Podcast: Perlas

PERLAS: Isang Koleksyon na Nagbubukas ng Isip ng 17 Mga Sariwang Espirituwal na Pagtuturo

Sa klasikong koleksyon na ito ng Perlas mga podcast, pinagsama-sama ni Jill Loree ang mga praktikal na espirituwal na insight sa isang walang hanggang koleksyon na nag-aalok ng mga perlas ng karunungan na magagamit natin araw-araw.

Kasama sa mga paksang: Pagkapribado at Kalihim • Ang Panalangin ng Panginoon • Mga Sistema ng Pulitika • Ang Pamahiin ng Pesimismo • Paghahanda upang Mag-reincarnate • Ang aming Relasyon sa Oras • Grace & Deficit • Ang Kapangyarihan ng Mga Salita • Perfectionism • Awtoridad • Order • Positibong Pag-iisip • Tatlong Mga Mukha ng Masama • Pagninilay para sa Tatlong Tinig • Ang Espirituwal na Kahulugan ng Krisis • Pamumuno • Pagpapaalam sa Pagpapaalam sa Diyos.

Dagdagan ang nalalaman

Pagkapribado at mga Lihim: Isang Pagpalakas o Bust para sa Paghahanap ng Pagkalapit

Perlas
Perlas
Pagkapribado at mga Lihim: Isang Pagpalakas o Bust para sa Paghahanap ng Pagkalapit
/

Lahat tayo ay may mga pangangailangan: tunay, lehitimo, may-isang-kanan-na-mayroon-sa kanila na mga pangangailangan. Isa sa mga pangangailangan na ito ay para sa pagiging malapit. Ang isa pang pangangailangan, lumalabas, ay ang pagkakaroon ng privacy. Hindi mahirap isipin na ang dalawang ito ay maaaring maging nakakalito upang maghabi ng magkasama. Ang privacy, kung gayon, ay hindi isang kaaya-ayang magkaroon, ngunit isang kailangang-kailangan. Dahil hindi natin napapansin ang katotohanang ito, maaari nating makita ang ating sarili na mag-isa at pagkatapos ay kaagad…

magbahagi

Pagbasa Sa Pagitan ng Mga Linya ng Panalangin ng Panginoon

Perlas
Perlas
Pagbasa Sa Pagitan ng Mga Linya ng Panalangin ng Panginoon
/

Sa loob ng mga linya ng Panalangin ng Panginoon ay ang lahat — oo, lahat — kailangan nating mabuhay ng isang maluwalhating buhay. Ito ang ginagawang pinakamaganda sa Panalangin ng Panginoon sa lahat ng mga panalangin. AMING AMA Habang sinasabi namin nang mahina ang mga salitang ito sa loob ng aming sarili, maaari naming pagnilayan kung paano ito nalalapat sa lahat, kahit na sa mga hindi natin nagugustuhan ... Sa katunayan, maaari lamang tayo…

magbahagi

Pagtuklas sa Espirituwal na Kalikasan ng Mga Sistema ng Politikal

Perlas
Perlas
Pagtuklas sa Espirituwal na Kalikasan ng Mga Sistema ng Politikal
/

Susuriin natin ang espirituwal na katangian ng mga sistemang pampulitika na matatagpuan sa planetang ito. Kabilang dito ang monarkiya at pyudalismo, sosyalismo at komunismo, at kapitalistang demokrasya. Matutuklasan natin na ang bawat isa ay may banal na pinagmulan at ilang mga pagbaluktot....Makikita rin natin kung paano ang bawat isa sa kanila—sa kanilang banal at baluktot na paraan—nabubuhay sa bawat isa sa atin... Sa orihinal nitong banal na kalikasan, kapitalista...

magbahagi

Pagwawasak sa Nagtataka na Pamahiin ng Pesimismo

Perlas
Perlas
Pagwawasak sa Nagtataka na Pamahiin ng Pesimismo
/

Tayong mga tao ay isang mapamahiin. Mayroong isang mapanirang porma ng pamahiin — pesimismo — iyon ang nakatagong salarin sa likod ng marami nating mga pagkabigo sa buhay ... Nagsisimula ang lahat sa panloob na ugali na ganito ang ganito: "Kung naniniwala akong maaaring may mangyari na isang mabuting bagay, ako ay mabibigo. dahil itataboy ko ito sa aking paniniwala dito. Siguro…

magbahagi

Paghahanda para sa Reinkarnasyon: Bawat Buhay ay Binibilang

Perlas
Perlas
Paghahanda para sa Reinkarnasyon: Bawat Buhay ay Binibilang
/

Bawat isa sa atin ay may isang Aklat ng Buhay at lahat ay naisusulat dito, para sa lahat ng bagay sa bawat buhay ay mahalaga. Dahil dito, ang bawat pagkakatawang-tao ay masinsinang binalak sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa impormasyong nakapaloob sa aming "pangkalahatang ledger"... Mag-ingat sa paghahambing, paghusga at pag-generalize. Ang aming pananaw ay napakalimitado. Isang buhay lang ang nakikita natin sa isang pagkakataon, at doon,…

magbahagi