Podcast: Perlas

PERLAS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Sa klasikong koleksyon na ito ng Perlas mga podcast, pinagsama-sama ni Jill Loree ang mga praktikal na espirituwal na insight sa isang walang hanggang koleksyon na nag-aalok ng mga perlas ng karunungan na magagamit natin araw-araw.

Kasama sa mga paksang: Pagkapribado at Kalihim • Ang Panalangin ng Panginoon • Mga Sistema ng Pulitika • Ang Pamahiin ng Pesimismo • Paghahanda upang Mag-reincarnate • Ang aming Relasyon sa Oras • Grace & Deficit • Ang Kapangyarihan ng Mga Salita • Perfectionism • Awtoridad • Order • Positibong Pag-iisip • Tatlong Mga Mukha ng Masama • Pagninilay para sa Tatlong Tinig • Ang Espirituwal na Kahulugan ng Krisis • Pamumuno • Pagpapaalam sa Pagpapaalam sa Diyos.

Dagdagan ang nalalaman

Pagkapribado at mga Lihim: Isang Pagpalakas o Bust para sa Paghahanap ng Pagkalapit

Perlas
Perlas
Pagkapribado at mga Lihim: Isang Pagpalakas o Bust para sa Paghahanap ng Pagkalapit
/

Lahat tayo ay may mga pangangailangan: tunay, lehitimo, may-isang-kanan-na-mayroon-sa kanila na mga pangangailangan. Isa sa mga pangangailangan na ito ay para sa pagiging malapit. Ang isa pang pangangailangan, lumalabas, ay ang pagkakaroon ng privacy. Hindi mahirap isipin na ang dalawang ito ay maaaring maging nakakalito upang maghabi ng magkasama. Ang privacy, kung gayon, ay hindi isang kaaya-ayang magkaroon, ngunit isang kailangang-kailangan. Dahil hindi natin napapansin ang katotohanang ito, maaari nating makita ang ating sarili na mag-isa at pagkatapos ay kaagad…

magbahagi