipag-ugnay sa Life Force    
127 Apat na Yugto ng Ebolusyon: Mga Awtomatikong Reflex, Pagkamulat, Pag-unawa, Pag-alam    
128 Mga Limitasyon na Nilikha Sa Pamamagitan ng Mga Kahaliling Ilusyon    
129 Nagwagi kumpara sa Natalo: Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Sarili at Malakas na Lakas PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
130 Paghahanap ng Tunay na kasaganaan sa pamamagitan ng Pagdaanan sa Iyong Takot Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
131 Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Pagpapahayag at Impresyon    
132 Ang Pag-andar ng Ego na Kaugnay sa Tunay na Sarili After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
133 Pag-ibig: Hindi isang Kautusan, Ngunit bilang Kusang Kaluluwa ng Kaluluwa ng Panloob na Sarili Ang Hilahin Ang Hilahin 
134 Ang Konsepto ng Masama    
135 Ang kadaliang kumilos sa Relaxation - Pagdurusa sa Pamamagitan ng Attachment ng Life Force sa Mga Negatibong Sitwasyon Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
136 Ang Illusory Takot ng Sarili Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
137 Balanse ng Panloob at Panlabas na Kontrol    
138 Ang Human Predicament ng Pagnanais Para sa, at Takot sa, Pagkalapit Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
139 Patay sa Live Center Sa Pamamagitan ng Maling Pagpapakahulugan ng Reality    
140 Salungatan ng Positive kumpara sa Negatibong oriented Pleasure bilang Pinagmulan ng Sakit BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal  Buto
141 Bumalik sa Orihinal na Antas ng pagiging perpekto    
142 Ang Pananabik at ang Takot sa Kaligayahan - Gayundin, ang Takot sa Paglabas ng Little Ego Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
143 Pagkakaisa at Dwalidad HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly  
144 Ang proseso at kabuluhan ng paglaki    
145 Pagtugon sa Tawag ng Buhay    
146 Ang Positibong Konsepto ng Buhay - Walang Takot sa Pag-ibig - Ang Balanse sa Pagitan ng Aktibidad at Passivity Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
147 Ang Kalikasan ng Buhay at Kalikasan ng Tao    
148 Positivity at Negatibiti: Isang Kasalukuyang Enerhiya    
149 Cosmic Pull Patungo sa Union - Pagkabigo THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
150 Kagustuhan sa Sarili: Ang Kundisyon para sa Universal State of Bliss PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
151 Intensity: Isang hadlang sa Pagkakaroon ng Sarili sa Sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
152 Koneksyon sa pagitan ng Ego at ng Universal Power After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
153 Ang Kalikasang Pagkontrol sa Sarili ng mga Walang Kusa na Mga Proseso    
154 Pagsabog sa Kamalayan    
155 Takot sa Sarili - Pagbibigay at Pagtanggap Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
157 Walang Katapusan na Mga Posibilidad ng Karanasan na Pinapahiya ng Depende sa Emosyonal    
158 Ang Pakikipagtulungan ng Ego Sa o Paghadlang sa Tunay na Sarili After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
159 Ang Manifestation ng Buhay ay Sumasalamin sa Dualistic Illusion    
160 Pakikipagkasundo ng Hating Panloob   Tingnan ang Sanaysay
161 Walang malay na Negatibo sa Panganib na Pagsuko ng Ego sa Mga Hindi Pinagsisikapang Proseso After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
162 Tatlong Antas ng Katotohanan para sa Panloob na Patnubay    
163 Aktibidad sa Isip at Receptivity ng isip    
164 Karagdagang Mga Aspeto ng Polarity - Makasarili After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
165 Mga Ebolusyonaryong Yugto sa Pakikipag-ugnay sa Pagitan ng Mga Daigdig ng Damdamin, Dahilan, at Kalooban    
166 Pagdama, Pag-react, Pagpapahayag    
167 Frozen Life Center Naging Buhay    
168 Dalawang Batayang Paraan ng Buhay: Patungo at Malayo sa Sentro    
169 Ang Mga Panuntunang Panlalaki at Pambabae sa Malikhaing Proseso    
170 Takot sa Bliss kumpara sa Pananabik sa Ito - Ang Mga Energy Center Binulag ng Takot: Mga Insight Mula sa Gabay sa Pathwork® sa Paano Haharapin ang Ating Mga Takot Binulag ng Takot
171 Mga Espirituwal na Batas    
172 Ang Mga Sentro ng Enerhiya sa Buhay    
173 Pangunahing Mga Saloobin at Kasanayan upang Buksan ang Mga Sentro - Ang Tamang Saloobin patungo sa Pagkabigo    
174 Pagpapahalaga sa sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
175 Kamalayan: Pagkahanga sa Paglikha GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
176 Pagtagumpay sa Negatibiti    
177 Kasiyahan - Ang Buong Pulsation ng Buhay THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
178 Ang Pangkalahatang Prinsipyo ng Paglaki ng Dinamika    
179 Mga Reaksyon sa Chain sa Dynamics ng Creative Life Substance    
180 Ang Espirituwal na Kahalagahan ng Pakikipag-ugnay ng Tao THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan  Ang Hilahin
181 Ang Kahulugan ng Pakikibaka ng Tao    
182 Ang Proseso ng Pagninilay (Pagninilay para sa Tatlong Tinig: Ego, Mababang Sarili, Mas Mataas na Sarili) PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
183 Ang Espirituwal na Kahulugan ng Krisis PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo  Perlas 
184 Ang Kahulugan ng Evil at ang Transendensya nito Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya  Buhay na ilaw
185 Mutwalidad: Isang Prinsipyo at Batas ng Cosmic THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
186 Pakikipagsapalaran sa Mutwalidad: Healing Force upang Baguhin ang Negatibong Inner Will THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
187 (The Way to Handle) Kahalili ng Malawak at Nakakontratang Estado    
188 Nakakaapekto at Naapektuhan THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
189 Natutukoy ang Pagkakakilanlan sa Sarili Sa Pamamagitan ng Mga Yugto ng Kamalayan After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
190 Kahalagahan ng Pagkaranas ng Lahat ng Pakiramdam, Kasama ang Takot - Ang Dynamic na Estado ng Katamaran BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto 
191 Panloob na Karanasan sa Panloob After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
192 Totoo at Maling Pangangailangan    
193 Ipagpatuloy ang Mga Pangunahing Batayan ng Pathwork: Ang Layunin at Proseso nito    
194 Pagmumuni-muni: Mga Batas at Iba't ibang Paglapit - Isang Buod (Pagninilay bilang Positive Life Creation) BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
195 Pagkilala at Intentionality: Pagkakakilanlan kasama ng Espirituwal na Sarili upang Madaig ang Negatibong Intentionalidad BONES: Isang Koleksyon ng Building-Block ng 19 Pangunahing Mga Pagtuturo sa Espirituwal Buto
196 Pangako: Sanhi at Epekto After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
197 Enerhiya at Kamalayan sa Distorsyon: Masama    
198 Paglipat sa Positive Intentionality    
199 Ang Kahulugan ng Ego at ang Transendensya nito GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
200 Ang Pakiramdam ng Cosmic GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
201 Demagnetizing Negative Force Fields - Sakit ng Pagkakasala    
202 Pakikipag-usap sa Psychic ng Negatibiti    
203 Interpenetration ng Banal na Banayad na Spark sa Outer Regions - Mga Ehersisyo sa Isip After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
204 Ano ang Landas?    
205 Mag-order bilang isang Pangkalahatang Prinsipyo PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
206 Pagnanais: Malikhain o Nakasisira GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
207 Ang Espirituwal na Simbolo at Kahalagahan ng Sekswalidad THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
208 Ang Innate Human Capacity na Lumikha    
209 Ang Roscoe Lecture: Inspirasyon para sa Pathwork Center    
210 Proseso ng Paggunita para sa Lumalagong Sa Unitive State GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo  Diamante
211 Ang Panlabas na Kaganapan ay Sumasalamin sa Paglikha ng Sarili - Tatlong Yugto PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
212 Inaangkin ang Kabuuang Kapasidad para sa Kadakilaan GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
213 Ang Espirituwal at Praktikal na Kahulugan ng "Pakawalan, Hayaan ang Diyos" PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
214 Mga Psychic Nuclear Points  Buhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na PananampalatayaBuhay na Liwanag: Sa Paghahanap at Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya Buhay na ilaw
215 Nagpatuloy ang Psychic Nuclear Points — Proseso sa Ngayon   Tingnan ang Sanaysay
216 Koneksyon sa Pagitan ng Prosesong Nagkatawang-tao at ang Gawain sa Buhay    
217 Ang Kababalaghan ng Kamalayan After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
218 Ang Ebolusyonaryong Proseso GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
219 Mensahe ng Pasko - Mensahe sa Mga Bata    
220 Reawakening mula sa Pre-Incarnatory Anesthesia    
221 Pananampalataya at Pag-aalinlangan sa Katotohanan o Distortion GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
222 Pagbabago ng Mababang Sarili    
223 Ang Panahon ng Bagong Panahon at Bagong Pagkamalay After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
224 Kawangisan ng Kalamangan After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
225 Mga Ebolusyonaryong Yugto ng Indibidwal at Pangkat na Kamalayan GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo  Diamante
226 Diskarte sa Sarili - Pagpapatawad sa Sarili Nang Hindi Pinapansin ang Mababang Sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
227 Palitan mula sa Outer patungo sa Mga Batas sa Panloob sa Bagong Panahon After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
228 balanse GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
229 Babae at Lalaki sa Bagong Panahon Ang Hilahin  Ang Hilahin
230 Ang Pamantasan ng Pagbabago - Reinkarnatibong Proseso sa Parehong Saklaw ng Buhay GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo  Diamante
231 Edukasyong Bagong Edad    
232 Pagiging Mga Halaga kumpara sa Mga Halaga ng Hitsura - Pagkakakilanlan sa Sarili PAGHAHANAP NG GINTO: Ang Paghahanap sa Ating Sariling Mahalagang Sarili Paghanap ng Ginto
233 Ang Kapangyarihan ng Salita PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
234 pagiging perpekto, imortalidad, walang kapangyarihan    
235 Ang Anatomy ng Kontrata    
236 Ang Pamahiin ng Pesimismo PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo  Perlas
237 Pamumuno - The Art of Transcending Frustration PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
238 Ang Pulso ng Buhay sa lahat ng Mga Antas ng Manifestation After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
239 Lecture ng Pasko 1975    
240 Mga Aspeto ng Anatomy ng Pag-ibig: Pag-ibig sa Sarili, Istraktura, Kalayaan THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan Ang Hilahin
241 Dynamics ng Kilusan at Paglaban sa Kalikasan nito    
242 Ang Espirituwal na Kahulugan ng Mga Sistema ng Politikal PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
243 Ang Dakilang Umiiral na Takot at Pananabik GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
244 "Be in the World but Not of the World" - The Evil of Inertia GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
245 Sanhi at Epekto sa Iba't ibang Mga Antas ng Kamalayan After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
246 Tradisyon: Ang Banal at Distortadong Aspeto nito    
247 Ang mga Mass Image ng Hudaismo at Kristiyanismo HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip Banal na Moly 
248 Tatlong Prinsipyo ng Lakas ng Masama - Pagpapakatao ng Masama PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
249 Ang Sakit ng Kawalang Katarungan - Mga Tala ng Cosmic ng Lahat ng Personal at Sama-samang Kaganapan, Mga Gawi, Pagpapahayag GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
250 Panloob na Kamalayan ng Grace - Paglantad sa Defisit PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo  Perlas
251 Ang Ebolusyon at Espirituwal na Kahulugan ng Pag-aasawa - Kasal sa Bagong Panahon THE PULL: Mga Relasyon at Ang Kanilang Espirituwal na Kahalagahan  Ang Hilahin
252 Pagkapribado at Lihim PEARLS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo   Perlas
253 Ipagpatuloy ang Iyong Pakikibaka at Itigil ang lahat ng Pakikibaka GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
254 Suko GEMS: Isang Multifaceted na Koleksyon ng 16 Malinaw na Espirituwal na Pagtuturo Diamante
255 Ang Proseso ng Birthing - Cosmic Pulse    
256 Panloob na Puwang, Nakatuon ang Pagkabukod After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
257 Mga Aspeto ng Bagong Banal na Impormasyon: Pakikipag-usap, Kamalayan ng Grupo, Pagkakalantad After the Ego: Insights From the Pathwork® Guide on How to Wake Up Pagkatapos ng Ego
258 Personal na Pakikipag-ugnay kay Jesucristo - Positibong Pagsalakay - Ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan HOLY MOLY: Ang Kwento ng Duality, Darkness at isang Matapang na Pagsagip  Banal na Moly

Tungkol sa Paggawa ng Trabaho

Ang Pathwork ay isang trademark na salita na pagmamay-ari ng Pathwork Foundation, isang samahang hindi kumikita. Ito ay nilikha sa kahabaan ng daan ni Eva at iba pang mga tagasunod ng Gabay batay sa katotohanan na madalas niyang binanggit ang tungkol sa "pagiging nasa isang landas," at ang katotohanan na mahirap na subaybayan ang gayong landas.

Sa totoo lang, ang bawat tao ay nasa landas, alam natin ito o hindi. Gayunpaman, sa ngayon, marami pang mga tao ang nagkakaroon ng kamalayan tungkol sa espiritwal na paglalakbay na naroroon natin, kaya't nagbabasa kami ng mga libro ng mga napapanahong espiritwal na guro, dumadalo sa mga workshop sa katapusan ng linggo at mga retretong lingguhan, natututo tungkol sa pag-iisip, pag-iisip, at pagkuha ng mga klase sa yoga. 

Sa pangkalahatan, ang mga tao ngayon ay handa na para sa higit pa, at marami ang napagtanto ang pagsusumikap nito alinman sa paraan, kung sinasadya man ng isa na dumalo sa mga hamon sa buhay at mga pagkakataon para sa paglago na nakapaloob sa kanila, o bumbling kasama at umaasa para sa pinakamahusay. Hindi alintana ang ating diskarte, ang buhay ay magtuturo sa atin ng ating mga aralin. Maaari tayong sumipa at sumisigaw, o maaari nating gawin ang mga bagay sa isang mas mahusay na paraan.

Mahirap man na tumingin nang direkta sa ating sariling mga pagkakamali at pagiging negatibo, sa ilang mga punto ay napagtanto na hindi lamang natin maiiwasang tumingin sa ating sarili at umaasa na makahanap ng mga solusyon. At iyon, sa isang paraan, ang puso ng itinuturo ng Gabay. Ang paraan upang makarating sa kabilang panig ng aming mga dilemmas sa buhay ay sa pamamagitan ng pagtahak sa gateway ng responsibilidad sa sarili.

Nag-aalok ang Gabay ng malalim na mga aral ngunit mahalaga lamang ang mga ito kung inilalagay sila sa serbisyo ng pag-unawa at pag-aliw sa pang-araw-araw na hindi pagkakasundo — kapwa malaki at maliit — sa buhay ng isang tao. Kailangang aktibong ilapat ng isang tao ang mga turo ng Gabay upang maihatid nila. Yun talaga ang susi.

Mga Aral Bookspodcasts

Mahanap Aling Pathwork Teachings ang nasa What Phoenesse Books • Kumuha Mga Link sa Orihinal na Pathwork Lecture • Basahin Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi