Para sa maraming tao, ang pagtalakay sa paksa ng kasamaan ay hindi madali. Hindi palaging ganito. Sa loob ng maraming siglo, maramdaman ng mga tao ang hindi nakikita — ang mga supernatural na puwersa ng kagaanan at ng kadiliman, kung nais mo. Nakita namin ang kanilang pagkatao bilang mga espiritung nilalang — bilang mga anghel at bilang mga demonyo — at ang impluwensyang maaari nilang magkaroon sa sangkatauhan. Kaya't lubos nating nakilala ang kapangyarihan ng kasamaan.

Talagang nakararanas tayo ng kasiyahan at pananabik kapag nagdudulot tayo ng pagdurusa at sakit, at nagkalat ng pagkawasak. Nakakatawa kung gaano namin ito ginagawa, ngunit hindi ha-ha nakakatawa.
Talagang nakararanas tayo ng kasiyahan at pananabik kapag nagdudulot tayo ng pagdurusa at sakit, at nagkalat ng pagkawasak. Nakakatawa kung gaano namin ito ginagawa, ngunit hindi ha-ha nakakatawa.

Noong panahong iyon, ang kulang sa atin ay ang kagustuhang pumili kung alin ang may pinakamalaking impluwensya sa atin nang personal. Syempre nagkaroon kami ng free will—laging mayroon, palaging gagawin. Ngunit kami ay masyadong immature sa pag-iisip at emosyonal na gawin ito. Dahil dito, hindi kami nakagawa ng matalinong pagpili. Hinahayaan namin ang Lower Self na magpatakbo ng palabas, hindi kaya at ayaw na harapin at lampasan ito. Sa madaling salita, kami ay mga laruan ng madilim na pwersa.

Ang aming kakulangan sa pag-alam sa sarili ay humantong sa amin sa kawalan ng pananagutan sa sarili. Dahil dito, nadama namin na kami ay biktima ng masasamang espiritu. Natakot kami sa kanila at naging masunurin kami sa kanila. Ang ilang mga tao ay ginawa pa nga ito nang may kamalayan at sadyang, hayagang sumasamba kay Satanas. Para sa iba, ang pagpili na hayaan ang kanilang sarili na maimpluwensyahan ng sanlibutan ni Satanas ay itinago sa kamalayan. Ngunit siyempre ito ay gumaganap mismo sa mga kamay ng Lower Self. Sinadya naming piliin na hayaan ang madilim na pwersa na mamuno sa amin at hindi na namin ito napagtanto.

Gumalaw pasulong ng ilang siglo at sa kalaunan ay naging unti-unti na tayong konektado sa di-nakikitang mundo. Ang pagkaputol na ito, gaya ng makikita natin sa lalong madaling panahon, ay isa mismo sa mga tanda ng masasamang pwersa. Ngunit una, huminto tayo at pansinin sandali kung paano ang pagpapakita ng kasamaan ay naka-embed sa loob nito ng gamot na kailangan natin para sa pagtagumpayan ng kasamaan, sa mahabang panahon man lang. Kaya oo, ang pagkakahiwalay na ito mula sa supernatural ay may mga nakakapanghinayang epekto. Kasabay nito, inagaw nito ang aming madaling dahilan na "pinilit ako ng diyablo na gawin ito."

Ngayon ang isang arena ay nilikha kung saan ang mga tao ay kailangang tumingin sa kanilang sarili kung nais nilang ayusin ang mga epekto ng kasamaan. Kaya ang kilusang ito sa paghihiwalay at paghihiwalay mula sa mundo ng mga anghel at diyablo ay nakatulong sa atin na lumago sa pananagutan sa sarili. Ngunit ngayon, habang kinukutya natin ang iniisip natin bilang pamahiin—at pamahiin ang paniniwalang ang ating kapalaran ay kontrolado ng mga puwersang nasa labas—nakakaligtaan natin ang kalahati ng katotohanan. Na ang mga di-nakikitang pwersa ay umiiral at may kanilang impluwensya. Sa madaling salita, kami ay natigil sa isang duality: alinman ako ay responsable para sa aking sarili, o ang mga anghel at mga demonyo ay. Magandang balita: sa ngayon ang sangkatauhan ay may sapat na gulang upang pagsamahin ang dalawang bahagi ng duality na ito sa isang katotohanan.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Para sa mga taong tumatahak sa landas ng pagtuklas sa sarili—sa pamamagitan man ng therapy, espirituwal na pagpapayo o katulad nito—may posibilidad na tumutok ang gawain sa paggising sa ating panloob na pagkatao. Dapat nating dalhin ang lahat ng ating panloob na balakid sa ating kamalayan upang mabago natin ang mga ito. Ito ay mahalaga at kinakailangang gawain. Kailangan nating kilalanin ang ating Lower Self at kung paano ito gumagana kung gusto nating gumawa ng isa pang pagpipilian.

Sa antas na tayo ay nananalangin para sa tulong sa paglilinis ng mga baluktot na aspeto ng ating sarili, at pinipiling huwag isagawa ang ating Lower Self urges, mayroon tayong proteksyon laban sa kasamaan. Sa antas na itinalaga natin ang ating mga sarili sa pag-align sa ating Mas Mataas na Sarili at pagsunod sa mga yapak ni Kristo, hindi tayo maaaring lapitan ng mga madilim na espiritu. Ngunit hindi sapat na magkaroon ng mabuting kalooban at sabihin ang ating mga positibong intensyon sa panlabas. Ang ating desisyon ay dapat tumagos nang mas malalim sa mga nakatagong bahagi ng ating pagkatao. Ito ang tanging paraan upang maging isang nagniningning na liwanag na nagtataboy sa mga madilim na espiritu.

Nangangahulugan ito na may ilang bagay na kailangan nating mas maunawaan. Tulad ng halimbawa, kung paano tayo karaniwang isang malaking electromagnetic field na palaging sumusunod sa katulad-attracts-like na panuntunan. Bottom line: kailangan natin ng ilang impormasyon tungkol sa tatlong pangunahing prinsipyo ng kasamaan. Bibigyan tayo nito ng mas kumpleto at malinaw na pananaw sa ating buhay at kung ano ang ating kinakaharap.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Ang una at pinaka-halatang prinsipyo ng kasamaan ay ang paghihiwalay. Ito ay madaling nauugnay sa diyablo na ang pinakamalaking ambisyon ay palaging sirain at pahirapan. Si Satanas, sa katunayan-at sa pamamagitan ng extension, ang ating sariling Lower Self-ay tungkol sa paghihiwalay. Kabilang dito ang paghihiwalay sa Diyos gayundin sa iba at sa ating sarili. Lumalabas ito sa ating kalupitan sa iba, pagkatapos ay niloloko natin ang ating sarili. Iniisip natin na kahit papaano ay wala tayong dapat sisihin o tayo ang biktima kaysa sa may kasalanan. Humiwalay tayo sa kung saan nabubuhay ang kasamaan sa atin.

Ang paghihiwalay ay isang aspeto ng lahat ng tatlong prinsipyo ng kasamaan. Ngunit mahalagang tukuyin ang bahagi ng maling akala kung saan tinatanggihan nating makita na ang sakit ng ating kapatid ay hindi maiiwasang pati na rin ang ating sakit. Hindi namin binabalewala ang pangunahing katotohanang ito. At higit pa riyan, talagang nakakaranas tayo ng kasiyahan at kagalakan kapag tayo ay nagdudulot ng pagdurusa at sakit, at nagkalat ng pagkawasak. Nakakatawa kung gaano namin ito ginagawa, ngunit hindi ha-ha nakakatawa.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Ang materyalismo ay ang pangalawang prinsipyo ng kasamaan. Nalalapat ito siyempre sa buhay sa Earth. Ngunit nalalapat din ito sa isang buong host ng mga mala-impyernong globo na naranasan namin ang kasawiang binisita bago kami dumating dito sa planetang tahanan. Sa mga lugar na iyon, ang mga espiritu ay nabubuhay sa isang estado ng pagkadiskonekta. At sigurado sila na ang patay na estado ng siksik na bagay na kinaroroonan nila—mas makapal at mas condensed kaysa sa kung ano ang pamilyar sa atin—ay ang tanging katotohanan. Parang pamilyar?

Ang mga visionaryer na nakadarama kung ano ang impiyerno ay hindi nag-tap sa uri ng pagdurusa na mayroon sa mga mala-impyernong larangan. Kaya narito ang isang ilustrasyon. Isipin ang isang mundo kung saan walang kalikasan. Walang buhay; walang lasa. Ang lahat ay napakahigpit, kahit na ang panloob na likas na espiritu ay hindi maa-access. Kahit saan ay walang iba kundi ang pagkamatay at kumpletong paghihiwalay mula sa anumang bagay na may pulso. Lahat ng aspeto ng pag-iral ay mekanikal.

Nang walang kapanganakan at walang kamatayan, ito ay isang buhay na walang hanggan na walang iba kundi makalangit. Ito ay isang matinding pagbaluktot ng kawalang-hanggan. Ito ay kawalan ng pag-asa mismo, na parang imposible ang pagbabago. Ang gayong kawalan ng pag-asa ay lumilikha ng isang pagdurusa na katumbas ng direktang pagdudulot ng sakit.

Kung titingnan natin ang kasaysayan ng buhay sa Earth, makikita natin na hanggang kamakailan lamang, ang prinsipyo ng paghihiwalay ay ipinakita ang pinakamalakas. Sa nakalipas na siglo o dalawa, ang prinsipyong ito ng materyalismo ay pumalit. Habang ang mga pamahiin ay lumalabas sa bintana, gayundin ang ating mga koneksyon sa mas banayad na aspeto ng katotohanan. Nasira na natin ang ating lifeline sa Spirit World.

Ang resulta? Lumikha kami ng isang nakahiwalay na katotohanan kung saan ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa aming advanced na estado. Sa totoo lang, nabubuhay tayo sa mas advanced na stat. Ito ay dahil sa ating diin sa bagay at sa teknolohikal na pag-unlad na ating nagawa. Ngunit dito, tayo ay naging isang katotohanan sa ating sarili. Ito ay may ilang mga upsides at ilang mga downsides.

Ang positibong aspeto nito ay naibalik nito ang mga tao sa pananagutan para sa kanilang sarili. Nagdulot ito sa atin ng paghahanap sa ating sarili, sa mas malawak na antas, kung ano ang nakakaapekto sa ating kapalaran. Ito ay hindi nagkataon na sa parehong yugto ng panahon, ang agham ng pag-aaral ng psyche ng tao ay lumitaw. Ang sikolohiya ay higit na nagpapadali sa ating paggalugad at pagtuklas. Sa kabilang banda, gumawa tayo ng paraan ng pamumuhay dito sa Earth na hindi lubos na naiiba sa baog na globo ng materyalismo na inilarawan. Parang umikot kami pabalik sa pinanggalingan namin. Home sweet home.

Ang mga taong may kamalayan sa espirituwal ay palaging alam ang dalawang prinsipyong ito. Dahil ang lahat ng mga prinsipyo at aspeto ng espirituwal na katotohanan ay madalas na nagpapakita bilang mga nilalang. Kaya't nakilala ng mga bisyonaryo sa buong panahon ang dalawang magkaibang uri ng mga demonyo. Ang bawat isa ay namuno sa sarili nitong kaharian, na may maraming mas mababang espiritu na naglilingkod dito. Pagkatapos ng lahat, ang hierarchy na umiiral sa God's Spirit World of light ay umiiral din sa madilim na mundo. Ngunit ang madilim na mundo ay nasa ilalim ng pamamahala ni Lucifer.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo
Hindi natin kayang labanan ang isang kaaway na hindi natin napagtanto na umiiral, at ang mga sandata ay hindi natin matukoy.
Hindi natin kayang labanan ang isang kaaway na hindi natin napagtanto na umiiral, at ang mga sandata ay hindi natin matukoy.

Ang ikatlong prinsipyo ng kasamaan ay hindi gaanong kilala. Maaaring malabo itong nadama ng mga tao bilang resulta ng kasamaan. Ngunit halos hindi natin nakikilala ito bilang isang makapangyarihang prinsipyo sa sarili nito. Gayunpaman ito ay kasing epektibo ng iba pang dalawa sa pagpapalaganap ng kasamaan. Tulad ng unang dalawa, mayroon itong personipikasyon sa kaharian ng kadiliman, na may mga tagasunod at sariling hierarchy.

Ito ang prinsipyo ng pagkalito, pagbaluktot at kalahating katotohanan, na may iba't ibang kulay at uri. Ito ang kasamaan ng paggamit ng katotohanan kung saan hindi nararapat, na banayad na ginagawang kasinungalingan ang katotohanan. Ngunit ang mga kalahating katotohanan ay mahirap masubaybayan. Sapagkat lumilipad sila sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging banal na katotohanan, na ginagawang tila hindi masasagot. Ang kalituhan na nililikha nito ay hindi lamang isang sandata ng masasamang tao sa atin. Ito ay isang pangunahing prinsipyo ng kasamaan.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Ang tatlong prinsipyo ng kasamaan ay hindi mahirap makita sa ating mundo. Sila ay nasa paligid natin, kasama ang loob natin sa sarili nating Lower Self. Binubuod nila, sa katunayan, ang buong misyon at pamamaraan ng Lower Self. Sa pagkakita nito, maaari tayong magsimulang magkaroon ng kamalayan kung kailan tayo inaalis ng mga demonyong pwersa. Kapag sinisikap nila tayong sirain ang ating sarili sa pamamagitan ng pasakit sa iba.

Sinusubukan nila kaming kumbinsihin sa ilusyon na kami ay magkahiwalay at nakahiwalay - na walang Diyos at walang buhay sa labas ng mga hangganan ng aming kasalukuyang katawan. Gumagamit sila ng pagkalito na nakakagawa ng nakakaloko at maling maling paniniwala na 'ito ay alinman sa akin o sa iyo,' kasama ang mga kalahating-katotohanan at banayad na pagbaluktot na hindi natin maiayos. Kung masisimulan nating makita ito sa pagkilos, magkakaroon ito ng napakalaking halaga para sa amin. Dahil hindi namin kayang labanan ang isang kaaway na hindi natin napagtanto na mayroon, at kaninong mga sandata ang hindi natin makikilala.

Kapag mayroon kaming ilang uri ng kasalanan o maling pag-iisip sa ating sarili, lumikha kami ng isang larangan ng akit na tulad ng catnip para sa mga makapangyarihang pwersa ng kasamaan. Ang tanging paraan lamang upang ma-neutralize ang mga ito at gawing hindi makasasama ay upang ihanay ang ating sarili sa Diyos at manatiling totoo. Maaari nating gamitin ang ilaw ni Kristo upang gawin ang gawaing pagpapagaling sa loob ng ating sarili, paglilinis ng mga lugar na nangangailangan ng pansin upang awtomatiko, magnetikong maakit natin ang iba't ibang mga puwersa.

Alamin din na tulad ng iba't ibang mga prinsipyo na nanaig sa kurso ng kasaysayan, na may isang malakas sa bawat oras at isa pa sa isa pang oras, sa gayon ay bawat isa sa atin nang paisa-isa. Ang aming sariling karakter ay matutukoy kung alin ang nangunguna sa anumang punto ng oras. Ngunit maaari naming laging hinahanap ang lahat ng tatlo, sapagkat lahat sila ay palaging nagtatago sa malapit. Lahat sila ay nag-aambag sa hangarin ng mga madilim na pwersa, na ilayo tayo at ang lahat ng nilikha mula sa Diyos.

Narito ang isang halimbawa ng kung ano ang maaaring maging hitsura kapag ang tatlo ay kasabwat. Simula sa pagkalito, mayroon tayong baluktot na pananaw sa realidad, regular na umiiwas sa katotohanan at sa halip ay gumagawa ng kasinungalingan sa kalahati ng katotohanan. Lumilikha ito ng isang tiyak na pamamanhid sa atin, dahil lamang kapag tayo ay nasa buong katotohanan ay tayo ay ganap na nabubuhay. Mula sa ating pamamanhid, na ating nilikha dahil sa kalituhan at kaguluhan, hindi natin maiiwasang magdulot ng sakit sa iba; ang kasinungalingan ay dapat laging humantong sa sakit at pagdurusa. Sa kabuuan, mayroon tayong kalituhan na humahantong sa pamamanhid, na isang pangunahing kalidad ng materyalismo. At mayroon kaming paghihiwalay, na kung saan ay ang paniniwala na ang aking sakit ay hindi konektado sa iba. Sa ganitong paraan, lahat ng tatlong prinsipyo ng kasamaan ay magkakasamang nabubuhay at nagpapatibay sa isa't isa.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Maraming tao ang tumututol sa ideya na ang mabuti at masama ay maaaring maging personipikasyon. Marami pa nga ang tumututol sa paniwala na ang mga prinsipyo ng mabuti at masama ay parehong umiiral. Para bang ang iniisip natin ay ang mabuti at masama ay subjective perceptions lang. Narito tayo ay nakikitungo sa isa sa mga kalahating katotohanan na nabanggit.

Kaya oo, maaari tayong makaranas ng mabuti at masama sa isang limitado, mababaw na paraan. Pagkatapos sa paglaon, kapag masisiyasat namin ang isang isyu nang mas malalim, maaari nating matuklasan na ang una nating inisip na mabuti ay kaduda-dudang, marahil ay pagtakip sa kasamaan. Sa pamamagitan ng parehong token, kung ano ang lumitaw sa ibabaw na masama ay maaaring maging isang mabuting bagay.

Kaya totoo, dapat maging maingat tayo sa pag-assess kung ang isang bagay ay mabuti o masama. Kailangan natin ang ating pag-unawa upang suriin ang mga isyu nang mas malalim hangga't maaari. Isang malaking pagkakamali, gayunpaman, na gamitin ang katotohanang ito upang tumalon sa konklusyon na ang mabuti at masama ay hindi totoo.

Ang pagtanggi sa ganap na kalikasan ng mabuti at kasamaan ay humahantong sa kawalan ng pag-asa, pag-aalinlangan, pesimismo at paniniwala na ang panghuli na likas na katangian ng katotohanan ay kawalan ng laman, walang-wala - isang walang bisa. Para sa ilang oras, ito ay itinuturing na sunod sa moda at matalino upang mailagay ang ganitong uri ng nihilism. Ipinapahayag nito ang parehong pangunahing paghihiwalay mula sa mas malalim na espiritwal na katotohanan, at maganda ang mga kalapati na may ganap na paniniwala sa materyalismo. Dagdag nito ay naglalaman ng pagkalito at kalahating katotohanan ng pagtanggi sa ganap na pagkakaroon ng mabuti at kasamaan, na nagpapalaki ng higit na paghihiwalay at nagdudulot ng higit na materyalismo. Lahat sa lahat, isang malakas na triple play ng kasamaan.

Kaugnay nito, malayo na ang narating namin. Nagbubukas ang mga tao sa pagtanggap sa Diyos bilang isang malikhaing prinsipyo, kahit na maaaring mag-atubiling tanggapin na mayroon ding mga masasamang alituntunin. Mas mahinahon pa rin ang pag-drag namin ng aming mga paa bagaman sa pagtanggap na ang lahat ng mga prinsipyo ay ipinapakita sa Earth bilang mga nilalang. Natatakot kaming tawaging parang bata o primitive ng mga taong masyadong matalino upang maniwala sa mga ganitong bagay.

Ngunit kung ang pagkatao ng mga prinsipyo at malikhaing puwersa ay wala, paano tayo? Kami ay isang uri lamang ng pagkatao, na nagpapakatao ng parehong mabuti at masama sa pamamagitan ng aming Mas Mataas na Sarili at ng aming Mas Mababang Sarili. Hindi ba mas lohikal na isipin na ang mga nilalang ay umiiral na nagpapakita ng higit pa o mas mababa sa bawat prinsipyo? At pagkatapos ay hindi dapat may mga nilalang na nagpapakita ng lahat ng kabutihan at kabuuang kasamaan?

Tungkol sa huli, maaari tayong magtaltalan na ang lahat ng nilikhang nilalang ay ganap na banal, kaya paanong ang sinuman ay magiging masama? Well, sa isang mas malawak na kahulugan, ito ay totoo. Ngunit maaaring totoo rin na sa kanilang kasalukuyang karanasan bilang tao, ang kasamaan ay sumasaklaw sa kanilang kaibuturan na walang sinuman sa kanilang kabutihan ang makakalampas. Ang mahaba at maikli nito ay ito: umiiral ang personipikasyon sa buong spectrum ng mabuti at masama, at ang pagtanggi dito ay nasa hindi ganoon kaliwanag na dulo ng isa pang sukat.

Ang kaalaman na ang mga anghel ay nakapaligid at nakakaimpluwensya sa atin ay hindi kailangan na akayin tayo sa pagsamba sa mga anghel. At hindi rin natin dapat palampasin si Kristo, na siyang pantaong pagpapakita ng Diyos at siyang pinagmumulan ng lahat ng tulong na kailangan natin. Hindi rin natin kailangang laktawan ang paggawa ng koneksyon kay Jesu-Kristo, dahil iyon ang nagbubukas ng direktang linya ng komunikasyon sa pagitan natin at ng Diyos. Dagdag pa, ang pagkakaroon ng kamalayan sa presensya ng mga espirituwal na gabay at mga anghel ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay matakot sa mga demonyo, o madilim na mga anghel, tayo ay umaakit paminsan-minsan.

Tulad ng anumang sakit, ang mga demonyo na lalapit sa amin ay sanhi, epekto at gamot, lahat ay pinagsama sa isa. Ang katotohanan na nagagawa nilang makakuha ng napakalapit at magkaroon ng isang epekto sa amin ay dahil sa aming sariling limitado at hindi pa nalinis na mga bahagi. Ang aming mga wala pa sa gulang na aspeto ay naglalabas ng mga demonyo na malapit sa amin na lituhin kami ng mga kasinungalingan upang hindi namin maihiwalay ang katotohanan mula sa hindi totoo. Gayunpaman, kung nais namin, maaari naming gamitin ang aming pagkalito bilang isang gamot. Dahil sa tuwing magpapakita ito, sinasabi nito sa atin na mayroong isang bagay sa atin na kailangan ng ating pansin.

Sa halip na tanggihan ang pagkakaroon ng madilim na pwersa, maaari nating madaig ang ating takot at matutunang makilala ang kanilang mga boses bilang iba sa atin. Ito ay isang napakahalagang hakbang sa ating espirituwal na pag-unlad. Ngunit kung itatanggi natin na mayroon sila, wala tayo sa magandang posisyon upang kontrahin ang mga ito. Kung hindi natin alam na may mga panahong nakapaligid sila sa atin, nagiging kasangkapan tayo nila. Kung hindi tayo maghihinala na nagbubulungan sila ng mga kasinungalingan sa ating kagamitan sa pag-iisip, hindi tayo magkakaroon ng kakayahang magtanong at magduda sa mga kaisipang sumasala sa atin.

Kailangan nating maiayos ang ating kamalayan sa koneksyon sa pagitan ng ating Mababang Sarili — na kilalang kilala dahil sa kanyang kamangmangan at takot, mapanirang depensa at negatibong hangarin, at kawalan ng pananampalataya — at mga tinig ng mga masasamang nilalang. Ang dalawang ito ay kasosyo sa krimen, magpakailanman na pumapinsala sa ating buhay at sa buhay ng mga taong hinahawakan natin. Panahon na upang magising sa mga katotohanan, gamit ang aming katalinuhan at walang takot, upang palakasin namin ang aming koneksyon sa aming Mas Mataas na Sarili at positibong hangarin nito.

Ngunit kung gagawin ito sa kapinsalaan ng pagbibigay pansin sa mga mapanlinlang na paraan ng Mababang Sarili, magiging biktima tayo ng mga masasamang impluwensya. Ito ay isang bit ng isang malungkot na katotohanan na sa sandaling magsimula kaming gawin ang gawain ng paghahanap ng katotohanan sa ating sarili, tayo ay isang mas karapat-dapat na target para sa madilim na pwersa kaysa sa isang taong nananatiling bulag sa kanilang pandaraya at na hindi nakatuon ang kanilang sarili sa pagkakilala sa Diyos. Hindi isang masamang kadahilanan upang manalangin at hilingin kay Kristo para sa kanyang proteksyon.

Ngayon ang oras kung kailan kailangan nating matuto hangga't kaya natin tungkol sa kung ano ang ating kinakaharap. Kailangan nating maunawaan ang mga sandata na ginagamit ng iba para malabanan natin itong pwersa ng kaaway na iginuhit natin sa atin. Tandaan, ang gayong pakikipag-ugnayan ay nangyayari lamang sa antas na hindi natin natutunan mula sa mga panahon ng pakikipag-ugnayan sa kanila sa nakaraan, na nabigong hindi gawing gamot ang panloob na kawalan ng pagkakaisa.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Kaya't sino talaga ang isinasaalang-alang ni Satanas na kalaban niya? Ang Diyos ba, ang pinagmulan ng lahat ng buhay at ang malikhaing prinsipyo sa sansinukob? Iyon ba ang itinuturo ni Satanas sa kanyang pagsisikap sa pakikidigma? Hindi, si Satanas, na siyang pangwakas na pagkatao ng lahat ng tatlong mga prinsipyo ng kasamaan, kinikilala na ang Diyos ang lumikha at siya ay yumuko sa kalooban ng Diyos at mga batas ng Diyos. Hindi niya pwede.

Ito ay kalooban ng Diyos, upang makatiyak, na ang kasamaan ay magkaroon ng saklaw ng impluwensya at mga gawain nito. Sapagkat iyon ang tanging paraan upang ang kasamaan ay tunay na mapagtagumpayan sa kaluluwa ng bawat isa at bawat nahulog na espiritu—pahiwatig: iyon ay ikaw at ako. Tayo ang mga nilalang na pinili, sa pamamagitan ng sarili nating malayang pag-iisip at pagkilos, na ilubog ang ating sarili sa kadiliman. Upang matiyak na ligtas tayong makabalik sa kaharian ng Diyos, na mangangailangan sa atin na sa huli ay madaig ang kasamaan sa loob natin, lumikha ang Diyos ng napakahigpit na mga batas at tuntunin na pumipigil kahit kay Satanas na kumilos sa labas ng mga ito. Nagsusumikap din silang magtakda ng mga limitasyon na naaayon sa kalooban at mga pagpipilian ng bawat entity.

Kaya't ang mga tiyak na batas ay nasa lugar pagkatapos na namamahala sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng aming Mababang Sarili at mga masasamang espiritu. Kailan man tayo magsisikap na tanungin ang isang kaisipang— “Saan nagmula ito? Totoo ba ito? "- ang lakas agad na umaalis sa madilim na anghel na bumubulong sa tainga. Maaaring mahirap makaramdam kaagad ng ganitong epekto dahil sa aming barado na panloob na network, ngunit dapat dumating ang epekto. Nagbibigay ito sa amin ng ilang bala laban sa pagkalubog ng mga iniisip na hindi totoo at pagkalito, nalunod sila hanggang sa maging hindi kami nakakonekta mula sa spark ng buhay ay nagdurusa kami ng sakit ng hindi totoo at pagkalito. Nakalulungkot kapag nangyari ito, at mas masahol pa sapagkat ito ay hindi kinakailangan.

OK, kaya kung ang Diyos ay hindi kaaway ni Satanas, sino? Ito ang Diyos na lumilitaw sa pagkatao ni Cristo. Ang mga espiritu na satanas ay hindi kayang mapunta sa pagkakaroon ng ilaw ng katotohanan na ito. Kaya't maaari tayong kumonekta sa ilaw ni Cristo at maprotektahan mula sa mga masasamang impluwensya. Ngunit kung gagawin natin ito, mayroon tayong desisyon na magagawa. Nais ba natin itong ikonekta sa amin sa pinagmulan ng lahat ng buhay at gamitin ito upang maipaliwanag ang ating daan? O mas gugustuhin nating lumubog ang ating sarili sa hindi totoong mga saloobin at pagkalito sapagkat, sa sandaling ito, tila mas madali ito? Ano ba, baka parang nakaka-excite at nakakatuwa. Siyempre, sa huli, kung pinili natin ang huli, mapupunta tayo sa pagkalumbay na wala tayong paniniwala na darating si Kristo at tutulungan tayo, na magdadala sa atin ng katotohanan at paglilinaw na nais natin.

Napakatotohanang katotohanan: Ang totoong karibal ni satanas ay si Jesucristo, ang isa na dumating sa Daigdig upang magbukas ng daan pabalik sa ating lahat na nahuli sa morass ng lungga ni satanas at humina ng kanyang mga impluwensya. Ito ay tiyak na nauugnay sa ideya ng personipikasyon. Nang si Kristo ay lumakad sa Lupa, na nagpapakita ng Diyos dito bilang isang tao na parehong banal at tao, nagawa niya ang pinaka-hindi kapani-paniwalang gawa na maisip ng sinuman. Pinatunayan niya na magagawa ito: ang isang tao ay maaaring manatiling tapat sa Diyos at sa katotohanan, at hindi sumuko sa mga pinakadakilang tukso at impluwensyang inilabas ng mga puwersa ng kasamaan.

Ang pag-uugnay sa liwanag ni Kristo ay parang nakapaligid sa ating sarili ng isang de-kuryenteng bakod; kapag ang mga alipores ni Lucifer ay tumakbo sa liwanag na ito, sila ay dumaranas ng pisikal na sakit.
Ang pag-uugnay sa liwanag ni Kristo ay parang nakapaligid sa ating sarili ng isang de-kuryenteng bakod; kapag ang mga alipores ni Lucifer ay tumakbo sa liwanag na ito, sila ay dumaranas ng pisikal na sakit.

Sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na kilos ng pagiging matatag, ang tao na Diyos ay nahayag at ang Diyos na nagbihis ng kanyang sarili sa likas na tao, ay binuksan ang mga pintuan sa loob ng mga kaluluwa ng lahat ng nilikha na nilalang. Sapagkat nagpatuloy siya sa unahan, ginawang posible na ang lahat ng mga kaluluwang nalubog sa kadiliman ay maaaring unti-unting makahanap ng daan pabalik sa ilaw. Ito ang paraan kung saan nai-save ni Hesukristo ang bawat solong nilalang na nilikha kailanman, hindi na banggitin ang bawat maliit na butil ng kamalayan at lakas na kailanman ay magpakita bilang isang personalidad. Mula pa nang si Jesus ay dumating sa Lupa, ang dakilang ilaw na ito ay naroroon para sa pagtatanong, upang matulungan kaming bumuo ng isang lagusan pabalik sa mundo ng ilaw.

Ang pagkonekta sa ilaw ni Cristo ay tulad ng pagpaligid sa ating sarili ng isang bakod na elektrisidad; kapag ang mga alipores ni Lucifer ay tumakbo sa ilaw na ito, nagdurusa sila sa pisikal na sakit. Naglalaman ito ng lahat ng mga banal na katangian, ngunit ang ilaw ng katotohanan na ito ay sumasama sa mga masasamang espiritu. Ang ilaw ng pag-ibig ay masamang mapang-api sa kanila, at ang ilaw ng positibong pananalakay-na paninindigan para sa ating sarili at para sa kung ano ang tama - ay nakakatakot sa kanila. Habang ang lakas at kamalayan ng iba pang mga banal na katangian ay maaaring hindi direktang mapagtanto ng mga puwersang sataniko, tanging ang kamalayan ni Kristo ang direktang nakikita ng mga ito.

Maaari tayong magkaroon ng isang inking kung paano umuusbong ang mga madilim na espiritu mula sa ilaw ni Cristo. Ito ay nangyari sa mga hindi maipaliwanag na reaksyon na mayroon kami kung saan lumayo kami mula sa kasiyahan, mula sa pag-ibig o mula sa katuparan. Nararanasan natin ito sa isang maliit na degree kaysa sa isang madilim na espiritu. Ngunit ayan na. Nagsasara kami bilang reaksyon sa pagtanggap ng kasaganaan ng Diyos.

Sa una, tuliro kami dito. Ngunit matututunan nating obserbahan ang reaksyong ito sa ating mga sarili, tulad ng ginagawa nating anumang mapanirang katangian o hindi makatuwirang pagtugon. Napakaliit ng kahulugan nito na maaari itong makapanghina ng loob kapag nakita natin ito nang paulit-ulit. Marahil ay nagmumuni-muni tayo, nakikita ang ating sarili na nagbubukas sa kaligayahan, sa pag-ibig at sa katuparan. At pa rin-wham. Patahimikin.

Hindi ba natin nakikita na ang mga nakatagong aspeto ng aming Mababang Sarili ay patuloy na lumalaban sa pagkakalantad sa ilaw? Hindi namin ito matatagalan sapat upang makita kung ano ang kailangang baguhin. Kaya't ang pagdarasal kung gayon ay hindi sapat, o ang pagmumuni-muni o pag-iisip. Paggamit ng lohika at pagkakaroon ng mabuting intensyon, isang bust din. Wala sa ito ang gagana hangga't may nananatiling isang nakatagong agenda sa aming kaluluwa. Sa lugar na ito, anuman ito, tumutugon kami sa parehong paraan ng mga nilalang sataniko na nagtatago mula sa ilaw ni Kristo. Ito ay ang aming nakatagong agenda na ang problema at iyon ang dapat na mahukay at maihatid sa ilaw ng katotohanan. Iyon ang kumokonekta sa amin sa mga madilim na pwersa, na ginagawang target namin.

Kaya't maaari nating pahalagahan ang paglipad ng mga espiritu ng demonyo mula sa ilaw ni Cristo sa pamamagitan ng pagmamasid sa ating sariling mga katulad na reaksyon - ang pagkabalisa at pagkabalisa na lumilitaw pagdating sa atin ng labis na kasiyahan. At pagkatapos ay mauunawaan din natin kung ano ang sinubukan iparating ng kasaysayan: na ang dakilang kalaban ni Satanas ay si Cristo.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Kung ano ang mayroon sa isang maliit na sukat sa loob ng kaluluwa ng tao, mayroon din sa mas malaking sukat. Ang lahat ng aming mga panloob na drama ay makikita sa mga panlabas na drama, at sa kabilang paraan. Ang bawat labanan na nangyayari sa loob ng kaluluwa ng tao sa pagitan ng mga puwersa ng madilim at ilaw — sa pagitan ng Mababang Sarili at Mas Mataas na Sarili-ay naglalaro din sa isang unibersal na antas. Ang mga digmaan ay dapat labanan ng lahat ng mga nilalang sa lahat ng iba't ibang mga yugto sa ating pag-unlad.

Kaya't bawat isa sa atin ay dadaan sa ating personal na labanan sa loob ng ating sarili, at paminsan-minsan ay makikita natin ang giyera na isinagawa sa ating paligid. Huling ngunit hindi man sa lahat, magkakasali tayo sa mga isyu sa isang mas malaking sukat na kumakatawan sa unibersal na labanan sa pagitan ng mabuti at masama.

Ang aming tungkulin sa laban na ito — sa anumang antas na nangyayari - ay nakasalalay sa kasalukuyang antas ng aming kamalayan at mga pagpipilian na ginawa para sa kung saan natin nais. Kung papayagan natin ang ating labis na kilos na pagnanasa at mga hindi pa napapanahong emosyonal na reaksyon na ulapin ang ating paningin — hinayaan nating madala ng larangan ng kadiliman - magiging target tayo para sa lahat ng tatlong mga prinsipyo ng kasamaan. Marahil ay itatago natin ang kalupitan sa ilalim ng pagkukunwari ng 'pagpapahayag lamang ng aming damdamin;' gagamitin namin ang tsismis at ang mapanirang puri ng iba bilang aming mga kasangkapan sa kalupitan na may hangaring manakit.

Maaari nating hayaan ang aming pagdiskonekta mula sa mas malalim na katotohanan na bulag sa amin upang makita kung ano talaga ang nangyayari. Malilito tayo, ginagamit ang katotohanan upang masakop ang aming mga kasinungalingan at i-pack ang mga kasinungalingan bilang katotohanan. Iyon ay kapag alam natin na pinapayagan natin ang mga puwersa ng kasamaan na lumusot sa pintuan ng aming Mababang Sarili at mag-set ng kampo. Oras na upang bilugan ang mga bagon.

Kailangan nating iwaksi ang ating sarili mula sa laban na ito at hindi maging mga tool para sa prinsipe ng kadiliman. Kailangan nating marshal ang ating mabuting hangarin na maging sa katotohanan; tingnan ang mga nakatagong motibo ng aming Mababang Sarili upang manatiling magkahiwalay at magkakonekta; isuko ang linya ng hindi gaanong pagtutol at kilalanin kung saan ginagamit namin ang nakakabagabag na enerhiya ng negatibong kasiyahan upang hilahin ang sakit at pagkawasak sa ulo ng mga mahal namin.

Nakatutukso na sundin ang mga negatibong saloobin sa latian. Mas nakakakuha tayo ng pansin sa mga pagkakamali ng iba, pagsisisi at pag-akusa nang hindi isinasaalang-alang ang totoong totoo — ang buong katotohanan. Kasama ang aming bahagi. Mas gusto naming maniwala sa mga kwentong sinasabi namin at magpatuloy na bumuo ng mga kaso laban sa iba.

Ang susi sa paghahanap ng daan ay talagang simple. Ang unang tinanong ay palaging "Ano ang katotohanan ng bagay na ito?" Ang pangalawang tanong: "Gusto ko bang malaman ang totoo?" Ipagpalagay na taos-puso nating hinahangad na maging sa katotohanan — kahit na ang tanging bahagi ng ating pagkatao na kasalukuyang hinahangad na ito ang bahaging handang magtanong ng tanong - ang mga katanungang ito ay magtatanggal sa mga ulap ng kadiliman na nagbabantay sa amin sa tatlong mga prinsipyo ng kasamaan.

Kung talagang nais natin ang katotohanan, darating ang paglilinaw. Kahit na ang katotohanan ay iyon, sa sandaling ito, hindi namin talaga nais na maging sa katotohanan - nais pa rin naming sisihin at atake at makita ang mga tao sa pinakamasamang ilaw na posible. Hindi namin matuklasan kung ano ito tungkol sa kung abala kaming itulak ito. Kaya't ang hakbang isa ay palaging makakasama sa narito ngayon. Ang katotohanan ay makasisilaw nang dahan-dahan sa paglipas ng panahon, kung nais nating aminin na wala kaming balak na ibigay sa kapwa ang pakinabang ng pag-aalinlangan, upang maging mausisa, o upang makipag-usap sa kanila. Siyempre ito ang umaakit sa mga dalubhasang espiritu ng pagkalito at kasinungalingan.

Ang pagiging malinaw tungkol sa kung ano ang totoo para sa atin ngayon ay matutunaw ang sakit ng pagkakasala na pinagsisikapan nating panatilihin sa ilalim ng mga balot. Ang aming pagkakasala ay sanhi sa amin na ipalabas sa iba kung ano ang kinakatakutan nating tingnan sa ating sarili. Ang kalinawan ay makakatulong din na matunaw ang sakit na idinudulot natin sa iba sa pamamagitan ng kasamaan ng aming mga pagpapakita.

Gusto naming i-kid ang ating sarili na ang aming mga negatibong saloobin at intensyon ay hindi talaga makakasama sa iba pa. Ngunit hindi maiiwasan na masasalamin ito sa ating mga aksyon at samakatuwid ay nakakaapekto sa iba sa mapanirang paraan. Ang aming mga saloobin lamang ay hindi maaaring manatiling nakahiwalay; lagi silang humantong sa mga resulta at kaganapan sa ilang paraan, hugis o anyo. Ngunit ang aming matapat na paghahanap para sa mga sagot sa mga katanungan tungkol sa pagiging totoo ay magdudulot ng kinakailangang kalinawan. Magkakaroon kami ng bagong pag-access sa mga saloobin na dating itinago mula sa buong pagtingin, ngunit hindi pinapasok ang kanilang masasamang epekto. Ito ang paraan upang muling maitaguyod ang ating koneksyon sa mapagkukunan ng buhay na walang hanggan.

Ang ilaw na dala sa mga katuruang ito ay laging ilaw ni Cristo. Gamit ang ilaw na ito, mahahanap natin ang ating daan patungo sa katotohanan sa anumang isyu, malaki o maliit, personal o unibersal. Ito ang paraan upang hanapin ang Diyos na lumikha ng buhay na walang hanggan, at na mahahanap lamang sa katotohanan.

Upang hanapin ang katotohanan, kakailanganin nating i-navigate ang mga maze ng madilim na lugar ng ating sariling mga kaluluwa. Tatakbo kami sa tukso na manatiling makaalis at masiyahan sa kilig ng aming sariling pagiging negatibo. Dapat nating sadyang magtrabaho upang mapagtagumpayan ang tukso na ito. Ang ilaw ni Kristo ay ang napakalakas na pag-ibig ng lahat ng nilikha. Kami ay pinagpala at protektado kapag pinili natin sa ganitong paraan.

Mga Perlas: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Susunod na Kabanata

Bumalik sa Perlas Nilalaman

Basahin ang Orihinal na Pathwork® Lecture: # 248 Tatlong Mga Prinsipyo ng Mga Lakas ng Masama - Pagpapakatao ng Masama