Jill Loree

magbahagi
Tamang paraan ng pakikibaka

Napakarami sa atin ang nakakaranas ng buhay bilang isang nakalilito, nakalilitong pagsubok. Mahirap, sabi namin, at masakit. Ito ay isang pakikibaka, at tila walang kahulugan sa buhay. Parang hiwalay na tayo sa buhay. Ngunit mga kaibigan, ito ay hindi totoo!

Ang paraan ng paglitaw ng ating buhay sa labas ngayon ay isang eksaktong kopya ng kung paano natin nararanasan ang ating sarili sa loob. Ito ay isang higanteng kalipunan ng lahat ng ating mga ugali at panloob na katangian, na nagpapakita bilang ang bagay na ito na tinatawag nating "aking buhay".

Nangangahulugan ito na isang malaking pagkakamali—isa sa pinakamalaking pagkakamali na mayroon—ang maniwala na tayo ay isang bagay at ang buhay na pinagdaanan sa atin ay iba. Ito ay hindi ganoon.

Pakikibaka: Malusog at hindi malusog

Ang buhay ay maaaring maging isang tunay na pakikibaka. Ang mahalagang matanto ay ang ating pakikibaka ay maaaring maging malusog at nakabubuo, o maaari itong maging hindi malusog at samakatuwid ay mapanira.

Marahil ay pamilyar tayo sa ilang relihiyon o pilosopiya na nagsasabi na kailangan nating "isuko ang pakikibaka." Bagama't maaaring totoo ang gayong pagtuturo, madalas nating hindi maintindihan ito na nangangahulugan na dapat tayong sumuko, o sumuko. Na dapat tayong maging pasibo at hindi manindigan para sa ating sarili. Na dapat nating bitawan ang ating mga layunin at ang ating pagnanais na matupad.

Ang ganitong paraan ay nagdadala sa atin sa maling daan patungo sa pagiging isang katamaran. Ito ay humahantong sa pagwawalang-bahala at pagwawalang-bahala, at kahit na ginagawa tayong matalo ang ating sarili para sa pagnanais ng higit pa mula sa buhay.

Ang mas masahol pa, ang gayong pag-uugali ay nagdudulot sa atin na hindi mapabuti ang mga kondisyon sa ating buhay—sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid—na mayroon tayong kakayahang pabutihin. At sa isang paraan, iyon ay talagang malupit.

Ang isang malusog na pakikibaka, sa kabaligtaran, ay hindi nakakapagod sa amin. Sapagkat kapag tayo ay gumawa ng isang malusog na diskarte sa ating mga pakikibaka, ang ating mga pagsisikap ay hindi walang saysay at ang ating mga lakas ay hindi nauubos. Kapag nakikibaka tayo sa tamang paraan, humihinto tayo sa pakikipaglaban sa ating sarili.

Ang maling paraan ng pakikibaka

Kapag tayo ay nakikibaka laban sa batis sa hindi malusog na paraan, tayo ay natutunaw ng pakikibaka. Ang pakikibaka ay nagpapawi sa atin. Ang malusog na pakikibaka, sa kabilang banda, ay talagang nagpapalakas sa atin.

Pagkatapos ng lahat, hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap upang payagan ang anumang nasa loob natin na bumula sa ibabaw. Sa katunayan, malamang na mag-aksaya tayo ng maraming enerhiya upang maiwasan ang paglabas ng panloob na materyal sa ibabaw. At pagkatapos ay nagtataka tayo kung bakit nakakaramdam tayo ng pagod sa lahat ng oras.

Dumating tayo sa puntong pakiramdam natin ay wala na tayong lakas para harapin ang buhay. Ngunit kung babaguhin natin ang mga bagay-bagay—upang simulan ang pakikibaka sa tamang paraan—magiging ibang-iba ang buhay. Sapagkat buong lakas nating ipinaglalaban upang hindi malaman kung ano man ang nasa loob natin, sa ngayon. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng patuloy na pagharang sa daloy ng ating mga damdamin, na nakakapagod.

At ito, mga kababayan, ang mismong kahulugan ng hindi malusog na pakikibaka.

Nakaharang sa batis

Maihahambing natin ang ating mga damdamin—at ang mga ugali na kasama nito—sa mga batis. Habang gumagalaw ang mga daloy ng emosyong ito, dumadaan sila sa mga siklo kung saan apektado sila ng mga impluwensya sa loob at labas. Ngunit kung ano talaga ang kumokontrol sa kanila ay nasa loob natin.

Pagkatapos ay sinisikap naming ilipat ang kontrol ng aming mga damdamin sa isang bagay na nasa labas natin—sabihin, mga panlabas na kalagayan—na umaasa na ang pinsala ay maaaring ayusin mula sa labas. Dumadaan tayo sa buhay na umaasang darating ang tulong at ayusin ang hindi maayos na daloy ng ating mga damdamin. Kapag ginawa namin ito, pinipigilan namin ang malayang daloy na maaaring magdulot ng kamalayan sa kung ano talaga ang aming nararamdaman.

Sa pamamagitan ng paglalagay ng ating pagtuon sa labas ng ating sarili, higit na humihiwalay tayo sa tunay na kontrol na nasa ating mga kamay. At sa huli, ang pagkakaroon ng kumpletong kamalayan sa sarili ang tanging makabuluhang kontrol na mayroon.

Ipagpatuloy natin ang pagkakatulad na ito ng isang stream at, gamit ang diskarteng ito, tingnan natin ang pinsalang nagagawa natin kapag pinipigilan natin ang ating mga damdamin. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagay sa ganitong paraan, maaari tayong maging inspirasyon na alisin ang mga barikada na ito.

Ang tunay na dahilan ng isang krisis

Subukang isipin ang bawat emosyon—bawat saloobin at tugon na mayroon tayo tungkol sa buhay—bilang isang stream. Ngayon isipin kung ano ang mangyayari kapag nagbarikada tayo sa isang batis. Pagkatapos ng lahat, ganap na posible na dam up ang isang ilog. Sa ganitong kaso, ang tubig na dumadaloy patungo sa dam ay ititigil.

Kung mas maraming tubig ang naipon sa likod ng dam, mas malaki ang enerhiya ng tubig na bina-back up. Hanggang isang araw ang tubig ay sumabog sa dam, umapaw dito at sinisira hindi lamang ang dam, kundi pati na rin ang lahat ng malusog at natural na mga halaman at istruktura sa daan.

Ngunit hindi kinakailangan na wasakin ang barikada sa isang marahas na paraan.

Sa loob ng ating mga kaluluwa, mayroong ganoong dam. At hindi na kailangang maitayo ito. Ngunit dahil ang bawat isa sa atin ay pinili na magtayo ng gayong sagabal, ngayon ay kailangan na nitong umalis. Posibleng maalis ang panloob na dam na ito sa unti-unti at sistematikong paraan, sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Maaari nating tawagin ang gayong nakakamalay na proseso ng paghaharap sa sarili.

O maaari nating hintayin at hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Kung ganoon, bababa na ang barikada kapag natangay ito ng lakas ng naka-back-up na tubig. Kapag halos ganito ang paghawak sa atin ng buhay—kapag ang naipon nating mapangwasak na mga saloobin ay patuloy na nagtutulak laban sa barikada na ito hanggang sa tuluyang kumalas—mayroon tayong tinatawag na krisis.

Nililinis ang mga labi

Kung pipiliin nating hindi damhin ang ilog, hahayaan nating malayang lumutang ang mga labi sa ibabaw upang ito ay maalis. Para sa umaagos na tubig, na dalisay at sariwa at patuloy na nagbabagong-buhay, ay walisan ang ilog na walang mga labi. Hindi ba't ganoon lang ang gawain ng kalikasan?

Gumagana ito sa parehong paraan sa ating mga agos ng kaluluwa.

Kapag natatakot tayo sa kanila at patuloy na umiwas sa mga labi ng ating nakaraan—kasama ang mga mapangwasak na tendensiyang ibinubunga nila—na sila ay naipon sa likod ng isang barikada. At bilang isang resulta, tiyak na sila ay lumubog sa amin isang araw kapag nakita namin na hindi namin makontrol kung ano ang mangyayari.

Ngunit ang pagpapalabas ng mga labi ay hindi isang bagay na kailangan nating katakutan. Sabi nga, kapag sinimulan nating alisin ang ating mga panloob na bloke, makakaranas tayo ng mga negatibong emosyon na hindi katulad ng anumang naramdaman natin noon. At kaya ito ay magiging mapang-akit na isara muli ang takip.

Magkaroon ng kamalayan sa tuksong ito.

Sa likod ng mga negatibong damdaming ito ay nakasalalay ang lahat ng ating positibo, mapagbigay, mapagmahal at hindi makasarili na damdamin. At susundin nila kapag ang mga negatibong damdamin ay pinayagang dumaloy at hindi na nakakaramdam ng labis na pinsala sa atin. Tandaan, sa pamamagitan ng hindi pakiramdam ang mga mas madidilim na damdamin, hindi sila mahiwagang umalis.

Binalot ng insecurity

Halimbawa, kapag nagpupumilit tayong makaramdam ng kawalan ng katiyakan—pagtanggi na ang ating kawalan ng kapanatagan ay umiiral—ay lumalabas ang kawalan ng kapanatagan sa likod ng dam. Ang tubig ay umuuga. Hangga't ang dam ay patuloy na humahawak, ang mararamdaman natin ay isang hindi malinaw na kakulangan sa ginhawa. Kami ay makaramdam ng pagpigil, ngunit hindi namin maintindihan kung bakit. Madarama namin na ang ilan sa aming mga pinakamahusay na potensyal ay hindi nagagamit.

Hindi natin lubos na mauunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit ang ating mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan ay patuloy na lalakas, na namumuo sa likod ng dam. Hindi namin mararamdaman ang buong puwersa ng aming kawalan ng kapanatagan hanggang sa dumating ang araw na ang ilang panlabas na kaganapan ay lulubog sa amin. At pagkatapos ay mararamdaman natin ang lahat ng kawalan ng pag-asa ng kawalan ng kapanatagan at kawalan ng kakayahan na hindi natin pinangahasang harapin.

Kaya kapag nagpupumilit kaming pigilan ang aming kawalan ng kapanatagan, talagang pinapalaki namin ito. Ang pagtanggi sa pagkakaroon nito ay nagpapataas nito at ginagawa itong mas malakas kaysa sa kung hindi man. Gumagana ito sa parehong paraan sa iba pang mga emosyon tulad ng takot, pagdududa at poot. Dahil ang pinagbabatayan na prinsipyo ay palaging pareho.

Hindi ba't mas matalinong ituloy na lang at tanggalin ang barikada? Bakit patuloy na maghihintay hanggang sa tuluyang masira ito ng kalikasan at maging sanhi ng ating pakiramdam na walang magawa? Sapagkat kapag nangyari iyon, ang aming mga damdamin ay lumubog sa amin, ngunit hindi namin maintindihan ang kahulugan nito. Dahil ang naipon na momentum ay nagiging masyadong malakas.

Hindi natin kailangang maghintay hanggang sa mga ganitong oras.

Nakaharap sa ating pagtutol

Kung may isang layunin sa pagsunod sa espirituwal na landas na ito ng Phoenesse at ng Pathwork Guide ay ito: upang maiwasan ang hindi kinakailangang pakikibaka. Kapag sinusunod namin ang landas na ito, sinisikap naming alisin ang aming mga panloob na barikada bago sila alisin ang kanilang mga sarili. Hinahayaan nating dumaloy ang ating damdamin, at sa paggawa nito, inilalabas natin ang anumang hawak nila.

Sa pamamagitan ng pagharap sa mga damdaming mas gugustuhin nating iwasan, takasan at itanggi—kabilang ang ating mga pagdududa at pagsalakay, paninibugho at pagmamay-ari, pagpapahalaga sa sarili at pagiging makasarili—hinaharap natin ang lahat ng pagmamay-ari ng nasaktang bata na nabubuhay pa rin sa loob natin.

Ano ang dahilan kung bakit gusto nating tumakas mula sa mga damdaming ito?

Ito ay may kinalaman sa pagtatanggol sa ating sarili laban sa pagkakalantad, kahinaan at pananakit. Ngunit hindi iyon ang buong kuwento.

Bakit tayo lumalaban?

Hindi sapat na sabihin na ang ating panloob na barikada—ang ating depensa laban sa nararamdaman ng ating mga damdamin—ay nagtatanggol sa atin laban sa mga sakit sa buhay. Narito kung ano talaga ang nangyayari: Pinapanatili namin ang aming pagtutol sa pakiramdam ng aming mga damdamin dahil umaasa kaming maaari kaming manatiling isang bata.

Ang mga bata, kung tutuusin, ay tila may kalamangan na ibigay sa kanila ang lahat ng kailangan nila para maging ligtas at masaya. At hindi nila kailangang kunin ito para sa kanilang sarili.

Ito ay isang mapanuksong ilusyon, na tayo ay may karapatan na tumanggap nang hindi na kailangang tumayo sa ating sariling mga paa. Naaalala namin ang kalamangan na ito ng pagkabata at pinagsama ito sa aming takot na lumubog sa barikada kung saan nakabaon ang aming mga nakaraan na sakit.

Higit pa rito, ang aming hindi pagpayag na harapin ang nakabaon na sakit na ito ay bumuo ng isang sadyang kawalan ng kakayahan. Ang ating kaakuhan ay nanatiling mahina, kaya ngayon ay hindi nito mapagkakatiwalaan ang sarili. Lumilikha ito ng dahilan para umasa tayo sa iba para sa ating mga pangangailangan.

Hindi namin nais na talikuran ang paniniwala na ang aming kaligayahan, ang aming katuparan at ang aming seguridad ay maaaring magmula sa labas namin. Sa katunayan, kumakapit tayo sa pag-asang ito.

Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinipigilan nating alisin ang hadlang.

Pagkuha ng emosyonal na kapanahunan

Ang pagkakaroon ng emosyonal na kapanahunan ay ang pagkakaroon ng kakayahang tiisin ang pagkabigo. Kailangan nating tanggapin na ang lahat ay hindi palaging pupunta sa ating paraan. Pagkatapos ay lulutang kami kasama ang alon at titigil sa pag-stem laban dito. Kakatwa, ang paggawa nito ay magbibigay sa atin ng tiwala sa sarili.

Sa pagkakaroon ng kakayahang tanggapin na wala ang anumang gusto natin, nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. Kung ipipilit nating makuha ang gusto natin nang hindi natin ito makuha para sa ating sarili, mananatili tayong walang katiyakan, walang magawa at umaasa. Ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkabigo, magkakaroon tayo ng kumpiyansa na malaman na kaya nating harapin ang buhay.

Pag-isipang mabuti ang huling dalawang pangungusap na ito, mga kaibigan.

Paghiwalayin ang mga countercurrent

Ang isang bata at isang taong may sakit ay karaniwang walang magawa, na kailangang umasa sa iba. Kaya ang isang lumalaban na pag-iisip ay hindi lamang isang bata na hindi pa lumaki, ngunit ito ay sadyang hindi wasto.

Sa isang banda, natatakot tayong maging walang magawa at hindi natin alam kung totoo nga ba ang ating kawalan. Sa kabilang banda, natatakot kaming aminin na maaaring mas marami kaming panloob na mapagkukunan kaysa sa gusto naming aminin. Dahil ang pag-amin na mayroon tayong mga hindi pa nagagamit na mapagkukunang ito ay maaaring lumikha ng ilang partikular na obligasyon, tulad ng pag-ako ng responsibilidad para sa ating sarili.

Ito ang mga uri ng countercurrents na dapat nating hanapin at palayain: ang ating takot na maging walang magawa at, sa parehong oras, ang ating takot na malaman na hindi natin kailangang maging walang magawa kung ayaw natin. Dagdag pa rito, natatakot tayong isuko ang ating parang bata na pagnanais para sa agarang kasiyahan.

Ang ating pagtutol na makita ang mga bagay na ito sa loob natin ay pumuputol sa atin mula sa agos ng buhay. Habang mas matagal natin itong ginagawa, mas maraming tubig ang naipon sa likod ng barikada. Ang paraan ay sa pamamagitan ng simulang mapansin kung paano natin laging sinusubukang itabi ang hindi kasiya-siyang damdamin.

Ang aming pag-asa ay sila ay umalis na lamang.

Ang Panalangin sa Gateway

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ng iyong kahinaan namamalagi ang iyong lakas;

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ang iyong sakit namamalagi ang iyong kasiyahan at kagalakan;

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ang iyong takot nakasalalay ang iyong seguridad at kaligtasan;

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ng iyong kalungkutan nakasalalay ang iyong kakayahang magkaroon

katuparan, pagmamahal at pagsasama;

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ng iyong pagkamuhi ay nakasalalay ang iyong kakayahang magmahal;

Sa pamamagitan ng gateway ng pakiramdam ang iyong kawalan ng pag-asa nakasalalay totoo at nabigyang-katarungan na pag-asa;

Sa pamamagitan ng gateway ng pagtanggap ng mga kakulangan ng iyong pagkabata

nakasalalay ang iyong katuparan ngayon.

– Pathwork® Guide Lecture #190: Kahalagahan ng Pagdaranas ng Lahat ng Damdamin, Kasama ang Takot

Pagharap sa ating takot

Ang takot ay isang unibersal na pakiramdam na dapat matutunan ng lahat na harapin. Isang pagkakamali ang paniwalaan na ang pagkakaroon ng kamalayan sa ating takot ay magiging sanhi ng pag-uumapaw nito. Para sa kamalayan ay hindi ang dahilan ng ating kahirapan. Ang mas malaking problema ay ang ating saloobin sa ating takot at kung ano man ang nasa ilalim nito.

Kapag tayo ay nasa isang hindi malusog na pakikibaka, sinasabi natin sa ating sarili, “Hindi ako dapat matakot. Hindi kanais-nais ang takot, kaya ayoko itong maramdaman.” Sa ganoong sentimyento, lumalaban tayo sa bahagi natin na nangyayari na nasa takot ngayon na. Sa pamamagitan ng pagpapatibay laban sa alon ng takot, lumilikha tayo ng takot na mabaha ng takot.

Ang problema ay ipinagtatanggol pa rin natin ang ating sarili laban sa pagtingin sa ating takot. Ngunit maaari nating ihinto ang pakikibaka nang husto laban sa takot. Masasabi nating, "Ako ay isang tao, at tulad ng marami pang iba ay nakakaramdam ako ngayon ng takot."

Ang ganitong diskarte ay hahayaan tayong lumutang sa alon ng takot, sa halip na mapuno nito. Malalaman natin na kaya nating lumangoy sa takot, at hindi malulunod dito. Ang takot, kung gayon, ay hindi gaanong mapanganib. Mananatili pa rin ito, ngunit hindi ito magiging masama.

Ano ang nasa likod ng ating takot?

Kapag tayo ay nakikibaka laban sa isang alon ng takot, tayo ay nalubog dito. Dahil ang ating takot na malunod ang pumipigil sa atin sa paglangoy, kahit na may kakayahan tayong lumangoy. At kapag lumalangoy lang tayo, makikita natin kung ano ang nasa likod ng ating takot.

Ang takot na pinag-uusapan natin ay isang masungit at patuloy na takot, na hindi makatotohanang takot. Sa ilalim ng takot na ito—ang takot na ayaw nating harapin—lagi tayong makakahanap ng iba pang "mga daluyan ng damdamin" na nakaharang at hindi na kayang dumaloy.

Maaaring binubuo sila ng mga bagay tulad ng poot, pananakit at kahihiyan, kahihiyan, pagmamataas at pagmamataas, awa sa sarili, pagpapahalaga sa sarili at isang paggigiit sa hindi makatwirang mga kahilingan. Ito ang talagang pinaglalaban natin kapag tayo ay nagpupumilit na umiwas sa ating takot. Ngunit kung hahayaan natin silang lumabas sa sariwang hangin ng ating kamalayan, ang takot ay awtomatikong bababa at kalaunan ay mawawala.

Ito ay isang pangako.

Ang tamang paraan ng pakikibaka

Lahat tayo ay nahirapan sa ilang paraan bilang mga bata. Kapag nakakaramdam tayo ng panloob na kakulangan sa ginhawa, malamang na pareho ang naramdaman natin bilang isang bata. Ang sakit na ito ng mga matandang pagkabata ang dahilan kung bakit tayo humarang sa batis, lumalaban, at nagsasabi sa ating sarili ng mga kasinungalingan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari.

Pagkatapos ay namumuhay tayo sa mga lumang mapanirang pattern, habang kinakain tayo ng takot at kawalan ng kapanatagan.

Bilang resulta, nagpupumilit tayo sa maling direksyon. At iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay hindi tayo nakikiayon sa agos ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam namin ay hindi nakakonekta sa buhay.

Ang tanging paraan ay ang huminto sa paglaban, at tumalikod at harapin ang ating sarili. Ang daan patungo sa kabilang panig ay sa pamamagitan ng pagpasok sa batis. Iyan ang malusog na pakikibaka. Dapat nating hayaang lumutang nang malaya ang ating mahihirap na emosyon upang matuklasan nating wala tayong dapat ikatakot mula sa kanila.

Isinasagawa ito

Maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili ng mga sumusunod na katanungan:

 • Kung gusto kong magsimulang maging tapat sa aking sarili, ano ang pinakamahalagang lugar para sa akin upang tumingin?
 • Anong mga aktibidad ang higit na makakatulong sa akin na gawin ito?
 • Nililinlang ko ba ang aking sarili sa pagnanais na ang ilang aktibidad maliban sa pagpapaunlad ng sarili ay magdadala sa akin ng espirituwal na pag-unlad?
 • Posible bang lumaki nang hindi nahaharap sa aking sarili?
 • Sapat na ba ang ginagawa ko, o maaari pa ba akong gumawa ng higit pa?
 • Kung marami pa akong magagawa, bakit ko ito nilalabanan?
 • Handa lang ba akong linangin ang pagtuklas sa sarili sa mga lugar na hindi lumilikha ng pagkabalisa sa akin?
 • Iniiwasan ko ba ang mga lugar sa akin na masakit?
 • Bakit at saan ako lumalaban na malaman kung ano ang nasa akin?
 • Ano ang aking saloobin sa aking sarili sa pag-amin nito?
 • Kung gusto kong patuloy na lumaban, hindi ba mas mabuting malaman man lang na wala akong lakas ng loob na tingnan ang sarili ko?
 • Mayroon ba akong lakas ng loob na aminin ito?
 • Maaari ko bang makita na may ilang mga bahagi sa akin na handa akong tingnan nang totoo, habang sa ibang mga lugar ang kabaligtaran ay totoo?

Ngayon makinig nang mabuti sa iyong mga sagot. Manalangin na marinig ang mga sagot nang hindi niloloko ang iyong sarili. Isulat ang mga ito. Ang paggawa ng pagsasanay na ito nang may katapatan sa sarili ay nangangahulugan ng higit sa maaari mong isipin.

“Hindi ka makakagawa ng sapat na pagninilay-nilay sa lecture na ito. Subukang gawin itong isang buhay na kaalaman; ilapat ito sa iyong sarili nang personal, sa halip na maunawaan lamang ito sa intelektwal na paraan. Tanggapin ang aming pagmamahal at pagpapala. Wala kang dapat ikatakot.”
–Pathwork Guide Lecture # 114: Pakikibaka: Healthy and Unhealthy

Ang karunungan ng Pathwork Guide sa mga salita ni Jill Loree,

Hinango mula sa Pathwork Guide Lecture # 114: Pakikibaka: Malusog at Hindi malusog

Matuto nang higit pa sa Nabulag ng Takot: Mga Insight mula sa Pathwork Guide kung paano harapin ang ating mga takot, at Buto, Kabanata 2: Ang kahalagahan ng pagdama ng lahat ng ating nararamdaman, kabilang ang takot | Makinig sa podcast

Iwan ng komento