Pag-unawa sa Bibliya

Bible Me na ito
Bible Me na ito
Pag-unawa sa Bibliya
/

Kahit na may mga flub nito, ang Bibliya ay walang katumbas. Ilang tao ang maaaring maunawaan ang kahulugan na mayroon sa lahat ng mga antas.Pagdating sa pag-unawa sa Bibliya, kabilang ang Lumang pati na rin ang Bagong Tipan, maaari itong mabigyang kahulugan sa maraming mga antas. Ang pinakamababang antas ay ang lebel ng kasaysayan. Mula sa pananaw na ito, maraming mga error at pagkukulang, alin ang aasahan. Susunod ay mayroong antas na espiritwal at simboliko, o kung ano ang maaari nating tawaging antas na metapisiko. At ang panghuli ay ang antas ng sikolohikal, na maaaring ang pinaka kapaki-pakinabang para sa mga tao ngayon sa aming kasalukuyang estado ng pag-unlad.

Ang huling antas na ito ay naroroon patungkol sa lahat ng nabanggit sa Banal na Kasulatan. At ang pagbabasa ng kahulugan sa isang antas ay hindi makakansela sa iba. Kaya't ang mga tao, halimbawa, marami sa kanila ang totoong nanirahan sa Lupa - hindi lahat, ngunit marami - ay kinakatawan din ang mga sikolohikal na aspeto. Ito ay ang sabay na pagkakaroon ng maraming iba't ibang mga antas na ginagawang isang kamangha-manghang natatanging at natitirang dokumento ang Bibliya. Ngunit ginagawa rin nitong hamon ang pag-unawa sa Bibliya

Kaya maaari kaming maghanap ng kahulugan sa bawat isa sa mga eroplano na ito. Iyon ay kung kailan natin matutuklasan kung gaano maiisip ang banal na Banal na Banal na Kasulatan sa paraan ng pagkakagawa nito. Hindi namin lubos na mauunawaan kung gaano ito masidhi at masigasig na nagtrabaho dito ang World of God. Tumulong sila sa paglikha ng kamangha-manghang ito, kahit na nahulaan nila kung paano hindi maiwasang lumusot ang mga pagkakamali ng tao sa paglipas ng panahon.

Kahit na may mga flub nito, walang katumbas ang Bibliya. Mayroong ilang mga tao na talagang nakakakuha nito at nakakakuha ng kahulugan na umiiral sa lahat ng mga antas na ito. Maraming nakikita ang isang antas at marahil kahit dalawa. Ngunit may mahirap na kaluluwa sa Daigdig na makakakaintindi sa kanilang lahat.

Makinig at matuto nang higit pa.

lila-na may murang kayumanggi

Basahin Bible Me na ito, Kabanata 1: Pag-unawa sa Bibliya

Magbasa nang higit pa Q & As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng mga paborito ni Jill Loree.